#وشهر   فروش ۹ رقبه از املاک مازاد بانک شهر با شرایط نقد، نقد واقساط از طریق اعطای تسهیلات

 

#قثابت در بهمن به فروش ۵۹۰ میلیارد ریالی رسیده و جمع فروش ۵۶۴۲ میلیارد ریال بوده است . مدت مشابه سال قبل ۴۸۱۳ میلیارد ریال بود
#ثرود در بهمن با درامد ۳۴۷ میلیارد ریالی مواجه بوده است  و به جمع ۵ماهه  ۱۸۲۴ میلیارد ریال رسیده است
#قمرو در دی با فروش ۸۷۳ میلیارد ریالی  و بهمن  ۶۶۶ میلیارد ریال مواجه بود و به عدد ۶۰۰۹ میلیارد ریال فروش در ۷ ماهه  رسیده است
#سغرب  تابستان بهتر از پاییز بود دی  و بهمن هم شبیه هم بود
 در پاییز با فروش ۸۸۸ میلیاردریالی آغاز کرد  و آبان ۷۹۷ میلیارد ریال شد  و اذر ۷۸۱ میلیارد ریال بود
در دی با درامد ۷۵۵ میلیارد ریالی مواجه بود  و بهمن به ۷۵۵ میلیارد ریال  رسید .
۱۱ ماهه به   ۹۰۵۵    میلیارد ریال رسیده که مدت مشابه  قبل ۶۱۲۸ میلیارد ریال بود
#خنصیر  نرمال پیش می رود
 مهر به  ۵۷۹ میلیاردریال رسید  در  ابان به ۶۱۶ میلیارد ریال رسید و آذر ۵۳۰ میلیارد ریال بود
در دی این عدد ۵۶۷ میلیارد ریال و بهمن ۵۵۴ میلیاردریال  بود و خیلی تغییر نکرد
۱۱ ماهه  ۶۰۰۷  میلیارد ریال شده  و مدت مشابه قبل ۳۱۸۵    میلیارد ریال بود
#لپارس در بهمن به فروش ۸۳۳ میلیارد ریالی رسیده است و ۱۷۲۹ میلیارد ریال فروش داشت
#شوینده در بهمن  ۳۳۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#زکشت بهمن کمی رشد داشت
 آبان  ۴۱۹ میلیارد ریال و در اذر با کمی رشد این عدد ۴۴۴ میلیار ریال شده بود
در دی به ۴۵۴ میلیارد ریال و بهمن ۴۹۸ میلیارد ریال رسیده و ۱۱   ماهه  ۴۷۰۹  میلیارد ریال بود که مدت مشابه  قبل  ۳۲۴۶ میلیارد ریال بود
#کساپا  در بهمن ۳۹۹ و دی با فروش ۳۲۹ میلیارد ریالی مواجه بود . ابان  ۴۰۹ میلیادر ریال فروخت  و اذر به ۳۲۹ میلیارد ریال رسید  و بهمن کمی افت قبل را جبران کرد
۱۱ ماهه ۴۸۷۸  میلیارد ریال فروش داشته است
#قاسم در بهمن  ۱۳۸۶۶ و دی ۱۰۴۷۰ و  اذر ۱۱۵۱۲ ،میلیار ریال بود
۱۱ ماهه ۱۱۹۳۶۴   میلیارد ریال رسیده است و۱۲ماهه قبل   ۱۱۷۵۵۰  میلیارد
#خپویش در بهمن کمی بهتر بود و ۳۲۳۲ میلیارد ریال فروش داشت 
دی ۲۷۴۵ میلیار ریال فروش داشته  ، اذر ۲۸۲۶ و  ابان ۲۹۸۵ میلیارد ریال فروش داشت
۱۱ماهه  ۳۴۶۴۸  میلیارد ریال فروش داشت.
#گکوثر اولین ماه سال مالی به فروش ۱۸۰ میلیارد ریالی رسیده و در بهمن به ۱۹۳ میلیارد ریال رسید و ۲ماهه  ۳۷۴ میلیارد ریال بوده است  .
#سدور  در بهمن با کمی افت  ۵۶۹ و دی ۷۲۴ و اذر ۸۷۰ میلیارد ریال بود ولی در ابان کمی افت  فروش داشت و در ابان ۳۵۱ میلیارد ریال فروش زد  مهر ۸۲۳ میلیارد ریال فروش داشت 
۱۱ ماهه  ۷۶۶۴   میلیارد ریال فروش داشت  که مدت مشابه  قبل  ۴۳۳۹  میلیارد ریال بود
#کترام در بهمن  ۲۸۶ و دی با فروش ۲۳۷ میلیارد ریالی به عدد ۳۶۴۰ میلیارد ریال در ۱۱ ماهه  رسیده است. که مدت مشابه قبل ۳۳۱۱ میلیارد ریال بود
#سابیک پاییز خوب بود ولی در بهمن با افت مواجه شد
.سهم در مهر ۲۹۱۵ میلیارد ریال فروش داشت  و ابان ۲۹۱۹ میلیارد ریال شد   در اذر به  ۲۷۳۷ میلیارد ریال رسید .
در زمستان هم با ۲۵۵۷ میلیارد ریال شروع کرد و و بهمن ۱۹۵۵ میلیارد ریال و کمی کم شد .
  ۱۱ماهه  ۲۷۸۳۱  میلیارد ریال فروش زد .  ۶ ماهه  ۱۴۷۴۶  میلیارد ریال فروش  داشت
 مدت مشابه قبل   ۱۶۱۴۰ میلیارد ریال بود
#فروس پاییز خوبی داشت   و بهمن هم کمی رشد کرد 
مهر با رشد ۱۰۱۶ میلیاردریال و ابان ۱۰۲۶ میلیارد ریال و اذر ۱۰۲۰ میلیارد ریال شد  و دی به ۱۰۵۳ میلیارد ریال رسید  و بهمن هم  ۱۱۲۰ میلیاردریال بود و کمی رشد داشت 
  ۱۱ ماهه به ۱۱۷۱۲   میلیارد ریالی رسیده   است   ۶ ماهه به ۶۴۷۴   میلیارد ریالی رسیده  بود
مدت مشابه این عدد   ۸۷۸۶ میلیارد ریال بود
#خشرق 
 در اغاز فصل در مهر ۳۰۵۳ میلیارد ریال شده و و ابان به ۳۱۶۸ میلیارد ریال رسید
در اذر این عدد به ۳۲۵۹ میلیارد ریال رسیده
در زمستان در دی ۳۸۰۰ میلیارد ریال رسید و بهمن  ۳۶۶۹ میلیارد ریال بود
  ۱۱ ماهه به ۳۶۳۰۱  میلیارد ریال رسیده است
  در مدت مشابه سال قبل این عدد۲۲۷۷۰  میلیارد ریال بود
۶ ماهه به ۱۹۳۴۹  میلیارد ریال  بود
#کتوسعه در دی به عدد ۲۳۵ میلیاردریالی و در بهمن به ۳۳۷ میلیارد ریال رسید و ۲ماهه  ۵۷۲ میلیاردریال فروش داشت و مدت مشابه  قبل ۴۱۴ میلیارد ریال بود
#کمینا  ۱ فقره قرارداد امضاء شده و نهایی فی مابین این شرکت با شرکت مشتری به ارزش ۲۳۳٫۵۷۲ میلیون ریال بابت فروش ۵٫۰۶۷٫۳۶۰ عدد بطر منعقده شده است که در سال ۱۴۰۳ تولید و تحویل خواهد شد.
#رنیک در آذر خیلی خاص نبود و ۲۲۶۹ میلیارد ریال درامد داشت  در دی این عدد  با رشد به ۲۹۹۰ میلیارد ریال رسید  و بهمن ۳۰۸۰ میلیارد ریال شد .
آبان عددخوبی داشت و ۵۶۴۳ میلیارد ریال درامد داشت.  مهر  به ۳۴۲۰ میلیاردریالی رسیده است 
۱۱ ماهه ۳۳۵۰۰   میلیارد ریال بوده است و کل سال قبل شرکت ۳۳۱۴۳  میلیارد ریال بود
#فخاس  در بهمن با رشد فروش ۲۸۶۰۶ میلیارد ریال فروش داشت و دی ۱۷۷۹۱ و رشد خوب داشت  .
 آذر ۱۱۵۲۴ میلیارد ریال و  آبان با عدد ۱۴۹۱۰ میلیارد ریالی مواجه بود
در ۱۱ ماهه به عدد ۱۷۴۱۹۹  میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل  ۱۱۵۲۱۵ میلیارد ریال شد
#شلرد  با پیگیری های انجام شده، گاز ورودی طی روز جاری وصل شده و مراحل راه اندازی و وارم آپ ،در حال انجام می باشد وطی روزهای آتی در مدار تولید قراردادن واحد اوره به اطلاع سهامداران محترم رسانده خواهد شد.
#شدوص در بهمن با کمی افت  ۱۵۲۹  و  دی هم خوب بود و ۱۶۹۳ میلیارد ریال فروش داشت 
اذر ۱۶۸۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۵۴۵,۰۲۴,۵۴۵ ریال
ابان خوبی زد و ۱۵۸۸ میلیارد ریال فروخت
 ۱۱ ماهه ۱۶۱۵۸  میلیارد ریال فروش داشت.  مشابه  قبل  ۹۹۷۱ میلیارد ریال فروش داشت .   ۶ ماهه  ۸۲۰۰  میلیارد ریال
#کنور زمستان  را گرم آغاز کرد و با  فروش ۷۳۱۳ میلیاردریالی مواجه  بود  در بهمن با کمی افت به ۳۸۵۵ میلیارد ریال رسیده است .
 اذر هم خوب بود و ۵۴۳۷ میلیارد ریال فروش داشت
 ابان مثل ۲ماه قبل نبود و ۳۰۸۸ میلیاردریال فروش داشت
 در مهر این عدد ۶۵۱۷ و۱۱ ماهه  ۵۲۲۸۸  میلیارد ریال بود که بیش از ۲  برابر مدت مشابه قبل است
۶ ماهه  ۲۶۰۴۷  میلیارد ریال بود
#زپارس اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۸۰ میلیارد ریالی اغاز کرد که خیلی فرقی با ماه مشابه سال قبل ندارد در بهمن به ۱۹۵ و ۲ماهه  ۳۷۶ میلیاردریال رسید
#حپترو در آذر با درامد ۱۷۳ میلیارد ریالی  و دی در حوالی ۱۸۷ میلیادر ریالی مواجه  بود و بهمن هم همین بود و ۱۸۳ میلیارد ریال فروش زد و ۱۱ ماهه به عدد  ۲۰۴۲  میلیارد ریال رسیده است که بیش از کل سال قبل است
#حفارس در ابان  ۱۰۶۸ میلیارد ریال و آذر ۱۰۸۷ میلیارد ریال درامد داشت و دی با کمی رشد به ۱۲۱۸ میلیارد یال رسید  و بهمن هم ۱۱۹۳ میلیارد ریال بود
 درامد ۱۱ ماهه سهم   ۱۲۴۹۵  میلیارد ریال است
#فجر در بهمن خوب بود و عدد جالبی را داشت  و ۵۷۹۶ میلیارد ریال فروش داشت  نرخ ۴۳۱,۳۸۴,۸۱۴ ریال شد و با کمک موجودی ۱۲ هزار تن فروخت
دی ۳۶۲۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۳۵,۲۱۵,۵۸۲ ریال بود
آذر با کمی افت ۲۶۳۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۳۴,۴۴۱,۳۳۵ ریال بود
  در مهر ۳۵۶۹  میلیارد ریال فروخت و نرخ ۴۲۹,۶۹۲,۱۴۶ ریال بود
    ۱۱ ماهه به فروش  ۵۳۵۱۰   میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه  ۴۶۳۷۱  میلیارد ریال است
#ناما ۱۰۰۰ ریال تقسیم کرد
#غپونه پاییز خوبی زد  بهمن هم بد نبود و ۹۴۱ میلیارد ریال فروش داشت
در مهر با فروش ۶۸۶ میلیارد ریالی مواجه بود و و ابان با عدد ۹۴۰ میلیارد ریالی و اذر هم  ۸۲۸  و دی ۸۱۸ میلیارد ریالی مواجه بود و ۱۱ ماهه  ۸۰۰۳  میلیاردریال فروش داشت و ۱۱ماهه قبل به  فروش   ۶۶۹۸  میلیارد ریالی رسیده است
#زمگسا در آذر کمی کاهشی بود ولی دی اندکی بهتر شد و ۵۲۵ میلیارد ریال فروش داشت    بهمن به ۵۲۴ میلیارد ریال فروش رسیده است  .
 در مهر  رشد کرد و ۸۴۸ میلیارد ریال فروش داشت   و ابان ۵۷۸ میلیارد ریال بوده است  و اذر ۴۹۸ میلیارد ریال بود
۱۱ ماهه  ۶۴۳۷  میلیارد ریال فروش داشته است
#شصدف  ابان خوبی داشت ولی اذر افت کرد و حالا در زمستان  دی را خوب و با عدد  بالای ۲۰۰ آغاز کرده است
در مهر با افت ۱۰۹۵ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۳۴,۵۲۱,۱۷۳ ریال است  .
در ابان ۲۶۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۵۲,۰۸۸,۰۵۰ ریال و اذر ۱۱۹۷ میلیارد ریال و دی ۲۰۱۸ میلیارد ریال شد  در بهمن به ۱۷۲۸ میلیاردریال رسید و کمی افت کرد 
۱۱ ماهه به  ۱۸۴۴۱   میلیارد ریال رسیده است  .مدت مشابه  قبل  ۱۸۴۶۷ میلیارد ریال است  .
#غسالم در بهمن ۱۶۰۳ و دی ۱۷۲۵ میلیارد ریال  آذر ۱۵۲۰، در آبان ۱۴۹۸ میلیارد ریال و مهر ۱۶۰۳میلیارد ریال  فروش داشت
 ۱۱ ماهه به عدد ۱۴۹۷۹  میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل     ۱۱۷۶۱  میلیارد ریال بود
#غشهداب در دی یک افت داشت  و ۶۹۳ میلیارد ریال فروش داشت  .  در بهمن با رشد ۷۷۱ میلیارد ریال رسید و کمی رشد کرد
در مهر با فروش ۱۲۱۶ میلیارد ریالی مواجه بود و ابان به  ۱۳۲۸ میالیارد ریال و اذر ۱۳۴۰ میلیارد ریال رسیده است 
۱۱  ماهه به  ۱۰۰۱۴  میلیارد ریال رسید که مدت مشابه سال قبل   ۸۴۹۶  میلیارد ریال بود ۶ماهه  ۴۵۷۵ میلیارد ریال فروش داشت
#حسیر در بهمن به فروش ۳۱۵ میلیارد ریالی رسیده است  و به عدد  ۳۴۷۸ میلیارد ریالی رسیده است .
#بنیرو  در فروش منظم نیست و سهم  در بهمن  ۱۲۰۷ و در دی ۱۹۶۵ میلیارد ریال ، آذر ۱۰۶۰ و  ابان  ۵۹۶ میلیارد ریال فروش داشت
 در ۱۱ ماهه به عدد ۱۲۹۶۳ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه  ۷۹۱۳ میلیارد ریال است. ۶ ماهه  ۷۴۵۸ میلیارد ریال بود
#اردینه در گزارش بهمن با فروش ۶۸۶ میلیارد ریالی به عدد ۷۸۴۰ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه  قبل ۶۴۹۰ میلیاردریال بود
#وجامی و ثبت افزایش سرمایه 
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-179 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
قرارداد جدید #فاراک  بر اساس ابلاغیه شماره ۱۴۰۲/۸۶۵/۵۰۱۰۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (سهامی خاص) این شرکت برنده مناقصه فروش هفت قلم GATE VALVE به مبلغ ۷۰۸،۵۱۹ میلیون ریال گردیده است. مدت زمان اجرای پروژه ۱۲ ماه از زمان انعقاد قرارداد می باشد.
#فسرب در بهمن به فروش ۸۴۲ میلیارد ریالی رسیده است و ۱۱ماهه عدد  ۳۷۹۸ میلیارد ریال شده بود
#کفپارس و ثبت افزایش سرمایه 
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-171 مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۶۱۹,۵۱۹ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۸۸۰۴۸۱ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#ولبهمن در بهمن با فروش درامد ۱۷۶۹ میلیارد ریالی به عدد ۸۲۱۵ میلیارد ریال رسیده است  و ۶۰۰۵ میلیارد ریال هزینه مالی و بیش از ۲۲۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی دارد
#شلعاب 
در زمستان دی را با فروش ۳۶۱ میلیارد ریالی اغاز کرده و بهمن ۳۳۷ میلیارد ریال است و۱۱  ماهه به عدد  فروش ۳۹۸۶  میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال  قبل  ۲۳۱۵ میلیاردریال است
#شپاکسا در اولین ماه سال مالی به عدد فروش ۲۷۱۶ میلیارد ریال رسیده است و در بهمن با رشد ۳۰۸۹ میلیاردریال شده و این ۲ماه ۵۸۰۶ میلیارد ریال بوده است
#حسینا پاییز خوبی داشت و خود را در گزارش ۹ماهه نشان داد در دی این عدد ۳۲۹۰ میلیارد ریال و بهمن ۳۸۴۴ میلیارد ریال بود و نرمال پیش رفت
 در اذر ۳۲۰۸ ، ابان ۳۴۲۰ و  مهر ۳۳۱۰  میلیارد ریال فروخت 
۱۱ ماهه به فروش ۳۲۳۴۷   میلیاردریالی رسیده و کل سال قبل شرکت ۱۶۳۱۱ میلیارد ریال بود۶ ماهه به فروش ۱۴۷۹۹   میلیاردریالی رسیده بود
#فاما 
در دی هم با رشد فروش همراه  بود و ۲۳۳۶ میلیارد ریال فروش داشت  در بهمن به  ۲۱۳۳ میلیارد ریال رسید
  ۱۱ ماهه به فروش ۲۰۰۱۸    میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه  قبل  ۱۲۵۰۷ میلیارد ریال بود. ۶ ماهه به فروش ۹۸۹۷   میلیارد ریالی رسیده بود
#کلر در مهر با رشد ۱۰۰۸ میلیارد ریال بوده  و ابان کمی افت کرد و ۹۰۶ میلیارد ریال شد و اذر با افت دوباره ۸۰۷ میلیارد ریال شد
در دی نیز روند خیلی رشدنکرد ولی در حوالی ۸۷۹ میلیارد ریالی فروش داشت   و بهمن نیز ۸۹۶ میلیارد ریال بود
۱۱ ماهه به فروش ۹۷۷۰   میلیارد ریالی رسیده است و مشابه سال قبل ۷۲۱۱  میلیاردریال بود
#غگیلا در بهمن با فروش ۱۰۰۳ میلیاردریالی مواجه بود و مدت مشابه قبل ۷۷۱ ملیارد ریال بود
#کدما در اولین ماه سال مالی به عدد  ۴۹ملیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه قبل ۶۹ میلیارد  ریال  بود

بتا سهم

#کدال_نگر

بانک شهر / بانک شهر / بانک شهر / بانک شهر / بانک شهر / بانک شهر / بانک شهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *