سمگا

#سمگا در مرداد ۸۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا مرداد سود محقق شده عدد ۱۳۷,۰۶۰ میلیون ریالی بوده است

خگستر

#خگستر در مرداد ۴۲۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا مرداد ۷۲۵,۹۱۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

ذوب

#ذوب بازهم در فروش خوب بود و لی به سود که میرسد درجا میزد و زیان میدهد البته فعلا با خبرهای افزایش سرمایه داغ است
سهم در اردیبهشت ۳۴۲۷۳ میلیارد ریال و نرخ فروش ۱۴۸,۶۰۹,۰۴۷ ریال بوده در خرداد با فروش ۳۷۴۴۸ میلیارد ریالی و تیر ۳۰۹۲۵ میلیارد ریالی مواجه بود
در مرداد با کمی رشد ۳۳۰۶۸ میلیارد ریال شده و جمعا ۵ ماهه به عدد ۱۶۶۴۷۲ میلیارد ریالی رسیده است
مدت مشابه قبل ۱۳۰۹۱۲ میلیارد ریال بود

کویر

#کویر مرداد گرمی داشت
فروش سهم در اردیبهشت ۷۲۲۵ میلیارد ریال بوده است و نرخ فروش ۱۹۹,۸۲۴ ریال
خرداد ۸۹۸۸ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۱۷,۶۵۵ ریال
تیر به ۸۵۴۰ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۲۲۶,۱۴۰ ریال بوده است
مرداد هم ۱۰۹۲۰ میلیارد ریال بوده و نرخ ریال
. ۵ماهه ۴۳۱۵۵ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه ۴۶۲۱۵ میلیارد ریال بوده است

حخزر

#حخزر در مرداد جالب عمل کرد و ۹۲۵ میلیارد ریال درامد داشت
سهم فروردین ماه به فروش ۵۵۰ میلیارد ریالی رسیده است و اردیبهشت با رشد ۶۶۲ میلیارد ریال شد و خرداد ۷۴۳ میلیارد ریال شده و تیر هم ۷۷۱ میلیارد ریال بود
سهم در ۵ ماهه ۳۶۵۳ میلیارد ریال فروش داشت
کل سال قبل شرکت ۷۲۵۱ میلیارد ریال بوده است

شسپا

#شسپا ۲ماهه اخیرخوب بوده است
سهم فروردین به فروش ۸۶۳۵ میلیارد ریال رسیده بود اردیبهشت با رشد ۱۵۷۵۱ میلیارد ریال فروش داشت و خرداد ۲۰۸۱۹ میلیارد ریال
در تیر این عدد ۱۸۶۰۱ میلیارد ریال و مرداد ۱۶۴۱۰ میلیارد ریال بوده است
۵ ماهه به ۸۰۲۱۹ میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه این عدد ۴۹۸۶۲ میلیارد ریال بود

شنفت

#شنفت اردیبهشت ۶۷۱۴ میلیارد ریال و خرداد ۹۵۰۰ میلیارد ریال فروش داشت
تیر به عدد ۷۶۳۴ میلیارد ریالی رسیده و و مرداد هم ۷۸۳۱ میلیارد ریال بود و ۵ ماهه ۳۷۸۹۰ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد ۲۴۸۵۹ میلیارد ریال بود

غمارگ

#غمارگ به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۲۰ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

پدرخش

#پدرخش در مرداد ۱۲۰ میلیارد ریال فروش و درامد داشت و ۵ ماهه به ۴۷۱ میلیارد ریال رسیده است

حتوکا

#حتوکا در تیر به فروش ۳۳۴ میلیارد ریالی رسیده و مرداد ۵۸۷ میلیارد ریال بود و ۲۰۸۹ میلیارد ریال درامد دارد . عدد کل سال قبل ۴۱۷۱ میلیاردریال بود

وبملت

افزایش سرمایه #وبملت
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت بانک ملت
درصد افزایش سرمایه: ۸۰%
محل تامین افزایش سرمایه: محل سود انباشته

دی

بانک #دی همچنان تراز منفی دارد و ۲۵۷۳ میلیاردریال سود تسهیلات اعطایی و ۶۰۳۲ میلیارد ریال سود سپرده دارد

بکام

#بکام را در فروش نمی شود خیلی محک زد ولی در کل ۱۲۲۲۳ میلیارد ریال فروش داشته و مرداد فقط ۹۷ میلیارد ریال فروش زد

قهکمت

#قهکمت در مرداد ۲۸۹۰میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه ۷۱۳۹ میلیارد ریال بود

غمهرا

شفاف سازی
#غمهرا خرید یک باب کارخانه با کاربری صنعتی به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع واقع در استان قزوین شهرک صنعتی البرز

بفجر

#بفجر خطی پیش می رود فعلا البته ! در خرداد هم به فروش ۱۰۵۲۲ میلیارد ریالی رسیده و تیر ۱۱۰۹۹ میلیارد ریال بوده و مرداد هم همین حوالی ۱۱۱۸۲ میلیارد ریال بود و ۵ ماهه ۵۳۴۶۱ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه سال قبل ۵۴۰۲۰ میلیارد ریال بود

غبهنوش

#غبهنوش در تابستان بد نبود
سهم در اردیبهشت ۲۳۱۳ میلیارد ریال و خرداد ۲۴۷۱ میلیارد ریال فروش داشت
در تابستان در تیر به عدد ۲۸۷۵میلیارد ریالی رسیده و مرداد هم ۲۹۷۸ میلیارد ریال بود
۵ ماهه ۱۲۶۸۱ میلیارد ریال فروش داشت . مشابه سال قبل هم ۹۱۹۱ میلیاردریال بود

کیمیاتک

#کیمیاتک در مرداد خوب بودو با فروش ۲۰۰۶ میلیارد ریالی مواجه بود و ۵ ماهه ۹۶۶۲ میلیارد ریال شده بود سهم در مدت مشابه سال قبل ۶۱۶۰ میلیارد ریال بود .

لوتوس

#لوتوس سال مالی متفاوتی را دارد و خرداد ۸۲۰ و تیر ۸۳۵ میلیاردریال و مرداد ۷۷۹ میلیارد ریال درامد داشت و ۷ ماهه ۶۳۷۲ میلیارد درامد داشته است

وخارزم

#وخارزم در مرداد ۲۱۱۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۳,۵۹۴,۰۸۰ میلیون ریال تا پایان مرداد سود مجامع داشته است

کساپا

#کساپا در فروردین با فروش۱۲۲ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۲۴۳ میلیارد ریالی و خرداد ۳۰۹ میلیارد ریالی مواجه بوده است
در تیر به ۲۶۹ میلیارد ریال و مرداد هم ۲۲۰ میلیارد ریال رسید که ۵ ماهه ۱۱۸۹ میلیارد ریال بو و در مدت مشابه سال قبل این عدد ۵۴۲ میلیارد ربال شد

حریل

#حریل خرداد ۳۴۶ میلیارد ریال بود و تیر هم ۶۲۵ میلیارد ریال شد و مرداد ۵۰۶ میلیارد ریال بوده
در مجموع ۵ ماهه ۲۲۳۲ میلیارد ریال درامد داشته است. کل عدد سال قبل ۴۹۹۷ و میانگین ان حوالی ۴۲۰ میلیارد ریال بود

شاراک

#شاراک خرداد هم ۲۵۷۶۰ میلیارد ریال بود
در تیر این عدد ۱۹۳۷۳ میلیارد ریال شده و مرداد ۱۹۸۴۰ میلیارد ریال در کل بد نبود و ۵ ماهه ۱۰۰۶۷۶ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه سال قبل این عدد ۷۴۱۰۸ میلیارد ریال بود

کچاد

#کچاد ۲۵ میلیارد تومان تیم فوتبال خرید !!
موضوع قرارداد عبارت است از واگذاری و فروش قظعی امتیاز لیگ دسته یگ بزرگسالان فوتبال کشور موسوم به جام آزادگان از طرف مالک امتیاز باشگاه تیم فوتبال قشقایی شیراز به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سهامی عام ارزش کل قرارداد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰(دویست و پنجاه میلیارد ریال) ریال بصورت مقطوع تعیین و توافق گردیده است مبلغ قرارداد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده بوده و در صورت ارائه گواهی نامه معتبر ثبت نام در در سامانه مالیات بر ارزش افزوده توسط فروشنده برای صورتحساب صادره مالیات مذکور را مطابق قانون به ارزش فاکتور اضافه نموده و خریدار نیز نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد نمود.
(بعد برخی از رفقا میگویند چرا انقدر به فوتبال انتقاد میکنید !)

فروی

#فروی در مرداد ۹۶۱ میلیارد ریال فروش داشته و جمع فروش ۲۸۶۷ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۱۳۹ میلیارد ریال بوده است. بیش از ۸۰۰ تن با نرخ ۸۸۵,۶۶۷,۰۴۹ ریالی صادر کرده است

ونیکی

#ونیکی در مرداد ۱۰۲۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۲۳,۴۳۷,۶۵۹ میلیون ریال تا پایان مرداد سود مجمع محقق کرده است

پکرمان

#پکرمان در فروردین با فروش ۲۴۸۱ میلیارد ریالی مواجه شد و اردیبهشت با رشد نرخ و فروش ۵۸۳۱ میلیارد ریال و خرداد ۵۸۹۱ میلیارد ریال فروش زد
۶۴۲۷ میلیارد ریال فروش تیر شرکت بوده و نرخ ۷۲۸,۷۳۲ ریال شد
در مردا با فروش ۵۶۷۷ میلیارد ریالی به نرخ ۸۱۲,۲۶۲ ریالی رسید
۵ ماهه به ۲۶۶۰۱ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه سال قبل ۱۹۶۵۲ میلیارد ریال بود

شلرد

#شلرد کاهش حجم برق ورودی مجتمع و درنهایت توقف تولید مجتمع و همچنین نوسانات بعدی برق ورودی و درنهایت پایداری برق ورودی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

کپرور

#کپرور در اردیبهشت به فروش ۸۹۴ میلیارد ریالی رسیده و خرداد با کمی افت ۷۷۱ و نرخ ۴۱,۹۵۰,۷۵۵ ریال است
در تیر ۷۳۱ میلیارد ریال بود و نرخ ۳۹,۵۸۸,۷۹۴ ریال
در مرداد ۸۴۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۰,۰۸۵,۳۱۳ ریال شد
۵ ماهه ۴۰۳۷ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل ۳۷۷۶ میلیارد ریال بود

آسیاتک

#آسیاتک در مرداد هم بالای ۱۰۰ بود
سهم فروردین با درامد ۸۳۱ میلیارد ریالی آغاز گر سال مالی خود بوده و اردیبهشت به ۹۵۱ میلیارد ریال رسید
خرداد ۱۰۴۲ میلیارد ریال بود و تیر هم ۱۰۶۰ میلیارد ریال و مرداد با کمی رشد ۱۰۸۷ میلیارد ریال شد
۵ ماهه ۴۹۷۴ میلیارد ریال فروش داشته است
کل سال قبل شرکت ۸۳۴۶ میلیارد ریال بود

تجلی

#تجلی انتقال حدود ۳۹٫۵% سهام شرکت معدن کار باختر (سهامی خاص) به شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، فعال در اکتشاف، بهره برداری از معادن شامل استخراج، فرآوری، خردایش، شستشو، دانه بندی، تغلیظ و تصفیه مواد معدنی بجز نفت و گاز پتروشیمی، تملک و خرید و فروش معادن و … که در تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۶ به ثبت رسیده است.

شبهرن

#شبهرن روند نرم صعودی در فروش دارد
سهم در فروردین با فروش ۶۷۲۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با رشد ۱۱۸۲۰ میلیارد ریال فروش زد و خرداد هم ۱۴۷۷۷ میلیارد ریال بود
در تیر به ۱۶۴۷۹ میلیارد ریال رسید و مرداد ۱۶۱۹۹ میلیارد ریال بود و عدد خوبی ثبت کرد
۵ ماهه ۶۵۹۹۸ میلیارد ریال بود و رشد خوبی داشته و مدت مشابه ۳۴۳۵۱ میلیارد ریال بود

کگهر

#کگهر در مرداد ۱۸۷۲۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۳۸,۵۹۰,۸۵۳ ریال بود و ۸ماهه به ۱۷۵۷۵۵ میلیارد ریال رسیده است

دعبید

#دعبید فروشش همچنان بالای ۳۰۰ است
در فروردین ماه به فروش ۲۱۲۳ میلیارد ریالی رسیده اردیبهشت با رشد ۳۰۱۹ میلیارد ریال شده و خرداد ۳۰۱۳ میلیارد ریال و تیر ۳۲۳۶ میلیارد ریال فروش زد و مرداد ۳۹۵۳ میلیارد ریال
۸ ماهه ۲۳۵۵۴ میلیارد ریال فروش زده است مشابه سال قبل عدد ۱۳۱۱۸ میلیارد ریال بوده است

دلر

#دلر در تیر کمی نسبت به خرداد افت کرد و ۱۷۱۶ میلیارد ریال فروش داشت سهمی که فروردین با فروش ۱۵۳۰ میلیاردریالی کار را اغاز کرده است اردیبهشت ۲۰۹۸ میلیارد ریال و خرداد ۲۰۰۰ میلیارد ریال فروش داشت
در مرداد این عدد ۲۳۳۷ میلیاردریال بود و ۵ ماهه ۹۶۸۳ میلیارد ریال بوده است . مدت مشابه سال قبل ۸۸۳۹ میلیارد ریال بود

غکوروش

#غکوروش یک فروش خاص درتیر و خرداد داد ولی مرداد کم شد
سهم در فروردین به فروش ۲۰۱۶ میلیارد ریالی رسیده بود و اردیبهشت ۹۰۰۷ میلیارد ریال شدو خرداد به ۲۳۸۵۱ میلیارد ریالی رسید
در۳ ماهه دوم در تیر ۲۳۷۱۱ میلیارد ریال و مرداد ۱۰۱۳۴ میلیارد ریال بود و۵ ماهه ۶۸۷۱۷ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه قبل ۲۵۱۵۱ میلیارد ریال بود

دارو

#دارو مرداد و تیر خوبی داشت سهم در فروردین به فروش ۱۵۶۴ میلیارد ریالی رسیده
اردیبهشت ۲۱۵۲ میلیارد ریال و خرداد ۲۴۰۱ میلیارد ریال شد
در تیر این عدد ۲۴۱۶ میلیارد ریال و مرداد ۲۷۴۳ میلیارد ریال شده و ۵ ماهه این سهم ۱۱۲۷۷ میلیارد ریال فروش داشت .
مدت مشابه سال قبل ۹۲۶۴ میلیارد ریال بود

کگل

#کگل همچنان در فروش کمی لنگ میزند
سهم سال مالی را با فروش ۲۱۳۹۳ میلیارد ریالی آغاز کرده و نرخ گندله نیز ۳۹,۶۰۸,۹۳۳ ریال بوده است
در اردیبهشت با کمی رشد ۲۷۴۱۲ میلیارد ریال شد و نرخ گندله ۳۸,۴۷۰,۸۱۶ ریال
در خرداد فروش ۳۵۴۸۲ میلیارد ریال بود و نرخ ۳۹,۸۲۳,۸۲۳ ریال
در تیر دوباره افت کرد و ۲۶۳۳۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۳۵,۸۶۵,۳۸۲ ریال
در مرداد با کمی رشد ۲۸۰۸۳ میلیارد ریال شد و نرخ ۳۱,۳۸۳,۱۳۷ ریال است
۵ ماهه ۱۴۶۶۳۰ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه ۲۰۲۹۰۷ سال قبل هم میلیارد ریال بود که کمتر است و جز معدود شرکت هایی است که فروش کمتر از مشابه قبل است

قرن

#قرن روند صعودی ارام در فروش داشته
در فروردین ماه به فروش ۱۰۹۱ میلیارد ریالی رسیده است و اردیبهشت با رشد ۲۰۱۹ و خرداد هم ۲۶۱۹ میلیارد ریالی رسیده بود
در تیر این عدد ۳۲۳۰ میلیارد ریال شد و مرداد هم با کمی رشد ۳۵۷۳ میلیارد ریال بود و ۵ ماهه ۱۲۵۳۳ میلیارد ریال فروش داشته و مدت‌ مشابه سال قبل ۸۱۱۸ میلیارد ریال بوده است

دتماد

#دتماد در فروردین به فروش ۴۷۸ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت ۱۰۳۴ میلیارد ریال بود در خرداد به ۹۸۷ میلیارد ریال رسیده است و تیر ۱۰۰۰ میلیارد ریال بود
در مرداد م با رشد ۱۰۴۴ میلیارد ریال شد و۵ ماهه ۴۵۴۶ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۳۹۷۶ میلیارد ریال بود

بوعلی

#بوعلی در تیرو مرداد خوب عمل کرده است

در اردیبهشت به ۴۷۴۰۶ میلیارد ریال رسیده و خرداد ۴۳۲۳۸ میلیارد ریال بود و تیر را هم با عدد ۴۶۷۵۶ میلیارد ریال آغاز تمام کرد در مرداد هم ۴۴۶۹۲ میلیارد ریال بوده و به نظر روی خطخوبی حرکت کرده است
۵ ماهه ۱۹۸۷۰۶ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل ۷۷۶۰۹ میلیارد ریال بود

پاکشو

#پاکشو هم تیرو مرداد بهتری داشت
سهم با فروش ۲۶۹۲ میلیارد ریالی در فروردین کار را اغاز کرد و اردیبهشت ۴۵۱۹ میلیارد ریال و خرداد ۵۷۷۹ میلیاد ریال بود
در تیر ۶۶۰۲ میلیارد ریال شده و مرداد ۵۶۹۱ میلیارد ریال شده که ۵ ماهه ۲۵۱۱۷ میلیارد ریال فروش داشت که از مدت مشابه سال قبل که ۱۸۰۱۸ میلیارد ریال بود بیشتر است

بترانس

#بترانس مرداد خوب ظاهر شد
سهم در فروردین با فروش ۵۳۸ میلیاردریالی مواجه بود و اردیبهشت ماه این عدد ۷۵۳میلیارد ریال و خرداد ۲۸۷۶ میلیارد ریال بود
در تیر با کمی افت نسبت به خرداد ۱۶۰۷ میلیارد ریال و مرداد ۲۱۳۹ میلیارد ریال شد . ۵ ماهه به عدد ۷۹۱۶ میلیاردریالی رسیده است و مشابه قبل ۴۹۳۲ میلیارد ریال بود .

کطبس

#کطبس در خرداد با فروش ۳۷۸ میلیارد ریالی ونرخ ۱۴,۲۸۵,۰۰۷ ریالی مواجه بود و در تیر به ۲۵۴ میلیارد ریال رسید در مرداد ۲۴۰ میلیارد ریال بود و نرخ ۱۲,۵۶۶,۷۶۲ ریال شد و افت کرد
در ۵ ماهه ۱۳۴۷ میلیارد ریال بود . مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۰۱۱ میلیارد ریال شده بود

فارس

#فارس گزارش داده است که تا مرداد ۵۱۹,۶۲۳,۸۲۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

صبا

#صبا در مرداد ۱۵۹۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۵,۷۴۸,۴۱۸ میلیون ریال تا پایان مرداد سود مجامع داشته است

فزر

#فزر خیلی منظم در فروش نیست ولی در مرداد ۳۰۴ میلیارد ریال درامد داشت و ۵ ماهه ۱۰۵۹ میلیارد ریال بود
۱-در خصوص كانسنگ طلا با عيار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن : مقدار فروش رفته فوق از محل دپوي كانسنگ باطله سال هاي قبل و طبق مجوز اخذ شده از سازمان صمت آ.غ ، حمل و به فروش رفته است.۲-در شرکت های تابعه ( فرآوری پویازرکان آق دره و استحصال مواد معدنی تخت سلیمان ) فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ برابر ۲،۳۲۷میلیارد ریال است و مجموع فروش کالاهای مزبور تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱ برابر ۹،۷۳۲میلیارد ریال می باشد.

سپ

#سپ شبیه ماه های قبل بود
در تیر درامد به ۳۷۳۷ میلیارد ریال و مرداد ۳۶۲۷ میلیارد ریال رسیده و۸ ماهه ۲۵۹۴۷ میلیارد ریال درامد داشته است

زشریف

#زشریف در مرداد ۵۷۸ میلیارد ریال درامد داشت به عدد ۳۹۲۵ میلیارد ریالی رسیده است مشابه سال قبل ۲۸۰۵ میلیارد ریال بود

شرانل

#شرانل در خرداد با فروش ۱۱۲۷۵ میلیارد ریالی و تیر ۱۲۸۵۵ میلیارد ریالی مواجه بود و در مرداد ۱۱۲۳۵ میلیارد ریال فروش داشته است و ۵ ماهه به عدد فروش ۵۵۵۱۶ میلیارد ریالی رسیده است . مشابه سال قبل نیز ۲۷۶۴۳ میلیارد ریال فروش زده است و تقریبا ۲ برابر قبل است

حپارسا

فروش #حپارسا در ۲ماه اخیر منطقی بود
سهم در اردیبهشت ۳۸۴ میلیارد ریال بوده و خرداد ۳۳۸ میلیارد ریال شد
در تیر این عدد ۳۶۸ میلیارد ریال شده و مرداد ۳۷۰ میلیارد ریال بود
۱۱ ماهه ۴۲۹۳ میلیاردریال فروش داشت. کل سال قبل این عدد ۳۸۶۷ میلیارد ریال بود

دجابر

#دجابر در تیر رشد فروش داشت ۶۵۰ میلیارد ریال فروخت ولی در مرداد دوباره کمی کم شد و ۴۷۳ میلیارد ریال بود
سهم خرداد ۳۶۳ میلیارد ریال فروش داشت و۵ ماهه به ۲۲۱۳ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۰۲۱ میلیارد ریال بود

حافرین

#حافرین در مرداد ۵۹۲ میلیارد ریال فروش داشت و جمعا به عدد ۲۸۶۰ میلیارد ریالی رسیده است و کل سال قبل ۴۴۹۴ میلیارد ریال بود .

وآتی

#وآتی گزارش داده است که تا مرداد ۱,۴۴۳,۹۶۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

شتوکا

#شتوکا مرداد خوبی در فروش داشت
سهم در فروردین با فروش ۱۲۷ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۵۳ میلیارد ریال و خرداد ۱۱۷ میلیارد ریالی مواجه بود
در تیر ۱۰۶ میلیارد ریال و مرداد با رشد ۱۸۷ میلیارد ریال شده است و ۵ ماهه ۶۹۳ میلیارد ریال شد و مدت مشابه ۶۴۱ میلیارد ریال بود

ثتران

#ثتران در مرداد۲۸۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۱ ماهه به عدد ۲۷۴۳ میلیارد ریالی رسیده است

خپویش

#خپویش در فروردین با فروش ۳۶۳ میلیارد ریالی مواجه بوده است .اردیبهشت ۱۸۸۱ میلیارد ریال و خرداد ۱۶۷۰ میلیارد ریال بود
در ۳ماهه دوم در تیر ۱۹۲۹ میلیارد ریال و مرداد ۱۵۹۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه ۷۶۸۸ میلیارد ریال بود ۵ ماهه قبل ۸۶۸۳ میلیارد ریال بود که کمتر است

فزرین

#فزرین هم خیلی در فروش منظم نیست و ۳۲۶ میلیارد ریال فروش تیر و ۲۰۱ میلیارد ریال فروش مرداد شرکت بوده و ۱۹۸۲ میلیارد ریال جمع فروش ۵ ماهه شده است که مدت مشابه قبل ۲۱۶۸ میلیارد ریال بود

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *