گزارشات منتشر شده در کدال ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

#خپارس شرکت پارس خودرو در نظر دارد اقلام مازاد قطعات برلیانس خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی  به فروش برساند .
#دماوند افزایش سرمایه میدهد
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختارمالي ،جلوگيري ازخروج نقدينگي واستفاده ازمعافيت مالياتي بند ” ه ” تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#تکنو  اخد نشان دانش بنیان در حوزه “برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار” از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
توليدي لوله هاي دوجداره قدر از زیرمجموعه های #پلوله در ۶ماهه به سود ۸۳ میلیارد ریالی رسیده است
افزایش سرمایه  بیمه #کوثر از انباشته 
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲۴,۹۹۹,۹۹۹,۶۲۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها به منظور اصلاح ساختار مالي، ارتقاء نسبت توانگري ، افزايش ظرفيت نگهداري ، توسعه بازار و سرمايه گذاري ها که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#لوتوس تعهدپذیره نویسی سهام شرکت توسعه کرومیت کاوندگان بنا نماد کرومیت – مبلغ کارمزد ۶ میلیارد ریال – در صورت درگیری منابع شرکت، متناسب با دوره نگهداری کارمزد آن شناسایی می گردد
مبدل خودروي پاک از زیرمجموعه های #ختوقا در ۶ماهه به سود ۱۰۴۵ میلیارد ریالی رسیده است که از مدت مشابه سال قبل کمتر است
افزایش سرمایه ۱۳۳درصدی #پی_پاد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته،مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#فلامی در گزارش ۱۲ماهه به سود ۸۲۱ ریالی رسیده است
افزایش سرمایه در #فلامی
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور  اصلاح ساختار مالي و حفظ نقدينگي شرکت که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
افزایش سرمایه ۲۵۵۰درصدی #سخاش  از محل سود انباشته،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
افزایش سرمایه ۸۰درصدی #غمینو  از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#دشیمی برابر با صورتجلسه تنظیم شده ، با موضوع تسویه دیون شرکت به پخش داروی بهشهر به این شرکت ، با عنایت به طرح دعاوی و شکایت کیفری به طرفیت شرکت مذکور ، کلیه مطالبات این شرکت شامل اصل مبلغ دین ، خسارت تاخیر تادیه ، حق الوکاله وکیل و هزینه های دادرسی ، وصول گردید و متعاقباً ، این شرکت نیز نسبت به اعلام رضایت قطعی و مراتب مختومه نمودن کلیه پرونده های حقوقی و کیفری مطروحه علیه شرکت به پخش داروی بهشهر اقدام نمود .
شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران از زیرمجموعه های #کروی در گزارش ۶ماهه به سود ۱۴۴۳ میلیارد ریالی رسیده است
#لازما در گزارش ۱۲ماهه به سود ۱۸۴ ریالی رسیده است
#گوهران  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-114 مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
مهم برای بانک #دی 
احتراما پیرو گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه، به اطلاع می رساند مجوز بانک مرکزی ج. ا.ا برای افزایش سرمایه این بانک طی نامه شماره ۰۲/۱۹۴۷۳۵ ، مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ صادر گردیده است.
#فجهان تمدید مهلت افزایش سرمایه 
با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-02A-094 مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت ۳۰ روز و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ تمدید گردید
#فغدیر هم سرمایه را بالاخره ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-186 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#پارتا گزارش جالبی در زیرمجموعه ها داشت کربن سيمرغ در ۶ماهه به سود ۲۰۴۱ میلیارد ریالی رسیده که کل سود سال قبل ۲۷۰۰ میلیارد ریال است
#دیران و افزایش نرخ 
احتراماً در راستای رعایت مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات به استحضار می رساند نرخ فروش تعدادی از محصولات این شرکت به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و بر اساس مجوزهای سازمان غذا و دارو افزایش یافته است.
#وآفری شرکت بیمه کارآفرین در نظر دارد که ۴ دستگاه از خودرو های مکشوفه و مازاد خود را از طریق مزایده به فروش برساند.
عايق هاي الکتريکي پارس #بعایق در ۹ماهه به سود ۱۱۸۱ ریالی رسیده است
#کچاد  فراخوان عمومی در خصوص مهندسی، تامین، اجرا و راه اندازی پروژه ۳۰۰ هزارتنی میلگرد شاخه و کلاف SBQ فولاد میبد به صورت EPC
مهم برای #حفاری
برنده شدن در استعلام قیمت برای پروژه حفاری ۹ حلقه چاه in fill در میدان گازی پارس جنوبی به کارفرمایی شرکت نفت و گاز پارس به مبلغ کل قرارداد ۳۰۸٫۱۴۳٫۴۶۲ دلار بصورت EPD برای یک دکل دریایی به مدت ۳۳ ماه
#وصنعت ۳۰۰ ریال تقسیم کرد
افزایش سرمایه در #هرمز
پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده
مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزايش سرمايه شرکت هاي سرمايه پذير،مشارکت در افزايش سرمايه آتي شرکتهاي سرمايه پذير و تامين منابع مورد نياز جهت اجراي طرح هاي توسعه اي ، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزايش سرمايه شرکت هاي سرمايه پذير،مشارکت در افزايش سرمايه آتي شرکتهاي سرمايه پذير و تامين منابع مورد نياز جهت اجراي طرح هاي توسعه اي اقدام نماید.
#وکادو با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-02A-030 مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۹۸۶,۴۰۰ میلیون ریال  ، تعداد ۶۴۹,۱۵۴,۲۰۵  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱۴۸,۱۲۵,۷۹۵  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

 

بتا سهم

#کدال_نگر

 

کدال  کدال  کدال  کدال  کدال  کدال  کدال  کدال  کدال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *