فوری  #شتران  در ۶ماهه  ۴۵۰ ریال سود محقق کرده است. در ۳ماهه  ۱۴۳ ریال سود محقق کرد و ۲۵۰۸۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۱۸۷۱ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی و ۳۹۲۳۱ میلیارد ریال سود خالص دارد 

در ۶ماهه به سود  جالب توجه  ۴۵۰ ریالی رسیده است و ۱۰۲۸۹۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۳۷۶۳ میلیارد ریال سود خالص دارد . سهم  ۴۵۵۹۰ میلیارد ریال در ۶ماهه  سود غیرعملیاتی دارد
#حتاید  و ثبت افزایش سرمایه 
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-090 مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۷,۰۳۵,۹۸۹ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۴۹۶۴۰۱۱ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
شفاف سازی در #ونیرو 
در راستای سیاست گذاری های شرکت سرمایه گذاری نیرو و پیرو تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷این شرکت و تاکید مجمع سهامداران محترم به سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی توسط این شرکت، باستحضار می رساند ، به لحاظ توسعه فعالیت در این زمینه و به منظور سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و طرح ایجاد گلخانه در شهرک گلخانه ای منطقه ترشیز کاشمر، اقدام به خرید شرکت توسعه کشت و صنعت دماوند (سهامی خاص) گردید. که صد درصد شرکت فوق الذکر بصورت مستقیم و غیر مستقیم متعلق به شرکت سرمایه گذاری نیرو می باشد. لازم به ذکر است ، نظر به توافقات فی مابین در مبایعه نامه و به لحاظ عدم فعالیت شرکت موضوع قرارداد و عدم هر گونه فعالیت مالی شرکت مذکور و به لحاظ تسریع در انجام سرمایه گذاری، بدواً سهام شرکت با مبلغ اسمی به شرکت سرمایه گذاری نیرو انتقال یافته است. ترکیب سهامداران شرکت کشت و صنعت دماوند بشرح ذیل می باشد :  شرکت سرمایه گذاری نیرو ۹۶% شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش ۱% شرکت ساتراپ گستر نیرو ۱% شرکت آی اف اس کیش ۱% شرکت کالا بازار ایرانیان ۱%
دوباره مزایده #دی آگهی مزایده عمومی املاک مازاد بانک دی(شرکت سهامی عام)-مرحله پنجم
#ولساپا  به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
#سپ  به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
#سقاین در ۶ماهه با سرمایه جدید به ازای هرسهم ۲۴۱ ریال سود محقق کرده است و رشد ۲۹درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل داردسهم ۳ماهه   ۴۷۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۹۰ میلیارد ریال سود خالص دارد و ۳۳۶ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی محقق کرد
در ۶ماهه  سود غیرعملیاتی ۴۲۴ و سود عملیاتی ۷۵۴ و سود خالص ۹۶۲ میلیارد ریال بود
#وطوبی احتراماً به استحضار می‌رساند این شرکت به منظور انجام فعالیت سبدگردانی اقدام به اخذ مجوز فعالیت شرکت سبد گردان میلاد شهر نموده است، که درصد سرمایه‌گذاری این شرکت در شرکت مزبور ۱۹٫۹۵ درصد و سرمایه اولیه آن معادل مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.
#حبندر آگهی مناقصه عمومی خرید لایروب کاترساکشن – فرآیند: ۱-مصوبه هیات مدیره ۲-آگهی مناقصه
#حفاری به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
#وتوسم  شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي در نظر دارد نسبت به واگذاري ۸٫۳۸درصد(تعداد۵۲۸٫۴۵۳٫۸۸۷ سهم) از سهام شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن بصورت یک جا و نقد   از طريق شرکت بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمايد. زمان عرضه سهام روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰می باشد و لازم به ذکر است در صورت تحقق فروش، مراتب و آثار مالي مربوطه اطلاع رساني خواهد شد.
#وبوعلی در ۶ماهه حسابرسی شده به سود ۵۱۴ ریالی رسیده است
افزایش سرمایه در #وهور
با عنایت به مصوبه شماره ۴۹۳ مورخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۲ هیات مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   با توجه به بررسی نهایی و تصویب سند راهبردی و توسعه شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در هیات مدیره سهامدار عمده و در راستای اجرای آن و نظر به ضرورت تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های شرکت های فرعی و اصلاح ساختار مالی، مقرر گردید در گام نخست گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ ۷۶٫۱۷۶٫۲۸۳ میلیون ریال به مبلغ ۹۵٫۱۷۶٫۲۸۳ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران تهیه و اقدامات لازم جهت اخذ گزارش تاییدیه حسابرس و بازرس قانونی صورت پذیرد.
قرارداد #مرقام 
خدمات تعمیر ، سرویس و نگهداری با تأمین قطعه انواع کامپیوتر ، چاپگر ، لپ تاپ ، اسکنر تخت 
تاريخ شروع مناقصه: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ 
طرف برگزارکننده  بانک رفاه
#گوهران در ۹ماهه به سود ۱۱۹۴ ریالی رسیده است
#شبصیر و برنامه افزايش سرمايه
 گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#کگهر در سود ۶ماهه ۳۰۱۳ ریال و ۹ماهه ۴۴۴۲ ریال  سود محقق کرده است و ۱۵۴۷۷ میلیارد ریال سایر درامد ها دارد  ۱۲۷۳۴۲ میلیارد ریال در ۹ماهه  سود عملیاتی و ۱۱۱۰۴۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
#حتاید گزارش خوبی در ۶ماهه داشت و با  سرمایه جدید  ۴۲۶ ریال سود محقق کرده است  . سهم در ۳ماهه با سرمایه قدیم ۲۴۹ ریال سود محقق کرده بود
 در ۳ماهه ۱۹۳۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۷۵۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه اعداد  بهتر شده و ۵۲۷۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۱۱۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
#وآیند   بانک آینده در نظر دارد، تعدادی از املاک تملیکی و مازاد ملکی خود را بر مبنای قیمت پایه در وضعیت موجود، بدون متصرف و متصرف دار (با شرایط مختلف) و به صورت نقدی یا نقد و اقساط به فروش رساند.
#چخزر هم ۳ماهه خوبی داشت و ۱۴۱۸ ریال و ۶ماهه  ۱۷۶۱ ریال بود سود محقق کرده است
سهم ۳ماهه  ۳۵۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۸۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
۶ماه  سود عملیاتی ۴۲۸ میلیارد ریال و سود خالص ۳۵۲ میلیارد ریال است
#خاور قیمت هردستگاه معادل ۱۳٫۴۷۷٫۹۶۷٫۶۱۸ ریال و قیمت کل ۸۰۰ دستگاه معادل ۱۰٫۷۸۲٫۳۷۴٫۰۹۴٫۴۰۰ ریال بدون احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.(موضوع قرارداد و بالتبع آن مبلغ قرارداد تا ۲۵ درصد با توافق طرفین قابل افزایش یا کاهش است) – زمان تحویل : یک دستگاه به عنوان نمونه یک هفته بعد از ابلاغ قرارداد – ۴۰۰ دستگاه یک ماه پس از تائید نمونه – ۳۹۹ دستگاه ۲ ماه پس از تائید نمونه.
#فافزا براساس مصوبه دریافتی نرخ فروش دولومیت کلسینه تولید داخلی شرکت در ۲ ماهه اول سال به نرخ ۵۴۱۶ وباقی سال به نرخ ۶۰۸۵ ریال به ازائ هرکیلو تعیین گردید
#پرسپولیس !! قاعدتا ۱۰ روز قبل مجمع باید اگهی منتشر شود 
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شيخ بهايي شمالي-ميدان پرسپوليس -خيابان پرسپوليس -کوچه شهيد نوري ( پانزدهم)-پلاک۸ برگزار میگردد
#بجهرم  ۹ماهه به سود ۷۳ ریالی رسیده است و مشابه سال قبل ۶ ریال و کل سود سال قبل ۱۰۱ ریال است
#وایران  و افزایش سرمایه 
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور  اصلاح ساختار مالي که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#کباده  باتوجه به افزایش هزینه های تولیدوباطله برداری وحقوق ودستمزد کارکنان ، و حقوق دولتی هیئت مدیره تصمیم به افزایش نرخ فروش محصولات نمود.
#سیمرغ ۹ماهه خوبی زد در ۳ماهه به سود ۵۵۹ ریالی رسیده  بود در ۶ماهه این عدد با رشد ۱۷۸۶ ریال  شد و ۹ماهه به  ۳۳۷۰ ریال رسیده و نزدیک  به کل ۶ ماهه سود داشته است 
سهم در ۳ماهه ۶۱۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۲۶ میلیارد ریال سود خالص داشت
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۲۱۴۲ و سود خالص ۲۳۱۷ میلیارد ریال شد
در ۹ماهه ۴۰۲۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۳۸۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
#چنوپا  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-144 مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵۲۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#پشاهین در ۶ماهه ۱۷۴۱ ریال سود محقق کرده است
#زملارد  و مناقصه 
تامین مصالح و اجرای عملیات کفسازی سوله ۳۰۰ راسی گاو شیری/ مناقصه گر قیمت پیشنهادی خود را به شرکت به صورت پاکت دربسته ۱۰ روز مهلت دارد از تاریخ انتشار آگهی ارسال نماید و بازگشایی پاکات توسط کمیسیون معاملات شرکت مناقصه گزار و بدون حضور مناقصه گران صورت خواهد پذیرفت. شرکت های مناقصه گر می بایست واجد حداقل رتبه ۵ رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه باشند. 
نتايج برگزاري مناقصه  شرکت آتیه سازان شایان راه برنده این مناقصه میباشد
#وبملت در گزارش ۶ماهه به سود ۵۲۱ ریالی رسیده است . وبملت در ۳ماهه  ۲۵۸ ریال سود محقق کرده بود . سود بدون تسعیر و اعداد  سرمایه گذاری هاست
شفاف سازی در #خپارس
بر اساس مصوبه جلسه ششصد و ده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ (منتشر شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴) شورای رقابت به استناد ماده ۳-۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱، پس از بررسی پیشنهاد کارگروه خودرو ، قیمت فروش محاسبه شده خودروی زوتی ZOTYE T300 DL5 وارداتی شرکت پارس خودرو اعلامی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را با اکثریت آرا حاضرین به مبلغ ۸،۲۶۵،۰۹۸،۵۳۹ ریال (قیمت فروش محاسباتی درب کارخانه) تصویب نمود .
#غپینو  افزایش نرخ  محصولات گروه بیسکویت، شکلات،ویفر 
نرخ قبلي  ۱,۱۶۲,۵۰۰ ريال 
نرخ جديد  ۱,۳۶۹,۳۷۵ ريال 
نیمی از محصولات شرکت را شامل می شود
حق تقدم  #تفارس می آید 
 با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-01A-253 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ، تعداد ۴,۳۹۹,۳۸۲,۸۲۶  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۶۰۰,۶۱۷,۱۷۴  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
#وآفری بیمه کارافرین در ۶ماهه به سود ۲۶۴ ریالی رسیده است و ۳۱۶۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
#فارس در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۳۹۷ ریالی رسیده است
شفاف سازی در #وشهر صلح تعداد ۳۰۹٫۹۹۹ سهم عادی بانام و تعداد ۵٫۸۸۹٫۹۹۱ حق تقدم پرداخت شده موضوع یادداشت شماره ۱۹(افزایش سرمایه در جریان) صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱شرکت لیزینگ شهر معادل ۳۱ درصد از کل سهام پرداخت شده و در جریان ثبت شرکت لیزینگ شهر(سهامی خاص) عطف به قرارداد شماره ۰۲/۱۰۱/۶۱۹۵/ ش الف

 

#کدال_نگر

بتا سهم

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *