چکارن به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۱۰۹۵۸۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۱ ماه را به شرکت تاکید نمود

با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت ۸ روز دیگر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ تمدید می گردد. #چکارن

 

#آریان  به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ تعلیق می گردد.
مهم برای #کچاد گروه ارزش آفرينان سها از زیرمجموعه های #کچاد در ۶ماهه به سود ۴۶۵۶ میلیاردریال رسیده که از کل سود سال قبل بیشتر است
سرمايه گذاري کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين #وبرق در ۱۲ماهه به سود خالص ۷۳۲۶ میلیارد ریالی رسیده که بیشتر غیرعملیاتی است
#شمواد هم به افزایش سرمایه می رود 
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-145 مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس اصفهان چهار راه آبشار ، ابتداي خيابان سجاد ، ساختمان شرکت پلي اکريل ايران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
انرژي گستر جم از زیرمجموعه های #ونیرو در ۶ماهه به سود ۱۹۵۹ میلیارد ریال رسیده و ۶۵% بیشتر از مدت مشابه  قبل است
شرکت گروه داده پردازي پارسيان از زیرمجموعه های #وپارس در ۶ماهه به سود ۱۷۳۴ میلیارد ریالی رسیده است
#بگیلان در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ۱۰۶۵ ریال و در سود اصلی این عدد ۱۰۶۸ ریال بوده است
#تکاردان    تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک(سهامی خاص) با نماد (داروک۰۷۱) با نرخ ۲۳% سالانه -پرداخت سود هر ۳ماه یکبار -مدت اوراق ۵ساله-سررسید اوراق ۱۴۰۷/۰۹/۰۴- کل مبلغ مورد تعهد شرکت تامین سرمایه کاردان ۵۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال-همچنین کل مبلغ اوراق تعهد شده توسط شرکت تامین سرمایه کاردان(سهامی عام) جهت بازارگردانی ۵۰۰٫۰۰۰میلیون ریال -کل کارمزد تعهد پذیره نویسی شرکت تامین سرمایه کاردان ۱۱٫۵۰۰میلیون ریال -کارمزد بازارگردانی جمعا به مبلغ ۱۳۲٫۲۵۰ میلیون ریال(بازارگردان شرکت تامین سرمایه کاردان(سهامی عام))- مبلغ تنخواه بازارگردانی (۱۵٫۰۰۰)میلیون ریال
صنايع بسته بندي نصرگستر اراک اززیرمجموعه های #غالبر در ۶ماهه به سود ۲۵۸ میلیارد ریالی رسیده است
آرپي نصر خمين از زیرمجموعه های #غالبر به سود ۳۶۳ میلیارد ریالی رسیده است
صنايع بسته بندي نويد خاوران از زیرمجموعه های #تبرک در ۶ماهه به سود ۶۸ میلیارد ریالی رسیده است
صنايع غذائي درياچه گهر لرستان از زیرمجموعه های #غکورش در  ۶ماهه به سود ۱۱۹ میلیارد ریالی رسیده است
طلاي سفيد #تبرک از در ۶ماهه به سود ۲۹ میلیارد ریالی رسیده که کل سال  قبل ۲۲ میلیارد ریال بود
#کيا الکترود شرق با  سرمایه قدیم در ۱۲ماهه به سود ۷۹۸ ریالی رسیده است ۱۷۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
#حفاری به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷ بند ۴دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۱ ماهه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
#شاراک  به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۱۰۹۹۴۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۱ ماه را به شرکت تاکید نمود
با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت ۱۵ روز دیگر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تمدید می گردد.
#سخزر 
تابستان خوب پیش رفت و تیر ۹۹۷ میلیارد ریال و مرداد ۸۶۴ میلیارد ریال و شهریور ۹۳۶ میلیارد ریال بود
در مهر با رشد ۸۰۴ میلیارد ریال و آبان  ۸۶۹ میلیارد ریال بود و عدد خوبی را  ثبت کرد
۸  ماهه  ۶۲۳۲  میلیارد ریال بوده و از سال  قبل بیشتر است
#پارتا مهر و آبان خوبی زد
در تیر این عدد  به  ۱۶۹۳ میلیارد ریال رسید و مرداد ۱۵۰۱ میلیارد ریال بود و شهریور با کمی افت  ۱۳۹۹ میلیارد ریال 
در پاییز مهر ۲۰۸۱ میلیارد ریال  و آبان ۳۴۳۲ میلیارد ریال شده است. ۸ ماهه به  ۱۵۷۱۱  میلیارد ریال رسید که مدت مشابه قبل ۱۳۹۵۷  میلیارد ریال بود
افزایش سرمایه ۲۰۷ درصدی #ساذری از محل آورده نقدی سهامداران،مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
شرکت پارس خزر نقره از زیرمجموعه های #وتوشه در ۶ماهه ۹۴۸ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
#غشهد در آبان با درامد  ۱۶۰  میلیارد ریالی مواجه بود و ۸ ماهه به ۱۲۷۹ میلیارد ریال رسیده است
شيمي بافت از زیرمجموعه های #وپترو  در ۶ماهه به سود ۵۴۶۵ میلیارد ریالی رسیده و نزدیک به کل سال قبل سود داشته است
#کقزوی در تیر با درامد  ۱۴۹۷ میلیارد ریالی و مرداد  با فروش ۲۰۸۸  میلیارد ریالی مواجه بود  و شهریور ۱۴۷۰  میلیارد ریال و مهر به ۱۴۰۱ میلیاردریال رسید ۷ماهه به   عدد   ۱۰۹۶۴  میلیارد ریال   رسیده است که مدت مشابه قبل ۷۲۸۰  میلیارد ریال بود
شفاف سازی در #پلاست
خرید یک دستگاه تزریق پلاستیک ۸۰۰ تن کارکرده و یک دستگاه تزریق بادی ۱۲۰ لیتری کارکرده 
تاريخ برگزاري مناقصه  ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ 
شرح موضوع مناقصه و فرآيند آن  مناقصه عمومی در موعد مقرر انجام و به ترتیب پاکات الف ( تضمین شرکت در مناقصه ) و ب ( پیشنهاد فنی ) در جلسه بازگشایی پاکات و کمیسیون معاملات مفتوح و مقرر گردید و بررسیهای فنی و کارشناسی روی دستگاه های پیشنهادی صورت گرفته و گزارش مدیریت فنی قبل از بازگشایی پاکات ج ( پیشنهاد قیمت ) به استماع اعضا کمیسیون برسد که پس از اخذ نظرات فنی ، جلسه کمیسیون نهائی تشکیل و تصمیم مقتضی اتخاذ شد. 
نتايج برگزاري مناقصه  مشخصات فنی و قیمتی ارائه شده توسط شرکت بازرگانی رسام فولاد آسیا مناسب ارزیابی و مقرر گردید پس از انعقاد قرارداد و فرآیند کار اجرائی گردد 
مبلغ مورد توافق  ۱۷۱,۵۰۰ میلیون ریال 
تضمين هاي دريافت شده  اسناد تضمین شرکتی معادل ۱۲۰ % در هر مرحله پرداخت 
شرح نحوه اجراي قرارداد و مبلغ آن  مدت زمان تحویل دستگاه ۳ ماه و مبلغ ۴۵ درصد به عنوان پیش پرداخت با اخذ تضامین کافی و الباقی طی مراحل حمل تا تحویل صورت خواهد پذیرفت
#غسالم در آبان ۱۴۹۸ میلیارد ریال ، مهر ۱۶۰۳ و شهریور ۱۱۵۵  میلیارد ریال  فروش داشت
 ۸ ماهه به عدد ۱۰۱۲۹  میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل  ۸۱۳۸  میلیارد ریال بود
#خفنر مهر و آبان خوب بود .
 آبان  ۸۸۰ و مهر ۷۷۰ میلیارد ریال فروخت 
سهم در تیر این عدد ۹۲۱ میلیارد ریال بود مرداد به  ۴۵۲ میلیارد ریال و شهریور ۵۴۴ میلیارد ریال رسید
۸ماهه  ۵۵۹۲  میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه  قبل ۳۸۶۲ میلیارد ریال بود
#دبالک  مهر و آبان خوبی داشت
 در مرداد  ۵۸۲ میلیارد ریال فروش داشت و شهریور به عدد بهتر ۶۸۳ میلیارد ریالی و مهر با رشد به ۸۱۵ میلیارد ریال و آبان ۸۷۴ میلیارد ریال رسیده است  ۱۱ ماهه   ۶۳۵۵   میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل  ۲۴۸۶ میلیارد ریال بود
#قصفها آبان خوبی داشت و ۳۹۹۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۸ماهه به ۱۳۵۵۱ میلیارد ریال رسیده است
#سخاش  تابستان در مرداد  ۵۷۰ میلیارد ریال و شهریور ۶۱۴  میلیارد ریال بود که در پاییز با مهر رشد کرد و ۷۱۶ میلیارد ریال فروش داشت و ابان به ۷۵۱ میلیارد ریال رسید  . 
 ۸ ماهه این عدد ۴۷۳۴  میلیارد ریال بود و مدت مشابه  قبل   ۳۴۷۳  میلیارد ریال  .
دردوره موردگزارش مقدار۲۹،۶۹۷تن انواع سیمان فله و پاکتی پوزولانی به ارزش ۲۴۹،۸۲۸میلیون ریال و مقدار۵۱،۰۵۴انواع سیمان فله وپاکتی تیپ۲داخلی به ارزش۴۷۸،۶۷۹میلیون ریال از طریق بورس کالا بفروش رسیده است وهمچنین مقدار۱،۴۱۱تن به ارزش۲۲،۵۷۸میلیون ریال صادرات نیز در دوره مورد گزارش بوده است که روند صادرات ادامه خواهدداشت.
#پترول در آبان ۷۶۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#چخزر  مهر خوب بود ابان کمی کم شد
در  تیر ۴۵۷ میلیارد ریال  و مرداد با کمی افت  ۴۰۰  میلیارد ریال شد
سهم در شهریور با ثبات  ۴۰۶  میلیارد ریال فروش داشت
در مهر ۴۸۲ میلیارد ریال و ابان ۳۳۲ میلیارد ریال فروش داشت۸  ماهه به   ۳۶۲۰   میلیارد ریال رسیده  مدت مشابه قبل این عدد  ۲۹۹۷ میلیارد ریال بود
#قمرو  در آبان با فروش ۸۳۸ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴ماهه به فروش ۲۹۲۲ میلیارد ریالی رسیده است  .
#فلامی در آبان با  ۱۲ میلیارد ریال فروش به عدد  ۵۹ میلیارد ریالی رسیده است  که مدت مشابه قبل ۱۶۳ میلیارد ریال بوده است
شرکت صنايع لوازم خانگي ماديران #مادیرا در ۶ماهه ۱۸۴ ریال معادل ۱۱۰۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
#بموتو با سرمایه قدیم در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده تلفیقی ۴۵۹ ریال و در سود اصلی این عدد ۴۶۳ ریال بوده است
#تکیمیا  پذيرش تعهد پذيره نويسي و بازار گرداني اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامي خاص)با نماد داروک۰۷۲، با مشخصات ذیل انجام پذیرفت: ۱- مبلغ تعهد: ۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق ۲- نرخ سود سالانه: ۲۳ درصد ۳- مدت اوراق: ۵ ساله ۴- مواعد پرداخت سود: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار ۵- سررسید تعهد: ۱۴۰۷/۰۹/۰۴ ۶- درآمد تعهد پذیره نویسی مبلغ ۲۳،۰۰۰ میلیون ریال که همزمان با ایفای تعهد شناسایی می گردد. ۷-درآمد کارمزد بازارگردانی برای ۵ سال جمعا به مبلغ ۲۶۴،۵۰۰ میلیون ریال که متناسب با دوره بازارگردانی شناسایی می گردد. ۸-مبلغ تنخواه بازارگردانی ۳۰،۰۰۰ میلیون ریال .
#وکمپنا  تا  آبان  ۲,۲۹۷,۱۳۰  میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#زمگسا شرکت در نظر دارد فروش پسته خشک (رقم فندقی) تولید سال ۱۴۰۲ در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ در محل شرکت برگزار می گردد
#تکمبا در مهر و آبان خوب بود مهر ۹۹۷ میلیارد ریال و آبان ۱۱۵۹ میلیارد ریال فروش داشت 
مرداد  ۹۸۴ میلیارد ریال و شهریور ۶۲۶ میلیارد ریال بود
۸ ماهه ۶۲۳۲ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل  ۲۸۹۴ میلیارد ریال است
توسعه انرژي شمال و جنوب  از زیرمجموعه های #ونیرو  در ۶ماهه به  سود ۱۲۴۷ میلیارد ریالی رسیده است
#خزر در ۶ماهه  تلفیقی حسابرسی شه به سود ۲۶۷ ریالی رسیده است  که رشد ۵۶% را نسبت به مدت مشابه دارد
#زمگسا ساخت یک دستگاه پکیج تصفیه خانه بزداری و اصلاح تصفیه خانه دامداری
تاريخ شروع/ برگزاري مناقصه۱۴۰۲/۰۹/۰۵
شرح موضوع مناقصه و فرآيند آنطراحی و ساخت یک دستگاه پکیج تصفیه خانه بزداری جهت حصول نتیجه مطلوب مورد پذیرش محیط زیست برای مصارف کشاورزی و طراحی و اصلاح تصفیه خانه دامداری حد اقل به مدت یک سال
توسعه فناوري مدبران خليج فارس از زیرمجموعه های #فارس در ۶ماهه به سود ۱۰۵۵ میلیارد ریالی رسیده است
طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا از زیرمجموعه های #وتوشه در ۶ماهه به سود ۱۵۶۸ میلیارد ریالی رسیده است
#بمیلا  شرکت ميلاد برنا ابرار مبني بر افزايش ذخيره معدن بر از ۱۲۰۰۰ تن به ۲۰۰۰۰۰ تن ذخيره قطعي و ۴۷۰۰۰۰ تن ذخيره احتمالي بهمراه گواهي کشف جديد صادره
#چکاوه در ابان  ۳۳۹ و مهر با فروش ۳۶۵ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۲۸۸۹  میلیارد ریال  رسیده است
#شجم در مهر با فروش ۳۴۷۹ میلیارد ریالی مواجه بود و sbr  به نرخ  ۵۹۳,۴۹۸,۶۹۳  ریال بود
در آبان این عدد ۳۳۶۰ میلیارد ریال بود و نرخ sbr هم۵۹۳,۰۷۶,۴۰۱ ریال بوده است .
جمعا ۲ماهه ۶۸۳۹ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۵۳۳۶ میلیارد ریال بود
#ساربیل در آبان ۱۲۵۸ ، مهر ۱۲۵۹ و شهریور ۱۱۴۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۱ ماهه به عدد  ۹۹۰۶ میلیارد ریال  رسیده و۱۱ ماهه قبل ۵۸۶۵ میلیارد ریال بوده است .
#فولاژ  در آبان ۱۴۶۹۲ و مهر ۱۴۴۱۸ میلیارد ریال فروش داشت 
شهریور با کمی افت ۱۲۷۸۰ میلیارد ریال شد و نرخ شهریور  ۳۸۳,۰۲۹,۸۵۶ ریال  و نرخ آبان ۳۹۹,۵۸۰,۶۲۰ ریال
در ۸ ماهه به عدد  ۱۱۶۶۳۷ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه قبل  ۸۲۷۱۴ میلیارد ریال بود
سرمايه گذاري پويا #وپویا تا ابان  ۱۸۲۲ میلیارد ریال سود مجمع  داشته است
#شلعاب مهر خوب بود  و با فروش ۴۲۱ میلیارد ریالی رسید و ابان ۳۸۸ میلیارد ریال شد و به عدد  فروش ۲۹۴۷  میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال  قبل  ۱۶۵۲ میلیاردریال است
#کهرام در ابان ۷۲ و مهر با فروش ۶۰ میلیارد ریالی به عدد  ۵۰۱ میلیارد ریالی رسیده است  و مدت مشابه قبل این عدد  ۳۸۵  میلیاردریال بود
#تایرا شهریور متفاوتی زد ۲۵۲۹۳ میلیارد ریال فروش داشت. مهر ۱۷۵۸۳ میلیارد ریال و آبان با کمی افت ۱۴۷۶۸ میلیارد ریال فروش زد و۸ ماهه ۱۲۵۳۸۵  میلیارد ریال رسید
مدت مشابه قبل این عدد ۸۲۹۵۴ میلیارد ریال بود
#سبجنو مرداد ۱۲۰۹ میلیارد ریال و شهریور ۱۲۱۸ میلیارد ریال شده و در حد ماه قبل بود
در مهر این عدد ۱۱۸۱ میلیارد ریال و آبان با کمی افت ۹۸۱ میلیارد ریال شد
۸ ماهه ۸۲۷۴ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه سال قبل ۴۲۵۵ میلیارد ریال شده بود
#خفولا در آبان ماه با درامد ۹۵ میلیارد ریالی مواجه بود و ۸ ماهه به عدد ۴۸۶ میلیارد ریالی رسیده است. کل عدد سال قبل ۵۰۰ میلیارد ریال بود
#حتوکا و قرارداد جدید
خرید ۵۰ دستگاه کشنده تک محور دیما
تاريخ انعقاد قرارداد۱۴۰۲/۰۹/۰۲
طرف قراردادشرکت دیما دیزل
مبلغ قرارداد۲,۵۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
نحوه تسویه:
واریز پیش پرداخت و مابقی طی ۴ قسط
شرح جزئيات قراردادبا توجه به تصویب هیئت مدیره قرارداد خرید ۵۰ دستگاه کشنده از شرکت دیما دیزل به مبلغ هر دستگاه ۵۱٫۵۰۰ میلیون ریال مجموعاً به مبلغ کل ۲٫۵۷۵٫۰۰۰ میلیون ریال منعقد گردید. نقدینگی لازم جهت خرید کشنده ها از طریق اخذ تسهیلات از بانک رفاه کارگران و منابع داخلی تامین می‌گردد.قرارداد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ تنظیم و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ به امضای طرفین رسیده و در دبیرخانه شرکت حمل و نقل توکا ثبت گردید.
کم کم فصل فروش در #لبوتان میرسد 
 مهر و نسبتا آبان خوبی داشت
 در ۳ ماهه دوم در تیر ۶۷۱۱ میلیارد ریال  و مرداد ۵۵۵۷ میلیارد ریال  و شهریور با رشد ۶۹۵۹ میلیارد ریال 
در پاییز در مهر با رشد چشم گیر ۹۸۵۸ میلیار ریالی مواجه بوده و ابان هم  ۸۳۸۴ میلیارد ریال فروش داشت  و۸ ماهه   ۵۴۹۶۳    میلیارد ریال رسید  مدت مشابه قبل   ۳۳۸۳۹  میلیارد ریال بوده است
#شپلی کم کم به پایان  سال مالی میرس
 در مهر مثل قبل بود در ابان هم با رشد ۳۹۸۲ میلیارد ریال فروش داشت 
سهم در مرداد با رشد خوب ۳۷۴۳ میلیارد ریال شده و  شهریور ۳۷۹۱ میلیارد ریال بوده
در مهر مثل قبل بود و ۳۷۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و  ۱۱ ماهه جمع فروش به   ۳۶۴۱۶  میلیارد ریال رسیده که مشابه سال قبل  ۲۳۲۲۰  میلیارد ریال است
#تاپکیش و افزایش سرمایه
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#ثنوسا  پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر شفاف سازي در خصوص پروژه کيش به استحضار می رساند اين شرکت کما في السابق پيگير مذاکرات مربوط به پروژه مذکور در راستاي رعايت صرفه و صلاح شرکت و سهامداران محترم از طريق مذاکره با سازمان منطقه آزاد کيش مي باشد.
#ولصنم 
در ماه مهر در شروع این عدد ۱۲۳ میلیارد ریال و ابان با رشد ۱۷۶ میلیارد ریال شد و  ۱۱ ماهه  ۱۵۵۱  میلیارد ریال فروش و درامد داشته است
#ختراک فروشش در مرداد و شهریور خوب بود  و مهر متفاوتی را  ثبت کرد  ولی ابان به روال  قبل برگشت و ۲۹۷۶ میلیارد ریال فروش داشت  . تا  به این جا  پاییز خوبی داشته است 
در تیر این عدد  ۲۷۹۹ میلیارد ریال  و مرداد ۲۸۳۲ میلیارد ریال و شهریور ۲۹۵۲ میلیارد ریال شده
در مهر به  ۳۲۴۷ میلیارد ریال رسید
 ۸ ماهه ۲۲۸۷۵ میلیارد ریال فروش داشت 
مدت مشابه قبل    ۱۴۸۷۲ میلیارد ریال بوده است .
#کنور تلفیقی و در ۶ماهه ۱۵۲۷ ریال به ازای هرسهم سود تلفیقی محقق کرده است  در سود اصلی این عدد ۱۴۳۴ ریال است
#فخوز   کارخانه زمزم ۳ 
زمان شروع طرح / پروژه  ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ 
مدت اجراي طرح / پروژه  ۴ سال 
بهاي تمام شده طرح / پروژه  ۴۹,۰۹۱,۰۰۰ میلیون ریال 
 نتايج مورد انتظار
محصولات حاصل از بهره برداري از طرح/ پروژه جديد  آهن اسفنجی 
ظرفيت اسمي محصول: تولید سالیانه ۱٫۷۶ میلیون تن 
ظرفيت عملي بهره برداري از محصول  تولید سالیانه ۱٫۷۶ میلیون تن 
شرح (شامل جايگاه محصول در درآمد فروش شركت)  عدم نیاز به خرید آهن اسفنجی در تولید شمش فولاد و فروش مازاد بر نیاز و طبقه بندی فروش محصول در درآمدهای عملیاتی. درصد پیشرفت پروژه تا کنون بیش از ۹۷ درصد بوده است
#قشهد در آبان با فروش و درامد ۲۰۱۴ میلیارد ریالی مواجه بوده و به عدد  ۳۷۷۷ میلیارد ریالی رسیده است  . که دراین ۲ ماه گذشته فروش های خوبی را ثبت کرده است
#سباقر آبان خوبی داشت 
سهم  در شهریور باکمی افت  ۴۰۹ میلیارد ریال شد
در مهر ۴۴۰ میلیارد ریال فروش داشت و آبان ۶۳۲ میلیارد ریال فروش داشت .
۸ ماهه به ۳۵۶۹ میلیارد ریالی رسیده است  که مدت مشابه ۲۸۲۲ میلیارد ریال بود
#فجهان و مهلت حق تقدم 
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-238 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
#لسرما در آبان با فروش ۲۰۳ میلیارد ریالی مواجه بود و ۱۴۱۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۸ماهه این عدد محقق شده است  .
#سبهان مهر متفاوتی زد و ۱۴۰۵ میلیارد ریال فروش داشت و صادرات ۹۸۴ میلیاردریالی در این ماه داشت  در ابان به میانگین برگشت و ۹۵۹ میلیارد  ریال فروش داشت 
در تیر با کمی افت ۷۴۰  میلیارد ریال و مرداد ۴۲۷ میلیارد ریال بوده است در شهریور به ۶۱۰ میلیارد ریال رسید
۸ماهه  ۶۹۱۴  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل   ۳۶۱۶  میلیارد ریال است
#زفکا آبان با کمی افت  ۱۲۷۲ میلیارد ریال فروش زد ، مهر ۱۳۴۴ و شهریور ۱۳۷۷ و مرداد  ۱۱۶۰ م یلیارد ریال  فروش داشت
۸ ماهه ۹۶۴۶    میلیارد ریال بود که مدت مشابه  قبل   ۶۵۹۶  میلیارد ریال است  .
#شرنگی در آبان ۲۰۳ میلیارد ریال فروش و درامد داشت و به عدد  ۱۵۵۰ میلیارد ریالی رسیده است
#خریخت کمی در شهریور افت کرد  ولی مهر با  فروش خوب ۸۹۶ میلیارد ریالی جبران کرد  و آبان هم خوب بود و ۹۱۷ میلیارد ریال شد 
در ۳ماهه دوم در تیر ۶۹۷ میلیارد ریال  و مرداد  ۶۰۰  میلیارد ریال وشهریور  ۵۵۳ میلیارد ریال فروش داشت
پایییز خوبی را ثبت کرده و ۸ ماهه ۶۳۹۸   میلیارد ریال فروش داشت که رشد خوبی داشته و تقریبا  ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#زپارس   اخیرا کمی افت داشته ولی ابان خاص بود
سهم در مهر به ۲۵۶ میلیارد ریال رسیده است  و ابان به ۱۳۳۲ میلیارد ریال رسید
در مرداد با افت ۱۲۷ میلیارد ریال  و شهریور ۲۱۲ میلیارد ریال شد و ۱۱  ماهه ۹۷۰۵  میلیارد ریال فروش داشت .
#شگل  مهر خوبی زد و ۱۹۸۰ میلیارد ریال فروش داشت ولی ابان با افت  ۸۵۷ میلیارد ریال بود  
در تیر این عدد  با کمی افت  ۱۳۳۱ میلیارد ریال شد  و مرداد به ۱۷۳۷ میلیارد ریال و شهریور ۱۷۶۱ میلیارد ریال رسید
۱۱ ماهه به  ۱۶۵۴۶   میلیارد ریال رسیده است که مشابه  قبل ۹۶۴۷ میلیار ریال است
#زمگسا گوساله می فروشد
  فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار ۱۵ روزه، تعدادی گاو آبستن داشتی درجه ۲ با پایه سه ماه آبستن ، تعدادی گوساله نر قطع شیر با پایه ۱۰۰ کیلوگرم ، تعدادی گاو غیرآبستن کشتارگاهی ، تعدادی تلیسه غیرباردار حذفی و فری مارتین ، تعدادی بز نر کشتارگاهی نژاد مورسیا، تعدادی بز شیری غیرآبستن کشتارگاهی نژاد مورسیا ، ساعت شروع مزایده دام روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱ صبح می باشد
#سابیک مهر و ابان خوب بود .سهم در مهر ۲۹۱۵ میلیارد ریال فروش داشت  و ابان ۲۹۱۹ میلیارد ریال شد 
در تیر با فروش ۲۳۴۰ میلیارد ریالی مواجه بودو مرداد  ۲۵۸۴ میلیارد ریال  و شهریور با رشد ۲۸۹۱ میلیارد ریال شده است
 ۸ ماهه  ۲۰۵۸۱  میلیارد ریال فروش زد . مدت مشابه قبل   ۱۲۳۹۳ میلیارد ریال بود
#سنیر
 در آبان ۳۱۰ ، مهر با فروش ۳۰۵ میلیارد ریالی مواجه بود ، مرداد ۳۰۸ میلیارد ریال م  و شهریو  ۳۱۰ میلیارد ریال بود و ۸ ماهه ۲۵۶۳  میلیارد ریال فروش داشت.
#پخش
سهم در مهر ۱۹۳۷۳ میلیارد ریال  و ابان ۱۸۹۷۲ میلیارد ریال درامد بود و ۸ ماهه ۱۳۷۳۹۵   میلیارد ریال فروش داشت . کل عدد سال قبل ۱۴۶۶۷۴ میلیارد ریال بوده است
#بکهنوج در آبان ۲۷۴ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد  ۳۴۴۲ میلیارد ریالی رسیده است  و مدت مشابه قبل ۲۸۹۱ میلیارد ریال بود

بتا سهم

#کدال_نگر

 

افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات  افشای اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *