مجوز افزایش سرمایه ۸۰۹ درصدی فصبا از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی صادر شد.

مجوز افزایش سرمایه ۱۷۲ درصدی #کیا از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۱۸۶ درصدی #رافزا از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۶۲٫۵%  #وتوسم از محل سود انباشته صادر شد
#ونیرو  ضرورت افشای هر گونه اطلاعات با اهمیت بر نتایج عملکرد در خصوص بند۱ مصوبه هیئت وزیران بشماره ۹۱۹۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ مبنی بر اینکه “نيروگاه¬ها شامل نيروگاه¬هاي مقياس کوچک و بزرگ که تمامي برق خود را به شبکه سراسري برق تحويل مي دهند، مکلفند به ازاي هر ليتر فرآورده نفتي و هر مترمکعب گاز طبيعي تحويلي مبلغ ۷۵۰ ريال با احتساب عوارض و ماليات بر ارزش افزوده به صورت نقدي و تعهدي در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از طريق شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شرکت ملي گاز ايران به حساب شرکت توانير و يا شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي حسب مورد واريز نمايند.” به استحضار می رساند هزینه سوخت نیروگاههای خوی و تابان یزد(۶۱/۵ درصد در مالکیت این شرکت) از رقم ۲۵۰ ریال به ۷۵۰ ریال افزایش خواهد داشت . لازم به ذکر است بار مالی، اثرات قطعی و نحوه اعمال آن در حسابهای شرکت ، پس از تعیین زمان اجرا و ابلاغ رسمی توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران متعاقباً جهت استحضار اعلام می گردد.
#کماسه در تیر به فروش ۲۵۲ میلیارد ریالی رسیده ومرداد این عدد ۲۴۰ میلیارد ریال بود و ۵ ماهه  ۱۱۱۵  میلیارد ریال فروش داشته که ۲برابر مدت مشابه قبل است
#کیسون  انتخاب شرکت کیسون به عنوان برنده مناقصه پروژه آب شیرین کن چابهار با ظرفیت ۲۰۰ هزار متر مکعب در شبانه روز به روش EPC مربوط به طرح انتقال آب از دریای عمان به استانهای شرقی کشور به مبلغ ۱۴۲۲۸ میلیارد ریال و ۲۶ میلیون یورو
#وساخت تا مرداد ۹۳۶,۳۶۵  میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#کپشیر
هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال(۶۷ درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور انتقال کارخانه توليد پشم شيشه از محل فعلي واقع در شهرستان شيراز به مکان جديد واقع در منطقه ويژه اقتصادي شيراز اقدام نماید.
#سخواف گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲,۸۶۴,۸۰۰,۹۰۶,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸,۸۶۴,۸۰۰,۹۰۶,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تکميل طرح توسعه در حوزه توليد سيمان و همچنين اصلاح ساختار مالي که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
سرمایه گذاری #وتوکا  در مرداد ۲۱۳  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#ولشرق به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت ماده ۳۹ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷ بند ۴دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان فرابورس ایران اقدام به اعطای فرصت ۲ ماهه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
#بپیوند در تیر با فروش ۵۸۰ میلیارد ریالی به عدد ۲۳۶۲ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۱۸۲۵ میلیارد ریال بوده است
#ساراب فروردین را با فروش ۵۵۶ میلیارد ریالی آغاز کرده است اردیبهشت این عدد ۶۵۴ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۷۵۹  میلیارد ریال  بود و
در تابستا  در تیر به ۷۱۳ میلیارد ریال و مرداد ۷۴۱ میلیارد ریال رسیده بود و ۵ ماهه  به   ۳۴۲۵  میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه  قبل  ۲۴۱۸ میلیارد ریال بود
#ونفت تا مرداد ۱۶۴,۱۰۹ میلیون ریال سود مجمع داشته است
مجوز افزایش سرمایه ۱۲۵% #خرینگ از محل سود انباشته صادر شد
#ثعتما در مجمع ۶۵ ریال تقسیم کرد
#دسانکو احتراما در راستای رعایت مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات به استحضار می رساند نرخ فروش ۱۱ قلم از محصولات شرکت به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و بسته بندی براساس مجوزات سازمان غذا و دارو افزایش یافته است. ضمنا در صورت وجود تغییرات با اهمیت در اطلاعات اعلام شده موضوع از طریق کدال به سهامداران محترم اطلاع رسانی خواهد شد
#کرازی ۲ماه اخیرمتحول شده
سهم در مرداد ۱۱۵۸ و  تیر  ۱۱۳۳ میلیارد ریال فروش زد
سهم در فروردین با فروش ۶۸۱ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت این عدد ۵۵۲ میلیارد ریال شده و خرداد ۸۵۷ میلیارد ریال بود
با کمک ۲ماه اخیر ۵  ماهه  ۴۳۷۴  میلیارد ریال بود  مدت مشابه قبل  ۳۳۹۵  میلیارد ریال شد
افزایش سرمایه در #کپشیر
پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده
مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور انتقال کارخانه توليد پشم شيشه از محل فعلي واقع در شهرستان شيراز به مکان جديد واقع در منطقه ويژه اقتصادي شيراز ، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور انتقال کارخانه توليد پشم شيشه از محل فعلي واقع در شهرستان شيراز به مکان جديد واقع در منطقه ويژه اقتصادي شيراز اقدام نماید.
#وتجارت شفاف سازی زده و اثر واگذاری بمولد را ۲۲۲۰ میلیارد ریال اعلام کرده است
#سغدیر تا مرداد ۱,۷۳۸,۹۵۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#سخزر در فروردین با فروش ۳۱۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با رشد ۵۳۷ میلیارد ریال و خرداد ۹۱۲ میلیارد ریال شد 
تابستان خوب آغاز شد و تیر ۹۹۷ میلیارد ریال و مرداد ۸۶۴ میلیارد ریال بود که ۵ ماهه ۳۶۲۳  میلیارد ریال بوده و از سال  قبل بیشتر است
#سصفها در مرداد با فروش ۶۱۶ میلیارد ریالی مواجه بود و ۵ماهه به عدد ۴۲۲۳ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل این عدد ۲۰۲۴ میلیارد ریال است
#سخاش مرداد خوبی داشت 
سهم در فروردین با فروش ۴۳۵ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت  با رشد ۵۷۰ میلیارد ریال  و خرداد ۵۹۲ میلیارد ریال  و تیر ۴۸۲ میلیارد ریال بود و مرداد  ۵۷۰ میلیارد ریال  که ۵ ماهه این عدد ۲۶۵۲  میلیارد ریال بود و مدت مشابه  قبل ۱۸۹۳ میلیارد ریال بود
#پخش البرز در فروردین با فروش و درامد ۱۲۳۰۱ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۱۶۹۹۵ میلیارد ریال فروش و درامد  اردیبهشت و ۱۶۸۸۵ میلیارد ریال فروش خرداد بوده و
در تیر ۱۶۳۶۹ میلیارد ریال و مرداد ۱۷۹۷۴ میلیارد ریال بوده و ۵ ماهه ۸۰۵۲۵  میلیارد ریال فروش داشت . کل عدد سال قبل ۱۴۶۶۷۴ میلیارد ریال بوده است
تراز #ونوین در مرداد مثبت بود 
در مرداد ۲۹۳۲۲ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و  ۲۲۸۹۵ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
در تیر ۲۷۹۷۹ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۲۳۶۷ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد  و ۵ ماهه تراز  ۲۴۴۲۸  میلیارد ریال مثبت است  و رشد داشته است
#سدور فروردین ماه را با فروش ۵۲۷ میلیارد ریالی آغاز کرده است که ۳۵۵ میلیارد ریال آن صادرات بوده است در اردیبهشت این عدد ۷۶۱ میلیارد ریال و خرداد ۹۴۸ میلیارد ریال 
در تابستان در تیر ۹۹۶ میلیاردریال و مرداد ۶۷۸ میلیارد ریال بود و ۵ ماهه  ۳۹۱۲   میلیارد ریال فروش داشت  که مدت مشابه  قبل  ۱۹۹۰  میلیارد ریال بود
#پترول جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران جنب درب غربي استاديوم آزادي سالن همايش بين المللي هنل المپيک برگزار میگردد
#وبصادر
در راستای اجرای ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با عنایت به آگهی مزایده منتشره برای عرضه سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در تاریخ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ به استحضار می‌رساند؛ مزایده‌ مذکور برگزار گردید و فاقد متقاضی خرید بوده است
#سقاین در فروردین با فروش ۳۵۵ میلیارد ریالی و اردیبهشت  ۳۷۳ میلیاد ریال و خرداد ۴۷۶ میلیارد ریال مواجه بود تیر به  ۴۲۴ میلیارد ریال رسید
مرداد همین حوالی بود و ۴۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه  ۲۰۸۳   میلیارد ریال بود تقریبا  ۶۰% بیشتر از مشابه  قبل بوده است
#کیا در مرداد با فروش ۱۰۰ میلیارد ریالی به عدد ۵۳۹  میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه ۱۱۰ میلیارد ریال بوده است
#نیان تازه وارد بازار در مرداد گزارش خاصی زد و ۱۶۶۹ میلیارد ریال فروش داشته است و ۵ماهه به عدد ۳۶۹۸ میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه  قبل این عدد  ۹۲۷ میلیارد ریال است
#غشاذر در تیر با فروش ۱۵۱۷ میلیارد ریالی مواجه بوده است و مرداد این عدد ۱۵۴۳ میلیارد ریال بود و کمی رشد کرده و جمعا ۵ ماهه به عدد ۶۹۸۲  میلیارد ریالی رسیده است
#فلامی با فروش ۸۱ میلیارد ریالی در تیر و ۷۴ میلیارد ریال در مرداد فروش داشت و ۱۱ ماهه ۹۸۷ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد  ۷۱۶ میلیارد ریالی رسیده است
#جوین
با توجه به کم اهمیت بودن مبلغ ریالی پروژه، لذا اطلاعیه از گروه الف به گروه ب تغییر می بابد، هر چند به طور کلی بهره برداری از پروژه های جدید در لیست طبقه بندی کدال جزء افشاعات گروه الف می باشد و اشاره ای به سطح اهمیت آن نشده است.
#غدانه در تیر با درامد ۱۴۷۳ میلیارد ریالی و مرداد با افت  ۸۷۲ میلیارد ریال بود و ۸ماهه به عدد ۱۱۸۸۴ میلیارد ریالی در ۷ماهه  رسیده است و مدت مشابه سال قبل  ۶۰۱۸ میلیارد ریال بود
#غویتا ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-048 مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است
#غدانه  به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت ماده ۳۹ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷ بند ۴دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان فرابورس ایران اقدام به اعطای فرصت ۲ ماهه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
#خفولا در مرداد ۶۷   میلیارد ریال فروش و درامد داشت و ۵ماهه  ۲۵۵ میلیارد ریال فروش داشت و کل سال قبل ۳۱۷ میلیارد ریال بود
#وتوشه تا مرداد ۹۵۷,۰۱۳ میلیون ریال سود مجمع داشته است
سرمایه گذاری #وکبهمن  در مرداد ۹۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد  ۳,۷۴۴,۵۵۶ میلیون ریال سود محقق کرده است
#فسبزوا  اردیبهشت و خرداد خاصی زد  ولی تیر با کمی افت ۱۰۲۴۸ میلیارد ریال بود و مرداد هم با کاهش ۸۹۴۸ میلیارد ریال شد .
در اردیبهشت این عدد ۱۱۳۶۷ میلیارد ریال و خرداد ۱۱۹۵۴ میلیارد ریال بوده و ۸ ماهه به عدد ۵۵۶۹۹ میلیارد ریالی رسید.
مدت مشابه قبل ۳۵۳۰۶ میلیارد ریال بوده است
#زپارس در اسفند  با رشد ۸۱۴ و بهمن با فروش ۵۸۸ میلیارد ریالی مواجه بود  فروردین به ۵۰۷ میلیارد ریال بود
اما دو ماه اخیر عجیب بود و اردیبهشت  با رشد ۱۸۳۸ میلیارد ریال رسید و در خرداد  با یک پرش در فروش ۱۹۶۲ میلیارد ریال  و تیر ۱۹۰۳ میلیارد ریال فروش داشت
در مرداد با افت ۱۲۷ میلیارد ریال شد و  ۸ ماهه ۷۹۰۴ میلیارد ریال فروش داشت .
#لبوتان  در فروردین با فروش ۲۹۶۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت  ۷۲۲۲ میلیارد ریال و خرداد ۷۰۳۹ میلیارد ریال شد 
در ۳ ماهه دوم در تیر ۶۷۱۱ میلیارد ریال  و مرداد ۵۵۵۷ میلیارد ریال فروش داشت  و۵ ماهه   ۲۹۴۹۴  میلیارد ریال  و  مدت مشابه قبل    ۱۷۸۱۵  میلیارد ریال بوده است
#فسوژ فروش دو واحد آپارتمان شرکت واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلفام، پلاک۱۰(شهرداری) و پلاک ۴۳ (سند)، قطعات ۴ و ۶
#کاما  پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری گمرک جمهوري اسلامي ايران مبنی بر توقف اجراي مصوبه هيات وزيران مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ به استحضار می رساند طبق نامه گمرک جمهوري اسلامي ايران مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ بخشنامه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ هيات وزيران (موضوع افزايش عوارض گمرکي صادراتي از نيم به ۲ درصد از ابتداي سال ۱۴۰۲) تا اطلاع ثانوي متوقف گرديد.
مهم برای #کاما 
فروش شش واحد آپارتمان شرکت واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلفام، پلاک۱۰(شهرداری) و پلاک ۴۳ (سند)، قطعات ۱، ۲، ۳، ۹، ۱۳، ۱۴
#زملارد در تیر ۴۴۲ میلیارد ریال و مرداد  ۴۶۵ میلیارد ریال فروش داشت و در مجموع ۵ ماهه به ۲۱۸۸  میلیارد ریال رسیده است
#وتجارت   در راستای اجرای ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با عنایت به اطلاعیه عرضه منتشره در تاریخ ۱۵‌‏/۰۵‌‏/۱۴۰۲ برای واگذاری سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان، به استحضار می‌رساند مزایده‌‌ مذکور برگزار و فاقد متقاضی خرید بوده است
#فکمند  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-040 مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۷۶,۶۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۸۳,۰۰۰ میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳۰۶,۴۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
#درهاور در مرداد ۶۴۷ ، تیر ۷۲۲ و خرداد ۷۸۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه به  ۳۰۸۷   میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه  قبل ۱۳۹۷ میلیارد ریال  بود
#زشگزا 
در تابستان در تیر ۶۴۴ میلیارد ریال و مرداد ۵۶۶ میلیارد ریال شد و ۵ ماهه به  ۲۶۵۶ میلیارد ریال رسید مدت مشابه قبل ۱۶۱۷ میلیارد ریال بوده است
#فسوژ  پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری وزارت صنعت معدن تجارت و هيات دولت مبنی بر عوارض صادراتي بر روي صادرات به استحضار می رساند به استحضار مي رساند محصول توليدي اين شرکت(کنسانتره سرب سولفيدي) از ابتداي سال ۱۴۰۲ مشمول عوارض گمرکي با نرخ نيم درصد ميگردد
#فاذر در مرداد ۴۱۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ماهه به عدد ۳۳۳۷ میلیارد ریال رسیده است
#فسرب در مرداد ۱۰۲ میلیارد ریال درامد ثبت کرده  باید ماه های بعد را بررسی کرد سهم  ۵ماهه  ۱۰۳۵ میلیارد ریال فروش داشت
#فولاژ فروردین ۱۲۰۰۶ میلیارد ریال فروش زد  اردیبهشت  ۱۴۵۱۷ میلیارد ریال و خرداد ۱۷۱۰۲ میلیاردریال  بوده است 
در تیر به ۱۶۹۷۷ میلیارد ریال رسید و نرخ  ۳۸۴,۹۶۵,۸۳۹ ریال است  .
در مرداد ۱۴۲۰۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۳۷۷,۹۱۳,۱۳۳ ریال است 
۵  ماهه به عدد ۷۴۷۵۴   میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه قبل   ۵۳۳۷۹  میلیارد ریال بود
#قصفها در  مرداد با فروش ۳۷۰ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۶۱۲۸ میلیارد ریال فروش داشته است  . مدت مشابه قبل ۳۰۹۸ میلیارد ریال بوده است
#زکشت در فروردین به فروش ۳۲۷ میلیارد ریالی رسیده  و اردیبهشت  ۳۷۳ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۴۳۶ میلیارد ریال بود
در تیر این عدد ۴۳۰ میلیارد ریال شد و مرداد  ۳۹۵ میلیارد ریال بوده و شبیه ماه  قبل بوده و ۵ ماهه  ۲۰۲۶ میلیارد ریال بود که مدت مشابه  قبل ۱۳۲۶ میلیارد ریال بود
#کساپا فروردین با فروش ۲۰۸ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت ۴۰۱ و خرداد ۵۱۹ میلیارد ریال بود
در تیر این عدد  به  ۴۶۵ میلیارد ریال و خرداد  ۲۹۱ میلیارد ریال رسید و۵  ماهه  ۲۱۱۴  میلیارد ریال شد
#سفانو  مرداد خوبی داشت 
در فروردین با فروش ۷۲۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت  با رشد خوب ۱۵۱۳ میلیارد ریال شد و خرداد  ۱۱۲۶ میلیارد ریال فروش داشت 
در تیر به ۹۵۵ میلیارد ریال و مرداد  ۱۳۳۹ میلیارد ریال رسید و ۵ ماهه  ۵۶۵۹ میلیارد ریال شد و فروش مدت مشابه سال قبل ۳۱۳۰ میلیارد ریال بوده است
#قشهد  در مرداد  ۴۷۸ میلیارد ریال فروش داشت و مبلغ ۱۰۹۶۶ میلیارد ریال در ۱۱ ماهه  فروش داشته است
#وهور احتراماً، در خصوص بند ۱ مصوبه هیئت وزیران به شماره ۹۱۹۲۸ مورخ ۲۸/۰۵/۱۴۰۲ مبنی بر “نیروگاه‌ها شامل نیروگاه‌های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می‌دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فراوده‌های نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ ۷۵۰ ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی و تعهدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر و یا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز نمایند” به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه عمده درآمد این شرکت از محل سود سهام شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل می‌باشد و نیروگاه مذکور نیازی به تامین سوخت ندارد، لذا افزایش نرخ سوخت تاثیری بر درآمد این شرکت نخواهد داشت.
#کخاک در چند ماه متوالی اخیر صعودی بود 
اردیبهشت این عدد ۸۹۹ میلیارد ریال شده و نرخ ۴۰,۰۲۵,۳۶۰ ریال و خرداد با رشد ۱۰۳۶ میلیارد ریال بود و نرخ ۴۵,۱۷۸,۸۸۵ ریال و تیر به ۱۲۳۲ میلیارد ریال رسیده بود
مرداد ۱۱۰۷ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ ۴۸,۲۰۳,۶۴۱
 ریال است
  ۵ ماهه ۵۰۱۰  میلیارد ریال فروش داشت  مدت مشابه سال  قبل این عدد ۳۱۳۵ میلیارد ریال بوده است
#خموتور خرداد و تیر خوبی داشت 
سهم در فروردین  ۱۴۳۶ میلیارد ریال  و اردیبهشت ۲۳۹۶  و خرداد  ۲۵۰۰  میلیارد ریال فروش داشت
در تیر این عدد  به  ۲۴۷۸ میلیارد ریال رسید  و مرداد  ۲۵۷۴ میلیارد ریال بوده و ۵  ماهه ۱۱۳۸۵ میلیارد ریال رسید و ۵ ماهه  قبل این عدد ۷۴۷۰  میلیارد ریال بود   .
#غگلپا در مرداد ۱۶۱۹  میلیارد ریال فروش زد و رشد داشته است 
 ، تیر ۱۳۵۱ و خرداد ۱۳۰۴  میلیارد ریال فروش داشت ۵ ماهه  ۷۲۲۸  میلیارد ریال فروش زده  است
سرمايه گذاري توسعه سپهر فارس از زیر مجموعه های #وسپهر در ۶ماهه به سود ۷۸۱ میلیارد ریالی رسیده است .
#غسالم در مرداد  ۱۲۵۰  میلیارد ریال ، تیر با فروش ۱۲۷۵ میلیارد ریالی ۵ ماهه به عدد ۵۸۷۱  میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل ۴۵۶۲  میلیارد ریال بود
#سرود در فروردین با فروش ۱۲۳۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد  ۱۴۰۰  و خرداد  ۱۶۸۰ میلیارد ریال شد
در تیر ۱۸۸۹ میلیارد ریال بود  و مرداد  ۱۹۲۸ میلیارد ریال شده و رشد کرده است  و ۵ ماهه  ۸۲۵۵   میلیارد ریال بود . مدت مشابه سال قبل  ۳۸۴۶ میلیارد ریال بوده است .
#شلعاب در تیر با فروش ۴۳۷ میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد ۴۴۵ میلیارد ریال بود  و ۵ ماهه به ۱۷۳۲ میلیارد ریال رسیده است
#غاذر   تیر به عدد  ۱۰۷ میلیارد ریال رسیدو مرداد  ۱۱۰ میلیارد ریال بوده و  ۵ ماهه ۴۶۱  میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۳۳۹ میلیارد ریال بود
#تلیسه فروردین را با فروش ۵۹۸ میلیارد ریالی آغاز کردیم و اردیبهشت ۷۰۳ میلیارد ریال و خرداد  ۷۴۱ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر این عدد به  ۷۲۸ میلیارد ریال رسید و مرداد ۷۱۶ یلیارد ریال  ۵ ماهه  ۳۴۸۷  میلیارد ریال بود ه مدت مشابه قبل  ۲۲۶۲   میلیارد ریال بوده است
#ختور در در تیر با فروش خوب ۲۱۰۲ میلیارد ریالی و مرداد ۱۹۲۳ میلیارد ریال  مواجه  بود و به  جمع ۵ ماهه  ۸۲۰۹ میلیارد ریال رسیده است  و مدت مشابه قبل  ۴۸۴۵ میلیارد ریال بود
#سنیر در فروردین با فروش ۲۴۱ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۲۸۵ میلیارد ریالی مواجه بود. خرداد ۴۳۳ میلیاراد ریال بود و رشد خوبی داشت و در تیر با افت  ۳۶۷ میلیارد ریال شد
مرداد ۳۰۸ میلیارد ریال مواجه بود
۵ ماهه ۱۶۳۶  میلیارد ریال و   ۲ برابر مدت مشابه  قبل فروش داشت.
#مدیریت تا مرداد ۱,۲۲۷,۲۴۱  میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#اخابر در فروردین ۸۹۸۹ میلیارد ریال و اردیبهشت  ۸۶۰۹  و خرداد هم  شبیه  قبل بود و ۸۶۳۹  میلیارد ریال  درامد داشته تیر ۸۵۷۴ میلیارد ریال بود و مرداد  ۸۵۰۹ میلیارد ریال شد ۵ ماهه به ۴۳۳۲۲  میلیارد ریال رسیده است. کل سال  قبل ۸۷۷۲۷ میلیارد ریال بود
شفاف سازی #کزغال 
  انجام خدمات مربوط به خرید تجهیزات لانگوال 
تاريخ انعقاد قرارداد  ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ 
طرف قرارداد  شرکت مهندسی متال راین (REMCO ) 
مبلغ قرارداد  مشخص نیست 
نحوه تسویه  مبلغ کل قرارداد ۳۲٫۹۴۹٫۷۰۰ یورو می باشد که ۳۰ درصد آن به عنوان پیش پرداخت و الباقی براساس پارت تحویلی طبق قرارداد فی مابین به شرکت پرداخت خواهد گردید. 
شرح جزئيات قرارداد  خرید تجهیزات معدنی مکانیزه لانگوال
#کسرا  بانظر به افزایش بهای تمام شده تولید ، افزایش متوسط نرخ فروش انواع محصولات به میزان ۲۰% مورد تصویب هیئت مدیره این شرکت قرار گرفت.

 

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

 

 

 

 

فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا فصبا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *