#فایرا  سرمایه را ثبت کرد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-195 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳۷,۹۶۵,۰۷۴ میلیون ریال به‌مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۲۰۳۴۹۲۶ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#فنفت و افزایش سرمایه 
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور بهبود ساختار مالي . حفظ سهم شرکت در شرکت هاي سرمايه پذير که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#اتکاسا  ۱۰۰ ریال  تقسیم کرد
#خودکفا هم سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-95A-143 مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#سامان سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-186 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۴۸,۲۷۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۳۱۷۳۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#پترول را باید ۱۲ماهه دید ولی در هر صورت در ۹ماهه به سود ۶۵ ریالی رسیده است
#خاذین پاییز خوبی ثبت کرد  در زمستان در دی با افت فروش ۱۵۲۶ میلیارد ریال فروش داشت  و بهمن به  ۱۶۸۷ میلیاردریال سید . در اسفند ماه با افت جدی در فروش ۹۲۷ میلیارد ریال فروش داشت.
۱۲ ماهه ۱۷۹۰۹ میلیارد ریال بود و که مدت مشابه سال قبل ۱۸۴۵۹ میلیارد ریال بود
#زنگان و ثبت افزایش سرمایه
 به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-302 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴۳۸,۹۹۸ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۳۳۸۹۹۸ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
فروش دارایی در #فولاد
شركت فولاد متيل به عنوان يكي از شركت هاي فعال در حوزه ارائه خدمات بازرگاني فولاد از طريق مراكز خدماتي مي باشد كه فعاليت مشابهي با شركت آتيه فولاد نقش جهان (شركت فرعي فولاد مباركه) دارد. شركت فولاد مباركه در راستاي بهينه سازي سبد سرمايه گذاري و با هدف ايجاد هلدينگ متمركز و هم افزايي در سطح گروه، در حوزه مراكز خدماتي، تمامي قدرالسهم خود در شركت فولاد متيل معادل ۶۹٫۹۳ درصد را با قيمت كارشناسي به مبلغ کل ۳۹،۵۱۹،۱۸۸ میلیون ریال به شركت آتيه فولاد نقش جهان واگذار نمود
#فافزا
پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت فولاد افزا سپاهان
درصد افزایش سرمایه: ۶۵۰ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
افزایش سرمایه در #شکلر
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-264 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
شفاف سازی در #شیران
با سلام و احترام عطف به مکاتبات و گزارشات قبلی جهت استحضار جنابعالی و سهامداران محترم درخصوص روند پیگیری پرونده مطالبات این شرکت از شرکت هیزل میرکنتال،  نامه دریافتی از مؤسسه حقوقی و وکیل قانونی شرکت در دبی مبنی بر رد کلیه دعاوی اعتراضی مطرح شده از سوی شرکت مذکور در محاکم قضایی کشور امارات و صدور قرار نهایی توقیف اموال آن شرکت به نفع شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران تقدیم می شود.
#غشصفا سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-286 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۱۵۶,۱۹۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۱۴۵,۵۶۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۹۸۹۳۷۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
شفاف سازی در #شیران
با سلام و احترام با عنایت به تدابیر و برنامه ریزی های صورت گرفته دراین شرکت برای برخورداری از امکان فروش محصولات برگشتی به نام های رافینیت، هوی اند، (برش سنگین) و لایت اند(برش سبک) که حدود ۸۵ درصد از محصولات تولیدی شرکت را شامل می شود و طی سالیان گذشته به پالایشگاه اصفهان مسترد می شد، پس از اخذ کد استاندارد برای این محصولات، طی ماه های اخیر بالغ بر یکصد هزار تن نفت سفید از پالایشگاه های اصفهان و تبریز(از طریق بورس انرژی) خریداری گردید که بر خلاف روال گذشته، کل محصولات تولیدی حاصل از این محموله ها(از جمله سه محصول فوق الذکر)برای فروش در اختیار این شرکت خواهد بود. در همین راستا طی هفته های اخیر جمعاً حدود ۲۰ هزار تن از محصولات مذکور علاوه بر LAB و نرمال پارافین، از طریق رینگ صادراتی بورس انرژی عرضه و به فروش رسید که باتوجه به تداوم خرید نفت از بورس انرژی، این روند در سال آتی نیز با حجم بیشتری ادامه خواهد داشت
افزایش نرخ در #کپارس
با توجه به افزایش متوسط در نرخ فروش محصولات داخلی به میزان ۱۵ درصد ، همچنین با در نظر گرفتن عدم افزایش در قیمت محصولات بازارهای صادراتی در شرایط کنونی ، قیمت فروش محصولات شرکت بصورت متوسط با آخرین افشاء نرخ فروش محصولات که در مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ در سامانه کدال بارگزاری گردیده بالغ بر ۲۲٫۴ درصد افزایش خواهد داشت .
#کپارس در گزارش ۱۲ماهه به سود ۱۵۹۵ ریالی رسیده است
#وپارس شرکت گسترش ساختمانی لوتوس پارسیان به شماره ثبت ۲۵۳۱۱۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۲۶ به وکالت از طرف گروه بانک پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری بخش اداری برج زرافشان به شرح ذیل اقدام نماید: بخش اداری برج موصوف واقع در تهران، شهرک غرب، تقاطع خیابان فرحزادی، زرافشان، واقع در طبقلت ۸ الی ۲۹ با کاربری اداری بالغ بر ۲۰،۰۰۰ متر مربع بنا (مشتمل بر بخش اداری و تاسیسات و…) که از طریق فراخوان عمومی به بالاترین و بهترین شرایط پیشنهادی از نظر قیمت و نحوه پرداخت (نقد ویا نقد و اقساط) واگذار می گردد
#فولای ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-217 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۴۸۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#خمهر در اسفند ۳۹۶۶ میلیارد ریال فروش داشت و افت کرد . بهمن خوب بود و  ۵۳۶۴ ، دی شبیه ماه های قبل بود و ۴۲۷۲ میلیارد ریال فروش داشت
در اذر ۵۳۴۹ میلیارد ریال بود
۱۲ ماهه  به ۵۸۸۳۹ میلیارد ریال رسید  . مدت مشابه قبل این عدد ۴۷۳۷۵ میلیاردریال بود
سهم   ۶ ماهه  به   ۲۷۲۱۵  میلیارد ریال رسیده بود
#تکمبا در پاییز عملکر خوبی داشت  دی هم خوب بود ولی بهمن با کمی افت در فروش ۱۰۳۵ میلیاردریال فروش داشت و اسفند به ۸۸۱ میلیارد ریال رسید .
در دی با درامد خوب ۱۴۶۷ میلیاردریالی زمستان را اغاز کرد 
در اذر به ۱۱۸۲ میلیارد ریال رسید 
 ۱۲ ماهه ۱۰۸۱۰  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل  ۵۴۷۸  میلیارد ریال است در ۶ماهه  ۴۰۷۶ میلیارد ریال فروش داشت
#تاپیکو به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۱۱۵۰۹۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۴۰ روز را به شرکت تاکید نمود
با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت ۱ ماه دیگر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تمدید می گردد.
قرارداد جدید #کایزد 
این قرارداد فی مابین شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند (خریدار) و شرکت فرانسوز یزد (فروشنده) به شماره RNP-0251051-MDC با موضوع فروش اقلام نسوز در تعمیرات اساسی RISER با مبلغ ۱۸۷٫۳۳۴٫۵۳۸٫۰۰۰ (یکصد و هشتاد و هفت میلیارد و سیصد و سی و چهار میلیون و پانصد و سی و هشت هزار ریال) و نحوه پرداخت به صورت ۸۰ درصد مبلغ قرارداد بعنوان پیش پرداخت و مابقی مبلغ به تشخیص خریدار و متناسب با هر مرحله تحویل کالا، در ازای دریافت صورتحساب فاکتور،تایید خریدار ، کسر پیش پرداخت، اعمال کسور قانونی به فروشنده قابل پرداخت می باشد.
#بنیرو  سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-94A-079 مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۹,۴۱۸,۷۹۴ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۴۵۸۱۲۰۶ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
شفاف سازی در #نوری
مطابق مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۹۲۰۰۳۴۲ صادره از شعبه ۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران اجرای رأی داوری به شماره ۵۹۷/۷۰/۹۶/د/۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ بابت طلب شرکت پتروشیمی نوری از شرکت بازرگانی پتروشیمی به مبلغ ۶۵،۹۴۵،۹۵۶٫۵۵ دلار، تا صدور حکم قطعی متوقف گردیده است. بر این اساس انجام مزایده پلاک ثبتی به شرح و آدرس و ارزش کارشناسی ذیل در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ برگزار نخواهد شد.
#زماهان  به استناد ماده ۱۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ظن دستکاری بازار (مبتنی بر اطلاعات یا معاملات) نماد معاملاتی ناشر حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ) متوقف می گردد.
#ساینا در اولین ماه سال مالی به فروش ۴۳۲ میلیاردریالی رسید و بهمن  ۸۱۸ میلیارد ریال بود در اسفند متوسط این فروش را داشت و ۶۶۳ میلیارد ریال فروش زد
 ۳ ماهه  ۱۹۱۴   میلیارد ریال بود  که کمی از مدت مشابه سال قبل بیشتر است
#غصینو هم سرمایه را ثبت کرد 
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-165 مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#دجابر ۵۰۰ ریال تقسیم کرد
#زشریف ۵۵۰ ریال تقسیم کرد
#کایزد سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-248 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۹۹۵,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۹۵۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#شغدیر پیرو نامه شماره ۰۱۰/۸۷۷۶۳/پ غ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶این شرکت و بازگشت به نامه با شماره پیگیری ۱۱۶۴۱۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ آن سازمان محترم درخصوص نرخ های جدید سرویس¬های جانبی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲و با توجه به اقدامات حقوقی صورت گرفته این شرکت و دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۱۲۲۰۸۰۲۱۳۶۰۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷، به استحضار می¬رساند تا تعیین تکلیف موضوع مذکور، نرخ¬های اعلام شده قابل پذیرش نبوده و شرکت پتروشیمی غدیر با رعایت صرفه و صلاح، از تمام ظرفیت حقوقی و قانونی جهت احقاق حقوق سهامداران استفاده خواهد نمود.

بتا سهم

#کدال_نگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *