غپینو

#غپینو در تابستان خوب بود و شهریور ۲۳۸۶ میلیارد ریال فروش داشت
۶ ماهه اول را خوب آغاز کرده است و ۹۹۶۸ میلیارد ریال فروش داشته است . مشابه سال قبل ۴۴۰۸ میلیارد ریال بود

سبزوا

#سبزوا در شهریور با فروش ۲۱۴ میلیارد ریالی سال مالی را به پایان برد و ۱۲ماهه ۲۲۹۵ میلیارد ریال فروش داشته است

ثجنوب

#ثجنوب با درامد ۳۷۸ میلیارد ریالی در شهریور به فروش ۱۶۰۶ میلیارد ریالی رسیده است وسال مالی را به پایان برد

بفجر

#بفجر بازهم نرخ را علی الحساب زده و نوشته مبلغ فروش محصولات و ارائه خدمات برای دوره ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، بر اساس نرخهای فروش محصولات برای سال ۱۴۰۰ اصلاح گردید. لازم به ذکر است در تاریخ تهیه گزارش فعالیت ماهانه برای دوره ۶/۳۱/ ۱۴۰۰( اصلاحیه منتشره در سامانه کدال به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ) مبلغ فروش محصولات به صورت علی الحساب و بر اساس آخرین نرخ مصوب فروش سرویس های جانبی تولیدی سال ۱۳۹۹ لحاظ شده بود.
به هر حال در شهریور با فروش ۱۰۵۸۶ میلیارد ریالی به عدد ۶۴۰۴۷ میلیارد ریالی رسیده است

اوان

#اوان در شهریور با فروش ۲۱۱ میلیارد ریالی به عدد ۱۰۹۱ میلیارد ریالی رسیده است . کل سال قبل ۱۴۵۸ میلیارد ریال بود

غزر

#غزر درشهریور ۳۶۹۴ ، مرداد ۲۹۳۴ و در تیر این عدد ۳۴۸۳ میلیارد ریال شد و در شهریور خوب بود
۶ ماهه ۱۹۹۳۳ میلیارد ریال بود . مدت مشابه سال قبل ۱۲۱۳۶ میلیارد ریال بوده است

خزر

#خزر خرداد ۴۰۱ میلیارد ریال و تیر هم حوالی ۴۱۴ میلیارد ریال بود و مرداد ۴۵۳ میلیارد ریال در شهریور ۵۵۱ میلیارد ریال بوده و ۶ماهه ۲۳۸۴ میلیارد ریال فروش داشت و مشابه سال قبل ۱۱۵۹ میلیارد ریال بود

غدشت

#غدشت سال مالی را با فروش ۷۱۳ میلیارد ریالی آغاز کرده است و مرداد هم ۶۸۷ میلیارد ریال وشهریور ۵۰۶ میلیارد ریال بود و ۳ماهه ۱۹۰۷ میلیارد ریال بوده و نسبت به مدت مشابه رشد خوبی دارد که ۷۶۱ میلیارد ریال بود

پاسا

#پاسا در فروردین با فروش ۹۶۴ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت با رشد ۱۲۰۴ و خرداد ۱۷۴۱ میلیارد ریال بود
در تیر با کمی افت نسبت به خرداد ۱۴۳۲ میلیارد ریال و مرداد ۱۵۳۳ فروش داشت در شهریور به ۱۲۶۸ میلیارد ریالی رسیده است
۶ ماهه ۸۱۴۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۵۶۳۹ میلیارد ریال مدت مشابه قبل بود

بهپاک

#بهپاک شهریور خاصی زد
در خرداد ۸۸۲ میلیارد ریال و تیر ۱۱۳۹ میلیارد ریال بوده و مرداد با رشد خوب ۲۲۹۹ میلیارد ریال شده است در شهریور هم عدد فروش جالب بود و ۴۶۷۱ میلیارد ریال فروخت
۹ ماهه ۱۲۹۰۰ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه ۴۷۷۷ میلیارد ریال بوده است

وتجارت

تراز #وتجارت در شهریور ۴۷۳۴۷ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۳۶۵۵ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و ۶ماهه ۵۱۹۴۹ میلیارد ریال تراز مثبت است

سکرما

#سکرما سال مالی متفاونی دارد
سهم در فروردین ۳۵۴ میلیارد ریال بود واردیبهشت ۴۹۱ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۵۵۶ میلیارد ریال شد در تیر با رشد بیشتر ۷۲۵ میلیارد ریال شده و مرداد ۵۲۲ میلیارد ریال و شهریور هم ۶۱۱ میلیارد ریال بوده و۹ ماهه ۴۴۴۶ میلیارد ریال بوده است

سپیدار

#سپیدار با فروش و درامد ۱۷۸ میلیارد ریالی در شهریور به عدد ۱۱۷۱ میلیارد ریال رسید کل عدد سال قبل ۱۴۰۳ میلیارد ریال است

خرینگ

#خرینگ فروشش در خرداد به ۲۶۲۱ میلیارد ریال و تیر ۲۱۸۴ میلیارد ریال رسیده و مرداد ۱۹۰۵ میلیار ریال بود و کمی افت داشت در شهریور با رشد ۲۰۵۲ میلیارد ریال شده است
۶ ماهه به ۱۱۲۳۴ میلیارد ریال بوده است
مشابه قبل این عدد ۸۱۸۸ میلیارد ریال بوده است

خودرو

#خودرو در شهریور رشد فروش داشت و ۱۷۷۸۷۲ میلیارد ریال فروش زد و ۵۱ هزار دستگاه راهی بازار کرده است
مرداد با فروش ۹۴۱۲۰ میلیارد ریالی مواجه بود و ۶ماهه ۷۸۶۲۱۶ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه سال قبل فروش خودرو ۲۶۳۳۳۲ میلیارد ریال بود

تجلی

#تجلی در شهریور ۲۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و ۱,۶۳۹,۴۴۶ میلیون ریال سود مجمع محقق شده است

گدنا

#گدنا در شهریور ۵۰۲ میلیارد ریال فروش داشته و ۲۴۸۴ میلیارد ریال فروش ۶ماهه سهم بوده است که از کل سال قبل بیشتر است

وبملت

#وبملت در شهریور ماه ۷۶۱۷۴ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۶۰۰۸ میلیارد ریال سود سپرده دارد و۶ ماهه ۱۶۶۷۲۷ میلیارد ریال تراز مثبت است.
۳ ماهه ۷۳۵۹۳ میلیارد ریال تراز مثبت بود .

ورنا

#ورنا تا شهریور ۳۷۷ میلیارد ریال سود مجمع داشته و در شهریور ۴۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها محقق کرده است

آریا

#آریا هم تا حدودی منظم در فروش است ولی مرداد نسبت به تیر در مبلغ فروش افت کرد و ۲۱۶۱۰ میلیارد ریال فروش مرداد بود و شهریور ۲۲۹۲۳ میلیارد ریال بوده است
در تیر این عدد ۲۶۹۳۸ میلیارد ریال است
۶ ماهه ۱۴۷۹۸۴ میلیارد ریال بود و مشابه قبل ۱۱۴۴۵۹ میلیارد ریال شده است

وبانک

#وبانک تاشهریور ۲,۰۲۳,۰۱۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

فزر

#فزر خیلی منظم در فروش نیست ولی در شهریور ۳۲۲ و مرداد ۳۰۴ میلیارد ریال درامد داشت و ۶ ماهه ۱۳۸۲ میلیارد ریال بود

۱-در خصوص كانسنگ طلا با عيار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن : مقدار فروش رفته فوق از محل دپوي كانسنگ باطله سال هاي قبل و طبق مجوز اخذ شده از سازمان صمت آ.غ ، حمل و به فروش رفته است.۲-در شرکت های تابعه ( فرآوری پویازرکان آق دره و استحصال مواد معدنی تخت سلیمان ) فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ برابر ۷۵۳ میلیارد ریال است و مجموع فروش کالاهای مزبور تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ برابر ۱۰،۴۸۵ میلیارد ریال می باشد.

خوساز

#خوساز در شهریور ۲۶۹۳ و مرداد با فروش ۲۱۰۰ میلیارد ریالی تابستان خوبی را تمام کرد و در ۶ ماهه ۱۲۶۴۷ میلیارد ریال فروش داشت مشابه سال قبل ۶۶۳۵ میلیارد ریال بود .

بترانس

#بترانس در شهریور فروش خاص و جالبی زده و ۴۸۸۰ میلیارد ریال درامد داشته است کل ۵ ماهه قبل ۷۹۱۶ میلیارد ریال بود
در تیر با کمی افت نسبت به خرداد ۱۶۰۷ میلیارد ریال و مرداد ۲۱۳۹ میلیارد ریال شد . ۶ ماهه به عدد ۱۲۷۹۷ میلیاردریالی رسیده است و مشابه قبل ۷۴۱۳ میلیارد ریال بود .
سهم تابستان خوبی دشته است

خشرق

#خشرق در فروردین با فروش ۷۰۰ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۲۹۹ و خرداد ۲۰۲۱ میلیارد ریال فروش داشت
سهم در تیر ۱۶۷۴ میلیارد ریال و مرداد ۱۶۵۵ میلیارد ریال و شهریور ۱۸۱۷ میلیارد ریال شد ۶ ماهه ۹۴۶۱ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل این عدد ۶۹۹۰ میلیارد ریال شد

شیران

#شیران شهریور شیرینی داشت
شهریور به فروش ۸۸۸۴ میلیارد ریالی رسیده است
در ۳ ماهه دوم فروردین ۵۱۰۲ میلیارد ریال و اردیبهشت ۷۳۴۸ میلیارد و خرداد ۴۵۵۱ میلیارد ریال بوده است و تیر ۶۷۱۱ میلیارد ریال و مرداد ۶۳۹۶ میلیارد ریال بوده و۹ ماهه ۵۰۵۸۹ میلیارد ریال فروش داشته است .
هدف گذاری سالانه فروش محصول نرمال پارافین (NP) عمدتا در حوزه صادرات می باشد با این وجود تنها خریدارعمده داخلی این محصول شرکت پتروشیمی بیستون می باشد که با توجه به شرایط و برنامه تولید خود به صورت مقطعی و بعضی ماه های سال اقدام به خرید این محصول به عنوان ماده اولیه برای تولید LAB می نماید. نوسانات مربوط به فروش صادراتی محصولات در ماه های مختلف ناشی از تغییرات نرخ های جهانی نفت به عنوان مواد اولیه اصلی و نیزبالتبع شرایط بازار جهانی محصولات تولیدی می باشد.همچنین از جمله عوامل اثر گذار در بحث صادرات این محصولات وضعیت متغیر لجستیکی مربوط به آنها (حمل ونقل دریایی) می باشد که با توجه به شرایط تحریمی ایران در تعیین زمان حمل محصول و مقدار فروش صادراتی هرماه موثر خواهد بود.

ثامید

#ثامید در شهریور با فروش جالب ۲۲۶۲ میلیارد ریالی ۹ ماهه به عدد ۱۶۹۵۶ میلیارد ریالی رسیده است

سامان

#سامان در شهریور۱۴۳۲۹ میلیارد ریال درامد داشته است و سود پرداختی به سپرده ۱۴۴۴۵ میلیارد ریال بوده است وتراز این ماه کمی افت داشته است

کیمیاتک

#کیمیاتک در شهریور خاص بود و با فروش ۲۴۸۸ میلیارد ریالی به عدد ۱۲۱۵۰ میلیارد ریالی رسیده است

خراسان

#خراسان توقف تولید و انجام تعمیرات اساسی در واحد کریستال ملامین

وسینا

#وسینا در شهریور ۵۷۵۳ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۴۰۶۴ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها را دارد.تراز شرکت ۶ ماهه ۷۱۵۱ میلیاردریال مثبت است

غمهرا

توضیحات مهرام #غمهرا در خصوص وضعیت افزایش سرمایه
شرکت مهرام بیان نمود تهیه و تنظیم طرح توجیهی افزایش سرمایه در مراحل پایانی بوده و قرارداد حسابرسی نیز در تاریخ ۳۰ شهریور ماه جهت بررسی طرح فوق منعقد شده است.

دپارس

#دپارس هم افزایشی بود و شهریور خوبی زد
در نیمه دوم در تیر ۶۴۳ میلیارد ریال بود و مرداد ۸۲۴ میلیارد ریال بود و رشد کرد در شهریور هم به ۱۰۵۳ میلیارد ریالی رسید
و۶ ماهه ۴۰۵۳ میلیارد ریال فروش زدو مدت مشابه قبل این عدد ۲۶۰۶ میلیارد ریال بود

سپید

#سپید در ۳ ماهه گذشته بهبود داشته است و شهریور عالی بود
سهم در اردیبهشت به ۳۳۳۰ میلیارد ریال و خرداد ۴۷۹۹ میلیارد ریال بود و تیر به ۵۰۰۹ میلیارد ریال رسیده است در مرداد با اندک افت ۴۶۹۴ میلیارد ریال شده است و شهریور با رشد خوب ۶۳۵۷ میلیارد ریال بود
۶ ماهه ۲۷۲۲۸ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل ۱۴۰۸۸ میلیارد ریال بود

حپارسا

فروش #حپارسا درشهریور رشد کرد و سال مالی را به پایان برد
سهم در اردیبهشت ۳۸۴ میلیارد ریال بوده و خرداد ۳۳۸ میلیارد ریال شد
در تیر این عدد ۳۶۸ میلیارد ریال شده و مرداد ۳۷۰ میلیارد ریال بود و شهریور به ۴۳۸ میلیارد ریال رسید
۱۲ ماهه ۴۷۳۱ میلیاردریال فروش داشت. کل سال قبل این عدد ۳۸۶۷ میلیارد ریال بود

بالاس

#بالاس ۳ماهه اول ۳۰۳ و تیرماه ۸۰میلیارد ریال و مرداد ۸۳ میلیارد ریال فروش داشت و حالا در شهریور معادل کل دوره قبل درامد ثبت کرده و به عدد ۴۲۹ میلیارد ریالی دردرامد ها رسیده و ۸۹۶ میلیارد ریال درامد داشته است که کل سال قبل ۱۸۹۹ میلیارد ریال بود

فنورد

#فنورد در تیر به ۱۷۱۰ میلیارد ریال رسیده و مرداد ۱۷۴۳ میلیارد ریال بوده است
در شهریور به عدد ۲۱۳۷ میلیارد ریالی رسیده و نرخ فروش ۱۵۹,۴۱۹,۷۳۲ ریال بود
۶ماهه ۱۲۵۹۳ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه قبل ۱۰۰۹۷ میلیارد ریال بود

کحافظ

#کحافظ تابستان خوبی داشت
سهم در در فروردین به فروش ۳۶۱ میلیار ریالی رسیده بود و اردیبهشت ۶۲۶ میلیار ریال و خرداد با رشد ۹۴۷ میلیارد ریال شده است
در تیر با رشد فروش ۱۰۴۱ میلیارد ریال شد و مرداد ۱۰۶۲ میلیارد ریال و شهریور ۱۰۵۱ میلیارد ریال بود ۶ ماهه ۵۰۱۶ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه سال قبل ۱۹۱۶ میلیارد ریال بود

بنیرو

#بنیرو در شهریور ۱۳۹۵ میلیارد ریال و مرداد ۵۹۶ و ۶ ماهه ۴۳۶۵ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۲۹۷ میلیارد ریال بود

دارو

#دارو شهریور و مردادخوبی داشت
سهم در شهریور ۳۴۷۵ و مرداد ۲۷۴۳ میلیارد ریال بود
اردیبهشت ۲۱۵۲ میلیارد ریال و خرداد ۲۴۰۱ میلیارد ریال شد
در تیر این عدد ۲۴۱۶ میلیارد ریال و مرداد ۲۷۴۳ میلیارد ریال شده و ۶ ماهه این سهم ۱۴۷۵۳ میلیارد ریال فروش داشت .
مدت مشابه سال قبل ۱۲۲۸۱ میلیارد ریال بود

لخزر

افزایش سرمایه ۱۰۰۰ درصدی #لخزر از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

فروس

#فروس قیمت فوق جهت هر کیلو تعیین شده است. بر اساس مجوز انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ ، در صورت فروش محصول بصورت بسته بندی ، مبلغ ۲٫۰۰۰ ریال به مبالغ فوق اضافه می گردد.

وبصادر

#وبصادر در شهریور ۳۷۶۸۷ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و۲۹۰۱۳ میلیارد ریال سود سپرده دارد و تراز ۶ ماهه مثبت است

دجابر

#دجابر در تیر رشد فروش داشت ۶۵۰ میلیارد ریال فروخت ولی در مرداد دوباره کمی کم شد و ۴۷۳ میلیارد ریال بود در شهریور با رشد جالب به ۹۶۴ میلیارد ریال
۶ ماهه به ۳۱۷۷ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۶۲۸ میلیارد ریال بود

فرابورس

#فرابورس در شهریور ۱۹۲ میلیارد ریال درامد داشت و به فروش ۱۲۲۰ میلیارد ریالی رسیده است و کل سال قبل شرکت ۲۳۶۳ میلیارد ریال بود

شسپا

#شسپا هم تابستان خوبی داشت
سهم فروردین به فروش ۸۶۳۵ میلیارد ریال رسیده بود اردیبهشت با رشد ۱۵۷۵۱ میلیارد ریال فروش داشت و خرداد ۲۰۸۱۹ میلیارد ریال
در ۳ماهه دوم در تیر این عدد ۱۸۶۰۱ میلیارد ریال و مرداد ۱۶۴۱۰ میلیارد ریال و شهریور ۱۵۴۲۹ میلیارد ریال بوده است
۶ ماهه به ۹۵۶۴۸ میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه این عدد ۶۵۳۹۴ میلیارد ریال بود

بوعلی

#بوعلی در تیرو مرداد خوب عمل کرده است و شهریور هم خوب بود …
تیر را هم با عدد ۴۶۷۵۶ میلیارد ریال آغاز تمام کرد در مرداد هم ۴۴۶۹۲ میلیارد ریال و شهریور ۴۸۸۶۴ میلیارد ریال بوده و به نظر روی خط خوبی حرکت کرده است
۶ ماهه ۲۴۷۶۴۸ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل ۱۰۱۹۶۰ میلیارد ریال بود

وساپا

#وساپا و مزایده فروش املاک ایزدشهر و پلاسکوکار
پیــرو آگهـی مــزایده فروش امــلاک ایزدشهر و پـلاسکوکـار مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ به استحضـار می رسـاند، چهار شخص حقوقی و یک شخص حقیقی به عنوان متقاضی جهت شرکت در مزایده مراجعه نموده و پاکات مزایده را دریافت کرده اند، ولی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ هیچ پاکتی به شرکت ارائه نگردیده است، بدینوسیله مزایده واگذاری املاک مذکور به پایان رسید

شپارس

#شپارس روند نزولی داشت و در شهریور ۹۷۱ میلیارد ریال بوده است و سال مالی را تمام کرد
سهم در تیر ۱۴۰۲ میلیارد ریال شده و مرداد ۱۱۰۶ میلیارد ریال بوده
۱۲ ماهه ۹۵۴۹ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه این عدد ۷۱۰۱ میلیارد ریال بوده است

فغدیر

#فغدیر در اردیبهشت با فروش ۳۹۳۲ و خرداد با عدد ۳۲۳۳ میلیارد ریالی مواجه بود
در ۳ ماهه دوم تیر به عدد ۴۱۴۰ میلیارد ریال بوده و مرداد ۳۲۲۷ میلیارد ریال و شهریور با رشد خوب ۱۰۲۹۳ میلیارد ریال بوده است
در ۶ ماهه ۲۹۹۰۵ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد ۳۲۲۵۲ میلیارد ریال بود
شهریور ماه به دلیل عدم قطعی برق و تعمیرات در کارخانه، تولید، روند عادی خود را طی کرد که نسبت به ماه گذشته افزایش مشاهده شده است. همچنین به دلیل نیاز و تقاضای بازار میزان فروش به افزایش دو برابری رسیده است.

کتوکا

#کتوکا در خرداد با رشدی چشم گیر به ۱۱۵۲ میلیارد ریال و تیر دوباره با افت ۷۰۹ میلیارد ریال بود و مرداد ۵۶۷ میلیارد ریال شد
در شهریور با فروش ۱۲۲۵ میلیارد ریالی مواجه بود و ۶ماهه ۵۲۷۰ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۳۶۵۳ میلیارد ریال بود

کویر

#کویر تابستان گرمی داشت
فروش سهم در اردیبهشت ۷۲۲۵ میلیارد ریال بوده است و نرخ فروش ۱۹۹,۸۲۴ ریال
خرداد ۸۹۸۸ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۱۷,۶۵۵ ریال
تیر به ۸۵۴۰ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۲۲۶,۱۴۰ ریال بوده است
مرداد هم ۱۰۹۲۰ میلیارد ریال بوده و شهریور ۱۳۷۹۳ میلیارد ریال شد و ۳ماهه اخر خوبی داشت
. ۶ ماهه ۵۶۹۸۴ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه ۵۳۷۱۹ میلیارد ریال بوده است

شیراز

#شیراز تابستان موفقی داشت
سهم در خرداد با فروش ۱۳۳۷۵ میلیارد ریال و نرخ صادرات ۱۳۴,۱۶۲,۳۸۷ ریالی مواجه بوده و ۳۷ هزار تن صادر کرده است
در تیر به فروش ۱۶۶۳۴ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۱۲۹,۶۷۹,۵۶۷ ریالی و ۸۰ هزار تنی را داشته است
در مرداد با ۱۵۲۷۷ میلیارد ریال فروش و صادرات ۶۰ هزار تن با نرخ ۱۲۳,۹۴۶,۴۱۱ ریالی مواجه بوده است
در شهریور ۳۷۲۷۶ میلیارد ریال بود و ۲۲۹ هزار تن با نرخ ۱۳۶,۶۲۵,۶۶۲ ریالی صادر کرد .
۶ ماهه ۱۱۶۷۰۸ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل ۵۲۹۱۳ میلیارد ریال بود

خساپا

#خساپا فروشش در تیرو خرداد خوب بود
مرداد اندکی افت داشت
سهم فروردین به فروش۲۴۰۰۹ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت ۳۸۹۸۱ میلیارد ریال و خرداد ۵۳۶۰۲ میلیارد ریال بود
در تیر به ۵۳۳۲۲ میلیارد ریال رسید و مرداد ۴۱۰۰۸ مییارد ریال بود و شهریور به ۵۴۷۸۳ میلیارد ریال رسیده است
جمعا۶ ماهه ۲۶۵۷۰۸ میلیارد ریال شده است
در اردیبهشت ۲۹هزار دستگاه و خرداد ۳۹ هزار و تیر همان ۳۹ هزار است در مرداد هم ۲۸ هزار و ۳۵ هزار دستگاه فروخت .
مدت مشابه قبل ۱۶۳۵۲۴ میلیارد ریال بود

شتوکا

#شتوکا در تیر ۱۰۶ میلیارد ریال و مرداد با رشد ۱۸۷ میلیارد ریال شده است و شهریور ۱۸۴ میلیارد ریال بوده و ۶ ماهه ۸۷۸ میلیارد ریال شد و مدت مشابه ۸۰۶ میلیارد ریال بود

غگل

#غگل اردیبهشت ۱۲۱۷ میلیارد و خرداد ۱۲۶۳ میلیارد ریال و تیر ۱۱۴۳ میلیارد ریال بوده است
در مرداد به فروش ۱۰۰۷ میلیاردریالی رسیده و شهریور ۱۱۵۱ میلیارد ریال بوده است
۱۲ ماهه ۱۲۶۵۸ میلیارد ریال بود . مشابه قبل ۹۴۰۵ میلیارد ریال بوده است

کرماشا

#کرماشا هم در ۲ماه اخیر خوب بود سهم در مرداد با فروش ۶۰۳۷ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ صادرات ۱۳۸,۸۰۸,۹۲۸ ریال بود
در شهریور این عدد ۹۴۲۰ میلیارد ریال بوده نرخ ۱۳۵,۳۷۲,۸۲۱ ریال ۴۹ هزار تن صادر شده است
تیر با فروش ۳۹۱۱ میلیارد ریالی مواجه بود و صادرات با نرخ ۱۳۴,۴۸۲,۶۰۷ ریالی صورت گرفته است . ۶ماهه ۳۶۶۰۴ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه قبل ۱۹۶۷۵ میلیاردریال بود.

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *