خگستر

#خگستر جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج، شرکت محورسازان ايران خودرو، سالن اجتماعات برگزار میگردد

شدوص

#شدوص در فروردین با فروش ۹۳۰ میلیارد ریالی اغاز کرده است اردیبهشت ۱۱۵۹ میلیارد ریال و خرداد ۱۰۴۷ میلیارد ریالبوده و ۳ ماهه ۳۱۳۸ میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۷۲۱ میلیارد ریال بود

شکام

افزایش سرمایه جالب در #شکام
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور به منظور اصلاح ساختار مالي، جلوگيري از خروج وجه نقد و بهره مندي از معافيت مالياتي که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده،

شپلی

#شپلی پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری سامانه کدال مبنی بر خريد ۲۰۰۰ تن اکريلونيتريل به استحضار می رساند در تاريخ ۲ تير ماه ۱۴۰۱ طي مذاکرات و توافقات صورت پذيرفته ، اولين پروفرم اخذ شده به نام شرکت پلي اکريل ايران به ميزان ۲۰۰۰ تن اکريلو نيتريل بصورت قطعي مورد سفارش گذاري قرار گرفت

خاور

#خاور استارت فروش را زد هو اردیبهشت و خرداد خاصی داشت
در اردیبهشت به فروش ۱۳۹۶۴ میلیارد ریالی رسیده و خرداد ۱۳۸۶۷ میلیارد ریال بود ۳ ماهه ۲۸۰۳۶ میلیارد ریال فروش داشته است که مشابه سال قبل ۱۳۹۹۸ میلیارد ریال است

فروسیل

#فروسیل با عنایت به نامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۰۰/۸۰۹۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ شرکت برق منطقه ای باختر با موضوع اعلام برنامه زمانبندی مدیریت بار تابستان ۱۴۰۱ ، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ الی ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ برق کوره ذوب قطع و تمامی فعالیت های شرکت تعلیق و در این مدت تعمیرات تجهیزات کوره صورت خواهد گرفت.

بجهرم

#بجهرم در فروردین با فروش ۳۵۲ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت این عدد ۴۹۲ میلیارد ریال شده و خرداد ۵۶۰ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه ۱۴۰۵ میلیارد ریال فروش داشت .مدت مشابه قبل این عدد ۱۱۳۱ میلیارد ریال بود

غنوش

#غنوش به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

ثالوند

#ثالوند در خرداد ۳۰ میلیارد ریال فروش ثبت کرده است

ارفع

#ارفع خرداد خوبی را داشت
سهم در فروردین ۵۵۱۴ میلیارد ریال فروش زد و نرخ فروش داخلی ۱۴۸,۱۷۷,۹۸۰ ریال بود در اردیبهشت به عدد ۱۰۲۳۱ میلیارد ریالی و خرداد ۱۴۰۶۹ میلیارد ریالی رسید ونرخ داخلی ۱۴۶,۸۲۹,۰۶۶ و صادرات ۱۷۴,۴۸۳,۲۰۹ ریال است
۳ ماهه ۲۹۸۱۵ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل ۱۶۷۳۰ میلیارد ریال فروش داشت

فلات

#فلات از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ۳/۶/۹/۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. لذا به نظر می رسد نوسان قیمت سهام شرکت طی روزهای معاملاتی اخیر کاملا ناشي از عرضه و تقاضاي بازار مي باشد.

سباقر

#سباقر اولین ماه سال مالی با فروش ۳۸۸ میلیارد ریالی مواجه بود و ۲۵۱ میلیارد ریال با نرخ ۴,۶۲۱,۰۲۶ ریال صادر کرده است و اردیبهشت به فروش ۱۹۳ میلیارد ریال رسیده است
حالا خرداد ۲۲۴ میلیارد ریال فروش داشته و جمع ۳ ماهه ۸۰۶ میلیادر ریال بود و
مشابه سال قبل فروش ۴۹۵ میلیارد ریال

پخش

#پخش البرز در فروردین با فروش۴۷۳۲ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت به ۴۷۳۲ میلیارد ریال رسید و خرداد ۹۹۸۳ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه ۲۲۲۴۸ میلیارد ریال شد. کل سال قبل شرکت ۷۷۹۳۹ میلیارد ریال بوده است

سابیک

#سابیک در فروردین ۱۰۵۲ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۳۳۳ میلیارد ریال و خرداد ۱۴۳۰ میلیارد ریال فروش داشته ۳ ماهه این عدد ۳۸۱۷ میلیارد ریال بود این عدد مدت مشابه ۲۹۳۸ میلیاردریال بود

شاراک

#شاراک خرداد خوبی داشت

سهم در فروردین با فروش ۱۵۹۳۴ میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت با رشد خوب ۱۹۷۶۷ میلیارد ریال شد و خرداد هم ۲۵۷۶۰ میلیارد ریال بود و ۳ماهه ۶۱۶۴۲ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۲۳۷۲ میلیارد ریال بود

غسالم

#غسالم در فروردین با فروش ۳۳۹ میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت این عدد ۸۱۳ میلیارد ریال بود و خرداد ۱۱۶۷ میلیارد ریال شد
۳ ماهه ۲۳۲۰ میلیارد ریال فروش داشت که در مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۱۰۶ میلیارد ربال بود

غگلپا

#غگلپا در فروردین با فروش ۷۸۷ میلیارد ریالی مواجه بوده است که اردیبهشت ۷۳۲ میلیارد ریال و خرداد ۱۲۶۴ میلیارد ریال بوده و۳ماهه ۲۷۸۴ میلیارد ریال فروش داشته است

غمینو

#غمینو در فروردین با فروش ۳۴۰ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۴۸۰ میلیارد ریال شد و خرداد ۶۱۴ میلیارد ریال
۳ ماهه ۱۴۳۵ میلیارد ریال بود و مشابه سال قبل این عدد ۷۴۸ میلیارد ریال بوده است

دلر

#دلر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-016 مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱,۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱,۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱

بکهنوج

#بکهنوج سال مالی را در بهمن با فروش ۱۷۰ میلیارد ریالی آغاز کرد و اسفند نیز همین بود و فروردین ۱۷۸ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۸۴ میلیارد ریال بود و و خرداد ۳۲۳ میلیارد ریال بود و ۴ ماهه ۱۱۶۱ میلیارد ریال فروش داشته است .مدت مشابه سال قبل ۸۶۴ میلیارد ریال بود

وسپه

#وسپه با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-025 مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۸,۰۵۷,۰۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ ۳,۳۴۳,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱

خفنر

#خفنر در فروردین با درامد ۱۹۹ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۴۳۸ میلیارد ریالی مواجه بوده و خرداد ۵۱۷ میلیارد ریال بوده است
۳ ماهه ۱۱۵۴ میلیارد ریال درامد داشت مدت مشابه این عدد ۴۹۰ میلیارد ریال بود

برکت

#برکت سیاست کلی تقسیم سود این هلدینگ در شرکتهای فرعی غیر بورسی برای سال مالی جاری تقسیم سود حداقل ۸۰ درصدی می باشد.

پارتا

#پارتا جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران -خيابان گاندي -خيابان يکم پلاک۱۴ برگزار میگردد

شگویا

#شگویا فروردین به ۱۸۷۴ میلیارد تومان رسیده است و اردیبهشت ۱۷۷۷ میلیارد تومان بود و در خرداد به ۱۹۶۱ میلیارد تومان رسیده و ۳ماهه ۵۶۱۳ میلیارد بوده است . ۳ماهه قبل ۴۲۳۵ میلیارد تومان بوده است

کسعدی

#کسعدی در فروردین ۸۲ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت ۱۷۹ میلیارد ریال شد و خرداد ۲۳۶ میلیارد ریال و ۳ ماهه ۴۹۷ میلیارد ریال بوده و ۴۷۰ میلیارد ریال مدت مشابه قبل بود.

فپنتا

نور دو لوله سپنتا اهواز از زیر مجموعه های #فپنتا در ۱۲ماهه به سود ۱۴۶۵ میلیارد ریالی رسیده است

سنیر

#سنیر در فروردین با فروش ۱۲۵ میلیارد ریالی مواجه بوده است اردیبهشت این عدد ۹۲ میلیارد ریال شد و خرداد ۲۱۸ میلیارد ریال و ۳ ماهه ۴۳۶ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل ۳۲۹ میلیارد ریال بود

گکوثر

#گکوثر در فروردین ۱۲۹ و اردیبهشت در فصل خوب سفرها ۱۳۲ و خرداد هم ۱۳۰ میلیارد ریال فروش داشت در مجموع ۳۹۲ میلیارد ریال درامد داشته است و کل عدد سال قبل ۷۲۰ میلیارد ریال بود

ولکار

#ولکار ۲۰۰ ریال تقسیم کرد

کاوه

#کاوه فروش جالبی در فروردین داشت و ۲۲۹۷۹ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ صادراتی ۱۴۱,۹۶۵,۹۴۱ ریال بود
در اردیبهشت به عدد ۱۴۴۵۵ میلیارد ریالی رسیده و ۲ ماهه ۳۷۴۳۴ میلیارد ریال فروش داشت نرخ فروش ۱۶۶,۷۲۸,۴۹۵ ریال بوده وخرداد ۲۵۶۷۵ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۵۳,۵۸۱,۳۲۳ ریال است
۲ماهه ۶۳۱۱۰ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه سال قبل عدد فروش ۴۹۹۵۰ میلیارد ریال بود

وپویا

#وپویا در خرداد ۲۷۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۴۳۷,۶۴۷ میلیون ریال تا پایان خرداد سود مجمع محقق کرده است

سصفها

#سصفها در فروردین ۲۴۹ میلیارد ریال فروش داشته است و اردیبهشت با رشد خوب این عدد ۴۵۰ میلیارد ریال شد و خرداد ۴۰۰ میلیارد ریال بوده است ۳ ماهه ۱۱۰۰ میلیارد ریال فروش زد مدت مشابه قبل ۱۱۱۶ میلیارد ریال بوده است

سبجنو

#سبجنو در فروردین ۴۳۵ و اردیبهشت ۴۶۶ میلیارد ریال و خرداد ۶۰۰ میلیارد ریال فروش داشته است که ۳ ماهه ۱۵۱۰ میلیارد ریال بوده و در مدت مشابه این عدد ۱۴۰۳ میلیارد ریال است.

کماسه

#کماسه در فروردین ۸۱ میلیارد ریال فروش داشته است واردیبهشت ۱۲۷ میلیارد ریال بوده و خرداد ۱۴۳ میلیارد ریال بوده و ۳ ماهه ۳۵۲ میلیارد ریال فروش داشته است.
مدت مشابه این عدد ۲۳۵ میلیارد ریال بوده است

فسبزوا

#فسبزوا در ۳ماهه قبل ۶۹۰۴ و در فروردین با رشد فروش ۶۷۹۳ میلیارد ریال فروش داشته است و اردیبهشت با رشدی خوب ۸۰۹۲ میلیارد ریال بود و خرداد ۶۶۴۰ میلیارد ریال بود
جمعا ۶ ماهه ۲۸۴۳۰ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه قبل این عدد ۲۸۸۰۰ میلیارد بوده است.
پیرو افشای اطلاعات انجام شده با شماره پیگیری ۸۹۹۴۶۸ قطعی برق شرکت توسط شرکت برق منطقه ای منجر به کاهش تولید نسبت به ماه گذشته شده است.

غگلستا

#غگلستا ااردیبهشت ۶۸۴ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۱۰۶۱ میلیارد ریال شده بود و ۳ ماهه ۲۴۴۱ میلیارد ریال فروش داشت و از مدت مشابه قبل که ۱۳۵۱ میلیارد ریال بود بیشتر است

وبوعلی

#وبوعلی در خرداد ۸۵۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۳۷۸,۵۲۹ میلیون ریال تا اردیبهشت سود مجمع محقق کرده است

پسهند

#پسهند در فروردین با فروش ۳۴۱ میلیارد ریالی آغاز کرده است در اردیبهشت این عدد ۴۰۲ میلیارد ریال بوده و خرداد ۲۸۸ میلیارد ریال فروش داشته است ۳ ماهه ۱۰۲۷ میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه قبل ۷۰۱ میلیاردریال بود

دکیمی

#دکیمی در فروردین با فروش ۶۰۲ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۴۷۵ میلیارد ریال بود و خرداد ۴۷۴ میلیارد ریال شده و ۳ماهه ۱۵۵۲ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۳۱ میلیاردریال بود

دقاضی

#دقاضی در فروردین با فروش ۷۷۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۹۷۸ میلیارد ریال بود و خرداد ۸۱۱ میلیارد ریال بوده ۳ ماهه ۲۵۶۱ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل این عدد ۳۷۰ میلیارد ریال شده بود

خموتور

#خموتور فروشش در فروردین ۹۸۰ میلیارد ریال شده است و اردیبهشت ۱۳۶۶ میلیارد ریال و خرداد ۱۷۱۷ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه ۴۰۶۴ میلیارد ریال فروش داشت . مشابه سال قبل ۱۶۷۶ میلیارد ریال بود

ثپردیس

#ثپردیس پیرو نامه شماره ۴۱۳۵۹/۱۴۰۱/۱۱۱/پ مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۱ این شرکت درخصوص فروش ۷ قطعه ویلایی پروژه کلارآباد که به شماره پیگیری ۹۰۰۵۶۹ درتاریخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۱ در سامانه کدال افشا گردید. به استحضار می رساند پیش بینی مبلغ سود خالص فروش مذکور مبلغ ۱٫۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ( هزار و صد و بیست میلیارد) ریال می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد. لازم به توضیح است که اصلاحیه مذکور مربوط به اطلاعیه فوق الذکر بوده و رویداد جدیدی نمی باشد

وبهمن

#وبهمن در خرداد ۱۴۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۴۲۳,۵۵۰ میلیون ریال تا پایان خرداد سود مجمع محقق کرده است

ثغرب

#ثغرب در خرداد ۵۶ میلیارد ریال فروش داشته است و ۳۴۴ میلیارد ریال فروش ۹ ماهه داشته است .

لابسا

#لابسا در فروردین با فروش ۵۳۳ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۷۵۹ میلیارد ریال بوده و خرداد ۱۱۴۶ میلیارد ریال شده است .۳ ماهه ۲۴۷۸ میلیارد ریال فروش داشته است . مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۳۶۷ میلیارد ریال بود.

بتا سهم

#کدال_نگر

 

 

مجمع عمومی  مجمع عمومی  مجمع عمومی  مجمع عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *