#پرداخت  بدینوسیله انعقاد قرارداد ۳۰ هزار دستگاه پایانه فروشگاهی (POS) با شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام) را به استحضار سهامداران محترم میرساند. لازم به ذکر است موضوع قرارداد به طور تقریبی در دامنه قیمتی ۴۶،۳۰۰،۰۰۰ – ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

#غاذر  در پاییز در مهر ۱۴۵ میلیارد ریال وابان ۱۴۷ میلیارد ریال و اذر با کمی رشد ۱۷۸ میلیارد ریال بود و۹  ماهه ۱۰۵۸  میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۸۷۷ میلیارد ریال بود
#وسکاب  در آذر  ۲۰۰  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آبان ۵,۷۹۶,۳۹۵  میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#خریخت مهر با  فروش خوب ۸۹۶ میلیارد ریالی حرکت کرد  و آبان هم خوب بود و ۹۱۷ میلیارد ریال شد  در اذر به ۹۰۳ میلیارد ریال رسید و
 پایییز خوبی را ثبت کرده و ۹ماهه ۷۳۰۵   میلیارد ریال فروش داشت که رشد خوبی داشته  ۶ ماهه ۴۴۳۲   میلیارد ریال فروش داشت
#وخاور سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-057 مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#بنیرو
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت نيرو ترانس
درصد افزایش سرمایه: ۴۹ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
مهم برای #خودرو 
شرکت طراحي مهندسي قطعات ايران خودرو (سهامي خاص) از زیرمجموعه های #خودرو در ۶ماهه به سود ۴۸۱۰۸ میلیارد ریالی رسیده است که کل سود سال  قبل ۳۷۸۴۶ میلیارد ریال بود
#پرداخت تاریخ قرارداد از ابتدای فروردین ۱۴۰۲ لغایت اسفند ۱۴۰۲ می باشد. کارمزد دریافتی از شاپرک متناسب با عملکرد پی استیشن از درآمد بازیافت می شود. با توجه به آثار مالی بر بازیافت بخشی از درآمد، تاثیر قرارداد بر EPS شرکت برای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حدود ۱۸۱ ریال برآورد می شود. بدیهی ست هرگونه تغییر در آثار مالی متعاقبا به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.
نيان باتري خاوران از زیرمجموعه های #نیان در ۶ماهه به سود ۵۲۲ میلیاردریالی رسیده است
#فروس پاییز خوبی داشت  ولی مهر با رشد ۱۰۱۶ میلیاردریال و ابان ۱۰۲۶ میلیارد ریال و اذر ۱۰۲۰ میلیارد ریال شد   .
  ۹ ماهه به ۹۵۳۷   میلیارد ریالی رسیده   است   ۶ ماهه به ۶۴۷۴   میلیارد ریالی رسیده  بود
مدت مشابه این عدد   ۷۲۳۳ میلیارد ریال بود
#شغدیر پاییز خوب بود 
 مهر   ۳۳۹۲ میلیارد ریال بود و نرخ ۳۰۳,۴۸۳,۷۱۸ ریال
در ابان به عدد  ۳۲۷۸ میلیارد ریال رسید و نرخ ۲۸۶,۳۰۳,۵۰۶ ریال است
در آذر به ۳۸۳۹ میلیارد ریال رسید و نرخ ۳۰۰,۸۹۳,۱۹۱ ریال
۹ ماهه فروش به ۳۱۹۴۷  میلیارد ریال رسید. ۶ ماهه  ۲۱۴۳۷   میلیارد ریال بود
مدت مشابه سال قبل   ۳۰۰۵۷  میلیارد ریال بوده است
#فخاس  در آذر ۱۱۵۲۴ میلیارد ریال و  آبان با عدد ۱۴۹۱۰ میلیارد ریالی مواجه بود
در مهر با فروش ۱۵۸۳۲ میلیارد ریالی مواجه بود  و ۹ ماهه به عدد ۱۲۷۸۰۱  میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل   ۹۳۷۹۴  میلیارد ریال شد
#شجم در مهر با فروش ۳۴۷۹ میلیارد ریالی مواجه بود و sbr  به نرخ  ۵۹۳,۴۹۸,۶۹۳  ریال بود
در آبان این عدد ۳۳۶۰ میلیارد ریال بود و نرخ sbr هم۵۹۳,۰۷۶,۴۰۱ ریال بوده است .
در اذر فروش با رشد ۳۷۹۸ میلیارد ریال بوده و نرخ ۵۹۳,۲۴۵,۳۳۸ ریال شد
جمعا ۳ ماهه ۱۰۶۳۷ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۷۵۴۴ میلیارد ریال بود
#تپسی با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-02A-129 مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت ۳۰ روز و تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ تمدید گردید
#کرازی پاییز خوبی زد
سهم در مهر فروش خوبی زد و ۱۲۹۹ میلیارد ریال فروش داشت در ابان بهتر شد و ۱۴۳۸ میلیارد ریال فروش داشت  و اذر با کمی افت ۱۲۵۹ میلیارد ریال بود
۹ماهه  ۹۳۳۶  میلیارد ریال بود  مدت مشابه قبل  ۶۲۹۳ میلیارد ریال شد. ۶ماهه  ۵۳۳۸  میلیارد ریال بود
#لطیف آذر متفاوتی داشت و ۸۹۳ میلیاردریال فروش زد
 مهر  ۶۱۰  میلیارد ریال فروش داشت در ابان  ۶۸۴ میلیارد ریال شد .
   ۹ ماهه   ۵۹۷۱  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل   ۵۱۲۰  میلیارد ریال بود
کم کم فصل فروش در #لبوتان میرسد 
سهم پاییز خوبی داشت
در پاییز در مهر با رشد چشم گیر ۹۸۵۸ میلیار ریالی مواجه بوده و ابان هم  ۸۳۸۴ میلیارد ریال و آذر با کمی افت  ۷۸۶۴ میلیاردریال  فروش داشت  و۹ماهه   ۶۲۵۵۸    میلیارد ریال رسید  مدت مشابه قبل   ۳۹۷۳۳  میلیارد ریال بوده است
افزایش سرمایه در #فاذر
جلسه شماره ۱-۸۰۴ هیات مدیره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ در ساعت ۱۴ با حضور اعضای حاضر به شرح پیوست در خصوص افزایش سرمایه در محل قانونی شرکت تشکیل و پس از بحث و بررسی گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ ۱۸٫۱۲۶٫۴۷۵ میلیون ریال به مبلغ ۳۱٫۷۲۱٫۳۳۱ میلیون ریال از محل اندوخته صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور بهسازی و جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات تولید، اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز پروژه های در دست اجرا، استفاده از حداکثر ظرفیت تولید شرکت و طرح اصلاح ساختار نیروی انسانی موافقت نمود و مقرر گردید نسبت به اخذ گزارش بازرس قانونی و مجوز سازمان بورس اوراق بهادار به منظور برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام لازم صورت پذیرد.
#سدور  در اذر ۸۷۰ میلیارد ریال بود ولی در ابان کمی افت  فروش داشت و در ابان ۳۵۱ میلیارد ریال فروش زد  مهر ۸۲۳ میلیارد ریال فروش داشت 
۹ ماهه  ۶۳۷۱   میلیارد ریال فروش داشت  که مدت مشابه  قبل   ۴۰۰۸  میلیارد ریال بود
#وخاور در اذر  ۸۷۶۵  میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و     ۵۶۸۸ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد 
تراز سهم در ۷ ماهه ۲۴۲۰۱  و ۸ ماهه ۲۷۴۳۶ میلیارد ریال مثبت است در ۹ماهه این عدد ۳۰۵۱۱ میلیارد ریال بود
#غدام در آبان با فروش و درامد ۱۶۴ میلیاردریالی مواجه بود و اذر  به عددز۳۲۹ میلیارد ریالی رسیده است و ۱۲ماهه  ۲۶۱۳  میلیارد ریال رسید . مدت مشابه این عدد ۱۳۷۳ میلیاردریال بود
#ساوه پاییز خوبی داشت
 در مهر به ۲۶۲۰ و ابان ۳۲۳۳  میلیارد ریال و اذر با کمی افت ۲۹۸۱ میلیاردریال  رسید 
سهم در ۹ ماهه  ۲۳۸۴۵   میلیارد ریال بود .مدت مشابه قبل  ۱۴۴۶۶  میلیارد ریال بود و رشد داشته ست . فروش سهم در ۶ ماهه  ۱۵۲۸۲  میلیارد ریال بود
#حسیر در مهر با فروش ۳۲۴ میلیاردریالی و ابان ۳۲۶ میلیارد ریالی مواجه بود
اذر با کمی افت ۲۹۹ میلیارد ریال شده و جمعا ۹ ماهه به ۲۷۸۳  میلیارد ریال رسیده است
#امید  پذیرش تعهد پذیره‌نویسی (موضوع بند ۲۹ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی) و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت سراميک‌هاي صنعتي اردکان (سهامي عام) با نماد (صکسرا ۵۱۰) به‌منظور تامین سرمایه در گردشِ خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید، فاقد ضامن و مبتنی بر رتبه اعتباری با عاملیت شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص) به نرخ سود سالانه علی‌الحساب ۲۴ درصد سه ساله منتشر می‌شود. جمع درآمد بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی این اوراق ۳۵۹,۱۰۰ میلیون ریال بوده که شامل ۱۸,۰۰۰ میلیون ریال درآمد تعهد پذیره‌نویسی در سال اول و مبلغ ۳۴۱,۱۰۰ میلیون ریال درآمد بازارگردانی اوراق است که طی سه سال آتی شناسایی می‌شود. اوراق مذکور از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیره‌نویسی خواهد شد.
#فلامی جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران خيابان خاوران نرسيده به سه راه افسريه جنب پمپ بنزين دوم پلاک ۱۹۴ برگزار میگردد
#کهمدا
در مهر حوالی ۱۲۳۵ میلیارد ریال فروش داشت و آبان ۱۱۷۶ میلیارد ریال و اذر ۱۴۴۱ میلیارد ریال  بود و جمعا۶  ماهه  ۷۹۹۶  میلیارد ریال فروش داشت
#سخاش  پاییز خوبی داشت 
در پاییز با مهر رشد کرد و ۷۱۶ میلیارد ریال فروش داشت و ابان به ۷۵۱ میلیارد ریال رسید و اذر به ۸۱۵ میلیارد ریال رسید  
 ۹ ماهه این عدد ۵۵۴۹  میلیارد ریال بود و مدت مشابه  قبل   ۴۰۹۲  میلیارد ریال  .
افزایش سرمایه ۵۲ درصدی #سرچشمه از محل سود انباشته، مورد تایید حسابرس قرار گرفت.
#مداران در اذر ۷۸۰ میلیاردریال فروش داشت و به عدد  ۷۹۰۸ میلیارد ریالی رسیده است  که کل سال قبل ۸۴۰۱ میلیارد ریال است
افزایش سرمایه ۴۰ درصدی #قاسم از محل سود انباشته، مورد تایید حسابرس قرار گرفت.
#سنیر
 در اذر ۳۱۸ ، آبان ۳۱۰ و  مهر با فروش ۳۰۵ میلیارد ریالی مواجه بود ۹ ماهه ۲۸۸۲  میلیارد ریال فروش داشت.
#امین اذر با ۸۲۳ میلیارد ریال درامد به عدد  ۲۵۵۸ میلیارد ریالی رسیده است  و ۳ماهه را تمام کرد
#دبالک  مهر و آبان خوبی داشت اذر با کمی افت  به  ۴۰۹ میلیارد ریال فروش رسید 
 مهر با رشد به ۸۱۵ میلیارد ریال و آبان ۸۷۴ میلیارد ریال رسیده است  ۱۲ ماهه   ۶۷۶۵   میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل  ۲۸۶۹ میلیارد ریال بود
#کماسه در ابان با درامد ۲۸۹ میلیارد ریالی و آذر به  ۳۲۲ میلیارد ریال رسیده است  و ۹ ماهه  به عدد ۲۲۵۹ میلیارد ریال رسیده است  که تقریبا  ۲ برابر مدت مشابه  قبل است
#وملی به استناد ماده ۱۹ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ظن خرید و فروش متکی بر اطلاعات نهانی نماد معاملاتی ناشر حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ) متوقف می گردد.
#وبوعلی در آذر ۶۲۳  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اذر ۱,۷۴۱,۳۶۹   میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#قشهد در  اذر ۲۶۶۱ و آبان با فروش و درامد ۲۰۱۴ میلیارد ریالی مواجه بوده و به عدد  ۶۴۳۹ میلیارد ریالی رسیده است  . که دراین ۳ ماه گذشته فروش های خوبی را ثبت کرده است
#شپلی سال مالی را در اذر با درامد ۳۴۸۲ میلیارد ریالی تمام کرد
 در ابان هم با رشد ۳۹۸۲ میلیارد ریال فروش داشت 
در مهر مثل قبل بود و ۳۷۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و  ۱۲ ماهه جمع فروش به   ۳۹۸۹۹  میلیارد ریال رسیده که مشابه سال قبل   ۲۵۱۳۷  میلیارد ریال است
#خبهمن  به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ تعلیق می گردد.
#وتجارت
به استحضار می رساند؛ پیرو تکالیف مقرر در مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱و به تبع تصمیمات متخذه در جلسه هیئت مدیره بانک مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲، طی مصوبه صادره با موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها (شامل؛ زمین، ساختمان و سرمایه گذاریها) و اقدامات لازم جهت انجام تشریفات قانونی مبنی بر انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه بانک موافقت گردید. بدیهی است گزارش توجیهی افزایش سرمایه پس از انجام تجدید ارزیابی توسط کارشناسان ذیصلاح، در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) افشا خواهد گردید. همچنین شایان ذکر است پس از اخذ اظهارنظر بازرس قانونی و نیز مجوزهای مورد لزوم، اقدام لازم جهت انتقال مبلغ تجدید اریابی به سرمایه بانک صورت خواهد پذیرفت.
#سکرما مهر و ابان خوبی داشت و سال مالی را در آذر با فروش ۹۲۴ میلیارد ریالی خوب تمام کرد 
در مهر به ۹۳۵  و ابان  ۹۵۴ میلیادر ریال رسید و ۱۲ ماهه  ۹۸۸۸   میلیارد ریال فروخت که مدت مشابه  قبل    ۶۵۲۱ میلیارد ریال بود
#سفانو  در مهر افت کرد در ابان کمی بهتر شد و ۱۱۹۴ میلیارد ریال فروش داشت  در اذر به حوالی ۱۰۲۰ میلیارد ریال رسیده
۹ماهه ۹۶۶۲   میلیارد ریال شد و  ۶ ماهه ۶۶۲۵ میلیارد ریال بود  . فروش مدت مشابه سال قبل  ۷۱۲۳ میلیارد ریال بوده است
#دپارس پاییز  خوبی زد
 در مهر ۱۲۰۵ میلیارد ریال فروش زد و ابان  ۱۳۰۱ میلیارد ریال شد و شبیه ماه های قبل بود
در اذر با افت ۱۰۴۲ میلیارد ریال شد
۹ ماهه به   ۱۰۴۷۹   میلیارد ریالی رسیده و  ۶ ماهه به   ۶۹۲۹  میلیارد ریالی رسیده بود . مدت مشابه  قبل ۷۱۰۴    میلیارد ریال بوده است
#غصینو  پاییز  خوب بود 
 در مهر به ۴۱۶۳ میلیارد ریال رسید و  آبان ۴۲۲۷ میلیارد ریال  و اذر ۳۸۷۷ میلیارد ریال رشد کرد و ۹ ماهه  ۳۲۲۳۳    میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۲۵۶۹۰ میلیارد ریال بوده است
#بمولد در اذر ۶۱۲ و  ابان با کمی افت ۶۱۳ میلیارد ریال شد و  به عدد ۷۳۷۹ میلیارد ریالی در ۱۲ ماهه رسیده است
#درهاور در آبان با فروش ۸۱۴ میلیارد ریال و اذر ۸۸۳ میلیارد ریال مواجه بود و به عدد ۶۳۵۹ میلیارد ریال رسیده است  که  ۲ برابر مدت  مشابه  قبل است
#سقاین ۳ ماه اخیر خوب بود  و پاییز بدی نداشت
 مهر با  کمی رشد ۵۰۳  و ابان  ۵۴۹ میلیارد ریال و اذر ۵۹۰  میلیارد ریال شده و ۹ ماهه  ۴۲۲۲    میلیارد ریال بود
#غمارگ و تسویه بدهی به بانک ملی با تهاتر زمین
 با توجه به بدهي شركت مارگارين به بانك ملي ايران بابت تفاوت نرخ كلزاكاران موضوع بند ۵ گزارش حسابرسي دوره مالي ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ و عدم توانائي بازپرداخت تعهدات مزبور توسط اين شركت و جلسات مكرر برگزار شده با بانك ملي ايران و به منظور اجتناب از ريسك قفل شدن شركت در رابطه با معوقات بانكي، به دليل مشكلات تامين مالي شركت مارگارين و با درخواست شركت مارگارين و تصويب هيات مديره توسعه صنايع بهشهر طي صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ، تعهدات شركت مارگارين به بانك ملي ايران به مبلغ ۱,۸۸۴ ميليارد ريال توسط توسعه صنايع بهشهر ايفا گرديد.به منظور تعيين شيوه تسويه حساب بدهي شركت مارگارين به توسعه صنايع بهشهر بابت ايفاي تعهدات انجام شده ، راهكارهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت ليكن با توجه به محدوديت مالي شركت مارگارين و از آنجا كه سهل البيع ترين دارائي شركت، زمين هاي پيشنهادي شركت مارگارين مي باشد در راستاي مولدسازي دارائي ها، مقرر گرديد: نظر به مالكيت صددرصدي شركت توسعه صنايع بهشهر در شركت ساختماني بهشهر ، و از انجا كه متولي املاك مجموعه اين شركت مي باشد، توافق گرديد كه از محل مطالبات شركت توسعه صنايع بهشهر از مارگارين ، املاك زير به شركت ساختماني بهشهر منتقل و تسويه حساب صورت پذيرد. بديهي است شيوه تسويه مطالبات شركت توسعه صنايع بهشهر از شركت ساختماني متعاقبا بر اساس توافقات دو شركت تعيين خواهد شد.
#زفجر  مهر و ابان خوبی داشت ولی در اذر افت کرد و ۹۱۸ میلیارد ریال فروش داشت .
سهم مهر  ۱۱۴۶ میلیارد ریال و ابان ۱۳۶۹ میلیارد ریال فروش زد
 ۹ماهه به عدد ۸۳۹۳  میلیارد ریال  رسیده است و مدت مشابه  قبل   ۵۵۳۵  میلیارد ریال بود
#تکشا در اذر با فروش ۴۸ میلیارد ریالی به عدد ۵۷۶ میلیاردریالی رسیده است
#وآتی سرمایه را ثبت کرد 
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-103 مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۸,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#سغرب  تابستان بهتر از پاییز بود
در تابستان فروش جالبی را داشت مرداد  ۸۸۹ میلیارد ریال و شهریور ۹۶۰ میلیارد ریال بود
در پاییز با فروش ۸۸۸ میلیاردریالی آغاز کرد  و آبان ۷۹۷ میلیارد ریال شد  و اذر ۷۸۱ میلیارد ریال بود و ۹ ماهه به  ۷۵۴۵   میلیارد ریال رسیده که مدت مشابه  قبل  ۴۹۸۰ میلیارد ریال بود
انتی #بیوتیک  در راستای رعایت مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات ، به استحضار می رساند پیرو کمیسیون قانونی قیمت گذاری سازمان غذا و دارو جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه ، دستمزد و سربار ، تعداد ۵ قلم از محصولات این شرکت مشمول افزایش قیمت بطور میانگین معادل ۸% شده است که فروش محصولات فوق نسبت به کل دارایی ها سال قبل ۶۸ % و نسبت به کل درآمد فروش سال مالی قبل معادل ۷۶ % می باشد .
سيمان سفيد شرق اززیرمجموعه های #سشرق در ۳ماهه به سود ۸۸۲ میلیارد ریالی رسیده است
#وساپا تا آذر ۱,۲۴۰,۱۷۱ میلیون ریال سود مجمع داشت
#ختور   فروش خوبی در ابان و اذر ثبت کرد و پاییز خوبی داشت
 مهر به ۱۹۸۶ میلیارد ریال رسیده بود آبان ۲۵۵۳ میلیارد ریال  و اذر ۲۳۹۲ میلیاردریال شدو  جمع ۹ ماهه  ۱۶۷۰۱ میلیارد ریال و جمع ۶ ماهه  ۹۷۶۹ میلیارد ریال رسیده بود   و مدت مشابه قبل   ۹۷۳۵ میلیارد ریال بود
#ددام هم تجدیدی شد
افشاء اطلاعات با اهميت گروه ب-تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت
#غدانه در آذر فروش خوبی نداشت و ۳۵۶ میلیارد ریال فروش داشت و سال مالی را تمام کرد به عدد  فروش ۱۴۵۱۲ میلیارد ریال رسید
#تلیسه پاییز خوبی زد و آذر به عدد  ۸۷۸ میلیارد ریال رسید
 در مهر  ۷۵۶ میلیارد ریال فروش داشت  ابان این عدد ۷۳۲ میلیارد ریال بود  . فروش سهم  ۶ ماهه  ۴۲۰۸  میلیارد ریال بود ه
۹ ماهه  ۶۴۵۰  میلیارد ریال بوده مدت مشابه قبل  ۴۴۸۰  میلیارد ریال بوده است
مجوز افزایش سرمایه ۲۸ درصدی #حآفرین از محل سود انباشته صادر شد
#عالیس را باید تلفیقی دید و اذر با فروش ۱۲۶۷ میلیارد ریالی  جمعا ۹ ماهه  ۱۳۵۶۰   میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه سال قبل ان  ۱۰۳۷۴ میلیارد ریال بود
#بسویچ  پاییز خوبی ثبت کرد
در مهر به ۸۸۹ میلیارد ریال رسید  و ابان ۸۰۷ میلیارد ریال رسید و اذر با رشد ۹۷۵ میلیارد ریال بود 
۹ ماهه به ۸۲۸۴   میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه قبل  ۷۹۴۷   میلیارد ریال بوده است
#غپینو آبان و اذر  متفاوت و خوبی داشت  و پاییز خوب بود
فروش در مهر ۲۵۳۰ میلیارد ریال بود
در آبان به  ۳۵۲۱ میلیارد ریال رسید و رشد کرد  و اذر ۳۱۵۴ میلیاردریال است 
  ۹ ماهه به ۲۱۴۷۱  میلیارد ریال رسید که  مدت مشابه قبل ۱۶۳۴۱ میلیارد ریال بود.  ۶ ماهه به ۱۲۲۶۵  میلیارد ریال رسید
#غگیلا در مهر با درامد و فروش ۱۰۲۸ میلیارد ریالی مواجه بود و ابان هم همین حوالی فروخت و ۱۰۶۴ میلیارد ریال بود  اذر به ۱۰۴۱ میلیارد ریال رسید و ۹ ماهه  به عدد ۸۹۱۵ میلیارد ریال رسیده است
#سیدکو تا آذر به سود مجمع ۲,۰۴۶,۲۱۶ میلیون ریالی رسیده است
#وکبهمن  در آذر  ۱۳۵  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آبان ۳,۹۳۰,۶۲۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#ختراک  پاییز خوبی زد و ۳۱۵۸ میلیارد ریال فروش در اذر داشت    ابان  ۲۹۷۶ میلیارد ریال فروش داشت  . در مهر به  ۳۲۴۷ میلیارد ریال رسید تا  به این جا  پاییز خوبی داشته است 
 ۹ ماهه ۲۶۰۳۳  میلیارد ریال فروش داشت   ۶ ماهه ۱۶۲۳۲ میلیارد ریال فروش داشت 
مدت مشابه قبل  ۱۷۱۷۲ میلیارد ریال بوده است .
سرمایهگذاری مهر از زیرمجموعه های #وسپه ۱,۱۶۴,۷۲۸ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#قاسم در اذر ۱۱۵۱۲ ، آبان ۱۰۷۸۱ میلیار ریال بود
مهر ۱۱۵۳۶ میلیارد ریال بود و ۹ماهه ۹۵۰۲۳   میلیارد ریال رسیده است و۱۲ماهه قبل   ۱۱۷۵۵۰  میلیارد ریال بود .
#شهر در آذر  ۱۰۸  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اذر ٢,٠۴۶,٢١۶    میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#نیرو  سرمایه ثبت کرد 
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-076 مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۳۶,۱۴۵ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ ۱۶۳,۸۵۵ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

بتا سهم

#کدال_نگر

سهامداران  / سهامداران  /سهامداران  /سهامداران  /سهامداران /سهامداران  /سهامداران  /سهامداران /سهامداران /سهامداران 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *