افزایش سرمایه ۵۰% درصدی #ومهان از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

#وبیمه و فروش ملک 
مبایعه نامه فروش املاک دریادیم 
تاريخ انعقاد قرارداد  ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ 
طرف قرارداد  فروشنده :شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۱۶۳۳۵۶۴ خریدار: آقای مجید ابریشمی فرزند میرزا به شماره ملی ۱۴۶۵۵۸۶۵۱۲ صادره از اردبیل 
مبلغ قرارداد  ۱۱۳,۲۰۰ میلیون ریال 
نحوه تسویه  ۹۰% از ثمن معامله معادل ۱۰۱،۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال همزمان با انعقاد و امضای مبایعه نامه، ۱۰% از ثمن معامله معادل ۱۱،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال قدر السهم مشاعی مورد معامله به نام خریدار، پرداخت می شود. 
شرح جزئيات قرارداد  انتقال تمامی قدرالسهم فروشنده از ۸ باب ملک تجاری مشاعی دارای سند تک برگ ۳دانگ از ۶دانگ (سهم الشرکه شرکت جمعا”به متراژ ۲۵۷/۴۴۵ متر مربع ) واقع در شهرستان رامسر، سادات شهر، دریادیم که حسب توافق و بر مبنای گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱-۳۰۷۲/ش مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۴
#امین  پذیرش تعهد بازارگردانی و پذیره نویسی اوراق مرابحه شرکت سرمایه گذاری و انبوه سازی پارس میکا کیش(سهامی خاص) با سررسید ۴ ساله از تاریخ انتشار ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ از این بابت مبلغ درآمد تعهد پذیره نویسی ۱۰ میلیارد ریال و کارمزد بازارگردانی سال اول ۲۰۰ میلیارد ریال می‌‎باشد. همچنین هزینه‌های مربوط به بازارگردانی اوراق مذکور متناسب با تحقق آن در طی دوره های گزارشگری شناسایی و افشا می‌گردد.
#نیرو  سرمایه  با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-02A-076 مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت ۳۰ روز و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ تمدید گردید
#شیراز 
در تیر با فروش ۱۶۳۳۷ میلیارد ریالی و مرداد ۱۶۰۴۷ میلیارد ریال مواجه شده بود در شهریور  با کمی افت  ۱۴۸۰۹ میلیاردریال شده است
  تیر اوره را با نرخ     ۱۰۷,۲۰۸,۱۸۹ریالی صادر کرده  و مرداد  ۹۹,۸۴۸,۲۳۲ ریال و شهریور ۱۲۶,۹۳۳,۳۶۳ ریال است. ۶ ماهه  ۹۳۴۱۹   میلیارد ریال بوده است  که کمتر از مدت مشابه سال قبل است
#ریشمک  ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-080 مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۷۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#ودنا یا نوردنا تاشهریور ۶٫۴۸۴٫۶۵۰ میلیون ریال سود مجمع داشته و در شهریور ۹۳۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#خزر دو الحاقیه افزایش نرخ فروش محصولات از سهامدار عمده (شرکت همگروه)
#وبیمه انعقاد مبایعه نامه بابت انتقال تمامی قدرالسهم فروشنده از ۸ باب ملک تجاری مشاعی دارای سند تک برگ ۳دانگ از ۶دانگ (سهم الشرکه شرکت جمعا”به متراژ ۲۵۷/۴۴۵ متر مربع ) واقع در شهرستان رامسر، سادات شهر، دریادیم که حسب توافق و بر مبنای گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱-۳۰۷۲/ش مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۴
#پخش البرز
 با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-01A-262 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ، تعداد ۱,۳۷۰,۶۸۳,۲۸۹  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۲۹,۳۱۶,۷۱۱  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
مهم برای #شوینده 
رکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ در نظر دارد اصالتاً و وكالتاً تعداد ۲۲٫۰۲۰٫۰۰۰ سهم معادل ۱۰۰ درصد از سهام شرکت آلی شیمی قم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۰۷ با موضوع فعالیت تولید محصولات صنعتی شوینده و رنگ و رزین به شرح و شرایط زیر از طریق مزایده عمومی واگذار نماید
#حکشتی در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۲۷۷۷ ریالی رسیده است
#قشهد و افزایش سرمایه 
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-093 مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ در استان خراسان رضوي ،شهر مشهد به آدرس مشهد ، بزرگراه پيامبر اعظم ، روبروي پيامبر اعظم ۸۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#واعتبار ۳۰۰ ریال تقسیم کرد
#امید  پذیرش تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صاردات، کارمزد تعهد پذیره‌نویسی به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال شناسایی شده است. کارمزد تعهد خرید سهام ۲٫۷۵% ماهانه برای شش ماهه اول و ۳% ماهانه برای شش ماهه دوم است که در صورت درگیری منابع شرکت، متناسب با دوره نگهداری شناسایی می‌شود.
#سمایه    بانک سرمایه در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تأکیدات دولت محترم، املاک تملیکی و مازاد بر نیاز خود را با شرایط ویژه و استثنایی به فروش می‌رساند. املاک مذکور بر مبنای قیمت پایه مزایده، با وضعیت موجود و به صورت نقدی، نقد و اقساط، با و بدون متصرف در معرض فروش قرار می‌گیرند
#ومهان  خرید شش دانگ عرصه و عیان یک دستگاه ساختمان با کاربری اداری در ۵ طبقه و به مساحت ۱۲۸۷/۲۰ متر مربع و تعداد ۲۲ واحد پارکینگ در دو طبقه زیر زمین
به مبلغ ۱,۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
#کویر ارائه موافقت اصولی سازمان بورس اوراق بهادار جهت تامین مالی شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام) از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال جهت خرید مواد اوایه مورد نیاز محصولات تولیدی از طریق یکی از نهاد های واسط موضوع ماده ۱۱قانون ابزار ها و نهادهای مالی جدید

 

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *