#ولراز با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-02A-182 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت ۳۰ روز و تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ تمدید گردید

 

#مبین سهم شرکت پتروشیمی زاگرس از گاز تولیدی نسبت به کل گاز توزیع شده بین مشتریان: ۱-گاز خوراک ۵۸ درصد ۲-گاز سوخت ۱۱ درصد
#خپارس شرکت پارس خودرو در نظر دارد تعدادی از خودروهاي کارکرده، مستعمل و مازاد خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.
#زشریف در ۱۲ماهه ۷۹۳ ریال سود محقق کرد
#بمولد در گزارش ۱۲ماهه به سود ۵۸۹ ریالی رسیده است
سهم در گزارش ۹ماهه ۴۶۸ ریال سود محقق کرده بود
#وزمین پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبنی بر انتشار گواهي سپرده به استحضار می رساند با عنايت به مجوز شماره ۰۲/۲۷۶۱۹۸ به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري خاص با نرخ سود علي الحساب ۳۰ درصد سالانه (بازخريد قبل از سررسيد با نرخ ۱۲ درصد) براي اين بانک به ميزان ۴۶,۵۰۳ ميليارد ريال با نرخ سپرده قانوني ۱۰ درصد با هدف تأمين سرمايه در گردش طرح هاي با بازدهي بالاي واحدهاي توليدي و طي بازه زماني ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ الي ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به مشتريان عرضه گرديده است
#رمپنا در ۹ماهه به سود ۶۸۱ ریالی رسیده است و باید گزارش ۱۲ماهه را در نظر داشت و یا به گزارش تلفیقی استناد کرد
#چکاپا در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده سود تلفیقی ۱۱۲ ریال و در سود اصلی ۹۰ ریال بوده است
مهم برای #همراه اول
سرمايه گذاري توسعه نور دنا در ۱۲ماهه ۱۸۰۱۵ میلیارد ریال سود خالص محقق کرد
#گکوثر و افزایش نرخ محصولات
شرح افزایش حدود ۲۶% در نرخ فروش خدمات اقامتی جهت اعمال از اول اسفند ماه ۱۴۰۲
#بمپنا در گزارش ۹ماهه به سود ۴۰۶ ریالی رسیده است
#دعبید در گزارش ۱۲ماهه به سود ۸۴۶ ریالی رسیده است
در ۶ماهه تلفیقی ۴۰۳ ریال و در سود اصلی ۴۰۱ ریال بوده است در ۹ماهه این عدد  به  ۶۰۶ ریال رسید و ۲۲۵۱۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۵۱۵۵ میلیارد ریال سود خالص داشت
در ۱۲ماهه به سود عملیاتی ۳۱۵۴۶ میلیارد ریالی رسیده است و در سود خالص ۲۱۱۳۷ میلیارد ریال بوده
#قتربت در گزارش ۶ماهه به سود ۱۰۹۳ ریالی رسیده است
#شپلی در ۱۲ماهه به سود ۶۳ ریالی رسیده
در ۹ماهه سهم  در سود عملیاتی خوب بود و ۲۵۹۰  میلیارد ریال شد ولی در هزینه ها موفق عمل نکرد و سود خالص به ۱۱۱۳ میلیارد ریال رسیده 
بخشی از سود سرمایه گذاری ها در پایان دوره شناسایی شده است.
در ۱۲ماهه به سود عملیاتی ۳۱۱۱ میلیارد ریالی رسیده است و در سود خالص ۱۷۵۳ میلیارد ریال شده و رشد داشته است.
شرکت سرمايه گذاري تبار ثامن #وتبار در ۱۲ماهه به سود ۱۲۵۷ ریالی رسیده است
#وصنا در گزارش ۱۲ماهه به سود ۴۹۱ ریالی رسیده است
#ثبهساز در گزارش ۱۲ماهه به سود ۶۱۴ ریالی رسیده است
#رکیش در گزارش ۱۲ماهه به سود ۱۰۳ ریالی رسیده است
#کاما و شناسایی سود ۴۶ میلیارد تومانی
با توجه به گزارش کارشناسی و پیشنهاد خرید شش واحد آپارتمان از سوی شرکت توسعه فراچین قشم (سهامی خاص) به مبلغ ۱،۲۵۹،۰۰۰ میلیون ریال که بهای کارشناسی رعایت گردیده است، شرکت توسعه فراچین قشم (سهامی خاص) به عنوان برنده اعلام گردید.
#وامیر هم ۴۰۰ میلیارد ریال سود شناسایی کرده است
#فسوژ هم ۲۸۰ میلیارد ریال سود شناسایی کرده است
با توجه به گزارش کارشناسی و پیشنهاد خرید دو واحد آپارتمان از سوی شرکت توسعه فراچین قشم (سهامی خاص) به مبلغ ۳۵۸،۰۰۰ میلیون ریال که بهای کارشناسی رعایت گردیده است، شرکت توسعه فراچین قشم (سهامی خاص) به عنوان برنده اعلام گردید.
#زماهان در ۹ماهه  ۲۵۹  ریال زیان محقق کرده بود در ۱۲ماهه ۲۰۲ ریال زیان ساخته است
شرکت بيمه اتکايي ايرانيان #اتکای در ۱۲ماهه به سود ۵۱۴ ریالی رسیده است
#دیران در گزارش ۱۲ماهه با سرمایه قدیم به سود ۱۰۴۴ ریالی رسیده است
#کی_بی_سی در گزارش ۱۲ماهه به سود ۱۵۹۳ ریالی رسیده است
#قپیرا در ۶ماهه به سود ۷۲۴ ریالی رسیده است
#وتجارت با توجه به عدم صدور مجوز افزايش سرمايه از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ و در محل سالن همايش هاي الغدير- ساختمان مديريت امور اعتباري بانک تجارت برگزار گردد
افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی #های_وب از محل سود انباشته، مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#سهگمت #ستران
صنايع سيمان نهاوند در ۱۲ماهه به سود ۲۵۶۵ میلیارد ریالی رسیده است
#بایکا در ۱۲ماهه به سود ۳۷۵ ریالی رسیده است
#زپارس در گزارش ۱۲ماهه به سود ۱۶۴۵ ریالی رسیده است . در ۹ماه سود ۱۱۹۷ ریال بود و بد نبوده است در ۶ماهه دوم سهم شاهد رشد چشم گیر هزینه ها بوده و باید توضیحاتی را داشته باشد
#غمارگ در ۱۲ماهه خوب بود و ۱۸۰ ریال سود محقق کرد در ۹ماهه سود هر سهم ۱۱ ریال بود و ۱۳۵۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۰ میلیارد ریال سود خالص داشت در ۱۲ماهه سود عملیاتی خیلی تغییر نکرد و ۱۳۰۲ میلیارد ریال بود و سود خالص با درامد های غیرعملیاتی ۱۷۶۳ میلیارد ریال شد
#وسپهر #ثمسکن فروخت و ۴۳۲ میلیارد تومان از محل فروش آن سود شناسایی کرده است .
#خساپا شركت سايپا در نظر دارد ۲۳٫۶۷ درصد از سهام شركت آزمون جاده اي خودرو (قبل از بهره برداري) را واگذار نمايد. ميزان سپرده شركت در مزايده معادل ده درصد قيمت پايه مي باشد.
#های_وب و شناسایی سود
احتراماً عطف به افشای اطلاعات با اهمیت با موضوع قرارداد خرید ملک توسط شرکت پارسان لین (شرکت فرعی) در سامانه کدال مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ به استحضار می رساند: از آنجائیکه درزمان خرید ملک موسوم به سردخانه میدان بهمن مجوز کمیسیون ماده ۵ شهرداری اخذ نشده بود پیگیری های صورت گرفته توسط بانک شهر منجر به رای کمیسیون ماده ۵ به شماره ۶۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ شد که مبنی بر واگذاری ۵۲ درصد از مساحت زمین به شهرداری و کاهش مساحت عرصه ملک موصوف را در برداشته است. هدف از خرید ملک مزبور ایجاد مرکز داده و همچنین پارک ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است که با توجه به اینکه ۵۲ درصد از مساحت ملک مزبور براساس رای کمیسیون ماده ۵ به شهرداری واگذار شده است دیگر مناسب سرمایه گذاری از نظر شرکت نمی باشد. با توجه به مراتب فوق و توافقات صورت گرفته و براساس واریزی های انجام شده توسط شرکت پارسان لین و با احتساب نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۲ مطالبات شرکت از بانک شهر برابر با مبلغ ۴٫۲۸۲٫۹۲۶ میلیون ریال تعیین شده است که ۵۰ درصد آن به مبلغ ۲٫۱۴۱٫۴۶۳ میلیون ریال به صورت نقد و مابقی به صورت سپرده بلندمدت یکساله بر مبنای سود مصوب بانک مرکزی ج.ا.ا با نام شرکت پارسان لین اقدام گردد. شایان ذکر است که از بابت اقاله این قرارداد تقریبا مبلغ ۲٫۳۰۸٫۷۴۷ میلیون ریال سود در دفاتر شرکت پارسان لین (شرکت فرعی) شناسایی خواهد شد.
#سکارون شرکت سیمان کارون در نظر دارد عملیات استخراج و حمل مواد معدنی خود را واقع در استان خوزستان ۴۵ کیلومتری مسجد سلیمان را از طریق مناقصه به پیمانکاران صاحب صلاحیت فنی ، مالی ، مدیریتی دارای گواهی صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی می باشد واگذار نماید.متقاضیانی که دارای توانایی اشاره شده فوق الذکر در این زمینه باشند
#داوه دریافت مجوز افزایش نرخ ۳ قلم از سبد محصولات در دی و بهمن ماه ۱۴۰۲ از طرف سازمان غذاو دارو و مجوز افزایش نرخ محصول اصلی محصول استیل سیستئن ۶۰۰ میل گرم در بهمن ماه ۱۴۰۲
#خراسان در اجرای ماده ١٣ دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به استحضار میرساند طبق اعلام شرکت گاز استان خراسان شمالی و برقرار گردیدن گاز خوراک و سوخت، واحد کریستال ملامین از ساعت ١٣ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/١١/۳۰در مدار تولید قرار گرفت.
#بموتو و افزایش سرمایه
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲۰,۱۴۶,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۶,۰۰۴,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور بهبود ساختار مالي ،جلوگيري از خروج وجه نقد و به منظور حفظ و تقويت سرمايه در گردش که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#حخزر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-02A-096 مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱,۰۸۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۲,۴۸۹,۶۱۳,۶۵۹ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۳۰,۳۸۶,۳۴۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
مهم برای #شگستر
انعقاد اولین قرارداد فروش محصولات
تاريخ انعقاد قرارداد ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
طرف قرارداد شرکت پارس الکل
مبلغ قرارداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نحوه تسویه –
شرح جزئيات قرارداد به موجب این قراداد شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس به صورت حق العمل کاری، ذرت از مشتری دریافت نموده پس از انجام عملیات و فرآیند تولید بایواتانول و کنجاله تخمیری حاصله را به مشتری تحویل می دهد و مابه ازا حق العمل دریافت می نماید.
#پخش البرز سهم در مهر ۱۹۳۷۳ میلیارد ریال و ابان ۱۸۹۷۲ میلیارد ریال و اذر ۱۷۵۳۰ میلیارد ریال درامد بود
در زمستان در دی به فروش ۱۶۶۶۲ میلیارد ریالی رسید و بهمن به ۱۹۷۴۸ میلیارد ریال رسید و رشد کرد
۱۱ ماهه ۱۹۱۳۳۵ میلیارد ریال فروش داشت . کل عدد سال قبل ۱۴۷۳۹۲ میلیارد ریال بوده است
#خودرو هم فروش شرکت شریک با سایپا را اگهی کرد
شركت ايران خودرو در نظر دارد ۰۸ر۳۴درصد از سهام شركت آزمون جاده اي واگذار نمايد
#لسرما در دی با فروش ۲۷۵ میلیارد ریالی مواجه بود و بهمن به ۱۳۳ میلیارد ریال رسید و ۱۰ماهه ۱۹۰۶ میلیارد ریال فروش داشت

بتا سهم

#کدال_نگر

مجوز افزایش سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *