#خموتور با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز ۱۰۴-PM-IOP-93A مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

 

#شلعاب مهر خوب بود  و با فروش ۴۲۱ میلیارد ریالی مواجه بود و ابان ۳۸۸ میلیارد ریال شد و اذر ۳۳۹
۹ماهه به عدد  فروش ۳۲۸۷  میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال  قبل  ۱۸۸۰ میلیاردریال است
#قهکمت درمهر به ۲۴۱۲ میلیارد ریال  و ابان  ۳۱۶۱  و اذر ۳۵۵۹ میلیارد ریال بود و به عدد ۱۶۴۰۱   میلیارد ریال رسید .
#غگلستا 
در مهر ۱۳۳۴ میلیارد ریال و آبان ۱۳۰۵ و اذر ۱۲۴۶ میلیارد ریال مواجه بود
 ۹ ماهه به ۱۱۳۴۰  میلیارد ریالی رسیده است
#حپترو در آذر با درامد ۱۷۳ میلیارد ریالی به عدد  ۱۶۲۲ میلیارد ریال رسیده است که نزدیک به کل سال قبل است
#غدیس  آبان خوب بود و اذر افت کرد   
 در مهر  فروش کمی افت کرده  و ۱۲۴۶ میلیارد ریال فروش داشت و ابان این عدد با کمی رشد ۱۹۸۱ میلیارد ریال بود  و اذر به ۱۵۵۷ میلیارد ریال رسید
۹ ماهه  ۱۷۴۳۸  میلیارد ریال فروش داشت .۶ ماهه  ۱۳۶۵۲  میلیارد ریال
مدت مشابه قبل    ۱۰۶۴۳  میلیارد ریال بود
#والبر در مهر ۵۷۴ میلیارد ریال  و اذر ۶۷۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#بشهاب در مهر ۴۱۲ میلیارد ریال فروش داشت  در ابان با کمی رشد ۶۰۴ میلیادر ریال و اذر ۶۳۸ میلیارد ریال شده است
  ۹ ماهه  ۳۸۵۷    میلیارد ریال بوده مدت مشابه این عدد  ۲۸۹۰  میلیارد ریال بوده است.  ۶ماهه  ۲۲۰۲   میلیارد ریال بوده و ۳ ماهه پاییز هوا هوای لامپ روشن کردن بوده انگار و عملکرد خوبی درفروش داشت
#سصفها در اذر با رشد فروش ۱۱۱۲ میلیارد ریال ، آبان ۷۳۲ و مهر ۶۷۸ میلیارد ریال فروش داشت
۹ ماهه به عدد ۷۴۵۶  میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل این عدد   ۴۴۰۷   میلیارد ریال است
#زاگرس  در اذر با افت  ۱۳۷۴۵ میلیارد ریال فروش داشت  خوراک  را ۵۸,۰۰۰ ریال گرفته است ۱۱۶ هزار تن  با نرخ  ۱۰۹,۳۴۷,۹۰۱ ریال فروخته 
در آبان فروش متفاوتی را ثبت کرد و ۳۲۷۴۶ میلیارد ریال  فروش داشته است  نرخ ۱۰۵,۸۲۷,۷۶۵ و مقدار ۲۹۷ هزار تن است
مهر ۱۹۵۳۱ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ ۱۰۶,۵۱۲,۳۷۹  ریال است
  ۹ ماهه ۲۱۲۴۱۱   میلیارد ریال فروش داشته است.
۶ ماهه ۱۴۴۹۳۹   میلیارد ریال فروش داشت
#پلاسک  پاییز متحول شده
سهم در شهریور ۲۸۶۹ میلیارد ریال فروش داشته است
در مهر ۳۵۴۹ میلیارد ریال و ابان ۳۹۱۰  و اذر ۳۸۴۰ میلیارد ریال فروش داشت و عدد خوبی زد
 در مجموع ۹ ماهه  ۲۹۴۴۷  میلیارد ریال فروش داشت که حدود ۲  برابر مدت مشابه سال قبل است. ۶ ماهه  ۱۶۶۴۹  میلیارد ریال فروش داشت
#دفارا پاییز خوبی داشت
 سهم در مهر ۲۴۱۶ میلیارد ریال  و آبان ۲۵۱۰   و اذر ۲۹۰۸ میلیارد ریال فروخت و  ۹ ماهه  ۱۹۲۹۰  میلیارد ریال است . فروش مشابه سال قبل   ۸۲۰۹  میلیارد ریال بود.  ۶ ماهه  ۱۱۴۵۴  میلیارد ریال بود
#فسازان سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-160 مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#تماوند  پذیرش سندیکای تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت مجتمع فولاد زاگرس انديمشک ( نماد صزاگرس۰۷) با نرخ سود سالانه ۲۳ درصد، با مشارکت شرکت تامین سرمایه امید به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال و تامین سرمایه دماوند به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال.درآمد بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق یاد شده برای شرکت تامین سرمایه دماوند جمعاً به مبلغ ۱٫۶۲۵٫۰۰۰ میلیون ریال که شامل ۲۵۰٫۰۰۰ میلیون ریال درآمد تعهد پذیره نویسی که بلا فاصله پس از پذیره نویسی اوراق شناسایی می شود و مبلغ ۱٫۳۷۵٫۰۰۰ میلیون ریال درآمد بازارگردانی اوراق است که طی ۵ سال آتی شناسایی خواهد شد.
#ولصنم  افزایش سرمایه میدهد
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور استفاده از معافيت مالياتي پيش بيني شده در قانون بودجه، به کارگيري بهينه منابع داخلي شرکت جهت افزايش سهم بازار و ارتقاء ظرفيت و توان بالقوه شرکت بمنظور استفاده از اهرم مالي، اصلاح ساختار مالي و توسعه عمليات ليزينگ شرکت که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#سمازن   در مهر با افت ۱۹۱۵ میلیارد ریال و ابان ۲۱۳۸ میلیاد ریال شد . در اذر سال مالی را با فروش ۲۰۱۹ میلیارد ریالی تمام کرد
 در۱۲ ماهه ۱۹۳۲۵  میلیارد ریال بوده است و مدت مشابه قبل   ۱۴۰۸۵  میلیارد ریال بوده است
#قنقش در آبان ۱۸۴۱ میلیارد ریال و در اذر با عدد ۶۰۲ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۳ ماهه به ۴۳۸۳ میلیارد ریال رسیده است
#خکار مهر ۵۵۵میلیارد ریال و ۵۸۷ میلیارد ریال هم در ابان فروش داشت  . در اذر این عدد  ۵۸۷ میلیاردریال شده است
 ۹ ماهه ۴۹۰۸  میلیارد ریال فروش داشت  .  که مدت مشابه به عدد    ۲۶۰۰ میلیارد ریال رسیده است . این سه   ۶ ماهه ۳۳۳۱  میلیارد ریال فروش داشت
#فنورد مهر و ابان کمی کم شد و با این حال مهر  نسبت به متوسط خوب بودو ۳۴۰۴ میلیارد ریال فروش داشت   ابان به ۲۸۰۹ میلیارد ریال رسید . اذر بهبود داشت و ۳۴۹۰ میلیارد ریال رسیده است
 ۹ماهه  ۲۵۷۸۸   میلیادر ریال و  مدت مشابه قبل فروش   ۱۹۳۹۲  میلیارد ریال بود. فروش ۶ماهه  ۱۶۳۶۰  میلیادر ریال بود
#دفرا در مهر با کمی افت ۷۰۷ میلیارد ریال فروش داشت و ابان  به  ۱۰۶۶ میلیارد ریال و آذر ۱۰۲۶ میلیارد ریال رسید 
 ۹ ماهه   ۷۸۵۵  میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۵۷۸۵  میلیارد ریال
#کلوند مهر خوبی داشت  آبان اندکی کم شد ولی اذر دوباره به ریل برگشت  سهم در مهر به فروش  ۱۱۹۴ میلیارد ریالی و آبان ۱۰۹۵ میلیارد ریال رسید  در اذر این عدد  ۱۱۹۵ میلیارد ریال بود و۹ ماهه ۹۷۴۴  میلیارد ریال بوده است . مدت مشابه  قبل ۶۳۳۵ میلیارد ریال شد.۶ ماهه ۶۲۶۰  میلیارد ریال بود
#زشگزا  مهر و ابان  کمی کاهشی بود ابان  ۵۸۳ و مهر  ۵۵۵ میلیاردریال فروش داشت   در اذر هم  به ۵۳۳ میلیارد ریال رسید
 سهم  ۹ ماهه به  ۵۰۹۶ میلیارد ریال رسید مدت مشابه قبل   ۳۳۲۴  میلیارد ریال بوده است
#حسینا پاییز خوبی داشت
 در اذر ۳۲۰۸ ، ابان ۳۴۲۰ و  مهر ۳۳۱۰  میلیارد ریال فروخت 
شهریور خاصی زد و ۳۹۴۷ میلیترد ریال فروش ودرامد داشت 
۹ماهه به فروش ۲۵۱۷۲   میلیاردریالی رسیده و کل سال قبل شرکت ۱۶۳۱۱ میلیارد ریال بود۶ ماهه به فروش ۱۴۷۹۹   میلیاردریالی رسیده بود
#حگهر  در ابان با کمی افت  ۳۶۲۶ میلیارد ریال بود و اذر هم  ۳۱۴۵ میلیارد ریال بود و افت داشت
 در مهر  به  ۴۰۰  نزدیک  شد و ۳۹۸۲ میلیارد ریال فروش ثبت کرد 
 ۹ ماهه نزدیک  ۳۳۵۴۳   میلیارد ریال بوده است که کل سال  قبل ۳۷۶۴۳ میلیارد ریال بود. ت  ۶ ماهه نزدیک  ۱۷۷۹۰  میلیارد ریال بوده است
دلیل عدم شناسایی درامد حمل جاده ای گل گهر نبودن بار صادراتی در این ماه بوده است. دلیل عدم شناسایی درامد حمل فولاد هرمزگان با توجه به فرارسیدن فصل زمستان و کاهش سهمیه گاز شرکت فولاد هرمزگان مقدار محصول گندله مورد نیاز توسط سیستم ریلی فولاد هرمزگان انجام شده است.دلیل کاهش درآمد داخلی گل گهر مربوط به کاهش حمل و بارگیری کلوخه معدن ۳ به سنگ شکن ژیراتوری و معدن ۱ بوده است..
#خصدرا شرکت در مناقصه نگهداری و تعمیرات سکوهای ناحیه دو پارس جنوبی 
تاريخ شروع مناقصه  ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 
طرف برگزارکننده  شرکت نفت و گاز پارس
#سدشت اولین ماه  سال مالی را با فروش ۷۴۳ میلیارد ریالی آغاز کرد و ابان ۱۴۰۵ میلیارد ریال  و اذر ۱۳۵۵ میلیاردریال بود  که ۳ ماهه ۳۵۰۴ میلیارد ریال فروخت  مدت مشابه  قبل ۱۵۰۱  میلیارد ریال بود
#شگویا  در اذر با کمی افت  ۱۷۷۲۰ میلیارد ریال فروش داشت
ابان  ۲۲۵۸۳ میلیارد ریال و مهر خوبی داشت و ۲۷۶۰۸ میلیارد ریال فروش داشت 
   ۹ ماهه   ۲۱۴۸۲۳  میلیارد ریال  و   ۶ ماهه   ۱۴۶۹۱۱ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل ۱۶۲۱۴۵ میلیارد ریال بود
#غشاذر
در اذر ۱۴۵۹ میلیارد ریال …
در آبان  ۱۴۱۷ میلیارد ریال …
در مهر به ۱۶۱۱ میلیارد ریال رسید
۹ ماهه به عدد ۱۳۰۴۶   میلیارد ریالی رسیده است
تراز #ونوین در اذر  ۳۸۷۴۹ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۴۸۸۰ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
در آبان ۳۲۳۷۰  میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۴۱۷۵ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده داد
۸ ماهه تراز  ۴۹۵۷۰  میلیارد ریال مثبت است  و رشد داشته است ۹ماهه ۶۳۴۳۹ میلیارد ریال بود
#کلر در مهر با رشد ۱۰۰۸ میلیارد ریال بوده  و ابان کمی افت کرد و ۹۰۶ میلیارد ریال شد و اذر با افت دوباره ۸۰۷ میلیارد ریال شد
۹  ماهه به فروش ۷۹۹۳   میلیارد ریالی رسیده است و مشابه سال قبل ۵۶۹۴  میلیاردریال بود
#دتماد  در اذر ۲۰۰۳ و ابان ۱۸۵۷ میلیارد ریال فروش اشت  در  مهر ۱۳۳۸ میلیارد ریال فروش شرکت بود  
  ۹ ماهه  ۱۳۴۲۹ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل این عدد ۸۵۱۸ میلیارد ریال است. در  ۶ماهه  ۸۲۲۹ میلیارد ریال بود
#ثالوند در اذر ۲۱۸ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۳۲۲ میلیارد ریالی در ۳ماهه  رسیده است
#سرود  درشهریور و مهر  اندکی نسبت به ۲ ماه قبل افت کرد  و آبان هم با افت دوباره  ۱۳۵۶ میلیارد ریال و اذر هم همین حوالی بود و ۱۳۴۲ میلیارد ریال  فروش داشت 
 شهریور به ۱۷۱۷  و مهر ۱۵۵۷ میلیارد ریال رسید
۹ ماهه  ۱۳۷۸۶    میلیارد ریال بود . مدت مشابه سال قبل  ۸۰۶۹ میلیارد ریال بوده است .
#ختراک ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-010 مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۸۲۶,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶,۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۴۵۰۴۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
افزایش سرمایه ۸۰ درصدی #پلاست از محل سود انباشته، مورد تایید حسابرس قرار گرفت
#ولصنم 
در ماه مهر در شروع این عدد ۱۲۳ میلیارد ریال و ابان با رشد ۱۷۶ میلیارد ریال و اذر با رشد ۲۵۹ میلیارد ریال شد و  ۱۲ ماهه  ۱۸۱۱  میلیارد ریال فروش و درامد داشته است
#سبزوا  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ در استان خراسان رضوي ،شهر سبزوار به آدرس تالار کاشفي ،مجتمع فرهنگي هنري اسرار برگزار میگردد
#شگل  مهر خوبی زد و ۱۹۸۰ میلیارد ریال فروش داشت ولی ابان با افت  ۸۵۷ میلیارد ریال بود  و اذر به ۱۷۶۳ میلیارد ریال رسید 
۱۲ ماهه به  ۱۸۳۱۰   میلیارد ریال رسیده است که مشابه  قبل  ۱۱۲۳۴ میلیار ریال است
#سباقر آبان و آذر خوبی داشت 
 در مهر ۴۴۰ میلیارد ریال فروش داشت و آبان ۶۳۲ میلیارد ریال  و اذر ۶۷۹ میلیارد ریال بود
۹ماهه به ۴۲۴۹ میلیارد ریالی رسیده است  که مدت مشابه ۳۲۰۱ میلیارد ریال بود
#فولای در آذر با فروش ۷۴۱ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۷۷۱۷ میلیارد ریال  رسیده است  که مدت مشابه  قبل ۶۸۱۲ میلیارد ریال بود
#شرنگی در آذر با فروش و درامد ۲۰۶ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۱۷۵۷ میلیارد ریال  رسید  .
#قهکمت درمهر به فروش  ۲۴۱۲ میلیارد ریال  و ابان  ۳۱۶۱ میلیارد ریال رسیده و اذر  و به عدد ۱۲۸۴۱   میلیارد ریال رسید .
#سابیک پاییز خوب بود .سهم در مهر ۲۹۱۵ میلیارد ریال فروش داشت  و ابان ۲۹۱۹ میلیارد ریال شد   در اذر به  ۲۷۳۷ میلیارد ریال رسید .
  ۹ماهه  ۲۳۳۱۸  میلیارد ریال فروش زد .  ۶ ماهه  ۱۴۷۴۶  میلیارد ریال فروش  داشت
 مدت مشابه قبل  ۱۴۰۸۸ میلیارد ریال بود
#واحصا در ۹ماهه به سود ۱۰۷۶ ریالی رسیده است
#اتکای با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-128 مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#کالا   مطابق برگ تشخیص مالیات برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ (پیوست)، مبلغ ۲۴۵،۶۳۳،۵۱۸،۸۰۴ ريال نسبت به ذخیره منظور شده در حساب‌ها، مالیات بیشتر منظور شده است. بر اساس اطلاعات و جزئیات محاسبات دریافتی از حوزه مالیاتی، عمده اختلاف به نحوه برخورد حوزه مالیاتی در خصوص معافیت موضوع بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و نحوه محاسبات معافیت سود سپرده‌های بانکی می‌باشد که مورد قبول این شرکت نبوده و نسبت به آن اعتراض خواهد نمود و در راستای حفاظت و صیانت از حقوق سهامداران، اقدامات و پیگیری‌های قانونی صورت خواهد گرفت و به محض دریافت نتیجه، مراتب افشا خواهد ش
#حفارس در ابان  ۱۰۶۸ میلیارد ریال و آذر ۱۰۸۷ میلیارد ریال فروش داشت و درامد ۹ ماهه سهم  ۱۰۰۴۲ میلیارد ریال است
#فبیرا و فروش دارایی
پیرو ابلاغیه مورخ ۱۹/۰۹/۱۴۰۲ شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران در خصوص برگزاری مزایده بخشی از ملک شرکت پیرو رای ابلاغیه شعبه ۲۲۹ دادگاه عمومی حقوقی در خصوص پرونده حقوقی آرنوش گلی پور به استحضار می رساند، جلسه مزایده در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. به منظور حفظ و صیانت از اموال شرکت، اقدامات قانونی جهت اعاده دادرسی در مراجع قضایی و رفع توقیف ملک و همچنین توقف مزایده اموال شرکت از طرف شرکت در حال انجام و پیگیری بوده و در صورت حصول نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.
#پارسان  به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند، از آنجایی که بخشی از منابع افزایش سرمایه حاصل از عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ می باشد، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه منوط به حسابرسی سال مالی مذکور بوده و به این دلیل همزمان با ارائه گزارش حسابرسی ارسال خواهد شد.
تعدیلات در #حفاری
  با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و ابلاغیه مصوب شورای عالی فنی به شماره ۵ م – ش ع ف /۱۴۰۱ در رابطه با تجدید نظر در نرخ و بهبود شرایط پرداخت پروژه های ارزی طرح نگهداشت و افزایش تولید” درآمد و هزینه شناسایی شده تا این تاریخ و بعد از آن براساس محاسباتی به شرح موارد مندرج در الحاقیه مشمول تعدیل قراردادی شده است. ، با توجه به بررسی های انجام شده در خصوص اثرات مالی الحاقیه یاد شده و درآمد شناسایی شده (مبلغی حدود ۶٫۱۴۰٫۰۰۰ میلیون ریال درآمد شناسایی شده تا این تاریخ) ، الحاقیه تعدیل مبلغی در حدود ۷۳ درصد (مبلغی معادل ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال)به درآمدهای شناسایی شده در پروژه گلخاری تا این تاریخ افزوده میگردد.ضمن اینکه تعدیل یادشده جهت درآمدهای قابل شناسایی برای دوره های آتی نیازمند اعمال محاسباتی براساس نرخها و فرمولهای ابلاغ شده در الحاقیه پس از تهیه صورت وضعیت های کار انجام شده میباشد
#فجر آذر با کمی افت ۲۶۳۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۳۴,۴۴۱,۳۳۵ ریال بود
در ابان ولی بهتر شد و ۴۵۹۰  میلیارد ریال فروش داشت  نرخ ۴۲۲,۵۲۶,۵۶۶ ریال است 
 در مهر ۳۵۶۹  میلیارد ریال فروخت و نرخ ۴۲۹,۶۹۲,۱۴۶ ریال بود
    ۹ ماهه به فروش  ۴۴۰۹۴  میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه     ۳۴۶۶۴ میلیارد ریال است
#فلوله و افزایش از انباشته 
 گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
سرمايه گذاري سامان ايرانيان از زیرمجموعه های #وتجارت  تا آذر مبلغ ۳,۸۹۳,۵۰۶ میلیون ریال سود مجمع شناسایی کرده است
#پدرخش در مهر با فروش ۷۲ میلیارد ریالی  و ابان ۹۵ میلیارد ریال و آذر ۷۶ میلیارد ریال بوده و به عدد ۹۶۱  میلیارد ریالی رسیده است  و مدت مشابه قبل کمی بیشتر بود
#سکرد در مهر با فروش ۴۶۱ میلیاردریالی مواجه بود و  ابان ۴۶۷ میلیارد ریال  و اذر نیز ۴۸۷ میلیارد ریال بوده و ۳ ماهه  ۱۶۱۴ میلیارد ریال فروش داشته و تقریبا  ۶۰% بیشتر از مدت  مشابه قبل بود
#غمهرا مهر و آبان خوب بود و مهر  ۲۹۷۹ میلیارد ریال  و آبان  ۳۲۹۳ میلیارد ریال فروش داشت   در اذر این عدد ۳۱۱۹ میلیارد ریال بود و رشد فروش داشت 
 فروش سهم در۹ ماهه به  ۲۲۷۱۳   میلیارد ریال رسید 
مدت مشابه  سال قبل۹ ماهه ۱۴۳۵۵ میلیارد ریال بود
#فنوال در اذر با کمی رشد ۱۴۱۱ میلیارد ریال بود نرخ هم ۱,۱۲۰,۵۶۳
 ریال 
 مهر به فروش ۱۴۳۷ میلیارد ریال رسیده و نرخ  ۱,۱۳۳,۲۹۸ ریال است
در ابان به عدد ۱۴۵۸ میلیارد ریال رسیده و نرخ  ۱,۱۰۶,۳۵۲ ریال شده
سهم ۹ ماهه  ۱۱۸۵۱   میلیارد ریال  فروش داشته است  که مدت مشابه  سال قبل ۸۹۹۳  میلیارد ریال بود
#وخارزم  در آذر  ۱۱۶۵  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آذر ۴,۸۴۴,۴۳۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است.
#لازما  پیرو انتشار نامه شماره ۰۲۰۵۳۶ مورخ ۲۸/۰۹/۱۴۰۲ در خصوص برگزاری مزایده کارخانه آزمایش مرودشت در تاریخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۲ بدینوسیله نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۰۱۱۱۹۲۰۰۶۶۳۱ مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۲ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس (شهرستان مرودشت) که با توجه به عدم حضور نماینده دادستان در وقت مقرر در جلسه مزایده برگزار نگردید و به تاریخ دیگری که متعاقبا ابلاغ خواهد شد موکول گردید.
مجوز افزایش سرمایه ۲۰۸ درصدی #کنور از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته صادر شد.
#فخوز پاییز خوبی داشت
در مهر ۶۱۴۶۵ میلیارد ریال فروش داشت 
در نرخ هم  ۲۰۶,۸۹۶,۴۹۴ ریال است  
در ابان ۷۹۴۶۱ میلیارد ریال فروش داشته است . نرخ ۱۹۴,۶۵۰ ریال است 
آذر با کمی افت ۶۰۴۱۲ میلیارد ریال فروخت و نرخ ۱۸۸,۹۷۷,۲۱۰ ریال
۹مهه ۵۳۸۹۰۲  میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه این عدد ۳۶۶۸۶۶ میلیارد ریال بود.۶ماهه ۳۳۷۵۶۲   میلیارد ریال فروش زد
مجوز افزایش سرمایه ۹۴% #واعتبار از محل سود  انباشته صادر شد
مجوز افزایش سرمایه ۳۰۰% #سصفها از محل سود  انباشته صادر شد
مجوز افزایش سرمایه ۲۸% #وسبحان از محل سود  انباشته صادر شد
#سیمرغ سال مالی را تمام کرد
 در مهر ۳۳۷۴ میلیارد ریال فروش زد 
در آبان این عدد  ۳۳۷۸ میلیارد ریال شد
در اذر هم  ۳۲۹۳ میلیارد ریال بود
۱۲ ماهه به ۳۷۰۰۴  میلیارد ریالی رسیده است
مجوز افزایش سرمایه #ولکار از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی  و بخشی انباشته  صادر شد
مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰%  #عالیس از محل سود انباشته  صادر شد
#فرود پاییز خوبی داشت
 مهر به  ۲۳۲۴ میلیاردریال رسید و ابان ۲۱۵۸ میلیارد ریال و اذر ۲۷۱۰ میلیاردریال بود
 ۹ ماه به عدد ۲۱۷۹۲  میلیارد ریالی رسیده . ۶ماهه به عدد ۱۴۵۹۸  میلیارد ریالی رسیده بود
۹  ماهه  قبل ۱۴۰۸۴ میلیارد ریال فروش داشت
#کاوه پاییز خوبی داشت سهم  به ۳۲۵۵۹ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ  ۱۹۸,۴۱۵,۰۸۱ ریال است 
در آبان ۳۰۶۹۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ  داخلی ٢٠١,۵٨١,۴٧٩ ریال  است
مهر با  رشد خوب ۳۰۱۴۵ میلیارد ریال فروش داشت
  ۹ ماهه ۲۷۹۱۳۰   میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل شرکت ۱۷۱۴۰۶ میلیارد ریال بود
تقسیم سود زیرمجموعه های #وارس
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات نیرو ترانسفو ( سهامی خاص ) ، ( که ۹۹/۹۳ درصد مالکیت آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری ارس صبا ( سهامی عام ) می باشد ؛ در مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ برگزار گردید و مقرر شد مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سود بین سهامداران شرکت مذکور تقسیم گردد که با توجه به تصمیمات هیات مدیره محترم شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو سود تقسیمی هر سهم معادل ۴۰۰۰ ریال میباشد که جمعا مبلغ ۲/۳۹۸/۴۱۶/۳۵۲/۰۰۰ ریال از سود شرکت متعلق به شرکت سرمایه گذاری ارس صبا به ازای ۵۹۹۶۰۴۰۸۸ سهم از مجموع ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم شرکت می باشد .
مجوز افزایش سرمایه ۶۰ درصدی #وسالت از محل سود انباشته، صادر شد.
#شفا دارو در اذر ۵۴۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#نیان در آذر ۱۱۰۰ و در ابان با  فروش ۹۳۳ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۹۲۰۴ میلیارد ریال  رسیده است
#زبینا  مهر  ۶۵۵ میلیارد ریال فروش داشت  در ابان این عدد ۵۵۸ میلیارد ریال بود و کمی افت داشت اذر به ۵۹۹ میلیارد ریال رسید
 ۹ ماهه  ۵۸۶۴  میلیارد ریال شده و تقریبا ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#لخزر ابان و اذر خوبی داشت 
 در مهر به ۱۵۳۷ میلیارد ریال  و ابان ۱۷۰۶  و اذر ۱۶۰۸ میلیارد ریال رسیده است 
در ۹ ماهه  فروش  ۱۴۷۸۱   میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل  ۱۱۸۷۲  میلیارد ریال است
#کویر شهریور ۱۰۰۸۳ میلیارد ریال  و مهر ۱۴۰۶۹ میلیارد ریال  و ابان ۱۳۳۶۲ میلیارد ریال فروش داشت
اذر با رشد ۱۲۷۸۱ میلیارد ریال بود و ۹ ماهه به عدد  ۱۱۰۴۴۸   میلیاردریالی رسیده است . ۶ ماهه به عدد ۷۰۲۳۶ میلیاردریالی رسیده  بود
#فاذر افزایش سرمایه میدهد
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۸,۱۲۶,۴۷۵,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۱,۷۲۱,۳۳۱,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور بهسازي و جايگزيني ماشين آلات و تجهيزات توليد، اصلاح ساختار مالي، تامين سرمايه در گردش مورد نياز پروژه هاي در دست اجرا، استفاده از حداکثر ظرفيت توليد شرکت و طرح اصلاح ساختار نيروي انساني که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#پرداخت  به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
#شصدف  ابان خوبی داشت ولی اذر افت کرد
در مهر با افت ۱۰۹۵ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۳۴,۵۲۱,۱۷۳ ریال است  .
در ابان ۲۶۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۵۲,۰۸۸,۰۵۰ ریال و اذر ۱۱۹۷ میلیارد ریال بود
۹ ماهه به  ۱۴۶۹۵  میلیارد ریال رسیده است  .مدت مشابه  قبل ۱۴۰۲۲ میلیارد ریال است  .
#دکیمی پاییز بد نبود  ۷۱۲ میلیارد ریال فروش داشت  در ابان به  ۹۳۱ میلیارد ریال رسید  و آذر ۸۹۸ میلیارد ریال بود
 ۹ ماهه به  ۷۷۰۹  میلیارد ریالی رسیده است  ۶ ماهه به  ۵۱۶۷ میلیارد ریال بود
 مدت مشابه  قبل     ۶۹۲۴ میلیارد ریال بود است
مجوز افزایش سرمایه ۴۸۸ درصدی #شدوص از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، صادر شد.
#دتوزیع اخیرا صعودی بوده است 
 در آذر ۱۸۴۱۰ ، ابان  ۱۸۱۴۴ و در مهر با رشد ۱۷۵۹۵ میلیاردذیال شد و۹  ماهه به ۱۴۲۴۷۲  میلیارد ریال رسیده است  .
#هجرت  اذر  ۱۳۱۲۳ ، آبان ۱۴۱۸۴ میلیارد ریال فروش و درامد ثبت کرد   در مهر ۱۳۹۹۷ میلیارد ریال بود
۹ ماهه به  ۱۲۸۰۸۵   میلیارد ریال رسیده و کل مشابه قبل  ۱۱۰۰۷۵ میلیارد ریال فروش داشت
آزمون احيا سپاهان از زیرمجموعه های #واحیا  در ۶ماهه ۱۰۳۹ میلیارد ریال سود خالص داشت
#حپارسا اولین ماه سال مالی را با فروش ۵۶۰ میلیارد ریالی آغاز کرد و ابان به ۵۸۲ میلیارد ریال و اذر ۵۴۸ میلیارد ریال رسید  . ۳ ماهه ۱۶۹۲ میلیارد ریال بود
#قزوین در آذر ۱۶۰۰ و ابان ۲۲۶۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۹ ماهه به عدد  فروش ۹۲۰۶ میلیارد ریالی رسیده است  . مدت مشابه قبل ۶۱۷۸ میلیاردریال بوده است
#شدوص پاییز خوبی داشت
اذر ۱۶۸۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۵۴۵,۰۲۴,۵۴۵ ریال
ابان خوبی زد و ۱۵۸۸ میلیارد ریال فروش داشت  و نرخ  ۵۳۰,۹۰۵,۳۲۵ ریال است 
 مهر هم خوب بود و با  فروش ۱۴۵۷ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ با افزایش ۵٠۶,٠٣١,۵۶٣ ریال شد .
۹ماهه ۱۲۹۳۵ میلیارد ریال فروش داشت. ۸۶۰۱ میلیارد ریال فروش داشت .   ۶ ماهه  ۸۲۰۰  میلیارد ریال فروش داشت
#خدیزل اذر ۸۵۱۴ ،  آبان ۷۸۰۰  و مهر ۹۷۰۲ میلیارد ریال فروش داشت 
۹ ماهه به ۸۸۷۹۳  میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه سال قبل   ۵۳۷۶۶  میلیارد ریال شده  بود
#غگلپا در اذر ۱۵۵۲ ، آبان ۱۵۶۲ میلیارد ریال ۹ ماهه  ۱۳۵۳۵  میلیارد ریال فروش زده  است.
#وپست در  اذر  ۶۴۲۰ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و     ۲۱۴۸  میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز ۹ ماهه  ۳۷۳۸۷  میلیارد ریال مثبت است
#خنصیر
 در شهریور ۴۸۸ میلیارد ریال بود و مهر به  ۵۷۹ میلیاردریال رسید  در  ابان به ۶۱۶ میلیارد ریال رسید و آذر ۵۳۰ میلیارد ریال بود
۹ ماهه  ۴۸۸۶  میلیارد ریال شده  و مدت مشابه قبل ۲۴۰۳   میلیارد ریال بود
#فولاد  تغيير افزايش سرمايه از محل سود انباشته، از مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰ ميليارد ريال به ۱٫۰۸۰٫۰۰۰ ميليارد ريال (معادل ۳۵ درصد)
#فملی پاییز خوبی داشت 
 اذر با رشد فروش به  ۱۲۳۴۵۴ میلیارد ریال رسید ۲۴ هزار تن با نرخ  ۳,۴۹۵,۹۹۲,۴۶۲ فروخته داخلی
مهر  ۱۱۴۵۲۹ میلیارد ریال فروش زد و نرخ  ۱۰ هزار تن  صادرات  ۴,۲۶۱,۹۹۶,۸۳۵ ریال بود
 آبان به  فروش ۹۷۳۳۸ میلیارد ریالی رسید و نرخ صادرات  ۴,۶۲۲,۱۴۸,۴۲۴ ریال است 
۹ ماهه ۹۰۷۳۸۸ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه  قبل     ۵۷۵۰۱۴ میلیارد ریال بود
#زمگسا در آذر کمی کاهشی بود .
 در مهر کمی رشد کرد و ۸۴۸ میلیارد ریال فروش داشت   و ابان ۵۷۸ میلیارد ریال بوده است  و اذر ۴۹۸ میلیارد ریال بود
۹ ماهه  ۵۳۸۶  میلیارد ریال بود
#سصوفی آبان خوبی داشت  و اذر ۱۵۳۱ میلیارد ریال بود
 در آبان این عدد ۲۱۳۱ میلیارد ریال شده و رشد کرد
۹ ماهه  ۱۴۸۴۰   میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه این عدد    ۹۷۱۰ میلیارد ریال بود
#وتوسم تا آذر۶۰۵۹ میلیارد ریال سود مجمع محقق کرده است
#غویتا  سال مالی را تمام کرد
 در در اذر ۹۰۸ ، ابان با عدد ۱۰۹۹ میلیارد ریالی مواجه بود و عدد خوبی را ثبت کرد 
 ۱۲ ماهه به ۱۳۵۵۱  میلیارد ریال  رسیده است  که مدت مشابه سال قبل ۱۱۲۹۹میلیارد ریال بود
#بگیلان در اذر با رامد ۸۳۰ میلیون ریالی به عدد ۲۴۵۱ میلیارد ریال رسیده است که ۲۵% از مدت مشابه  قبل بیشتر است
#فاما آبان و اذر رشد کرد  آبان  ۲۰۰۳ میلیارد ریال  و اذر ۱۹۲۴ میلیارد ریال فروش داشت
سهم در مهر بهتر از شهریور بود و ۱۷۴۰  میلیارد ریال فروش داشت 
  ۹ ماهه به فروش ۱۵۵۴۸   میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه  قبل     ۹۵۵۲ میلیارد ریال بود. ۶ ماهه به فروش ۹۸۹۷   میلیارد ریالی رسیده بود
#آسیاتک پاییز خوبی زد
  مهر  ۱۶۰۴ و ابان  ۱۷۱۵ و اذر ۱۸۶۲ میلیارد ریال فروش داشت  .
۹ ماهه  ۱۴۸۴۲  میلیارد ریال درامد داشته است  . کل سال قبل ۱۳۰۰۳ میلیاردریال است.۶ ماهه  ۹۶۶۰  میلیارد ریال درامد داشته است

بتا سهم

#کدال_نگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *