سمگا

سمگا در مرداد ۸۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا مرداد سود محقق شده عدد ۱۳۷,۰۶۰ میلیون ریالی بوده است

خگستر

#خگستر در مرداد ۴۲۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا مرداد ۷۲۵,۹۱۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

ذوب

#ذوب بازهم در فروش خوب بود و لی به سود که میرسد درجا میزد و زیان میدهد البته فعلا با خبرهای افزایش سرمایه داغ است
سهم در اردیبهشت ۳۴۲۷۳ میلیارد ریال و نرخ فروش ۱۴۸,۶۰۹,۰۴۷ ریال بوده در خرداد با فروش ۳۷۴۴۸ میلیارد ریالی و تیر ۳۰۹۲۵ میلیارد ریالی مواجه بود
در مرداد با کمی رشد ۳۳۰۶۸ میلیارد ریال شده و جمعا ۵ ماهه به عدد ۱۶۶۴۷۲ میلیارد ریالی رسیده است
مدت مشابه قبل ۱۳۰۹۱۲ میلیارد ریال بود

کویر

#کویر مرداد گرمی داشت
فروش سهم در اردیبهشت ۷۲۲۵ میلیارد ریال بوده است و نرخ فروش ۱۹۹,۸۲۴ ریال
خرداد ۸۹۸۸ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۱۷,۶۵۵ ریال
تیر به ۸۵۴۰ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۲۲۶,۱۴۰ ریال بوده است
مرداد هم ۱۰۹۲۰ میلیارد ریال بوده و نرخ ریال
. ۵ماهه ۴۳۱۵۵ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه ۴۶۲۱۵ میلیارد ریال بوده است

حخزر

#حخزر در مرداد جالب عمل کرد و ۹۲۵ میلیارد ریال درامد داشت
سهم فروردین ماه به فروش ۵۵۰ میلیارد ریالی رسیده است و اردیبهشت با رشد ۶۶۲ میلیارد ریال شد و خرداد ۷۴۳ میلیارد ریال شده و تیر هم ۷۷۱ میلیارد ریال بود
سهم در ۵ ماهه ۳۶۵۳ میلیارد ریال فروش داشت
کل سال قبل شرکت ۷۲۵۱ میلیارد ریال بوده است

شسپا

#شسپا ۲ماهه اخیرخوب بوده است
سهم فروردین به فروش ۸۶۳۵ میلیارد ریال رسیده بود اردیبهشت با رشد ۱۵۷۵۱ میلیارد ریال فروش داشت و خرداد ۲۰۸۱۹ میلیارد ریال
در تیر این عدد ۱۸۶۰۱ میلیارد ریال و مرداد ۱۶۴۱۰ میلیارد ریال بوده است
۵ ماهه به ۸۰۲۱۹ میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه این عدد ۴۹۸۶۲ میلیارد ریال بود

شنفت

#شنفت اردیبهشت ۶۷۱۴ میلیارد ریال و خرداد ۹۵۰۰ میلیارد ریال فروش داشت
تیر به عدد ۷۶۳۴ میلیارد ریالی رسیده و و مرداد هم ۷۸۳۱ میلیارد ریال بود و ۵ ماهه ۳۷۸۹۰ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد ۲۴۸۵۹ میلیارد ریال بود

غمارگ

#غمارگ به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۲۰ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

پدرخش

#پدرخش در مرداد ۱۲۰ میلیارد ریال فروش و درامد داشت و ۵ ماهه به ۴۷۱ میلیارد ریال رسیده است

حتوکا

#حتوکا در تیر به فروش ۳۳۴ میلیارد ریالی رسیده و مرداد ۵۸۷ میلیارد ریال بود و ۲۰۸۹ میلیارد ریال درامد دارد . عدد کل سال قبل ۴۱۷۱ میلیاردریال بود

وبملت

افزایش سرمایه #وبملت
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت بانک ملت
درصد افزایش سرمایه: ۸۰%
محل تامین افزایش سرمایه: محل سود انباشته

دی

بانک #دی همچنان تراز منفی دارد و ۲۵۷۳ میلیاردریال سود تسهیلات اعطایی و ۶۰۳۲ میلیارد ریال سود سپرده دارد

بکام

#بکام را در فروش نمی شود خیلی محک زد ولی در کل ۱۲۲۲۳ میلیارد ریال فروش داشته و مرداد فقط ۹۷ میلیارد ریال فروش زد

قهکمت

#قهکمت در مرداد ۲۸۹۰میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه ۷۱۳۹ میلیارد ریال بود

غمهرا

شفاف سازی
#غمهرا خرید یک باب کارخانه با کاربری صنعتی به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع واقع در استان قزوین شهرک صنعتی البرز

بفجر

#بفجر خطی پیش می رود فعلا البته ! در خرداد هم به فروش ۱۰۵۲۲ میلیارد ریالی رسیده و تیر ۱۱۰۹۹ میلیارد ریال بوده و مرداد هم همین حوالی ۱۱۱۸۲ میلیارد ریال بود و ۵ ماهه ۵۳۴۶۱ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه سال قبل ۵۴۰۲۰ میلیارد ریال بود

غبهنوش

#غبهنوش در تابستان بد نبود
سهم در اردیبهشت ۲۳۱۳ میلیارد ریال و خرداد ۲۴۷۱ میلیارد ریال فروش داشت
در تابستان در تیر به عدد ۲۸۷۵میلیارد ریالی رسیده و مرداد هم ۲۹۷۸ میلیارد ریال بود
۵ ماهه ۱۲۶۸۱ میلیارد ریال فروش داشت . مشابه سال قبل هم ۹۱۹۱ میلیاردریال بود

کیمیاتک

#کیمیاتک در مرداد خوب بودو با فروش ۲۰۰۶ میلیارد ریالی مواجه بود و ۵ ماهه ۹۶۶۲ میلیارد ریال شده بود سهم در مدت مشابه سال قبل ۶۱۶۰ میلیارد ریال بود .

لوتوس

#لوتوس سال مالی متفاوتی را دارد و خرداد ۸۲۰ و تیر ۸۳۵ میلیاردریال و مرداد ۷۷۹ میلیارد ریال درامد داشت و ۷ ماهه ۶۳۷۲ میلیارد درامد داشته است

وخارزم

#وخارزم در مرداد ۲۱۱۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۳,۵۹۴,۰۸۰ میلیون ریال تا پایان مرداد سود مجامع داشته است

کساپا

#کساپا در فروردین با فروش۱۲۲ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۲۴۳ میلیارد ریالی و خرداد ۳۰۹ میلیارد ریالی مواجه بوده است
در تیر به ۲۶۹ میلیارد ریال و مرداد هم ۲۲۰ میلیارد ریال رسید که ۵ ماهه ۱۱۸۹ میلیارد ریال بو و در مدت مشابه سال قبل این عدد ۵۴۲ میلیارد ربال شد

حریل

#حریل خرداد ۳۴۶ میلیارد ریال بود و تیر هم ۶۲۵ میلیارد ریال شد و مرداد ۵۰۶ میلیارد ریال بوده
در مجموع ۵ ماهه ۲۲۳۲ میلیارد ریال درامد داشته است. کل عدد سال قبل ۴۹۹۷ و میانگین ان حوالی ۴۲۰ میلیارد ریال بود

شاراک

#شاراک خرداد هم ۲۵۷۶۰ میلیارد ریال بود
در تیر این عدد ۱۹۳۷۳ میلیارد ریال شده و مرداد ۱۹۸۴۰ میلیارد ریال در کل بد نبود و ۵ ماهه ۱۰۰۶۷۶ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه سال قبل این عدد ۷۴۱۰۸ میلیارد ریال بود

کچاد

#کچاد ۲۵ میلیارد تومان تیم فوتبال خرید !!
موضوع قرارداد عبارت است از واگذاری و فروش قظعی امتیاز لیگ دسته یگ بزرگسالان فوتبال کشور موسوم به جام آزادگان از طرف مالک امتیاز باشگاه تیم فوتبال قشقایی شیراز به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سهامی عام ارزش کل قرارداد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰(دویست و پنجاه میلیارد ریال) ریال بصورت مقطوع تعیین و توافق گردیده است مبلغ قرارداد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده بوده و در صورت ارائه گواهی نامه معتبر ثبت نام در در سامانه مالیات بر ارزش افزوده توسط فروشنده برای صورتحساب صادره مالیات مذکور را مطابق قانون به ارزش فاکتور اضافه نموده و خریدار نیز نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد نمود.
(بعد برخی از رفقا میگویند چرا انقدر به فوتبال انتقاد میکنید !)

فروی

#فروی در مرداد ۹۶۱ میلیارد ریال فروش داشته و جمع فروش ۲۸۶۷ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۱۳۹ میلیارد ریال بوده است. بیش از ۸۰۰ تن با نرخ ۸۸۵,۶۶۷,۰۴۹ ریالی صادر کرده است

ونیکی

#ونیکی در مرداد ۱۰۲۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۲۳,۴۳۷,۶۵۹ میلیون ریال تا پایان مرداد سود مجمع محقق کرده است

پکرمان

#پکرمان در فروردین با فروش ۲۴۸۱ میلیارد ریالی مواجه شد و اردیبهشت با رشد نرخ و فروش ۵۸۳۱ میلیارد ریال و خرداد ۵۸۹۱ میلیارد ریال فروش زد
۶۴۲۷ میلیارد ریال فروش تیر شرکت بوده و نرخ ۷۲۸,۷۳۲ ریال شد
در مردا با فروش ۵۶۷۷ میلیارد ریالی به نرخ ۸۱۲,۲۶۲ ریالی رسید
۵ ماهه به ۲۶۶۰۱ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه سال قبل ۱۹۶۵۲ میلیارد ریال بود

شلرد

#شلرد کاهش حجم برق ورودی مجتمع و درنهایت توقف تولید مجتمع و همچنین نوسانات بعدی برق ورودی و درنهایت پایداری برق ورودی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

کپرور

#کپرور در اردیبهشت به فروش ۸۹۴ میلیارد ریالی رسیده و خرداد با کمی افت ۷۷۱ و نرخ ۴۱,۹۵۰,۷۵۵ ریال است
در تیر ۷۳۱ میلیارد ریال بود و نرخ ۳۹,۵۸۸,۷۹۴ ریال
در مرداد ۸۴۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۰,۰۸۵,۳۱۳ ریال شد
۵ ماهه ۴۰۳۷ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل ۳۷۷۶ میلیارد ریال بود

آسیاتک

#آسیاتک در مرداد هم بالای ۱۰۰ بود
سهم فروردین با درامد ۸۳۱ میلیارد ریالی آغاز گر سال مالی خود بوده و اردیبهشت به ۹۵۱ میلیارد ریال رسید
خرداد ۱۰۴۲ میلیارد ریال بود و تیر هم ۱۰۶۰ میلیارد ریال و مرداد با کمی رشد ۱۰۸۷ میلیارد ریال شد
۵ ماهه ۴۹۷۴ میلیارد ریال فروش داشته است
کل سال قبل شرکت ۸۳۴۶ میلیارد ریال بود

تجلی

#تجلی انتقال حدود ۳۹٫۵% سهام شرکت معدن کار باختر (سهامی خاص) به شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، فعال در اکتشاف، بهره برداری از معادن شامل استخراج، فرآوری، خردایش، شستشو، دانه بندی، تغلیظ و تصفیه مواد معدنی بجز نفت و گاز پتروشیمی، تملک و خرید و فروش معادن و … که در تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۶ به ثبت رسیده است.

شبهرن

#شبهرن روند نرم صعودی در فروش دارد
سهم در فروردین با فروش ۶۷۲۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با رشد ۱۱۸۲۰ میلیارد ریال فروش زد و خرداد هم ۱۴۷۷۷ میلیارد ریال بود
در تیر به ۱۶۴۷۹ میلیارد ریال رسید و مرداد ۱۶۱۹۹ میلیارد ریال بود و عدد خوبی ثبت کرد
۵ ماهه ۶۵۹۹۸ میلیارد ریال بود و رشد خوبی داشته و مدت مشابه ۳۴۳۵۱ میلیارد ریال بود

کگهر

#کگهر در مرداد ۱۸۷۲۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۳۸,۵۹۰,۸۵۳ ریال بود و ۸ماهه به ۱۷۵۷۵۵ میلیارد ریال رسیده است

دعبید

#دعبید فروشش همچنان بالای ۳۰۰ است
در فروردین ماه به فروش ۲۱۲۳ میلیارد ریالی رسیده اردیبهشت با رشد ۳۰۱۹ میلیارد ریال شده و خرداد ۳۰۱۳ میلیارد ریال و تیر ۳۲۳۶ میلیارد ریال فروش زد و مرداد ۳۹۵۳ میلیارد ریال
۸ ماهه ۲۳۵۵۴ میلیارد ریال فروش زده است مشابه سال قبل عدد ۱۳۱۱۸ میلیارد ریال بوده است

دلر

#دلر در تیر کمی نسبت به خرداد افت کرد و ۱۷۱۶ میلیارد ریال فروش داشت سهمی که فروردین با فروش ۱۵۳۰ میلیاردریالی کار را اغاز کرده است اردیبهشت ۲۰۹۸ میلیارد ریال و خرداد ۲۰۰۰ میلیارد ریال فروش داشت
در مرداد این عدد ۲۳۳۷ میلیاردریال بود و ۵ ماهه ۹۶۸۳ میلیارد ریال بوده است . مدت مشابه سال قبل ۸۸۳۹ میلیارد ریال بود

غکوروش

#غکوروش یک فروش خاص درتیر و خرداد داد ولی مرداد کم شد
سهم در فروردین به فروش ۲۰۱۶ میلیارد ریالی رسیده بود و اردیبهشت ۹۰۰۷ میلیارد ریال شدو خرداد به ۲۳۸۵۱ میلیارد ریالی رسید
در۳ ماهه دوم در تیر ۲۳۷۱۱ میلیارد ریال و مرداد ۱۰۱۳۴ میلیارد ریال بود و۵ ماهه ۶۸۷۱۷ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه قبل ۲۵۱۵۱ میلیارد ریال بود

دارو

#دارو مرداد و تیر خوبی داشت سهم در فروردین به فروش ۱۵۶۴ میلیارد ریالی رسیده
اردیبهشت ۲۱۵۲ میلیارد ریال و خرداد ۲۴۰۱ میلیارد ریال شد
در تیر این عدد ۲۴۱۶ میلیارد ریال و مرداد ۲۷۴۳ میلیارد ریال شده و ۵ ماهه این سهم ۱۱۲۷۷ میلیارد ریال فروش داشت .
مدت مشابه سال قبل ۹۲۶۴ میلیارد ریال بود

کگل

#کگل همچنان در فروش کمی لنگ میزند
سهم سال مالی را با فروش ۲۱۳۹۳ میلیارد ریالی آغاز کرده و نرخ گندله نیز ۳۹,۶۰۸,۹۳۳ ریال بوده است
در اردیبهشت با کمی رشد ۲۷۴۱۲ میلیارد ریال شد و نرخ گندله ۳۸,۴۷۰,۸۱۶ ریال
در خرداد فروش ۳۵۴۸۲ میلیارد ریال بود و نرخ ۳۹,۸۲۳,۸۲۳ ریال
در تیر دوباره افت کرد و ۲۶۳۳۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۳۵,۸۶۵,۳۸۲ ریال
در مرداد با کمی رشد ۲۸۰۸۳ میلیارد ریال شد و نرخ ۳۱,۳۸۳,۱۳۷ ریال است
۵ ماهه ۱۴۶۶۳۰ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه ۲۰۲۹۰۷ سال قبل هم میلیارد ریال بود که کمتر است و جز معدود شرکت هایی است که فروش کمتر از مشابه قبل است

قرن

#قرن روند صعودی ارام در فروش داشته
در فروردین ماه به فروش ۱۰۹۱ میلیارد ریالی رسیده است و اردیبهشت با رشد ۲۰۱۹ و خرداد هم ۲۶۱۹ میلیارد ریالی رسیده بود
در تیر این عدد ۳۲۳۰ میلیارد ریال شد و مرداد هم با کمی رشد ۳۵۷۳ میلیارد ریال بود و ۵ ماهه ۱۲۵۳۳ میلیارد ریال فروش داشته و مدت‌ مشابه سال قبل ۸۱۱۸ میلیارد ریال بوده است

دتماد

#دتماد در فروردین به فروش ۴۷۸ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت ۱۰۳۴ میلیارد ریال بود در خرداد به ۹۸۷ میلیارد ریال رسیده است و تیر ۱۰۰۰ میلیارد ریال بود
در مرداد م با رشد ۱۰۴۴ میلیارد ریال شد و۵ ماهه ۴۵۴۶ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۳۹۷۶ میلیارد ریال بود

بوعلی

#بوعلی در تیرو مرداد خوب عمل کرده است

در اردیبهشت به ۴۷۴۰۶ میلیارد ریال رسیده و خرداد ۴۳۲۳۸ میلیارد ریال بود و تیر را هم با عدد ۴۶۷۵۶ میلیارد ریال آغاز تمام کرد در مرداد هم ۴۴۶۹۲ میلیارد ریال بوده و به نظر روی خطخوبی حرکت کرده است
۵ ماهه ۱۹۸۷۰۶ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل ۷۷۶۰۹ میلیارد ریال بود

پاکشو

#پاکشو هم تیرو مرداد بهتری داشت
سهم با فروش ۲۶۹۲ میلیارد ریالی در فروردین کار را اغاز کرد و اردیبهشت ۴۵۱۹ میلیارد ریال و خرداد ۵۷۷۹ میلیاد ریال بود
در تیر ۶۶۰۲ میلیارد ریال شده و مرداد ۵۶۹۱ میلیارد ریال شده که ۵ ماهه ۲۵۱۱۷ میلیارد ریال فروش داشت که از مدت مشابه سال قبل که ۱۸۰۱۸ میلیارد ریال بود بیشتر است

بترانس

#بترانس مرداد خوب ظاهر شد
سهم در فروردین با فروش ۵۳۸ میلیاردریالی مواجه بود و اردیبهشت ماه این عدد ۷۵۳میلیارد ریال و خرداد ۲۸۷۶ میلیارد ریال بود
در تیر با کمی افت نسبت به خرداد ۱۶۰۷ میلیارد ریال و مرداد ۲۱۳۹ میلیارد ریال شد . ۵ ماهه به عدد ۷۹۱۶ میلیاردریالی رسیده است و مشابه قبل ۴۹۳۲ میلیارد ریال بود .

کطبس

#کطبس در خرداد با فروش ۳۷۸ میلیارد ریالی ونرخ ۱۴,۲۸۵,۰۰۷ ریالی مواجه بود و در تیر به ۲۵۴ میلیارد ریال رسید در مرداد ۲۴۰ میلیارد ریال بود و نرخ ۱۲,۵۶۶,۷۶۲ ریال شد و افت کرد
در ۵ ماهه ۱۳۴۷ میلیارد ریال بود . مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۰۱۱ میلیارد ریال شده بود

فارس

#فارس گزارش داده است که تا مرداد ۵۱۹,۶۲۳,۸۲۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

صبا

#صبا در مرداد ۱۵۹۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۵,۷۴۸,۴۱۸ میلیون ریال تا پایان مرداد سود مجامع داشته است

فزر

#فزر خیلی منظم در فروش نیست ولی در مرداد ۳۰۴ میلیارد ریال درامد داشت و ۵ ماهه ۱۰۵۹ میلیارد ریال بود
۱-در خصوص كانسنگ طلا با عيار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن : مقدار فروش رفته فوق از محل دپوي كانسنگ باطله سال هاي قبل و طبق مجوز اخذ شده از سازمان صمت آ.غ ، حمل و به فروش رفته است.۲-در شرکت های تابعه ( فرآوری پویازرکان آق دره و استحصال مواد معدنی تخت سلیمان ) فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ برابر ۲،۳۲۷میلیارد ریال است و مجموع فروش کالاهای مزبور تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱ برابر ۹،۷۳۲میلیارد ریال می باشد.

سپ

#سپ شبیه ماه های قبل بود
در تیر درامد به ۳۷۳۷ میلیارد ریال و مرداد ۳۶۲۷ میلیارد ریال رسیده و۸ ماهه ۲۵۹۴۷ میلیارد ریال درامد داشته است

زشریف

#زشریف در مرداد ۵۷۸ میلیارد ریال درامد داشت به عدد ۳۹۲۵ میلیارد ریالی رسیده است مشابه سال قبل ۲۸۰۵ میلیارد ریال بود

شرانل

#شرانل در خرداد با فروش ۱۱۲۷۵ میلیارد ریالی و تیر ۱۲۸۵۵ میلیارد ریالی مواجه بود و در مرداد ۱۱۲۳۵ میلیارد ریال فروش داشته است و ۵ ماهه به عدد فروش ۵۵۵۱۶ میلیارد ریالی رسیده است . مشابه سال قبل نیز ۲۷۶۴۳ میلیارد ریال فروش زده است و تقریبا ۲ برابر قبل است

حپارسا

فروش #حپارسا در ۲ماه اخیر منطقی بود
سهم در اردیبهشت ۳۸۴ میلیارد ریال بوده و خرداد ۳۳۸ میلیارد ریال شد
در تیر این عدد ۳۶۸ میلیارد ریال شده و مرداد ۳۷۰ میلیارد ریال بود
۱۱ ماهه ۴۲۹۳ میلیاردریال فروش داشت. کل سال قبل این عدد ۳۸۶۷ میلیارد ریال بود

دجابر

#دجابر در تیر رشد فروش داشت ۶۵۰ میلیارد ریال فروخت ولی در مرداد دوباره کمی کم شد و ۴۷۳ میلیارد ریال بود
سهم خرداد ۳۶۳ میلیارد ریال فروش داشت و۵ ماهه به ۲۲۱۳ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۰۲۱ میلیارد ریال بود

حافرین

#حافرین در مرداد ۵۹۲ میلیارد ریال فروش داشت و جمعا به عدد ۲۸۶۰ میلیارد ریالی رسیده است و کل سال قبل ۴۴۹۴ میلیارد ریال بود .

وآتی

#وآتی گزارش داده است که تا مرداد ۱,۴۴۳,۹۶۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

شتوکا

#شتوکا مرداد خوبی در فروش داشت
سهم در فروردین با فروش ۱۲۷ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۵۳ میلیارد ریال و خرداد ۱۱۷ میلیارد ریالی مواجه بود
در تیر ۱۰۶ میلیارد ریال و مرداد با رشد ۱۸۷ میلیارد ریال شده است و ۵ ماهه ۶۹۳ میلیارد ریال شد و مدت مشابه ۶۴۱ میلیارد ریال بود

ثتران

#ثتران در مرداد۲۸۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۱ ماهه به عدد ۲۷۴۳ میلیارد ریالی رسیده است

خپویش

#خپویش در فروردین با فروش ۳۶۳ میلیارد ریالی مواجه بوده است .اردیبهشت ۱۸۸۱ میلیارد ریال و خرداد ۱۶۷۰ میلیارد ریال بود
در ۳ماهه دوم در تیر ۱۹۲۹ میلیارد ریال و مرداد ۱۵۹۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه ۷۶۸۸ میلیارد ریال بود ۵ ماهه قبل ۸۶۸۳ میلیارد ریال بود که کمتر است

فزرین

#فزرین هم خیلی در فروش منظم نیست و ۳۲۶ میلیارد ریال فروش تیر و ۲۰۱ میلیارد ریال فروش مرداد شرکت بوده و ۱۹۸۲ میلیارد ریال جمع فروش ۵ ماهه شده است که مدت مشابه قبل ۲۱۶۸ میلیارد ریال بود

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

سمگا سمگا  سمگا سمگا سمگا سمگا سمگا سمگا سمگا سمگا سمگا سمگا سمگا سمگا سمگا سمگا سمگا سمگا سمگا سمگا سمگا  سمگا سمگا 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *