شبهرن در دی ۱۷۸۰۲ میلیارد ریال فروش داشت و نرمال بود. در پاییز در مهر ۱۷۷۹۷ و ابان  ۱۷۶۹۷ میلیارد ریال بود در اذر به ۲۰۲۴۵ میلیارد ریال رسید و رشد خوبی داشت . ۱۰ ماهه  ۱۷۰۳۸۷ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۱۴۱۲۵۰  میلیارد ریال بود ۶ ماهه ۱۰۳۳۵۵ میلیارد ریال فروش داشت. #شبهرن

#کحافظ دی خوبی داشتو ۱۵۰۹ میلیاردریال فروش داشت
آذر ۱۳۸۶ و  آبان ۱۴۳۲ و  مهر  ۱۴۰۸ میلیارد ریال فروش داشت
۱۰ ماهه به  ۱۳۸۸۴  میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه  قبل ۹۲۳۰  میلیارد ریال بود
#شسپا  در دی کمی بهتر شد 
مهر کمی افت کرد و ۱۸۵۸۵ میلیارد ریال فروش داشت در ابان ۱۹۶۹۸ میلیارد ریال فروش داشت  و اذر ۱۹۳۹۰ میلیارد ریال بود
در دی به عدد ۲۱۵۶۲ میلیاردریال فروس رسید
 ۱۰ ماهه ۱۸۱۷۰۴  میلیارد ریال است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۵۱۲۷۲ میلیارد ریال بود
#پترول تا دی ۵,۰۸۰,۴۹۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#کیمیا در دی با فروش ۹۶۵ میلیارد ریالی عملکرد بدی نداشت و به عدد ۷۷۳۱ میلیارد ریالی رسیده است  که مدت مشابه  قبل ۵۷۶۵ میلیارد ریال بود
#توریل آذر رشد خوبی را ثبت کرد و به عدد ۴۴۱۹ میلیاردریال رسید  در دی این عدد  ۲۸۵۴ میلیارد ریال است
 آبان ۲۹۵۹  میلیاردریال فروش داشت
 مهر ۲۵۸۶ میلیاردریال بود
 ۱۰ ماهه  ۲۷۱۶۲   میلیارد ریال درامد داشته است
#فغدیر ابان و آذر کمی افت کرد در دی به ۳۷۴۳ میلیارد ریال رسید و افت خود را تکرار کرد 
 در مهر ۱۱۷۲۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۲۰,۵۳۶,۱۱۱ ریال بوده
 در ابان  به ۹۳۱۹ میلیارد ریال رسید و نرخ  ۱۱۷,۵۹۹,۷۳۸ ریال
در آذر ۵۰۲۷ میلیاردریال بود و نرخ ۱۲۲,۴۳۶,۸۸۴ ریال  
۱۰ماهه  ۸۷۵۱۵  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد۵۶۷۵۲  میلیارد ریال بوده
۶ ماهه ۵۷۷۰۱  میلیارد ریال فروش داشت
#ساینا در ۱۲ماهه به سود ۳۲۵۲ ریالی رسیده است . ۹ماهه   ۲۵۹۵ ریال سود محقق کرده بود
#وسینا افزایش سرمایه را از دستور خارج کرد
پيرو نامه ارسالي سازمان بورس در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ مبني بر لزوم رفع نواقص موجود در مدارک و مستندات مربوط به افزايش سرمايه از مبلغ ۳۸۴ر۲۵ ميليارد ريال به‌مبلغ ۰۰۰ر۴۰ ميليارد ريال از محل سود انباشته و ساير اندوخته ها ، به‌‌‌‌‌‌‌استحضار مي‌رساند مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت افزایش سرمایه بانک تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ صادر نگردیده ، لذا با توجه به عدم ارسال مجوز بانک مرکزی در خواست افزایش سرمایه بانک از دستور کار سازمان خارج گردیده است . بدیهی است پس از طی مراحل اداری و اخذ مجوز بانک مرکزی ، مراتب از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامدارن محترم خواهد رسید و مجددا نسبت به ارسال درخواست انجام افزایش سرمایه به سازمان بورس، بانک اقدام خواهد نمود.
سرمايه گذاري توسعه نور دنا از زیرمجموعه های #همراه در دی ۱۵۴۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است  . تا دی ۸,۱۷۶,۷۶۱ میلیون ریال سود مجمع داشت
#مرقام  خدمات پشتیبانی ، سرویس ، نگهداری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری پایه شعب و ستاد شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین ، به استحضار می رساند با توجه به برنده شدن این شرکت در مناقصه مذکور لکن قرارداد فی مابین در دست تهیه می باشد و به محض انعقاد قرارداد در سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد
#دکپسول خطی پیش می رود در مهر ۶۸۸ میلیارد ریال  و آبان  ۶۹۶ و اذر ۶۹۷ میلیارد ریال فروش داشت
در دی هم این عدد ۶۹۷ میلیارد ریال میشود
۱۰ ماهه به عدد  ۶۴۶۳  میلیارد ریالی رسیده است.
#فاسمین در دی با عدد  ۳۷۷۳ میلیارد ریالی در فروش مواجه بود و ۱۰ ماهه  ۵۳۵۷۸ میلیارد ریال فروش زده است
شفاف سازی در #شپلی و تکمیل کننده #شمواد
  با عنایت به تامین مبلغ یک میلیون دلار برای خرید دستگاهها و تجهیزات مربوط به تعویض وایندر های کارخانه یارن پلی استر بصورت امانی ، مقرر گردید ، با توجه به مدت زمان بهره مندی شرکت پلی اکریل از مواهب مبلغ یک میلیون دلار ، از محل عایدات کاهش ضایعات محصول نخ پلی استر ، طی مدت زمان مشابه با تعداد روز تعهد شده ، سود مشارکت به شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی پرداخت نماید . منظور از تعداد روز تعهد شده به تعداد روزی گفته میشود که ودیعه ارزی دریافتی از شرکت دی ام تی نزد شرکت پلی اکریل قرار داشته باشد . 
شرح هر گونه تخفيف اعطايي  – 
شرح  مشارکت در بازسازي و تعويض وايندر هاي کارخانه نخ پلي استر با شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
#کگل ابان بد نبود و از ۲ ماه  قبل بهتر بود  و اذر هم  با رشد ۶۶۲۵۴ میلیارد ریال بوده است  در دی با کمی افت ۵۷۹۴۱ میلیارد ریال بود 
 مهر ۵۰۶۶۵ میلیارد ریال بود  در ابان  به ۵۹۷۹۸ میلیادر ریال رسید
 ۱۰ ماهه  ۵۳۸۰۹۱   میلیارد ریال بوده  و نرخ گندله   مهر ۴۸,۱۳۶,۷۹۱ ریال و ابان ۴۹,۲۲۳,۱۸۲ ریال و آذر ۴۸,۳۴۸,۴۴۹ ریال  و دی با رشد اندک ۵۰,۹۹۷,۹۹۴ ریال  شده است
#آسیاتک پاییز خوبی زد و زمستان در دی هم بد نبود و ۱۸۱۹ میلیاردریال فروش داشت  .
  مهر  ۱۶۰۴ و ابان  ۱۷۱۵ و اذر ۱۸۶۲ میلیارد ریال فروش داشت  .
۱۰ ماهه  ۱۶۶۶۲   میلیارد ریال درامد داشته است  . کل سال قبل ۱۳۰۰۳ میلیاردریال است.۶ ماهه  ۹۶۶۰  میلیارد ریال درامد داشته است
#پلوله را باید در ماه های بعد دنبال کرد در دی ۳۷ میلیارد ریال فروش داشته است
#وسپهر در دی ۱۳۰۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا دی   ۴۰۶,۶۵۰ میلیون ریال در سود مجامع محقق کرده است
#تکیمیا در دی  با عدد  ۵۵۷ میلیاردریالی آغاز کرده است  و ۱۰ماهه اخیر ۱۰۵۹  میلیارد ریال درامد داشت
#عالیس را باید تلفیقی دیدبا این حال  دی ۱۳۲۷ ، اذر با فروش ۱۲۶۷ میلیارد ریالی  جمعا ۱۰ ماهه  ۱۴۸۸۸   میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه سال قبل ان  ۱۱۳۷۸ میلیارد ریال بود
#غکورش  در دی ۱۹۲۸۲ میلیارد ریال فروش داشت 
کمی افت کرده ولی دقت کنید در دی رشد خوبی  داشت در اذر  ۲۳۷۶۴ میلیارد ریال فروش زد
در مهر  ۱۲۴۶۰  میلیارد ریال و ابان  ۱۸۷۶۵ میلیارد ریال فروش داشت 
   ۱۰ ماهه ۱۶۸۰۸۲  میلیارد ریال فروش زد که  کمی  بیشتر از مدت مشابه قبل است
#شپترو  در دی ۲۵۸ میلیارد ریال فروش داشت و همچنان خیلی خاص پیش نمی رود و ۶۳۱۹ میلیارد ریال فروش داشت  که از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#پتایر در دی ۳۳۶۶ میلیارد ریال بود  و تداوم روند خوب فروش را حفظ کرد
آذر هم رشد فروش داشت و ۳۴۴۶ میلیارد ریال فروش زد  ابان ۳۱۹۳ میلیارد ریال و  مهر ۲۷۹۱ میلیارد ریال فروش زد  ۳ ماه اخیر خوب بوده
 ۱۰ ماهه به   ۲۵۲۱۴  میلیارد ریال رسید .  مدت مشابه قبل این عدد ۱۶۷۰۲ میلیارد ریال  بوده است و رشد خوبی داشته
#حافرین در دی با فروش ۸۰۹ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۷۶۶۶ میلیارد ریالی رسیده است  .
#حتاید در دی خوب عمل کرد 
در مهر ۷۱۷ میلیارد ریال و ابان و اذر  ۹۱۷ میلیارد ریال درامد داشت
در دی با یک رشد خوب ۱۱۱۷ میلیارد ریال فروش داشت
 درامدسهم ۱۰ ماهه ۸۹۷۲   میلیارد ریال بوده و کل سال  قبل ۵۴۷۲ میلیارد ریال بوده است
 ۶ماهه ۵۳۰۳  میلیارد ریال بوده
#سبزوا در دی با فروش ۴۷۰ میلیارد ریالی به عدد  ۱۸۳۳ میلیاردریال رسیده است  و مدت مشابه قبل ۸۹۰ میلیارد ریال است
تراز #وبملت در دی  ۱۱۷۳۶۷ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و    ۶۹۲۹۵   میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
در تراز در ۳ماهه به ۱۵۵۳۱۴ میلیارد ریال رسید .
 در ۶ماهه این عدد به ۳۱۳۳۰۵ میلیارد ریال ۹ ماهه  ۴۵۰۲۸۸ میلیارد ریال بود و ۱۰ماهه این عدد  ۴۹۶۷۰۷ میلیارد ریال بوده و از نظر عملیاتی نرمال پیش می رود
#دعبید اولین ماه سال مالی را با فروش ۶۱۱۵ میلیارد ریالی آغاز کرد و ۲۰% از مدت مشابه قبل بیشتر است
#خساپا اذر خوبی داشت و بهتر از ۲ماه قبل بود  ولی دی دوباره کمی افت کرد و ۷۰۶۲۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۲۶ هزار دستگاه فروخت  .
 در مهر خیلی خاص نبود و ۶۹۹۴۵ میلیارد ریال فروخت و ۲۵ هزار دستگاه فروخت
در ابان به فروش ۷۰۶۰۷ میلیارد ریالی رسیده و حدود  ۲۷ هزار دستگاه  فروخته است 
در اذر این عدد ۸۶۲۳۲ میلیارد ریال بوده و ۳۳هزار دستگاه فروخته است 
۱۰ ماهه به فروش  ۶۶۹۳۲۰   میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه  قبل ۴۹۱۴۱۹   میلیارد ریال است
#وسپه  در دی ۱۷۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا دی ۴,۵۵۸,۱۸۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#دابور  پاییز خوب بود و اذر رشد داشت ولی در دی دوباره با افت مواجه شد و ۹۰۱ میلیارد ریال فروش داشت
در مهر به  ۱۴۳۹  و ابان ۱۴۴۸  و اذر با رشد ۲۰۱۴ میلیارد ریال رسید
۱۰ ماهه  ۱۲۳۸۱    میلیارد ریال بوده و حوالی  مشابه سال قبل است. سال قبل ۱۱۹۴۱ میلیارد ریال بود
#دتولید در مهر با فروش ۷۹۱ میلیارد ریالی مواجه بود و  ابان  به ۸۵۱ و اذر هم ۸۵۱ میلیارد ریال رسید
در دی کمی افت کرد و ۶۱۰ میلیارد ریال فروش داشت  ۱۰  ماهه به عدد  ۵۹۷۷  میلیاردریال رسیده است. ۶ ماهه به عدد  ۲۸۲۹   میلیارد ریال رسید
#شرانل در دی شبیه اذر بود و ۱۲۴۷۳ میلیارد ریال فروش داشت 
اذر ۱۲۱۲۰ و  ابان خوبی داشت و به عدد ۱۳۸۳۲ میلیارد ریال رسید
در مهر ۱۱۸۹۴ میلیادر ریال بود و کمی افت کرد
۱۰ ماهه ۱۱۷۴۲۱  میلیارد ریال است
 و مدت مشابه قبل ۱۰۷۸۷۹ میلیارد ریال بوده است و اندکی کمتر شده است
#فپنتا را باید تلفیقی و با گزارش زیرمجموعه ها دید در هر صورت در دی ۱۶۴۷ میلیارد ریال فروش داشت وسال مالی را تمام کرد و عدد  ۱۷۸۸۸ میلیارد ریال را ثبت نمود
#کساوه در آبان عدد بدی نداشت و ۱۵۸۱ میلیاردریال فروش زدو اذر با کمی افت  ۱۳۶۵ میلیارد ریال بود
در دی این عدد  ۱۱۹۷ میلیادر ریال بود و  جمعا ۱۰ ماهه به عدد  ۱۳۰۵۱  میلیارد ریالی رسیده است  .مدت مشابه  قبل  ۹۵۷۹ میلیاردریال است .  ۶ ماهه ۷۶۵۲  میلیارد ریال بوده
بیمه #ما و افزایش سرمایه 
 گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها به منظور اصلاح ساختار مالي، نياز بازار بيمه به افزايش ظرفيت اتکايي، افزايش ظرفيت مجاز نگهداري، حفظ نسبت توانگري مالي و ارتقاء آن در سالهاي آتي و جلوگيري از خروج نقدينگي و افزايش حجم عمليات که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#غبشهر در اولین ماه سال مالی به عدد ۱۳۱۴۶ میلیارد ریالی رسیده است که از مدت مشابه سال قبل کمتر است  .
#دجابر با توجه به تغییر سال مالی  در اولین ماه سال مالی به عدد ۱۲۱۹ میلیارد ریالی رسیده است
#حخزر در دی افت کرد و ۱۳۱۷ میلیارد ریال فروش و درامد داشت
سهم در مهر ۱۸۵۰ و ابان ۱۹۷۰  و آذر ۱۸۰۲ میلیارد ریال فروش داشت 
 ۱۰ ماهه  ۱۷۶۶۴  میلیارد ریال بود.  ۶ ماهه  ۱۰۷۲۳  میلیارد ریال بود
#غپاک در زمستان در دی با رشد خوب ۴۵۶۴ میلیارد ریال بود
مهر و ابان  کم  شد  اذر کمی بهتر شد و ۳۸۲۸ میلیارد ریال فروش زد 
ابان ۳۳۴۰  میلیارد ریال فروش داشت  ، در مهر انگار تب بستنی خوابید و فروش ۳۵۳۶ میلیاردریال شد 
  ۱۰ ماهه به ۴۳۷۵۰    میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل این عدد  ۲۶۹۷۰   میلیارد ریال بود
#دروز 
در مهر ۶۴۱  و ابان ۶۰۱ میلیارد ریال فروش داشت
آذر هم همین حوالی زد و به عدد ۶۵۰ میلیارد ریالی رسید
در دی این عدد  ۶۱۰ میلیارد ریال بود
 ۱۰ ماهه به فروش ۶۶۸۳  میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل این عدد ۴۶۶۶ میلیارد ریال بود
#تکنو تاردر دی ۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد فروش ۶۰۳ میلیارد ریالی رسیده است
#رانفور مهر  به ۴۱۲۷ میلیارد ریال و ابان ۵۲۲۷ میلیارد ریال رسید 
در اذر به ۵۲۰۴ میلیارد ریال رسید و دی ۵۴۱۹  میلیاردریال است  . ۱۰ ماهه  ۴۳۱۱۵  میلیارد ریال درامد داشت که اندازه کل بیش از کل سال قبل است
تراز #وبصادر در دی بد نبود ۵۲۶۱۶ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و   ۴۵۶۳۲  میلیارد ریال سود سپرده بوده است .  ۳ماهه ۳۴۲۶۴  و ۶ ماهه  ۵۷۰۸۷  میلیارد ریال  و ۸ماهه  ۶۹۲۹۵ میلیارد ریال تراز مثبت دارد در ۹ماهه این عدد ۷۱۰۷۳ میلیارد ریال بود
در ۱۰ ماهه این عدد ۷۸۰۵۷ میلیارد ریال است
#فصبا در اولین ماه سال مالی ۸۵۷۰ میلیارد ریال فروش داشته است
#خوساز  در مهر به ۳۶۵۰ میلیاردیال رسید  و ابان  با  رشد ۴۳۷۰ میلیرد ریال و اذر ۴۸۸۵ بود 
در دی این عدد ۵۰۷۱ میلیارد ریال بود و رشد کرد
۱۰ ماهه به ۳۹۰۱۳  میلیارد ریال رسیده است 
مدت مشابه سال قبل این عدد   ۲۷۳۸۹  میلیارد ریال است
#زنگان در دی ۱۱۱ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد  ۱۰۹۴ میلیاردریالی رسیده است
#پاسا کمی در فروش نسبت  به  ماه  قبل افت کرد
 در دی ۱۷۲۰  و آذر ۲۴۴۰ میلیاردریال بود .ابان  ۳۹۵۷ و مهر ۱۹۷۶ میلیارد ریال فروش ثبت کرد  کمی افت کرده است 
۱۱ ماهه ۲۱۲۷۵    میلیارد ریال بودمدت مشابه  سال قبل ۱۴۰۱۳   میلیارد ریال بود
#دشیمی در دی کمی افت کرد و ۱۰۱۳ میلیاردریال فروش داشت 
اذر ۱۳۸۶ و  ابان  ۱۳۸۳ میلیارد ریال و مهر ۱۳۳۸ میلیارد ریال فروش داشت 
۱۰ ماهه  ۱۲۶۰۰  میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه این عدد   ۷۶۳۹ میلیارد ریال بود. ۶ ماهه  ۷۴۷۸  میلیارد ریال فروش داشت
#وامین در دی ۷۶۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و ۲۱۹ میلیارد ریال سود مجمع محقق کرده است
#کساوه در آبان عدد بدی نداشت و ۱۵۸۱ میلیاردریال فروش زدو اذر با کمی افت  ۱۳۶۵ میلیارد ریال بود
در دی این عدد  ۱۱۹۷ میلیادر ریال بود و  جمعا ۱۰ ماهه به عدد  ۱۳۰۵۱  میلیارد ریالی رسیده است  .مدت مشابه  قبل  ۹۵۷۹ میلیاردریال است .  ۶ ماهه ۷۶۵۲  میلیارد ریال بوده
#گدنا در دی ۷۵۵ میلیاد ریال فروش داشت 
اذر ۷۹۴ ، مهر با کمی افت ۷۷۱ میلیارد ریال شد  و ابان هم ۷۹۱ میلیارد ریال بود
 در مجموع ۱۰ ماهه به ۷۹۹۵   میلیارد ریال رسیده است و کل سال  قبل ۶۰۲۴ میلیارد ریال بود
#اعتلا در دی ۳۵۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته  است
#کپرور  در دی خوب بود  ۱۷۷۲ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۵۵,۶۶۵,۹۱۳ ریال است
نسبت به دو ماه  قبل در آذر کمی بهبود داشت و ۱۲۵۶ میلیارد ریال فروش داشت  نرخ نیز ۵۴,۰۹۶,۲۳۳ ریال است
در ابان  ۸۳۴ میلیارد ریال فروش داشت و افت کرد و نرخ ۵۵,۳۸۰,۹۳۹ ریال است
مهر کمی افت کرد  ۱۰۰۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۵۷,۷۷۳,۸۱۶ ریال است
 ۱۰ ماهه   ۱۳۹۳۵   میلیارد ریال فروش رسیده 
۶ ماهه  ۹۳۳۵  میلیارد ریال فروش رسیده  بود
مدت مشابه سال قبل این عدد   ۹۴۶۹ میلیارد ریال بود
#ومعادن تا دی ۱۵,۱۴۸,۶۱۱ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#وتوکا  در دی  ۳۵۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته  است و تا دی ۱,۲۸۷,۶۱۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#شیران  سال مالی را با فروش ۷۶۳۴ میلیاردریالی اغاز کرده و رشد نزدیک به ۲ برابری را نسبت به مدت مشابه دارد 
فروش داخلي:هدف گذاری سالانه فروش محصول نرمال پارافین (NP) عمدتا در حوزه صادرات می باشد با این وجود تنها خریدارعمده داخلی این محصول شرکت پتروشیمی بیستون می باشد که با توجه به شرایط و برنامه تولید خود به صورت مقطعی و بعضی ماه های سال اقدام به خرید این محصول به عنوان ماده اولیه برای تولید LAB می نماید. نوسانات مربوط به فروش صادراتی محصولات در ماه های مختلف ناشی از تغییرات نرخ های جهانی نفت به عنوان مواد اولیه اصلی و نیزبالتبع شرایط بازار جهانی محصولات تولیدی می باشد.همچنین از جمله عوامل اثر گذار در بحث صادرات این محصولات وضعیت متغیر لجستیکی مربوط به آنها (حمل ونقل دریایی) می باشد که با توجه به شرایط تحریمی ایران در تعیین زمان حمل محصول و مقدار فروش صادراتی هرماه موثر خواهد بود.
#ذوب  اذر بهتر از ابان بود و دی از هر دو بهتر و در دی ۵۰۸۲۱ میلیارد ریال فروش ثبت کرد  
 مهر به ۴۴۳۱۶ میلیارد ریال رسید و کمی افت کرد  ابان هم  ۳۶۱۸۱ میلیارد ریال بود  و آذر به ۴۵۱۳۲ میلیارد ریال رسید
 ۱۰ ماهه  ۴۷۶۰۸۶  میلیارد ریال فروش داشت  فروش مدت مشابه قبل  ۳۵۳۴۸۰   میلیارد ریال بود
#زشریف در دی با فروش ۸۱۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اولین ماه سال مالی را آغاز کرد
#والماس تا دی ۱,۰۰۶,۱۸۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#سیستم در دی ۹۱۶ میلیارد ریال فروش محقق کرده است و ۱۰۰۰۸ میلیارد ریال تا ۱۰ ماهه سود محقق کرده است
#شملی در دی با عدد متفاوت ۴۶۰ میلیارد ریالی مواجه بود و به جمع فروش ۱۴۱۲ میلیارد ریالی رسیده است
#ونیکی در دی  ۸۲۳  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا دی ۵,۵۴۳,۱۰۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#دسبحان مهر و ابان   بالای ۲۰۰  بود و مهر ۲۰۴۵ میلیارد ریال  و آبان ۲۰۶۸ میلیارد ریال فروش داشت  در اذر با کمی افت  ۱۷۶۱ میلیارد ریال شد
در دی به عدد ۱۶۷۶ میلیارد ریال رسیده است  
 در ۱۰ ماهه  ۱۷۵۸۳    میلیارد ریال فروش داشت   و  مدت مشابه قبل این عدد  ۱۰۰۷۳  میلیارد ریال بود
 ۶ ماهه  ۱۰۰۳۲  میلیارد ریال فروش داست
#دلقما در دی ۷۸۰ و اذر ۹۶۶ میلیارد ریال فروش داشت و  ۱۰ ماهه ۹۵۳۱     میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه  قبل ۶۱۵۰  میلیاردریال بوده است
#درازک در دی ۱۸۳۳ میلیارد ریال فروش داشت و عدد خوبی ثبت کرد
اذر ۷۹۳ و  ابان با افت ۸۴۱ میلیارد ریال شد و این ۲ ماه افت داشت
مهر ۱۴۳۳ و  شهریور متفاوتی داشت و ۱۶۰۰ میلیارد ریال فروش زد
۱۰ ماهه ۱۰۲۵۸  میلیارد ریال فروش داشت 
 مدت مشابه  ۱۲۲۲۳  میلیارد ریال است
#ددانا  تابستان خوبی ثبت کرد پاییز افت داشت
در تابستان در تیر ۴۳۵۵ میلیارد ریال  و مرداد ۵۲۶۲ میلیارد ریال و شهریور ۵۱۲۸ میلیارد ریال فروش زد
در پاییز در مهر با کمی افت ۴۷۶۱ میلیارد ریال شده و ابان ۴۲۸۱ میلیارد ریال و اذر ۳۷۴۱ میلیارد ریال شد
در دی هم ۴۰۲۹ میلیارد ریال بوده است 
  ۱۰ ماهه  ۴۳۴۷۸   میلیارد ریال شد و مدت مشابه قبل ۲۵۶۳۸   میلیارد ریال است
#غگرجی ۲ماهی است بهتر می فروشد در ابان ۳۷۸ میلیارد ریال فروش زد و آذر بهتر بود و به ۴۴۶ میلیارد ریال رسید در دی به عدد  ۵۰۲ میلیاردریالی رسیده است   
۱۰ ماهه به ۳۲۴۶  میلیارد ریال رسیده است 
 مدت مشابه  قبل   ۳۴۶۰   میلیارد ریال بوده است
#بوعلی نرمال و خوب پیش می رود
در دی ۵۷۱۳۷ میلیارد ریال فروش داشت 
مهر و ابان خوب بود در اذر هم با درامد ۵۳۹۲۴ میلیارد ریالی مواجه بود  .
ابان ۵۳۷۶۱ و در سوی دیگر  فروش خوبی در مهر ثبت کرد و ۵۶۸۹۷ میلیارد ریال فروش داشت
۱۰ ماهه  ۴۴۷۸۷۲   میلیارد ریال فروش داشته  و مدت مشابه  قبل ۴۲۲۲۷۱ میلیاردریال بود
۶  ماهه  ۲۲۳۲۳۳ میلیارد ریال فروش داشت
#های_وب در دی با افت درامد ۱۳۰۰ میلیارد ریال فروش و درامد ثبت کرد 
آذر ۲۵۰۲ و ابان ۲۱۳۵ میلیارد ریال و مهر به فروش و درامد ۲۱۲۷ میلیارد ریالی رسیده است
این سهم در۱۰ ماهه به فروش  ۱۵۲۶۶ میلیارد ریال رسیده است
در توضیح اورده است : به اطلاع سهامداران محترم می رساند با توجه به ابهام در نحوه شناخت درآمد از بابت مشوق های دولت بابت پروژه فیبر نوری، شرکت کلیه مبالغ مربوط را در گزارش فعالیت ماهانه از ابتدای سال حذف و پس از دریافت پاسخ از کمیته فنی سازمان حسابرسی، صورت هاي مالی و گزارش درآمد ماهانه شرکت را بر اساس نظر حسابرس و کمیته فنی سازمان حسابرسی در صورت لزوم اصلاح خواهد نمود.
#پارس روند  صعودی در فروش داشت 
 در مهر به ۴۸۷۳۸ میلیارد ریال رسید و نرخ ۳۴۱,۶۶۴,۵۷۶ ریال است
در ابان این عدد ۵۲۹۱۵ میلیارد ریال شد و نرخ  ۲۹۴,۰۹۷,۰۲۴ ریال و افت کرد
در آذر به ۳۸۳۱۵ میلیاردریال رسید و نرخ  ۲۸۶,۴۲۷,۰۷۱ ریال بود
در دی این عدد ۵۲۳۴۲ میلیارد ریال بود و نرخ استایرن  ۳۸۸,۸۹۴,۱۲۷  ریال است .
۱۰ ماهه به   ۵۰۱۴۴۸   میلیارد ریال رسیده است  که ۲۰% از  سال  قبل بیشتر است. ۶ماهه به    ۳۰۲۶۱۲  میلیارد ریال رسیده
#شاراک  در دی و اذر هم  شبیه ماه های قبل بود
در مهر به ۲۶۲۲۷ میلیارد ریال رسید 
در ابان به ۲۶۶۶۳ میلیارد ریال رسید و اذر ۲۷۸۵۳ میلیارد ریال بود
در زمستان در دی ۲۶۸۵۰ میلیارد ریال شد .
جمعا۱۰ ماهه  ۲۴۱۲۸۳   میلیارد ریال بود  . این عدد مدت مشابه  قبل  ۱۹۱۲۸۸ میلیارد ریال بود
#حفاری در دی با درامد ۳۴۱۸ میلیارد ریالی اغاز کرد و به عدد ۳۳۷۷۰ میلیارد ریالی رسید که در ۱۰ماهه تقریبا  ۲ برابر مدت مشابه قبل فروش و درامد داشته است
دسته گل ستاره برای #تاپیکو
به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
#سمایه
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه  شرکت بانک سرمایه
درصد افزایش سرمایه: ۲۵۰۰ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: آورده نقدی سهامداران
#پسهند در دی ۴۲۹ و  اذر ۷۰۸ و  آبان  ۶۷۹ میلیارد ریال فروش داشت  به نظر پاییز خوبی زده  ولی زمستان اغاز خوبی نداشت
۱۰ ماهه  ۶۰۲۰   میلیارد ریال بود . مدت مشابه این عدد ۴۰۰۹ میلیارد ریال بود
#تماوند  پذیرش تعهد خرید سهام در عرضه اولیه سهام شرکت پارس فنر(فنر۱) توسط تامین سرمایه دماوند ، نسبت به ۲۰ درصد از کل سهام قابل عرضه در فرآیند عرضه اولیه (۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم به قیمت ۷،۸۸۱ ریال).کارمزد ثابت و قطعی این قرارداد ۲٫۵۰۰ میلیون ریال می باشد.
مجوز افزایش سرمایه ۲۳ درصدی #پارسیان از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۵۳ درصدی #فارس از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۳۰ درصدی #فملی از محل سود انباشته، صادر شد
مجوز افزایش سرمایه ۴۹ درصدی #مداران  از محل سود انباشته، صادر شد
مجوز افزایش سرمایه ۳۴ درصدی #کوثر از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۴۲ درصدی #فولای از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی #قمرو از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۴۰ درصدی #پدرخش از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۱۳۵ درصدی #دماوند  از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۱۱۵ درصدی #خفنر  از محل سود انباشته، صادر شد.
#ساینا  مجوز افزایش سرمایه ۱۲۰ درصدی ساینا  از محل  مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.
همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته   موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت ۲ سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.
مجوز افزایش سرمایه ۱۲ درصدی #کرازی  از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۹۸ درصدی #غپونه از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۳۹ درصدی #تجلی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۵۰ درصدی #اسیاتک از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۳۴ درصدی #دامین از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۴۲ درصدی #وتوشه از محل سود انباشته، صادر شد.
#عالیس سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-180 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳,۰۰۰,۱۲۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۵۹۹۹۸۸۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#غصینو  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-165 مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج-گروه صنعتي مينو-سالن ورزشي شرکت پارس مينو برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#سپید    اجاره ي مجتمع مرغ مادر ، کارخانه جوجه کشي و کارخانه خوراک دام و طيور شرکت سفيد رود 
تاريخ شركت در مزايده  ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ 
تاريخ اعلام نتايج  ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ 
نتيجه مزايده  اعلام به شرکت سپید ماکیان به عنوان برنده مزایده 
تضمين هاي ارائه شده  چک و ضمانت نامه بانکی. 
شرح مزايده (شامل توصيف نتيجه به دست آمده)  شرکت در مزایده اجاره ي مجتمع مرغ مادر ، کارخانه جوجه کشي و کارخانه خوراک دام و طيور شرکت سفيد رود در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ واعلام به شرکت سپید ماکیان به عنوان برنده مزایده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ 
مبلغ قرارداد و ذكر اعداد و ارقام، مطابق با آيين نامه هاي مرتبط و رويه هاي جاري (اگر برنده شده باشد)  ۶۴۲,۳۲۰ میلیون ریال
#حافرین با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-206 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر, نرسيده به پارک ساعي, شماره ۲۱۴۱، هتل سيمرغ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
افزایش نرخ در #بموتو 
  الکتروموتورهای ضد انفجار 
نرخ قبلي  ۳۱۷,۲۴۹,۰۱۲ ريال 
نرخ جديد  ۳۸۰,۶۹۸,۸۱۵ ريال 
 مشخصات محصول
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل  ۱۱۲,۶۹۴ میلیون ریال 
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل  ۴ درصد 
شرح  نرخ های درج شده بصورت میانگین فروش محصولات در ۴ ماه اخیر محاسبه شده است
#وپویا تا دی ۲,۱۳۰,۱۸۸ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#قثابت در دی با درامد ۵۰۸ میلیاردریالی مواجه بود و به عدد  ۵۰۵۲میلیارد ریال در جمع ۶ماهه  رسیده است
#بهپاک اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۳۰۳ میلیاردریالی آغاز کرده است
#غبهنوش در تابستان پرفروش بود  ولی مهر با افت فروش ۲۷۴۴ میلیارد ریال شد و ابان هم با کاهش ۲۵۲۰ میلیارد ریال بود در اذر سعی کرد کمی بهتر باشد و ۳۱۶۹ میلیارد ریال فروش داشت  در دی دوباره به ۲۶۹۸ میلیارد ریال رسیده است 
 ۱۰ ماهه ۳۶۹۶۳   میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل   ۲۳۲۰۹   میلیارد ریال بود
#وتجارت در  دی ۶۵۲۸۰  میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و   ۵۸۲۹۲   میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و
در  آذر  ۶۳۱۴۹  میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و  ۴۹۰۱۸   میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز  ۶ماهه  ۱۰۷۱۹۲ میلیارد ریال و ۹ ماهه ۱۴۳۲۲۲  میلیارد ریال بود
در ۱۰ماهه تراز ۱۵۰۲۱۰ میلیارد ریال بود .
#پی_پاد در اولین ماه سال مالی به فروش ۴۳۵۵ میلیارد ریالی رسیده است
#فاراک و قرارداد جدید 
بر اساس ابلاغیه شماره ۱۴۰۲/۸۶۵/۴۵۳۴۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (سهامی خاص) این شرکت برنده مناقصه فروش هفت قلم GATE VALVE به مبلغ ۷۳۱٫۹۲۲ میلیون ریال گردیده است. مدت زمان اجرای پروژه ۱۲ ماه از زمان انعقاد قرارداد می باشد.
#قنیشا در ابان با فروش ۵۴۴ میلیارد ریالی مواجه بود اذر به ۱۶۲۷ میلیارد ریال  و دی ۳۵۴ میلیارد ریال رسید و به عدد  ۴ ماهه  ۲۹۶۴   میلیارد ریال رسیده است
#بگیلان در دی با درامد ۷۷۶ میلیاردریالی مواجه بود و به جمع درامد و فروش ۳۳۳۴ میلیارد ریالی رسیده است
#حریل در آبان با فروش ۴۸۹ میلیارد ریالی مواجه بود و آذر ۳۴۲ و دی ۴۶۸ میلیارد ریال بوده و ۱۰ ماهه به عدد  ۴۴۸۹ میلیارد ریالی رسیده است
#وبوعلی تا دی ۱,۹۰۸,۲۳۷ میلیون ریال سود مجمع داشت
#کاذر  پاییز خوبی داشت زمستان را در دی با عدد  ۴۶۱ میلیاردریال اغاز کرد 
مهر خوبی ثبت کرد و ۵۸۰ میلیارد ریال فروش داشت 
 در ابان به ۵۷۸ میلیارد ریال رسید و اذر هم ۵۱۰ میلیارد ریال بود 
۱۰ماهه ۴۷۴۲   میلیارد ریال بود و مدت مشابه  قبل ۳۳۵۴ میلیارد ریال بوده است
#کاوه در دی کمی افت کرد و ۱۵۲۸۹ میلیارد ریال فروش  داشت 
شمش داخل ۱۹۵,۰۶۱,۲۱۴ ریال است 
پاییز خوبی داشت سهم  به ۳۲۵۵۹ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ  ۱۹۸,۴۱۵,۰۸۱ ریال است 
در آبان ۳۰۶۹۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ  داخلی ٢٠١,۵٨١,۴٧٩ ریال  است
مهر با  رشد خوب ۳۰۱۴۵ میلیارد ریال فروش داشت
  ۱۰  ماهه ۲۹۴۴۶۲   میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل شرکت  ۱۸۶۸۳۶  میلیارد ریال بود
#سپیدار در دی با فروش و درامد ۴۶۴ میلیارد ریالی به عدد  ۵۱۰۳ میلیارد ریال رسید
#شخارک  دی ماه به عدد ۱۲۱۵۲ میلیاردریال رسید
در اذر ۱۸۶۰۴ میلیارد ریال فروش داشت و فروش خوبی را  ثبت کرد نرخ  با کمی رشد ۱۰۲,۶۲۵,۵۷۳ ریال است  
در آبان ۱۲۹۶۴ میلیارد ریال  فروش داشت و نرخ  ٨٧,٨٧۴,٧٧۴  ریال است
مهر  ۱۴۴۲۱ میلیارد ریال فروش داشت  و ۵۵هزار تن به نرخ ۱۰۳,۰۲۶,۰۶۶ ریالی رسیده است 
  ۱۰ ماهه به عدد ۱۱۱۲۳۰    میلیارد ریالی رسیده .۶ماهه به عدد  ۵۳۰۸۱   میلیارد ریالی رسیده  بود
در دی ماه سال ۱۴۰۲، شش محموله پروپان، شش محموله بوتان و سه محموله متانول بارگیری شده است.
#کرومیت تازه وارد پرحاشیه بازار در دی ۱۰۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۷۸۰ میلیارد ریال جمع فروش ۱۰ماهه است .
#کرماشا دی خوبی زد و ۹۹۸۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۴۳,۰۲۰,۴۰۹ ریال است
مهر ۹۲۱۹  میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۲۹,۳۲۶,۸۹۸ ریال است
در ابان ۸۹۶۵  میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۴۲,۴۷۶,۱۹۶ ریال
در اذر  ۶۱۹۹  میلیارد ریال بود و نرخ  ١۴٣,۴٢٧,٠۴٩ ریال
۱۰ ماهه  ۶۶۷۲۱ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه    ۶۷۹۶۰ میلیارد ریال است
#قهکمت در دی ۲۲۹۴  میلیارد ریال  و ابان  ۳۱۶۱ میلیارد ریال رسیده و اذر  و به عدد ۱۲۸۴۱   میلیارد ریال رسید .
در ۱۰ماهه ۱۸۶۹۵ میلیارد ریال فروش داشته است
#کهرام در دی با عدد  ۷۰ میلیارد ریالی مواجه بود و به جمع فروش ۶۷۵ میلیارد ریالی در ۱۰ ماهه  رسیده است که مدت مشابه قبل ۵۰۹ میلیارد ریال بود
#غشصفا در مهر به ۳۳۲۱ میلیارد ریال  و ابان ۳۱۴۴ میلیارد ریال رسید   اذر به ۲۹۰۵  میلیارد ریال  و دی ۲۹۶۰ میلیارد ریال رسید و به عدد  ۲۹۰۵۹   میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه  قبل  ۲۶۶۵۴   میلیارد ریال بود
#وخارزم  در دی ۹۰۵  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آذر ۴,۸۴۴,۴۳۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است.
#بکابل
در مهر به عدد ۴۲۴۴ میلیارد ریالی رسیده و در حد  ماه  قبل بود  در ابان با کمی افت ۳۱۲۰ میلیار ریال شد  و اذر ۳۸۲۲ میلیارد ریال بوده است
در دی با رشد فروش ۴۱۳۷ میلیارد ریال فروخت
 ۱۰ ماهه  ۳۳۷۷۰  میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه  قبل  ۲۱۷۶۹ میلیارد ریال بود
#خبهمن تا دی ۲,۷۷۷,۲۵۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#شغدیر پاییز خوب دی کمی افت داشت  
 مهر   ۳۳۹۲ میلیارد ریال بود و نرخ ۳۰۳,۴۸۳,۷۱۸ ریال
در ابان به عدد  ۳۲۷۸ میلیارد ریال رسید و نرخ ۲۸۶,۳۰۳,۵۰۶ ریال است
در آذر به ۳۸۳۹ میلیارد ریال رسید و نرخ ۳۰۰,۸۹۳,۱۹۱ ریال
در دی این عدد  ۳۹۰۱ میلیارد ریال بود ونرخ  ۳۲۹,۹۷۸,۶۰۳ ریال شد
۱۰ ماهه فروش به ۳۵۸۴۹  میلیارد ریال رسید. ۶ ماهه  ۲۱۴۳۷   میلیارد ریال بود
مدت مشابه سال قبل  ۳۴۱۶۳  میلیارد ریال بوده است
#مرقام در دی فقط ۵۵ میلیارد ریال درامد داشت و به عدد ۶۵۳ میلیارد ریالی در ۴ماهه رسیده که کل فروش سال قبل ۷۱۵ میلیارد ریال بود
#کپارس ابان کمی کم شد و ۸۰۵ میلیارد ریال فروش داشت در آذر با رشد ۹۹۶ میلیاردریال شده و   دی به ۷۲۸ میلیارد ریال رسید و افت داشت 
 مهر هم  ۹۳۵ میلیارد ریال فروش داشت
۱۲ اهه ۱۰۴۵۶   میلیارد ریال فروش داشته است مشابه قبل      ۵۸۳۴  میلیارد ریال شده است
#جم_پیلن هم مثل جم وضعیت خوبی در فروش این ماه داشت و کمی بهتر شد و ۹۵۶۸ میلیاردریال فروش داشت و در آذر  ۴۴۱۶ میلیارد ریال فقط درامد ثبت کرده و جمعا ۱۰ماهه  ۸۳۰۲۰  میلیاردریال فروش داشت
#کچاد  پاییز بدی نداشت  و دی هم با ثبات است
 در مهر این عدد ۵۲۱۹۹ میلیارد ریال بود  و آبان ۴۹۲۸۶ میلیارد ریال بوده است در اذر به ۴۴۰۲۷ میلیارد ریال رسید و در دی ۴۵۹۲۹ میلیارد ریال داشت . 
۱۰مهه ۴۵۹۲۹     میلیارد ریال بود  و۶ ماهه ۲۷۰۷۰۶    میلیارد ریال      
 مدت مشابه قبل ۴۶۴۲۹۳    میلیارد ریال بوده است  .
#شپلی و #شمواد
  مقرر گردید جهت خرید دستگاه ها و تجهیزات مربوط به وایندرهای کارخانه یارن پلی استر ، با توجه به محدودیتهای ارزی و ریالی مبلغ یک میلیون دلار به صورت امانی در اختیارشرکت پلی اکریل بعنوان سرمایه پذیر قرار گیرد و بر اساس مفاد قرارداد ، مدت زمان بهره مندی شرکت سرمایه پذیر (شرکت پلی اکریل ایران)مبنای محاسبه منافع حاصل از اجرای طرح بهسازی و نوسازی می باشد.بدین معنی که از زمان تأمین وجه ارزی توسط شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی تا استرداد وجه امانی توسط شرکت پلی اکریل ایران مدت زمان تعهد محاسبه می شود و ۶۰ درصد عایدات حاصل از اجرای طرح ،مطابق مفاد قرارداد(عایدات کاهش ضایعات محصول نخ پلی استر ) در مدت مشابه زمان تعهد به شرکت سرمایه گذار تعلق خواهد گرفت. لازم به ذکر است ارز به صورت امانی در اختیار شرکت پلی اکریل ایران قرار می گیرد و متعاقب خرید ارز توسط شرکت پلی اکریل وجه ارزی به شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی مسترد می گردد.
#لپارس   فروش تلویزیون 
تاريخ انعقاد قرارداد  ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ 
طرف قرارداد  آقای غلامرضا حبیبی 
مبلغ قرارداد  ۲۳۴,۵۷۰ میلیون ریال 
نحوه تسویه  پس از امضا قرارداد با تسلیم ۷فقره چک به سررسید ۱۴۰۲/۱۲/۰۵لغایت ۰۵ / ۰۶ / ۱۴۰۳ 
شرح جزئيات قرارداد  فروش قطعی تلویزیون توسط فروشنده به خریدار جهت توزیع در استان کردستان
#شپارس زارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي ، جلوگيري از خروج نقدينگي از شرکت و همچنين استفاده از معافيت مالياتي مقرر شده در بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#وامید  در دی  ۳۴۳۹  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا دی ۱۲۱,۲۷۰,۵۵۰ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#وبانک تا دی ۵,۳۵۹,۸۱۹ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#فباهنر  پاییز خوبی داشت  دی هم مثل پاییز اغاز شد و ۹۰۳۶ میلیارد ریال فروش داشت 
درمهر ۷۵۶۶ میلیارد ریال   و ابان  ۹۱۳۵  و آذر ۹۱۸۶ میلیارد ریال بود
۱۰ماهه ۸۴۵۲۴  میلیارد ریال فروش داشت  که مدت مشابه قبل این عدد  ۵۴۸۶۵  میلیارد ریال بود
 ۶ ماهه ۴۹۵۹۹  میلیارد ریال فروش داشت
#کیمیاتک  رشد منظمی در فروش پاییز داشت در دی ولی افت کرد و ۲۸۰۳ میلیاردریال فروش داشت 
 در مهر به  ۳۱۱۱ میلیارد ریال  رسیده است و ابان  ۳۹۲۶ میلیادر ریال بود و اذر به ۴۱۵۷ میلیارد ریال رسیده است
۱۰ ماهه به ۳۳۰۱۶   میلیارد ریال رسیده و رشد فروش نسبت به مدت مشابه  قبل دارد که  ۲۲۲۱۷  میلیارد ریال بود
#شنفت  مهر  و ابان خوبی زد ولی آذر افت کرد 
در دی بهتر بود و ۱۰۴۳۵ میلیارد ریال فروش داشت 
در مهر  خوب بود و ۱۱۰۹۳ میلیارد ریال فروخت
در ابان   ۱۱۳۹۸ میلیارد ریال بوده است 
 آذر به ۸۷۶۰ میلیارد ریال رسید 
۱۰ ماهه  ۹۹۶۴۵  میلیارد ریال بوده است  .۶ ماهه  ۵۷۶۲۷ میلیارد ریال
مدت  مشابه سال قبل   ۷۵۹۰۱  میلیارد ریال است
#بکام در دی ۵۳۵ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد  ۶۷۴۹ میلیارد ریال رسیده است .
#نوری در دی متفاوت بود و ۱۰۳۹۷۲ میلیارد ریال فروش داشت 
آذر با افت ۳۵۸۸۷ و  ابان  به عدد ۸۴۶۵۷ میلیارد ریال در فروش رسیده است .
مهر ۱۵۱۸۳۲ میلیارد ریال بود  
سهم در۱۰  ماهه  ۹۴۵۲۸۳  میلیارد ریال بوده
  ۶ ماهه  ۵۷۰۶۲۴ میلیارد ریال بوده 
 مدت مشابه  سال قبل   ۸۵۹۱۱۷ میلیارد ریال بود
#غشان  شهریور ۱۵۰۷ میلیارد ریال و مهر ۱۶۰۴  میلیارد ریال فروش داشت
در ابان این عدد به ۱۹۵۰ میلیارد ریال رسیده  بود  و اذر هم ۱۵۵۹ میلیارد ریال بود در دی این عدد با افت دباره ۱۴۰۱ میلیارد ریال بوده
۱۰ ماهه  فروش به  ۱۵۶۰۳ میلیارد ریالی رسیده  و  ۱۲۱۸۶  میلیارد ریال فروش مشابه سال قبل بوده است
#درهاور در دی با عدد ۹۱۲ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۷۲۷۱ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه قبل ۴۱۰۶ میلیارد ریال بود
#سپ اولین ماه سال مالی را با فروش ۴۵۸۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است که از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#ثبهساز در اولین ماه سال مالی به عدد ۱۵۷۰ میلیارد ریال در فروش و درامد رسیده است
افزایش سرمایه ۵۰ درصدی #وتجارت از محل سود انباشته، مورد تائید حسابرس قرار گرفت
افزایش سرمایه  وتجارت  مورد تایید اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی سازمان حسابرسي ) قرار گرفت 
 گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور بهبود نسبت کفايت سرمايه، اصلاح ساختار مالي و استفاده از مزاياي معافيت مالياتي موضوع بند (هـ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
#فولاد در اذر کمی افت کرد و ۱۵۷۹۲۹ میلیارد ریال فروش زد
ابان  ۱۹۶۹۲۳ میلیارد ریال فروش داشت 
مهر خوبی زد و ۲۱۳۷۳۶ میلیارد ریال فروش داشت 
در دی ولی با فروش ۱۸۵۸۲۱ میلیاردریالی آغاز کرده است  .
 در مهر این عدد به ۲۸۰,۴۷۹ ریال و ابان  ۲۸۱,۹۵۰ ریال و  دی ۲۸۰,۱۹۵ ریال است
۱۰ ماهه ۱۹۸۹۶۷۵ میلیارد ریال فروش داشت . ۶ ماهه  ۱۲۳۵۲۶۵  میلیارد ریال فروش داشت
 مدت مشابه قبل     ۱۲۷۰۷۵۷  میلیارد ریال بود  .
#دلر مهر خوبی زد و ۴۰۰۰ میلیارد ریال فروش داشت  و ابان ۴۰۰۱ میلیارد ریال است و آذر به ۳۵۱۲ میلیارد ریال رسیده است و کمی افت داشت  دی هم  ۳۳۰۶ میلیارد ریال بود
 ۱۰ ماهه ۳۴۷۶۱   میلیارد ریال بود 
 ۶ ماهه ۱۹۷۳۱   میلیارد ریال
#خمحور در دی ۳۵۴۵ و  آذر ۲۸۶۳ و ابان ۲۴۶۶ میلیارد ریال  مواجه بود و ۱۰ ماهه به  ۲۶۹۰۹  میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل ۲۰۴۶۸  میلیارد ریال بود
#شیراز  پاییز خوبی داشته  و دی هم خوب پیش رفت
مهر خوبی داشت و با فروش ۱۹۲۴۱ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴۹ هزار تن با نرخ  ۱۲۸,۴۷۷,۸۳۰ ریال صادر کرده است 
ابان به  عدد  ۲۲۹۵۴ میلیارد ریال رسید و ۷۴ هزار تن با نرخ  ۱۳۲,۰۹۴,۳۲۸ ریالی صادر کرده است 
در آذر به عدد ۱۹۹۷۲ میلیارد ریال رسیده است و ۵۶ هزار تن  ۱۲۲,۵۶۴,۴۲۵ ریال صادر کرده است
در دی ۲۱۲۰۳ میلیارد ریال فروش زد و عدد خوبی را ثبت کرد ۶۸ هزار تن با نرخ  ۱۱۵,۱۴۳,۸۴۸ ریال صادر کرده است
 ۱۰ ماهه  ۱۷۶۷۹۷   میلیارد ریال بوده است  که کمی کمتر از مدت مشابه سال قبل است
#سهگمت سال مالی را با فروش ۹۷۵ میلیارد ریالی تمام کرد و به عدد  ۱۵۶۲۴ میلیارد ریال رسیده است  .
#خاور پاییز خوبی را پیش  برد 
در اذر ۵۰۵۷۷ میلیارد ریال فروش داشت  ،  آبان  ۵۰۱۷۲ و در  مهر ۴۰۱۴۹  میلیارد ریال فروش داشت
در اغاز زمستان هم در دی ۵۰۷۴۱ میلیادر ریال فروش داشت 
۱۰ ماهه به ۳۵۰۳۲۹  میلیارد ریال رسید در حالی که۱۰ ماهه  قبل کل فروش به  ۲۸۴۸۰۲  میلیارد ریال رسیده بود
۶ ماهه به ۱۵۸۶۸۸ میلیارد ریال رسیده بود
#دریشمک در اولین ماه سال مالی به فروش ۳۳۹ میلیارد ریالی رسیده است
#انتخاب در اولین ماه سال مالی  ۱۰۷۷۲ میلیارد ریال فروش داشت و کمی از مدت مشابه سال قبل کمتر است .
#فروسیل در مهر بهتر بود و ۶۲۵ میلیارد ریال فروش داشت  در ابان به  ۴۱۷ میلیاردریال رسید  و اذر ۴۸۱ میلیارد ریال فروش زد
در زمستان در دی با رشد ۶۸۲ میلیارد ریال فروش داشت 
۱۰ ماهه ۵۳۷۴   میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل این عدد ۳۴۱۳  میلیارد ریال بوده است
#افق در آذر  و دی کمی متفاوت تر و بهتر از ماه های قبل ظاهر شد
در مهر ۵۳۴۸۴ میلیارد ریال
در ابان ۵۵۸۵۷ میلیارد ریال بود که آذر به ۶۴۸۱۴ میلیارد ریال رسید . دی به ۶۵۹۲۷ میلیارد ریال رسید
۱۰ ماهه به   ۵۱۱۸۱۴ میلیارد ریال رسید که مدت مشابه این عدد   ۲۷۳۶۴۳  میلیارد ریال بود
#مرقام  خدمات سرویس ، نگهداری ، تعمیر و پشتیبانی سخت افزاری ۳۵۳ دستگاه های خودپرداز و سالنی برندهای GRG , NCR بانک سرمایه در دفاتر ثبت و سود و زیان آن در صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به مبلغ ۱۲٫۸۷۲ میلیون ریال سود نشان داده می شود و از زیان انباشته شرکت کسر می گردد .
#غگل دی خوبی داشت 
در مهر با فروش و درامد ۲۲۲۲ میلیاردریالی آغاز کرده است  و ابان به ۲۲۸۷ میلیارد ریالی رسید  و آذر با کمی رشد ۲۲۹۵ میلیارد ریال بود
در زمستان ۲۴۰۸ میلیارد ریال فروش داشته و رشد داشت ۴ ماهه  ۹۲۱۴ میلیترد ریال بود و  تقریبا  ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#فسپا دی  خوبی را زد  و ۴۳۶۸ میلیارد ریال فروش داشت 
در آذر ۴۶۰۹ و آبان  به عدد ۴۴۷۲ میلیارد ریالی رسیده بود و ۱۰ ماهه  ۳۴۶۹۱ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه  ۲۶۸۹۲   میلیارد ریال بود
#کگهر در دی با فروش خوب ۵۰۶۵۹ میلیارد ریالی اولین ماه سال مالی را اغاز کرده است .
#پاکشو   کمی در ابان  بهتر بود و ۸۹۷۳ میلیارد ریال فروش داشت 
سهم فروشش در  آذر  ۱۰۵۰۰  میلیارد ریال شده  و دی هم  عدد خوب ۹۴۲۶ میلیارد ریالی را داشت
در مهر به ۷۴۹۰ میلیارد ریال  رسید
۱۰  ماهه به ۷۶۷۵۱   میلیارد ریال بوده  است .
 ۶ ماهه به ۴۰۵۶۱  میلیارد ریال  بود
به استحضار می رساند در راستای ثروت آفرینی سهامداران محترم و با توجه به اطلاع رسانی های قبلی در خصوص بهره برداری از خطوط تولیدی مدرن شرکت پاکان به شو(سهامی خاص) از این پس علاوه بر انتشار گزارشات ماهانه شرکت اصلی، آمار تولید و فروش شرکت پاکان به شو در پیوست گزارشات ماهانه کدال نیز افشاء می گردد.شایان ذکر فروش دیماه شرکت اصلی ۹،۴۲۶،۰۱۵ و شرکت فرعی مبلغ ۲،۵۷۰،۵۱۲ میلیون ریال در مجموع ۱۱،۹۹۶،۵۲۷ میلیون ریال می باشد.
#غمارگ در اولین ماه سال مالی به فرو
#کحافظ دی خوبی داشتو ۱۵۰۹ میلیاردریال فروش داشت
آذر ۱۳۸۶ و  آبان ۱۴۳۲ و  مهر  ۱۴۰۸ میلیارد ریال فروش داشت
۱۰ ماهه به  ۱۳۸۸۴  میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه  قبل ۹۲۳۰  میلیارد ریال بود
#شسپا  در دی کمی بهتر شد 
مهر کمی افت کرد و ۱۸۵۸۵ میلیارد ریال فروش داشت در ابان ۱۹۶۹۸ میلیارد ریال فروش داشت  و اذر ۱۹۳۹۰ میلیارد ریال بود
در دی به عدد ۲۱۵۶۲ میلیاردریال فروس رسید
 ۱۰ ماهه ۱۸۱۷۰۴  میلیارد ریال است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۵۱۲۷۲ میلیارد ریال بود
#پترول تا دی ۵,۰۸۰,۴۹۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#کیمیا در دی با فروش ۹۶۵ میلیارد ریالی عملکرد بدی نداشت و به عدد ۷۷۳۱ میلیارد ریالی رسیده است  که مدت مشابه  قبل ۵۷۶۵ میلیارد ریال بود
#توریل آذر رشد خوبی را ثبت کرد و به عدد ۴۴۱۹ میلیاردریال رسید  در دی این عدد  ۲۸۵۴ میلیارد ریال است
 آبان ۲۹۵۹  میلیاردریال فروش داشت
 مهر ۲۵۸۶ میلیاردریال بود
 ۱۰ ماهه  ۲۷۱۶۲   میلیارد ریال درامد داشته است
#فغدیر ابان و آذر کمی افت کرد در دی به ۳۷۴۳ میلیارد ریال رسید و افت خود را تکرار کرد 
 در مهر ۱۱۷۲۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۲۰,۵۳۶,۱۱۱ ریال بوده
 در ابان  به ۹۳۱۹ میلیارد ریال رسید و نرخ  ۱۱۷,۵۹۹,۷۳۸ ریال
در آذر ۵۰۲۷ میلیاردریال بود و نرخ ۱۲۲,۴۳۶,۸۸۴ ریال  
۱۰ماهه  ۸۷۵۱۵  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد۵۶۷۵۲  میلیارد ریال بوده
۶ ماهه ۵۷۷۰۱  میلیارد ریال فروش داشت
#ساینا در ۱۲ماهه به سود ۳۲۵۲ ریالی رسیده است . ۹ماهه   ۲۵۹۵ ریال سود محقق کرده بود
#وسینا افزایش سرمایه را از دستور خارج کرد
پيرو نامه ارسالي سازمان بورس در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ مبني بر لزوم رفع نواقص موجود در مدارک و مستندات مربوط به افزايش سرمايه از مبلغ ۳۸۴ر۲۵ ميليارد ريال به‌مبلغ ۰۰۰ر۴۰ ميليارد ريال از محل سود انباشته و ساير اندوخته ها ، به‌‌‌‌‌‌‌استحضار مي‌رساند مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت افزایش سرمایه بانک تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ صادر نگردیده ، لذا با توجه به عدم ارسال مجوز بانک مرکزی در خواست افزایش سرمایه بانک از دستور کار سازمان خارج گردیده است . بدیهی است پس از طی مراحل اداری و اخذ مجوز بانک مرکزی ، مراتب از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامدارن محترم خواهد رسید و مجددا نسبت به ارسال درخواست انجام افزایش سرمایه به سازمان بورس، بانک اقدام خواهد نمود.
سرمايه گذاري توسعه نور دنا از زیرمجموعه های #همراه در دی ۱۵۴۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است  . تا دی ۸,۱۷۶,۷۶۱ میلیون ریال سود مجمع داشت
#مرقام  خدمات پشتیبانی ، سرویس ، نگهداری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری پایه شعب و ستاد شرکت توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین ، به استحضار می رساند با توجه به برنده شدن این شرکت در مناقصه مذکور لکن قرارداد فی مابین در دست تهیه می باشد و به محض انعقاد قرارداد در سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد
#شبهرن در دی ۱۷۸۰۲ میلیارد ریال فروش داشت و نرمال بود
 در پاییز در مهر ۱۷۷۹۷ و ابان  ۱۷۶۹۷ میلیارد ریال بود در اذر به ۲۰۲۴۵ میلیارد ریال رسید و رشد خوبی داشت
۱۰ ماهه  ۱۷۰۳۸۷ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۱۴۱۲۵۰  میلیارد ریال بود
۶ ماهه ۱۰۳۳۵۵ میلیارد ریال فروش داشت
#دکپسول خطی پیش می رود در مهر ۶۸۸ میلیارد ریال  و آبان  ۶۹۶ و اذر ۶۹۷ میلیارد ریال فروش داشت
در دی هم این عدد ۶۹۷ میلیارد ریال میشود
۱۰ ماهه به عدد  ۶۴۶۳  میلیارد ریالی رسیده است.
#فاسمین در دی با عدد  ۳۷۷۳ میلیارد ریالی در فروش مواجه بود و ۱۰ ماهه  ۵۳۵۷۸ میلیارد ریال فروش زده است
شفاف سازی در #شپلی و تکمیل کننده #شمواد
  با عنایت به تامین مبلغ یک میلیون دلار برای خرید دستگاهها و تجهیزات مربوط به تعویض وایندر های کارخانه یارن پلی استر بصورت امانی ، مقرر گردید ، با توجه به مدت زمان بهره مندی شرکت پلی اکریل از مواهب مبلغ یک میلیون دلار ، از محل عایدات کاهش ضایعات محصول نخ پلی استر ، طی مدت زمان مشابه با تعداد روز تعهد شده ، سود مشارکت به شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی پرداخت نماید . منظور از تعداد روز تعهد شده به تعداد روزی گفته میشود که ودیعه ارزی دریافتی از شرکت دی ام تی نزد شرکت پلی اکریل قرار داشته باشد . 
شرح هر گونه تخفيف اعطايي  – 
شرح  مشارکت در بازسازي و تعويض وايندر هاي کارخانه نخ پلي استر با شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
#کگل ابان بد نبود و از ۲ ماه  قبل بهتر بود  و اذر هم  با رشد ۶۶۲۵۴ میلیارد ریال بوده است  در دی با کمی افت ۵۷۹۴۱ میلیارد ریال بود 
 مهر ۵۰۶۶۵ میلیارد ریال بود  در ابان  به ۵۹۷۹۸ میلیادر ریال رسید
 ۱۰ ماهه  ۵۳۸۰۹۱   میلیارد ریال بوده  و نرخ گندله   مهر ۴۸,۱۳۶,۷۹۱ ریال و ابان ۴۹,۲۲۳,۱۸۲ ریال و آذر ۴۸,۳۴۸,۴۴۹ ریال  و دی با رشد اندک ۵۰,۹۹۷,۹۹۴ ریال  شده است
#آسیاتک پاییز خوبی زد و زمستان در دی هم بد نبود و ۱۸۱۹ میلیاردریال فروش داشت  .
  مهر  ۱۶۰۴ و ابان  ۱۷۱۵ و اذر ۱۸۶۲ میلیارد ریال فروش داشت  .
۱۰ ماهه  ۱۶۶۶۲   میلیارد ریال درامد داشته است  . کل سال قبل ۱۳۰۰۳ میلیاردریال است.۶ ماهه  ۹۶۶۰  میلیارد ریال درامد داشته است
#پلوله را باید در ماه های بعد دنبال کرد در دی ۳۷ میلیارد ریال فروش داشته است
#وسپهر در دی ۱۳۰۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا دی   ۴۰۶,۶۵۰ میلیون ریال در سود مجامع محقق کرده است
#تکیمیا در دی  با عدد  ۵۵۷ میلیاردریالی آغاز کرده است  و ۱۰ماهه اخیر ۱۰۵۹  میلیارد ریال درامد داشت
#عالیس را باید تلفیقی دیدبا این حال  دی ۱۳۲۷ ، اذر با فروش ۱۲۶۷ میلیارد ریالی  جمعا ۱۰ ماهه  ۱۴۸۸۸   میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه سال قبل ان  ۱۱۳۷۸ میلیارد ریال بود
#غکورش  در دی ۱۹۲۸۲ میلیارد ریال فروش داشت 
کمی افت کرده ولی دقت کنید در دی رشد خوبی  داشت در اذر  ۲۳۷۶۴ میلیارد ریال فروش زد
در مهر  ۱۲۴۶۰  میلیارد ریال و ابان  ۱۸۷۶۵ میلیارد ریال فروش داشت 
   ۱۰ ماهه ۱۶۸۰۸۲  میلیارد ریال فروش زد که  کمی  بیشتر از مدت مشابه قبل است
#شپترو  در دی ۲۵۸ میلیارد ریال فروش داشت و همچنان خیلی خاص پیش نمی رود و ۶۳۱۹ میلیارد ریال فروش داشت  که از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#پتایر در دی ۳۳۶۶ میلیارد ریال بود  و تداوم روند خوب فروش را حفظ کرد
آذر هم رشد فروش داشت و ۳۴۴۶ میلیارد ریال فروش زد  ابان ۳۱۹۳ میلیارد ریال و  مهر ۲۷۹۱ میلیارد ریال فروش زد  ۳ ماه اخیر خوب بوده
 ۱۰ ماهه به   ۲۵۲۱۴  میلیارد ریال رسید .  مدت مشابه قبل این عدد ۱۶۷۰۲ میلیارد ریال  بوده است و رشد خوبی داشته
#حافرین در دی با فروش ۸۰۹ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۷۶۶۶ میلیارد ریالی رسیده است  .
#حتاید در دی خوب عمل کرد 
در مهر ۷۱۷ میلیارد ریال و ابان و اذر  ۹۱۷ میلیارد ریال درامد داشت
در دی با یک رشد خوب ۱۱۱۷ میلیارد ریال فروش داشت
 درامدسهم ۱۰ ماهه ۸۹۷۲   میلیارد ریال بوده و کل سال  قبل ۵۴۷۲ میلیارد ریال بوده است
 ۶ماهه ۵۳۰۳  میلیارد ریال بوده
#سبزوا در دی با فروش ۴۷۰ میلیارد ریالی به عدد  ۱۸۳۳ میلیاردریال رسیده است  و مدت مشابه قبل ۸۹۰ میلیارد ریال است
تراز #وبملت در دی  ۱۱۷۳۶۷ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و    ۶۹۲۹۵   میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
در تراز در ۳ماهه به ۱۵۵۳۱۴ میلیارد ریال رسید .
 در ۶ماهه این عدد به ۳۱۳۳۰۵ میلیارد ریال ۹ ماهه  ۴۵۰۲۸۸ میلیارد ریال بود و ۱۰ماهه این عدد  ۴۹۶۷۰۷ میلیارد ریال بوده و از نظر عملیاتی نرمال پیش می رود
#دعبید اولین ماه سال مالی را با فروش ۶۱۱۵ میلیارد ریالی آغاز کرد و ۲۰% از مدت مشابه قبل بیشتر است
#خساپا اذر خوبی داشت و بهتر از ۲ماه قبل بود  ولی دی دوباره کمی افت کرد و ۷۰۶۲۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۲۶ هزار دستگاه فروخت  .
 در مهر خیلی خاص نبود و ۶۹۹۴۵ میلیارد ریال فروخت و ۲۵ هزار دستگاه فروخت
در ابان به فروش ۷۰۶۰۷ میلیارد ریالی رسیده و حدود  ۲۷ هزار دستگاه  فروخته است 
در اذر این عدد ۸۶۲۳۲ میلیارد ریال بوده و ۳۳هزار دستگاه فروخته است 
۱۰ ماهه به فروش  ۶۶۹۳۲۰   میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه  قبل ۴۹۱۴۱۹   میلیارد ریال است
#وسپه  در دی ۱۷۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا دی ۴,۵۵۸,۱۸۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#دابور  پاییز خوب بود و اذر رشد داشت ولی در دی دوباره با افت مواجه شد و ۹۰۱ میلیارد ریال فروش داشت
در مهر به  ۱۴۳۹  و ابان ۱۴۴۸  و اذر با رشد ۲۰۱۴ میلیارد ریال رسید
۱۰ ماهه  ۱۲۳۸۱    میلیارد ریال بوده و حوالی  مشابه سال قبل است. سال قبل ۱۱۹۴۱ میلیارد ریال بود
#دتولید در مهر با فروش ۷۹۱ میلیارد ریالی مواجه بود و  ابان  به ۸۵۱ و اذر هم ۸۵۱ میلیارد ریال رسید
در دی کمی افت کرد و ۶۱۰ میلیارد ریال فروش داشت  ۱۰  ماهه به عدد  ۵۹۷۷  میلیاردریال رسیده است. ۶ ماهه به عدد  ۲۸۲۹   میلیارد ریال رسید
#شرانل در دی شبیه اذر بود و ۱۲۴۷۳ میلیارد ریال فروش داشت 
اذر ۱۲۱۲۰ و  ابان خوبی داشت و به عدد ۱۳۸۳۲ میلیارد ریال رسید
در مهر ۱۱۸۹۴ میلیادر ریال بود و کمی افت کرد
۱۰ ماهه ۱۱۷۴۲۱  میلیارد ریال است
 و مدت مشابه قبل ۱۰۷۸۷۹ میلیارد ریال بوده است و اندکی کمتر شده است
#فپنتا را باید تلفیقی و با گزارش زیرمجموعه ها دید در هر صورت در دی ۱۶۴۷ میلیارد ریال فروش داشت وسال مالی را تمام کرد و عدد  ۱۷۸۸۸ میلیارد ریال را ثبت نمود
#کساوه در آبان عدد بدی نداشت و ۱۵۸۱ میلیاردریال فروش زدو اذر با کمی افت  ۱۳۶۵ میلیارد ریال بود
در دی این عدد  ۱۱۹۷ میلیادر ریال بود و  جمعا ۱۰ ماهه به عدد  ۱۳۰۵۱  میلیارد ریالی رسیده است  .مدت مشابه  قبل  ۹۵۷۹ میلیاردریال است .  ۶ ماهه ۷۶۵۲  میلیارد ریال بوده
بیمه #ما و افزایش سرمایه 
 گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها به منظور اصلاح ساختار مالي، نياز بازار بيمه به افزايش ظرفيت اتکايي، افزايش ظرفيت مجاز نگهداري، حفظ نسبت توانگري مالي و ارتقاء آن در سالهاي آتي و جلوگيري از خروج نقدينگي و افزايش حجم عمليات که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#غبشهر در اولین ماه سال مالی به عدد ۱۳۱۴۶ میلیارد ریالی رسیده است که از مدت مشابه سال قبل کمتر است  .
#دجابر با توجه به تغییر سال مالی  در اولین ماه سال مالی به عدد ۱۲۱۹ میلیارد ریالی رسیده است
#حخزر در دی افت کرد و ۱۳۱۷ میلیارد ریال فروش و درامد داشت
سهم در مهر ۱۸۵۰ و ابان ۱۹۷۰  و آذر ۱۸۰۲ میلیارد ریال فروش داشت 
 ۱۰ ماهه  ۱۷۶۶۴  میلیارد ریال بود.  ۶ ماهه  ۱۰۷۲۳  میلیارد ریال بود
#غپاک در زمستان در دی با رشد خوب ۴۵۶۴ میلیارد ریال بود
مهر و ابان  کم  شد  اذر کمی بهتر شد و ۳۸۲۸ میلیارد ریال فروش زد 
ابان ۳۳۴۰  میلیارد ریال فروش داشت  ، در مهر انگار تب بستنی خوابید و فروش ۳۵۳۶ میلیاردریال شد 
  ۱۰ ماهه به ۴۳۷۵۰    میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل این عدد  ۲۶۹۷۰   میلیارد ریال بود
#دروز 
در مهر ۶۴۱  و ابان ۶۰۱ میلیارد ریال فروش داشت
آذر هم همین حوالی زد و به عدد ۶۵۰ میلیارد ریالی رسید
در دی این عدد  ۶۱۰ میلیارد ریال بود
 ۱۰ ماهه به فروش ۶۶۸۳  میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل این عدد ۴۶۶۶ میلیارد ریال بود
#تکنو تاردر دی ۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد فروش ۶۰۳ میلیارد ریالی رسیده است
#رانفور مهر  به ۴۱۲۷ میلیارد ریال و ابان ۵۲۲۷ میلیارد ریال رسید 
در اذر به ۵۲۰۴ میلیارد ریال رسید و دی ۵۴۱۹  میلیاردریال است  . ۱۰ ماهه  ۴۳۱۱۵  میلیارد ریال درامد داشت که اندازه کل بیش از کل سال قبل است
تراز #وبصادر در دی بد نبود ۵۲۶۱۶ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و   ۴۵۶۳۲  میلیارد ریال سود سپرده بوده است .  ۳ماهه ۳۴۲۶۴  و ۶ ماهه  ۵۷۰۸۷  میلیارد ریال  و ۸ماهه  ۶۹۲۹۵ میلیارد ریال تراز مثبت دارد در ۹ماهه این عدد ۷۱۰۷۳ میلیارد ریال بود
در ۱۰ ماهه این عدد ۷۸۰۵۷ میلیارد ریال است
#فصبا در اولین ماه سال مالی ۸۵۷۰ میلیارد ریال فروش داشته است
#خوساز  در مهر به ۳۶۵۰ میلیاردیال رسید  و ابان  با  رشد ۴۳۷۰ میلیرد ریال و اذر ۴۸۸۵ بود 
در دی این عدد ۵۰۷۱ میلیارد ریال بود و رشد کرد
۱۰ ماهه به ۳۹۰۱۳  میلیارد ریال رسیده است 
مدت مشابه سال قبل این عدد   ۲۷۳۸۹  میلیارد ریال است
#زنگان در دی ۱۱۱ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد  ۱۰۹۴ میلیاردریالی رسیده است
#پاسا کمی در فروش نسبت  به  ماه  قبل افت کرد
 در دی ۱۷۲۰  و آذر ۲۴۴۰ میلیاردریال بود .ابان  ۳۹۵۷ و مهر ۱۹۷۶ میلیارد ریال فروش ثبت کرد  کمی افت کرده است 
۱۱ ماهه ۲۱۲۷۵    میلیارد ریال بودمدت مشابه  سال قبل ۱۴۰۱۳   میلیارد ریال بود
#دشیمی در دی کمی افت کرد و ۱۰۱۳ میلیاردریال فروش داشت 
اذر ۱۳۸۶ و  ابان  ۱۳۸۳ میلیارد ریال و مهر ۱۳۳۸ میلیارد ریال فروش داشت 
۱۰ ماهه  ۱۲۶۰۰  میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه این عدد   ۷۶۳۹ میلیارد ریال بود. ۶ ماهه  ۷۴۷۸  میلیارد ریال فروش داشت
#وامین در دی ۷۶۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و ۲۱۹ میلیارد ریال سود مجمع محقق کرده است
#کساوه در آبان عدد بدی نداشت و ۱۵۸۱ میلیاردریال فروش زدو اذر با کمی افت  ۱۳۶۵ میلیارد ریال بود
در دی این عدد  ۱۱۹۷ میلیادر ریال بود و  جمعا ۱۰ ماهه به عدد  ۱۳۰۵۱  میلیارد ریالی رسیده است  .مدت مشابه  قبل  ۹۵۷۹ میلیاردریال است .  ۶ ماهه ۷۶۵۲  میلیارد ریال بوده
#گدنا در دی ۷۵۵ میلیاد ریال فروش داشت 
اذر ۷۹۴ ، مهر با کمی افت ۷۷۱ میلیارد ریال شد  و ابان هم ۷۹۱ میلیارد ریال بود
 در مجموع ۱۰ ماهه به ۷۹۹۵   میلیارد ریال رسیده است و کل سال  قبل ۶۰۲۴ میلیارد ریال بود
#اعتلا در دی ۳۵۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته  است
#کپرور  در دی خوب بود  ۱۷۷۲ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۵۵,۶۶۵,۹۱۳ ریال است
نسبت به دو ماه  قبل در آذر کمی بهبود داشت و ۱۲۵۶ میلیارد ریال فروش داشت  نرخ نیز ۵۴,۰۹۶,۲۳۳ ریال است
در ابان  ۸۳۴ میلیارد ریال فروش داشت و افت کرد و نرخ ۵۵,۳۸۰,۹۳۹ ریال است
مهر کمی افت کرد  ۱۰۰۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۵۷,۷۷۳,۸۱۶ ریال است
 ۱۰ ماهه   ۱۳۹۳۵   میلیارد ریال فروش رسیده 
۶ ماهه  ۹۳۳۵  میلیارد ریال فروش رسیده  بود
مدت مشابه سال قبل این عدد   ۹۴۶۹ میلیارد ریال بود
#ومعادن تا دی ۱۵,۱۴۸,۶۱۱ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#وتوکا  در دی  ۳۵۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته  است و تا دی ۱,۲۸۷,۶۱۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#شیران  سال مالی را با فروش ۷۶۳۴ میلیاردریالی اغاز کرده و رشد نزدیک به ۲ برابری را نسبت به مدت مشابه دارد 
فروش داخلي:هدف گذاری سالانه فروش محصول نرمال پارافین (NP) عمدتا در حوزه صادرات می باشد با این وجود تنها خریدارعمده داخلی این محصول شرکت پتروشیمی بیستون می باشد که با توجه به شرایط و برنامه تولید خود به صورت مقطعی و بعضی ماه های سال اقدام به خرید این محصول به عنوان ماده اولیه برای تولید LAB می نماید. نوسانات مربوط به فروش صادراتی محصولات در ماه های مختلف ناشی از تغییرات نرخ های جهانی نفت به عنوان مواد اولیه اصلی و نیزبالتبع شرایط بازار جهانی محصولات تولیدی می باشد.همچنین از جمله عوامل اثر گذار در بحث صادرات این محصولات وضعیت متغیر لجستیکی مربوط به آنها (حمل ونقل دریایی) می باشد که با توجه به شرایط تحریمی ایران در تعیین زمان حمل محصول و مقدار فروش صادراتی هرماه موثر خواهد بود.
#ذوب  اذر بهتر از ابان بود و دی از هر دو بهتر و در دی ۵۰۸۲۱ میلیارد ریال فروش ثبت کرد  
 مهر به ۴۴۳۱۶ میلیارد ریال رسید و کمی افت کرد  ابان هم  ۳۶۱۸۱ میلیارد ریال بود  و آذر به ۴۵۱۳۲ میلیارد ریال رسید
 ۱۰ ماهه  ۴۷۶۰۸۶  میلیارد ریال فروش داشت  فروش مدت مشابه قبل  ۳۵۳۴۸۰   میلیارد ریال بود
#زشریف در دی با فروش ۸۱۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اولین ماه سال مالی را آغاز کرد
#والماس تا دی ۱,۰۰۶,۱۸۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#سیستم در دی ۹۱۶ میلیارد ریال فروش محقق کرده است و ۱۰۰۰۸ میلیارد ریال تا ۱۰ ماهه سود محقق کرده است
#شملی در دی با عدد متفاوت ۴۶۰ میلیارد ریالی مواجه بود و به جمع فروش ۱۴۱۲ میلیارد ریالی رسیده است
#ونیکی در دی  ۸۲۳  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا دی ۵,۵۴۳,۱۰۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#دسبحان مهر و ابان   بالای ۲۰۰  بود و مهر ۲۰۴۵ میلیارد ریال  و آبان ۲۰۶۸ میلیارد ریال فروش داشت  در اذر با کمی افت  ۱۷۶۱ میلیارد ریال شد
در دی به عدد ۱۶۷۶ میلیارد ریال رسیده است  
 در ۱۰ ماهه  ۱۷۵۸۳    میلیارد ریال فروش داشت   و  مدت مشابه قبل این عدد  ۱۰۰۷۳  میلیارد ریال بود
 ۶ ماهه  ۱۰۰۳۲  میلیارد ریال فروش داست
#دلقما در دی ۷۸۰ و اذر ۹۶۶ میلیارد ریال فروش داشت و  ۱۰ ماهه ۹۵۳۱     میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه  قبل ۶۱۵۰  میلیاردریال بوده است
#درازک در دی ۱۸۳۳ میلیارد ریال فروش داشت و عدد خوبی ثبت کرد
اذر ۷۹۳ و  ابان با افت ۸۴۱ میلیارد ریال شد و این ۲ ماه افت داشت
مهر ۱۴۳۳ و  شهریور متفاوتی داشت و ۱۶۰۰ میلیارد ریال فروش زد
۱۰ ماهه ۱۰۲۵۸  میلیارد ریال فروش داشت 
 مدت مشابه  ۱۲۲۲۳  میلیارد ریال است
#ددانا  تابستان خوبی ثبت کرد پاییز افت داشت
در تابستان در تیر ۴۳۵۵ میلیارد ریال  و مرداد ۵۲۶۲ میلیارد ریال و شهریور ۵۱۲۸ میلیارد ریال فروش زد
در پاییز در مهر با کمی افت ۴۷۶۱ میلیارد ریال شده و ابان ۴۲۸۱ میلیارد ریال و اذر ۳۷۴۱ میلیارد ریال شد
در دی هم ۴۰۲۹ میلیارد ریال بوده است 
  ۱۰ ماهه  ۴۳۴۷۸   میلیارد ریال شد و مدت مشابه قبل ۲۵۶۳۸   میلیارد ریال است
#غگرجی ۲ماهی است بهتر می فروشد در ابان ۳۷۸ میلیارد ریال فروش زد و آذر بهتر بود و به ۴۴۶ میلیارد ریال رسید در دی به عدد  ۵۰۲ میلیاردریالی رسیده است   
۱۰ ماهه به ۳۲۴۶  میلیارد ریال رسیده است 
 مدت مشابه  قبل   ۳۴۶۰   میلیارد ریال بوده است
#بوعلی نرمال و خوب پیش می رود
در دی ۵۷۱۳۷ میلیارد ریال فروش داشت 
مهر و ابان خوب بود در اذر هم با درامد ۵۳۹۲۴ میلیارد ریالی مواجه بود  .
ابان ۵۳۷۶۱ و در سوی دیگر  فروش خوبی در مهر ثبت کرد و ۵۶۸۹۷ میلیارد ریال فروش داشت
۱۰ ماهه  ۴۴۷۸۷۲   میلیارد ریال فروش داشته  و مدت مشابه  قبل ۴۲۲۲۷۱ میلیاردریال بود
۶  ماهه  ۲۲۳۲۳۳ میلیارد ریال فروش داشت
#های_وب در دی با افت درامد ۱۳۰۰ میلیارد ریال فروش و درامد ثبت کرد 
آذر ۲۵۰۲ و ابان ۲۱۳۵ میلیارد ریال و مهر به فروش و درامد ۲۱۲۷ میلیارد ریالی رسیده است
این سهم در۱۰ ماهه به فروش  ۱۵۲۶۶ میلیارد ریال رسیده است
در توضیح اورده است : به اطلاع سهامداران محترم می رساند با توجه به ابهام در نحوه شناخت درآمد از بابت مشوق های دولت بابت پروژه فیبر نوری، شرکت کلیه مبالغ مربوط را در گزارش فعالیت ماهانه از ابتدای سال حذف و پس از دریافت پاسخ از کمیته فنی سازمان حسابرسی، صورت هاي مالی و گزارش درآمد ماهانه شرکت را بر اساس نظر حسابرس و کمیته فنی سازمان حسابرسی در صورت لزوم اصلاح خواهد نمود.
#پارس روند  صعودی در فروش داشت 
 در مهر به ۴۸۷۳۸ میلیارد ریال رسید و نرخ ۳۴۱,۶۶۴,۵۷۶ ریال است
در ابان این عدد ۵۲۹۱۵ میلیارد ریال شد و نرخ  ۲۹۴,۰۹۷,۰۲۴ ریال و افت کرد
در آذر به ۳۸۳۱۵ میلیاردریال رسید و نرخ  ۲۸۶,۴۲۷,۰۷۱ ریال بود
در دی این عدد ۵۲۳۴۲ میلیارد ریال بود و نرخ استایرن  ۳۸۸,۸۹۴,۱۲۷  ریال است .
۱۰ ماهه به   ۵۰۱۴۴۸   میلیارد ریال رسیده است  که ۲۰% از  سال  قبل بیشتر است. ۶ماهه به    ۳۰۲۶۱۲  میلیارد ریال رسیده
#شاراک  در دی و اذر هم  شبیه ماه های قبل بود
در مهر به ۲۶۲۲۷ میلیارد ریال رسید 
در ابان به ۲۶۶۶۳ میلیارد ریال رسید و اذر ۲۷۸۵۳ میلیارد ریال بود
در زمستان در دی ۲۶۸۵۰ میلیارد ریال شد .
جمعا۱۰ ماهه  ۲۴۱۲۸۳   میلیارد ریال بود  . این عدد مدت مشابه  قبل  ۱۹۱۲۸۸ میلیارد ریال بود
#حفاری در دی با درامد ۳۴۱۸ میلیارد ریالی اغاز کرد و به عدد ۳۳۷۷۰ میلیارد ریالی رسید که در ۱۰ماهه تقریبا  ۲ برابر مدت مشابه قبل فروش و درامد داشته است
دسته گل ستاره برای #تاپیکو
به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
#سمایه
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه  شرکت بانک سرمایه
درصد افزایش سرمایه: ۲۵۰۰ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: آورده نقدی سهامداران
#پسهند در دی ۴۲۹ و  اذر ۷۰۸ و  آبان  ۶۷۹ میلیارد ریال فروش داشت  به نظر پاییز خوبی زده  ولی زمستان اغاز خوبی نداشت
۱۰ ماهه  ۶۰۲۰   میلیارد ریال بود . مدت مشابه این عدد ۴۰۰۹ میلیارد ریال بود
#تماوند  پذیرش تعهد خرید سهام در عرضه اولیه سهام شرکت پارس فنر(فنر۱) توسط تامین سرمایه دماوند ، نسبت به ۲۰ درصد از کل سهام قابل عرضه در فرآیند عرضه اولیه (۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم به قیمت ۷،۸۸۱ ریال).کارمزد ثابت و قطعی این قرارداد ۲٫۵۰۰ میلیون ریال می باشد.
مجوز افزایش سرمایه ۲۳ درصدی #پارسیان از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۵۳ درصدی #فارس از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۳۰ درصدی #فملی از محل سود انباشته، صادر شد
مجوز افزایش سرمایه ۴۹ درصدی #مداران  از محل سود انباشته، صادر شد
مجوز افزایش سرمایه ۳۴ درصدی #کوثر از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۴۲ درصدی #فولای از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی #قمرو از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۴۰ درصدی #پدرخش از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۱۳۵ درصدی #دماوند  از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۱۱۵ درصدی #خفنر  از محل سود انباشته، صادر شد.
#ساینا  مجوز افزایش سرمایه ۱۲۰ درصدی ساینا  از محل  مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.
همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته   موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت ۲ سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.
مجوز افزایش سرمایه ۱۲ درصدی #کرازی  از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۹۸ درصدی #غپونه از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۳۹ درصدی #تجلی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۵۰ درصدی #اسیاتک از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۳۴ درصدی #دامین از محل سود انباشته، صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۴۲ درصدی #وتوشه از محل سود انباشته، صادر شد.
#عالیس سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-180 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳,۰۰۰,۱۲۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۵۹۹۹۸۸۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#غصینو  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-165 مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج-گروه صنعتي مينو-سالن ورزشي شرکت پارس مينو برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#سپید    اجاره ي مجتمع مرغ مادر ، کارخانه جوجه کشي و کارخانه خوراک دام و طيور شرکت سفيد رود 
تاريخ شركت در مزايده  ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ 
تاريخ اعلام نتايج  ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ 
نتيجه مزايده  اعلام به شرکت سپید ماکیان به عنوان برنده مزایده 
تضمين هاي ارائه شده  چک و ضمانت نامه بانکی. 
شرح مزايده (شامل توصيف نتيجه به دست آمده)  شرکت در مزایده اجاره ي مجتمع مرغ مادر ، کارخانه جوجه کشي و کارخانه خوراک دام و طيور شرکت سفيد رود در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ واعلام به شرکت سپید ماکیان به عنوان برنده مزایده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ 
مبلغ قرارداد و ذكر اعداد و ارقام، مطابق با آيين نامه هاي مرتبط و رويه هاي جاري (اگر برنده شده باشد)  ۶۴۲,۳۲۰ میلیون ریال
#حافرین با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-206 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر, نرسيده به پارک ساعي, شماره ۲۱۴۱، هتل سيمرغ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
افزایش نرخ در #بموتو 
  الکتروموتورهای ضد انفجار 
نرخ قبلي  ۳۱۷,۲۴۹,۰۱۲ ريال 
نرخ جديد  ۳۸۰,۶۹۸,۸۱۵ ريال 
 مشخصات محصول
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل  ۱۱۲,۶۹۴ میلیون ریال 
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل  ۴ درصد 
شرح  نرخ های درج شده بصورت میانگین فروش محصولات در ۴ ماه اخیر محاسبه شده است
#وپویا تا دی ۲,۱۳۰,۱۸۸ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#قثابت در دی با درامد ۵۰۸ میلیاردریالی مواجه بود و به عدد  ۵۰۵۲میلیارد ریال در جمع ۶ماهه  رسیده است
#بهپاک اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۳۰۳ میلیاردریالی آغاز کرده است
#غبهنوش در تابستان پرفروش بود  ولی مهر با افت فروش ۲۷۴۴ میلیارد ریال شد و ابان هم با کاهش ۲۵۲۰ میلیارد ریال بود در اذر سعی کرد کمی بهتر باشد و ۳۱۶۹ میلیارد ریال فروش داشت  در دی دوباره به ۲۶۹۸ میلیارد ریال رسیده است 
 ۱۰ ماهه ۳۶۹۶۳   میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل   ۲۳۲۰۹   میلیارد ریال بود
#وتجارت در  دی ۶۵۲۸۰  میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و   ۵۸۲۹۲   میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و
در  آذر  ۶۳۱۴۹  میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و  ۴۹۰۱۸   میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز  ۶ماهه  ۱۰۷۱۹۲ میلیارد ریال و ۹ ماهه ۱۴۳۲۲۲  میلیارد ریال بود
در ۱۰ماهه تراز ۱۵۰۲۱۰ میلیارد ریال بود .
#پی_پاد در اولین ماه سال مالی به فروش ۴۳۵۵ میلیارد ریالی رسیده است
#فاراک و قرارداد جدید 
بر اساس ابلاغیه شماره ۱۴۰۲/۸۶۵/۴۵۳۴۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (سهامی خاص) این شرکت برنده مناقصه فروش هفت قلم GATE VALVE به مبلغ ۷۳۱٫۹۲۲ میلیون ریال گردیده است. مدت زمان اجرای پروژه ۱۲ ماه از زمان انعقاد قرارداد می باشد.
#قنیشا در ابان با فروش ۵۴۴ میلیارد ریالی مواجه بود اذر به ۱۶۲۷ میلیارد ریال  و دی ۳۵۴ میلیارد ریال رسید و به عدد  ۴ ماهه  ۲۹۶۴   میلیارد ریال رسیده است
#بگیلان در دی با درامد ۷۷۶ میلیاردریالی مواجه بود و به جمع درامد و فروش ۳۳۳۴ میلیارد ریالی رسیده است
#حریل در آبان با فروش ۴۸۹ میلیارد ریالی مواجه بود و آذر ۳۴۲ و دی ۴۶۸ میلیارد ریال بوده و ۱۰ ماهه به عدد  ۴۴۸۹ میلیارد ریالی رسیده است
#وبوعلی تا دی ۱,۹۰۸,۲۳۷ میلیون ریال سود مجمع داشت
#کاذر  پاییز خوبی داشت زمستان را در دی با عدد  ۴۶۱ میلیاردریال اغاز کرد 
مهر خوبی ثبت کرد و ۵۸۰ میلیارد ریال فروش داشت 
 در ابان به ۵۷۸ میلیارد ریال رسید و اذر هم ۵۱۰ میلیارد ریال بود 
۱۰ماهه ۴۷۴۲   میلیارد ریال بود و مدت مشابه  قبل ۳۳۵۴ میلیارد ریال بوده است
#کاوه در دی کمی افت کرد و ۱۵۲۸۹ میلیارد ریال فروش  داشت 
شمش داخل ۱۹۵,۰۶۱,۲۱۴ ریال است 
پاییز خوبی داشت سهم  به ۳۲۵۵۹ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ  ۱۹۸,۴۱۵,۰۸۱ ریال است 
در آبان ۳۰۶۹۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ  داخلی ٢٠١,۵٨١,۴٧٩ ریال  است
مهر با  رشد خوب ۳۰۱۴۵ میلیارد ریال فروش داشت
  ۱۰  ماهه ۲۹۴۴۶۲   میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل شرکت  ۱۸۶۸۳۶  میلیارد ریال بود
#سپیدار در دی با فروش و درامد ۴۶۴ میلیارد ریالی به عدد  ۵۱۰۳ میلیارد ریال رسید
#شخارک  دی ماه به عدد ۱۲۱۵۲ میلیاردریال رسید
در اذر ۱۸۶۰۴ میلیارد ریال فروش داشت و فروش خوبی را  ثبت کرد نرخ  با کمی رشد ۱۰۲,۶۲۵,۵۷۳ ریال است  
در آبان ۱۲۹۶۴ میلیارد ریال  فروش داشت و نرخ  ٨٧,٨٧۴,٧٧۴  ریال است
مهر  ۱۴۴۲۱ میلیارد ریال فروش داشت  و ۵۵هزار تن به نرخ ۱۰۳,۰۲۶,۰۶۶ ریالی رسیده است 
  ۱۰ ماهه به عدد ۱۱۱۲۳۰    میلیارد ریالی رسیده .۶ماهه به عدد  ۵۳۰۸۱   میلیارد ریالی رسیده  بود
در دی ماه سال ۱۴۰۲، شش محموله پروپان، شش محموله بوتان و سه محموله متانول بارگیری شده است.
#کرومیت تازه وارد پرحاشیه بازار در دی ۱۰۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۷۸۰ میلیارد ریال جمع فروش ۱۰ماهه است .
#کرماشا دی خوبی زد و ۹۹۸۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۴۳,۰۲۰,۴۰۹ ریال است
مهر ۹۲۱۹  میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۲۹,۳۲۶,۸۹۸ ریال است
در ابان ۸۹۶۵  میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۴۲,۴۷۶,۱۹۶ ریال
در اذر  ۶۱۹۹  میلیارد ریال بود و نرخ  ١۴٣,۴٢٧,٠۴٩ ریال
۱۰ ماهه  ۶۶۷۲۱ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه    ۶۷۹۶۰ میلیارد ریال است
#قهکمت در دی ۲۲۹۴  میلیارد ریال  و ابان  ۳۱۶۱ میلیارد ریال رسیده و اذر  و به عدد ۱۲۸۴۱   میلیارد ریال رسید .
در ۱۰ماهه ۱۸۶۹۵ میلیارد ریال فروش داشته است
#کهرام در دی با عدد  ۷۰ میلیارد ریالی مواجه بود و به جمع فروش ۶۷۵ میلیارد ریالی در ۱۰ ماهه  رسیده است که مدت مشابه قبل ۵۰۹ میلیارد ریال بود
#غشصفا در مهر به ۳۳۲۱ میلیارد ریال  و ابان ۳۱۴۴ میلیارد ریال رسید   اذر به ۲۹۰۵  میلیارد ریال  و دی ۲۹۶۰ میلیارد ریال رسید و به عدد  ۲۹۰۵۹   میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه  قبل  ۲۶۶۵۴   میلیارد ریال بود
#وخارزم  در دی ۹۰۵  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آذر ۴,۸۴۴,۴۳۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است.
#بکابل
در مهر به عدد ۴۲۴۴ میلیارد ریالی رسیده و در حد  ماه  قبل بود  در ابان با کمی افت ۳۱۲۰ میلیار ریال شد  و اذر ۳۸۲۲ میلیارد ریال بوده است
در دی با رشد فروش ۴۱۳۷ میلیارد ریال فروخت
 ۱۰ ماهه  ۳۳۷۷۰  میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه  قبل  ۲۱۷۶۹ میلیارد ریال بود
#خبهمن تا دی ۲,۷۷۷,۲۵۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#شغدیر پاییز خوب دی کمی افت داشت  
 مهر   ۳۳۹۲ میلیارد ریال بود و نرخ ۳۰۳,۴۸۳,۷۱۸ ریال
در ابان به عدد  ۳۲۷۸ میلیارد ریال رسید و نرخ ۲۸۶,۳۰۳,۵۰۶ ریال است
در آذر به ۳۸۳۹ میلیارد ریال رسید و نرخ ۳۰۰,۸۹۳,۱۹۱ ریال
در دی این عدد  ۳۹۰۱ میلیارد ریال بود ونرخ  ۳۲۹,۹۷۸,۶۰۳ ریال شد
۱۰ ماهه فروش به ۳۵۸۴۹  میلیارد ریال رسید. ۶ ماهه  ۲۱۴۳۷   میلیارد ریال بود
مدت مشابه سال قبل  ۳۴۱۶۳  میلیارد ریال بوده است
#مرقام در دی فقط ۵۵ میلیارد ریال درامد داشت و به عدد ۶۵۳ میلیارد ریالی در ۴ماهه رسیده که کل فروش سال قبل ۷۱۵ میلیارد ریال بود
#کپارس ابان کمی کم شد و ۸۰۵ میلیارد ریال فروش داشت در آذر با رشد ۹۹۶ میلیاردریال شده و   دی به ۷۲۸ میلیارد ریال رسید و افت داشت 
 مهر هم  ۹۳۵ میلیارد ریال فروش داشت
۱۲ اهه ۱۰۴۵۶   میلیارد ریال فروش داشته است مشابه قبل      ۵۸۳۴  میلیارد ریال شده است
#جم_پیلن هم مثل جم وضعیت خوبی در فروش این ماه داشت و کمی بهتر شد و ۹۵۶۸ میلیاردریال فروش داشت و در آذر  ۴۴۱۶ میلیارد ریال فقط درامد ثبت کرده و جمعا ۱۰ماهه  ۸۳۰۲۰  میلیاردریال فروش داشت
#کچاد  پاییز بدی نداشت  و دی هم با ثبات است
 در مهر این عدد ۵۲۱۹۹ میلیارد ریال بود  و آبان ۴۹۲۸۶ میلیارد ریال بوده است در اذر به ۴۴۰۲۷ میلیارد ریال رسید و در دی ۴۵۹۲۹ میلیارد ریال داشت . 
۱۰مهه ۴۵۹۲۹     میلیارد ریال بود  و۶ ماهه ۲۷۰۷۰۶    میلیارد ریال      
 مدت مشابه قبل ۴۶۴۲۹۳    میلیارد ریال بوده است  .
#شپلی و #شمواد
  مقرر گردید جهت خرید دستگاه ها و تجهیزات مربوط به وایندرهای کارخانه یارن پلی استر ، با توجه به محدودیتهای ارزی و ریالی مبلغ یک میلیون دلار به صورت امانی در اختیارشرکت پلی اکریل بعنوان سرمایه پذیر قرار گیرد و بر اساس مفاد قرارداد ، مدت زمان بهره مندی شرکت سرمایه پذیر (شرکت پلی اکریل ایران)مبنای محاسبه منافع حاصل از اجرای طرح بهسازی و نوسازی می باشد.بدین معنی که از زمان تأمین وجه ارزی توسط شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی تا استرداد وجه امانی توسط شرکت پلی اکریل ایران مدت زمان تعهد محاسبه می شود و ۶۰ درصد عایدات حاصل از اجرای طرح ،مطابق مفاد قرارداد(عایدات کاهش ضایعات محصول نخ پلی استر ) در مدت مشابه زمان تعهد به شرکت سرمایه گذار تعلق خواهد گرفت. لازم به ذکر است ارز به صورت امانی در اختیار شرکت پلی اکریل ایران قرار می گیرد و متعاقب خرید ارز توسط شرکت پلی اکریل وجه ارزی به شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی مسترد می گردد.
#لپارس   فروش تلویزیون 
تاريخ انعقاد قرارداد  ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ 
طرف قرارداد  آقای غلامرضا حبیبی 
مبلغ قرارداد  ۲۳۴,۵۷۰ میلیون ریال 
نحوه تسویه  پس از امضا قرارداد با تسلیم ۷فقره چک به سررسید ۱۴۰۲/۱۲/۰۵لغایت ۰۵ / ۰۶ / ۱۴۰۳ 
شرح جزئيات قرارداد  فروش قطعی تلویزیون توسط فروشنده به خریدار جهت توزیع در استان کردستان
#شپارس زارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي ، جلوگيري از خروج نقدينگي از شرکت و همچنين استفاده از معافيت مالياتي مقرر شده در بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#وامید  در دی  ۳۴۳۹  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا دی ۱۲۱,۲۷۰,۵۵۰ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#وبانک تا دی ۵,۳۵۹,۸۱۹ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#فباهنر  پاییز خوبی داشت  دی هم مثل پاییز اغاز شد و ۹۰۳۶ میلیارد ریال فروش داشت 
درمهر ۷۵۶۶ میلیارد ریال   و ابان  ۹۱۳۵  و آذر ۹۱۸۶ میلیارد ریال بود
۱۰ماهه ۸۴۵۲۴  میلیارد ریال فروش داشت  که مدت مشابه قبل این عدد  ۵۴۸۶۵  میلیارد ریال بود
 ۶ ماهه ۴۹۵۹۹  میلیارد ریال فروش داشت
#کیمیاتک  رشد منظمی در فروش پاییز داشت در دی ولی افت کرد و ۲۸۰۳ میلیاردریال فروش داشت 
 در مهر به  ۳۱۱۱ میلیارد ریال  رسیده است و ابان  ۳۹۲۶ میلیادر ریال بود و اذر به ۴۱۵۷ میلیارد ریال رسیده است
۱۰ ماهه به ۳۳۰۱۶   میلیارد ریال رسیده و رشد فروش نسبت به مدت مشابه  قبل دارد که  ۲۲۲۱۷  میلیارد ریال بود
#شنفت  مهر  و ابان خوبی زد ولی آذر افت کرد 
در دی بهتر بود و ۱۰۴۳۵ میلیارد ریال فروش داشت 
در مهر  خوب بود و ۱۱۰۹۳ میلیارد ریال فروخت
در ابان   ۱۱۳۹۸ میلیارد ریال بوده است 
 آذر به ۸۷۶۰ میلیارد ریال رسید 
۱۰ ماهه  ۹۹۶۴۵  میلیارد ریال بوده است  .۶ ماهه  ۵۷۶۲۷ میلیارد ریال
مدت  مشابه سال قبل   ۷۵۹۰۱  میلیارد ریال است
#بکام در دی ۵۳۵ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد  ۶۷۴۹ میلیارد ریال رسیده است .
#نوری در دی متفاوت بود و ۱۰۳۹۷۲ میلیارد ریال فروش داشت 
آذر با افت ۳۵۸۸۷ و  ابان  به عدد ۸۴۶۵۷ میلیارد ریال در فروش رسیده است .
مهر ۱۵۱۸۳۲ میلیارد ریال بود  
سهم در۱۰  ماهه  ۹۴۵۲۸۳  میلیارد ریال بوده
  ۶ ماهه  ۵۷۰۶۲۴ میلیارد ریال بوده 
 مدت مشابه  سال قبل   ۸۵۹۱۱۷ میلیارد ریال بود
#غشان  شهریور ۱۵۰۷ میلیارد ریال و مهر ۱۶۰۴  میلیارد ریال فروش داشت
در ابان این عدد به ۱۹۵۰ میلیارد ریال رسیده  بود  و اذر هم ۱۵۵۹ میلیارد ریال بود در دی این عدد با افت دباره ۱۴۰۱ میلیارد ریال بوده
۱۰ ماهه  فروش به  ۱۵۶۰۳ میلیارد ریالی رسیده  و  ۱۲۱۸۶  میلیارد ریال فروش مشابه سال قبل بوده است
#درهاور در دی با عدد ۹۱۲ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۷۲۷۱ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه قبل ۴۱۰۶ میلیارد ریال بود
#سپ اولین ماه سال مالی را با فروش ۴۵۸۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است که از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#ثبهساز در اولین ماه سال مالی به عدد ۱۵۷۰ میلیارد ریال در فروش و درامد رسیده است
افزایش سرمایه ۵۰ درصدی #وتجارت از محل سود انباشته، مورد تائید حسابرس قرار گرفت
افزایش سرمایه  وتجارت  مورد تایید اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی سازمان حسابرسي ) قرار گرفت 
 گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور بهبود نسبت کفايت سرمايه، اصلاح ساختار مالي و استفاده از مزاياي معافيت مالياتي موضوع بند (هـ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
#فولاد در اذر کمی افت کرد و ۱۵۷۹۲۹ میلیارد ریال فروش زد
ابان  ۱۹۶۹۲۳ میلیارد ریال فروش داشت 
مهر خوبی زد و ۲۱۳۷۳۶ میلیارد ریال فروش داشت 
در دی ولی با فروش ۱۸۵۸۲۱ میلیاردریالی آغاز کرده است  .
 در مهر این عدد به ۲۸۰,۴۷۹ ریال و ابان  ۲۸۱,۹۵۰ ریال و  دی ۲۸۰,۱۹۵ ریال است
۱۰ ماهه ۱۹۸۹۶۷۵ میلیارد ریال فروش داشت . ۶ ماهه  ۱۲۳۵۲۶۵  میلیارد ریال فروش داشت
 مدت مشابه قبل     ۱۲۷۰۷۵۷  میلیارد ریال بود  .
#دلر مهر خوبی زد و ۴۰۰۰ میلیارد ریال فروش داشت  و ابان ۴۰۰۱ میلیارد ریال است و آذر به ۳۵۱۲ میلیارد ریال رسیده است و کمی افت داشت  دی هم  ۳۳۰۶ میلیارد ریال بود
 ۱۰ ماهه ۳۴۷۶۱   میلیارد ریال بود 
 ۶ ماهه ۱۹۷۳۱   میلیارد ریال
#خمحور در دی ۳۵۴۵ و  آذر ۲۸۶۳ و ابان ۲۴۶۶ میلیارد ریال  مواجه بود و ۱۰ ماهه به  ۲۶۹۰۹  میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل ۲۰۴۶۸  میلیارد ریال بود
#شیراز  پاییز خوبی داشته  و دی هم خوب پیش رفت
مهر خوبی داشت و با فروش ۱۹۲۴۱ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴۹ هزار تن با نرخ  ۱۲۸,۴۷۷,۸۳۰ ریال صادر کرده است 
ابان به  عدد  ۲۲۹۵۴ میلیارد ریال رسید و ۷۴ هزار تن با نرخ  ۱۳۲,۰۹۴,۳۲۸ ریالی صادر کرده است 
در آذر به عدد ۱۹۹۷۲ میلیارد ریال رسیده است و ۵۶ هزار تن  ۱۲۲,۵۶۴,۴۲۵ ریال صادر کرده است
در دی ۲۱۲۰۳ میلیارد ریال فروش زد و عدد خوبی را ثبت کرد ۶۸ هزار تن با نرخ  ۱۱۵,۱۴۳,۸۴۸ ریال صادر کرده است
 ۱۰ ماهه  ۱۷۶۷۹۷   میلیارد ریال بوده است  که کمی کمتر از مدت مشابه سال قبل است
#سهگمت سال مالی را با فروش ۹۷۵ میلیارد ریالی تمام کرد و به عدد  ۱۵۶۲۴ میلیارد ریال رسیده است  .
#خاور پاییز خوبی را پیش  برد 
در اذر ۵۰۵۷۷ میلیارد ریال فروش داشت  ،  آبان  ۵۰۱۷۲ و در  مهر ۴۰۱۴۹  میلیارد ریال فروش داشت
در اغاز زمستان هم در دی ۵۰۷۴۱ میلیادر ریال فروش داشت 
۱۰ ماهه به ۳۵۰۳۲۹  میلیارد ریال رسید در حالی که۱۰ ماهه  قبل کل فروش به  ۲۸۴۸۰۲  میلیارد ریال رسیده بود
۶ ماهه به ۱۵۸۶۸۸ میلیارد ریال رسیده بود
#دریشمک در اولین ماه سال مالی به فروش ۳۳۹ میلیارد ریالی رسیده است
#انتخاب در اولین ماه سال مالی  ۱۰۷۷۲ میلیارد ریال فروش داشت و کمی از مدت مشابه سال قبل کمتر است .
#فروسیل در مهر بهتر بود و ۶۲۵ میلیارد ریال فروش داشت  در ابان به  ۴۱۷ میلیاردریال رسید  و اذر ۴۸۱ میلیارد ریال فروش زد
در زمستان در دی با رشد ۶۸۲ میلیارد ریال فروش داشت 
۱۰ ماهه ۵۳۷۴   میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل این عدد ۳۴۱۳  میلیارد ریال بوده است
#افق در آذر  و دی کمی متفاوت تر و بهتر از ماه های قبل ظاهر شد
در مهر ۵۳۴۸۴ میلیارد ریال
در ابان ۵۵۸۵۷ میلیارد ریال بود که آذر به ۶۴۸۱۴ میلیارد ریال رسید . دی به ۶۵۹۲۷ میلیارد ریال رسید
۱۰ ماهه به   ۵۱۱۸۱۴ میلیارد ریال رسید که مدت مشابه این عدد   ۲۷۳۶۴۳  میلیارد ریال بود
#مرقام  خدمات سرویس ، نگهداری ، تعمیر و پشتیبانی سخت افزاری ۳۵۳ دستگاه های خودپرداز و سالنی برندهای GRG , NCR بانک سرمایه در دفاتر ثبت و سود و زیان آن در صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به مبلغ ۱۲٫۸۷۲ میلیون ریال سود نشان داده می شود و از زیان انباشته شرکت کسر می گردد .
#غگل دی خوبی داشت 
در مهر با فروش و درامد ۲۲۲۲ میلیاردریالی آغاز کرده است  و ابان به ۲۲۸۷ میلیارد ریالی رسید  و آذر با کمی رشد ۲۲۹۵ میلیارد ریال بود
در زمستان ۲۴۰۸ میلیارد ریال فروش داشته و رشد داشت ۴ ماهه  ۹۲۱۴ میلیترد ریال بود و  تقریبا  ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#فسپا دی  خوبی را زد  و ۴۳۶۸ میلیارد ریال فروش داشت 
در آذر ۴۶۰۹ و آبان  به عدد ۴۴۷۲ میلیارد ریالی رسیده بود و ۱۰ ماهه  ۳۴۶۹۱ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه  ۲۶۸۹۲   میلیارد ریال بود
#کگهر در دی با فروش خوب ۵۰۶۵۹ میلیارد ریالی اولین ماه سال مالی را اغاز کرده است .
#پاکشو   کمی در ابان  بهتر بود و ۸۹۷۳ میلیارد ریال فروش داشت 
سهم فروشش در  آذر  ۱۰۵۰۰  میلیارد ریال شده  و دی هم  عدد خوب ۹۴۲۶ میلیارد ریالی را داشت
در مهر به ۷۴۹۰ میلیارد ریال  رسید
۱۰  ماهه به ۷۶۷۵۱   میلیارد ریال بوده  است .
 ۶ ماهه به ۴۰۵۶۱  میلیارد ریال  بود
به استحضار می رساند در راستای ثروت آفرینی سهامداران محترم و با توجه به اطلاع رسانی های قبلی در خصوص بهره برداری از خطوط تولیدی مدرن شرکت پاکان به شو(سهامی خاص) از این پس علاوه بر انتشار گزارشات ماهانه شرکت اصلی، آمار تولید و فروش شرکت پاکان به شو در پیوست گزارشات ماهانه کدال نیز افشاء می گردد.شایان ذکر فروش دیماه شرکت اصلی ۹،۴۲۶،۰۱۵ و شرکت فرعی مبلغ ۲،۵۷۰،۵۱۲ میلیون ریال در مجموع ۱۱،۹۹۶،۵۲۷ میلیون ریال می باشد.
#غمارگ در اولین ماه سال مالی به فروش ۲۲۴۲ میلیارد ریالی رسیده و ۲ برابر مدت مشابه قبل فروش داشته است
#سپاها در اولین ماه سال مالی به فروش ۲۷۷۹ میلیارد ریالی رسیده است  در ابان به  ۲۲۰۱  و آذر با کمی افت  ۱۷۲۵میلیارد ریال رسید
در دی به ۲۴۶۸ میلیارد ریال رسیده است
۴ ماهه  ۹۱۷۴   میلیارد ریال بود که ۲ برابر مدت مشابه قبل است
ش ۲۲۴۲ میلیارد ریالی رسیده و ۲ برابر مدت مشابه قبل فروش داشته است
#سپاها در اولین ماه سال مالی به فروش ۲۷۷۹ میلیارد ریالی رسیده است  در ابان به  ۲۲۰۱  و آذر با کمی افت  ۱۷۲۵میلیارد ریال رسید
در دی به ۲۴۶۸ میلیارد ریال رسیده است
۴ ماهه  ۹۱۷۴   میلیارد ریال بود که ۲ برابر مدت مشابه قبل است

بتا سهم

#کدال_نگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *