#ددانا افزایش نرخ  گرفت 

با توجه به اعلام قیمتهای جدید از سوی سازمان عذا و دارو افزایش نرخ محصولات پیوستی با لحاظ اینکه اگر در سال قبل افزایش می یافت معادل ۹٫۲۴ درصد مبلغ فروش کل افزایش پیدا میکرد.

#صبا  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-02A-024 مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ، تعداد ۲۱,۷۲۴,۵۶۴,۶۲۶  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۲۷۵,۴۳۵,۳۷۴  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
#پارس و تعمیرات  ۲۵ روزه 
احتراما به استحضار می رساند برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی واحدهای اتیل بنزن و استایرن منومر شرکت پتروشیمی پارس طبق برنامه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ به مدت ۲۵ روز می باشد.
افزایش سرمایه در بیمه #ودی
 گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته ،سایر اندوخته ها به منظور تقويت بنيه مالي،بهبود ساختار مالي براي نگهداري بيشتر سرمايه بيمه نامه ها، فراهم ساختن زمينه اخذ مجوز قبولي اتکايي و افزايش توان رقابتي شرکت که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
افزایش سرمایه ۲۳۶ درصدی #ودی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سایر اندوخته ها مورد تائید حسابرس قرار گرفت
#حفاری پیرو اعلام نتایج مناقصه شماره ۰۰۱۰۷ شرکت ملی نفت ایران- مدیریت اکتشاف، به استحضار می رساند گشایش پاکات مالی مناقصه یاد شده انجام پذیرفته و این شرکت برنده مناقصه اعلام شده است.قابل ذکر است اعلام ابلاغ قرارداد منوط به بررسی نهایی و تصویب کمیسیون های مربوطه می باشد که به محض نهایی شدن موضوع و ارائه مدارک و مستندات مربوطه افشای موضوع صورت خواهد پذیرفت.
بانک  #وشهر فروش ۴۰ رقبه از املاک مازاد بانک شهر با شرایط نقد، نقد واقساط از طریق اعطای تسهیلات (اجاره به شرط تملیک)، نقد و تهاتر
سرمايه گذاري مسکن شمال از زیرمجموعه های #ثمسکن در ۱۲ماهه به سود ۷۷۰ میلیارد ریالی رسیده است
#لکما خرید تجهیزات و اجرای خدمات مربوط به سامانه های ارتباطات شبکه
ین شرکت در تــاریــخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ در مناقصــه شماره ۰۳-۱۴۰۲۰۷۱۶ شرکت نقش اول کیفیت با موضوع خرید تجهیزات و اجرای خدمات مربوط به سامانه های ارتباطات شبکه، شرکت نموده و پس از بازگشایی اسناد مناقصه و طی فرایند قانونی، در صورتیکه نتیجه نهایی مشخص و ابلاغ گردد
#شصفها شهریور  و مهر متفاوتی داشت و مهر ۵۸۴۰ میلیارد ریال بود و ۷ ماهه به عدد ۳۹۷۴۹    میلیارد ریالی رسیده است که در مدت مشابه قبل این عدد  ۲۹۳۱۱  میلیارد ریال بود
#وگردش  این بانک در نظر دارد با رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس ایران، در چارچوب دستورالعمل معاملات عمده ۷% از سهام شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان را  واگذار نماید
#سدشت  به استناد ماده ۱۷ مکرر ۱ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند به منظور شفاف سازی علت نوسان قیمت سهام، شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی نامه شماره ۱۰۹۹۸۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ از شرکت درخواست برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی و افشا اهم مطالب مطرح شده در کنفرانس مذبور را نموده است
لکن به رغم پیگیری های انجام شده از ناشر، اطلاعات درخواست شده ظرف مهلت مقرر ارایه نشده است. از این رو به استفاده کنندگان توصیه می شود این موضوع را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.
#میدکو   با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-02A-055 مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ، تعداد ۵۹,۳۸۶,۰۷۵,۱۵۰  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۶۱۳,۹۲۴,۸۵۰  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
#غشهد  پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری اطلاع رساني کدال مبنی بر آگهي منتشر شده در خصوص ثبت افزايش سرمايه به استحضار می رساند آگهي منتشر شده در خصوص ثبت مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ موضوع افزايش سرمايه اين شرکت از محل سود انباشته مربوط به پيش نويس ثبت در سامانه ثبت شرکتها بوده و به محض ثبت نهايي صورت جلسه مجمع فوق الذکر در اداره ثبت شرکتها در سامانه اطلاع رساني کدال افشاء ميگردد.
#حفاری در مهر با درامد ۲۴۶۱ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۲۰۷۹۲ میلیارد ریالی رسیده است  . که از کل سال قبل بیشتر است
#حخزر  و حق تقدم  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-096 مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱,۰۸۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲,۵۲۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
حق تقدم در #گکیش با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-95A-078 مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲۰۴,۸۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴۰۹,۶۰۰ میلیون ریال  ، تعداد ۱۹۱,۸۴۱,۰۸۷  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱۲,۹۵۸,۹۱۳  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
معادن زغال سنگ شرق از زیرمجموعه های #سشرق در ۱۲ماهه  ۵۲۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
#رتکو  و قرارداد  جدید
عملیات بازرسی مکانیک و حفاظت فلزات و بازرسی و مهندسی برق و ابزار دقیق و ساختمانی شرکت فجر انرژی خلیج فارس
#تاپکیش طی نامه های واصله از شرکت کارت اعتباری ایران کیش به شماره های ۰۲/۲۲۲۷۸و ۰۲/۲۲۲۸۰مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ ، شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان کیش” به عنوان برنده مناقصه با موضوع “مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ۲۰,۰۰۰ دستگاه پایانه فروش سیار و ۱۰,۰۰۰ دستگاه پایانه فروش ثابت” معرفی می گردد. لذا به اطلاع سهامداران محترم می رساند به محض انعقاد قرارداد فیمابین، آثار سود و زیانی آن دراین سامانه منتشر خواهد گردید.
#گکوثر شروع عملیات تخریب ، جهت بازسازی و بهسازی طبقات ۴ و ۵ شامل ۵۷ باب اتاق که منجر به خارج شدن اتاق های ذکر شده از روند عملیات تا پایان دوره بازسازی خواهد شد
#واحصا    فروش فروش آپارتمان مسکونی پروژه سرافرازان مشهد 
تاريخ انعقاد قرارداد  ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ 
طرف قرارداد  شرکت تولیدی ارمغان ستاره صدرا 
مبلغ قرارداد  ۷۸۸,۱۰۰ میلیون ریال 
نحوه تسویه  نقد واقساط 
شرح جزئيات قرارداد  فروش ۱۳ واحد پروژه سرافرازان احداثی در پلاک ثبتی ۱۰۵۴۳ فرعی از ۱۸۷ اصلی بخش ۱۰ مشهد

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse

ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org

خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

افزایش نرخ  افزایش نرخ  افزایش نرخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *