#سغرب  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شهيد مطهري ـ بعد از چهارراه قائم مقام فراهاني ـ پلاک ۳۳۴ درمحل سالن اجتماعات شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري IGI) ) برگزار میگردد

 

#وبهمن تا فروردین ۱,۸۲۸,۳۷۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#کگاز در فروردین ماه فروش را با ۱۰۶۲ میلیارد ریالی آغاز کرده است. مدت مشابه قبل ۷۸۴ و اسفند ۱۲۵۵ میلیارد ریال بود
#ولصنم در اولین ماه سال مالی به فروش و درامد ۱۳۵ میلیارد ریالی رسیده است در بهمن ۱۷۵ و اسفند ۲۱۹ میلیارد ریال و فروردین ۱۵۰ میلیارد فروش داشت و ۴ ماهه ۶۷۹ میلیارد ریال درامد داشته است  .
#زپارس فروردین خاصی داشت و به عدد ۱۲۰۵ میلیارد ریالی رسیده است که به‌ دلیل‌ فروش محصولات سایر است
اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۸۰ میلیارد ریالی اغاز کرد که خیلی فرقی با ماه مشابه سال قبل ندارد در بهمن به ۱۹۵ اسفند  ۱۶۷ میلیاردریال  و۴  ماهه  ۱۷۴۹ میلیاردریال رسید و از مدت مشابه قبل کمتر است
#زشگزا سال مالی را با فروش ۵۴۷ میلیارد ریالی آغاز کرده است که کمی از مدت مشابه سال قبل کمتر است . اسفند ۵۲۶ میلیارد ریال است .
#شپاکسا فروردین کمی افت داشت و به ۱۲۱۹ میلیارد ریال فروش رسیده است
در اولین ماه سال مالی به عدد فروش ۲۷۱۶ میلیارد ریال رسیده است و در بهمن با رشد ۳۰۸۹ میلیاردریال شده  و اسفند  ۳۱۴۱ میلیارد ریال و این ۴ ماه ۱۰۱۶۳  میلیارد ریال بوده است
#ارفع در فروردین با فروش ۱۶۱۷۴ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۲۳۰,۶۱۹,۸۰۸ ریال شده است .
#ساربیل در اولین ماه سال مالی به فروش ۶۱۸ میلیارد ریالی رسیده است در بهمن این عدد ۴۹۳ میلیادر ریال و اسفند ۹۳۸ میلیارد ریال  بوده است 
فروردین ماه فروش ۹۰۷ میلیارد ریالی مواجه بود
 ۴ ماهه ۲۹۵۸  میلیارد ریال بوده است
#غپینو در اسفند بالای ۳۰۰ بود در فروردین ماه این عدد ۱۷۲۸ میلیارد ریال بوده است
#بنیرو در اسفند بالای ۱۰۰ بود فروردین ماه با فروش خوب ۹۲۲ میلیارد ریال است که۳ برابر مشابه قبل است
#شلعاب در فروردین ماه شبیه ماه قبل بود ۱۴۸ میلیارد ریال فروش داشت
#فایرا  در اسفند ۲۲۷۱۶  میلیارد ریال فروش داشت در فروردین با افت این عدد ۷۸۰۴ میلیارد ریال بود
#شگویا در فروردین خوب عمل کرد و ۲۵۳۹۹ میلیارد ریال فروش داشت و در حد ماه های قبل بوده است
#غگلستا در اسفند ۱۲۷۵ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۲۴۶۵ میلیاردریالی رسیده است  در فروردین با رشد ۱۳۱۸ میلیارد ریال بود و ۳ماهه به ۳۷۸۴ میلیاردریال رسیده است
#سقاین در فروردین با فروش  ۴۷۹میلیاردریالی مواجه بود در توضیح اورده است  فروش داخلي:در دوره مذکور مقدار۱۸.۸۰۸/۴۱ تن سیمان فله تیپ ۲ و به مبلغ ۱۱۹.۹۷۸ میلیون ریال و مقدار ۳۵۴/۶۲ تن سیمان فله تیپ ۵ وبه مبلغ ۲۳۲۹ میلیون ریال و مقدار ۱۱.۲۷۰ تن سیمان فله تیپ ۳۲۵-۱ وبه مبلغ ۷۰.۰۵۴ میلیون ریال و مقدار۹.۳۰۹/۵۰ تن سیمان پاکتی ازنوع تیپ ۲ و به مبلغ ۷۷.۲۵۰ میلیون ریال و مقدار ۲۲۷/۵۰ تن سیمان پاکت از نوع تیپ ۵ وبه مبلغ ۱.۹۲۵ میلیون ریال و مقدار ۱۲.۳۷۳/۵۰ تن سیمان پاکتی تیپ ۳۲۵-۱ و به مبلغ ۱۰۰.۶۴۶ میلیون ریال که تماماً از طریق بورس کالا به فروش رسیده است.
#زاگرس در فروردین عملکرد خوبی داشت و ۲۲۷۹۲ میلیارد ریال فروش داشت نرخ  متانول ۱۲۲,۳۳۱,۱۳۸ ریال است  .
اسفند  به ۱۸۶۶۸ میلیارد ریال رسیده بود  . نرخ خوراک را ۶۰۰۰ زده است
سرمایه گذاری #پردیس
با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-02A-290 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت ۳۰ روز و تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ تمدید گردید
#گکوثر اولین ماه سال مالی به فروش ۱۸۰ میلیارد ریالی رسیده و در بهمن به ۱۹۳ میلیارد ریال و اسفند با کمی رشد ۲۲۸ و فروردین در فصل خوب فروش خود به ۳۲۶ میلیارد ریال رسید و۴ ماهه  ۹۲۸ میلیارد ریال بوده است  .
#تایرا در فروردین با فروش ۱۲۷۲۲ میلیارد ریالی مواجه بوده است که ماه های قبل عموما بالای ۲ همت بوده است
#کماسه در فروردین با فروش ۲۱۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است
#ونیکی در فروردین با ۳۷۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها مواجه بود و تا فروردین ۱۱,۱۸۶,۲۰۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#سغرب سال مالی را با فروش ۷۲۸ میلیارد ریالی آغاز کرده است مدت مشابه قبل ۶۱۱ میلیارد ریال است
بورس #انرژی در فروردین ۱۰۵ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است
#ولغدر در اسفند  به فروش و درامد ۸۲ میلیارد ریالی رسیده و فروردین این عدد ۶۴ میلیارد ریال بوده است و ۴ماهه  ۳۴۴ میلیارد ریال فروش ثبت کرده است
#نطرین در گزارش ۱۲ماهه  حسابرسی شده به سود ۱۰۵۲ ریالی رسیده است
#ونوین را در فروردین مرور میکنیم . قبل از آن باید گفت در اسفند۳۷۴۵۲ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و  ۲۳۷۰۸ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده داشت 
در فروردین سود تسهیلات اعطایی ۳۴۵۸۰ میلیارد ریال وسود پرداختی به سپرده ۲۶۷۶۴ میلیارد ریال بود و تراز  ۷۸۱۶ میلیارد ریال مثبت است
#خفولا اولین ماه سال مالی به فروش ۱۱۹ میلیارد ریالی رسیده است .
#خریخت در فروردین با فروش ۵۰۹ میلیارد ریالی مواجه بود و کمی از مدت مشابه سال قبل بهتر است در زمستان حوالی ۹۰۰ میلیارد ریال بود
#گشان  فروش ملک دفتر خیام 
متقاضیان می توانند از تاریخ آگهی لغایت روز شنبه ۱۴۰۳/۲/۶ به آدرس شرکت مراجعه و ضمن دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند . هزینه خرید اسناد مزایده ۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود و اسناد باید تا ۱۴۰۳/۲/۹ به دفتر شرکت تحویل شود . قیمت پایه ۳۱۰۰ میلیارد ریال
#ساینا در ۳ماهه به سود  ۱۱۷۶ ریالی رسیده است و ۳۸۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۹۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
#پدرخش در فروردین به فروش ۲۹ میلیارد ریالی رسیده است  که از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#مبین  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-99A-154 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲۰,۲۳۷,۸۴۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶۰,۷۱۳,۵۲۰ میلیون ریال  ، تعداد ۴۰,۱۳۴,۳۵۰,۴۳۱  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۳۴۱,۳۲۹,۵۶۹  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴  لغایت تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
#حفارس در فروردین با فروش ۱۵۵۹ میلیاردریالی مواجه بوده است .
#شخارک در فروردین با فروش ۲۳۳۲ میلیارد ریالی مواجه بوده است . متانول ۹۷,۹۷۳,۸۰۰ ریال فروخته است  .
#تاصیکو در فروردین ۴۳۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا فروردین ۹,۶۷۸,۵۶۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است  .
#خنصیر در فروردین با فروش ۲۹۲ میلیارد ریالی مواجه بوده است و کمی از مدت مشابه سال قبل بیشتر است
#غگلپا در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۶۹۳ میلیارد ریالی رسیده است و اسفند ۱۷۸۳ میلیارد ریالی رسیده  و فروردین ۱۵۵۹ میلیارد ریال است۳ ماهه   ۵۰۳۵ میلیارد ریال فروش داشت
#سصوفی در فروردین با فروش نسبتا خوب ۱۶۸۶ میلیارد ریالی مواجه بود و در حد سال قبل و اسفند سال قبل بود .
#فجهان  در فروردین فروش خوبی را ثبت کرد و ۱۴۵۵۲ میلیارد ریال فروش داشت
#فجهان سرمایه را ثبت کرد  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-094 مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#دفرا در فروردین با فروش ۴۶۲ میلیارد ریالی مواجه بود و در حد سال قبل ظاهر شده است  .
#لخزر سال مالی خود را با عدد ۳۷۸ میلیارد ریالی آغاز کرده است
#وسکاب  در فروردین ۶۴۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا فروردین ۳۷۳,۶۸۰  میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#درهاور فروردین با فروش ۵۵۹ میلیارد ریالی مواجه بود که مدت مشابه  قبل ۱۵۶ میلیارد ریال بود
#کدما در فروردین با فروش ۵۶ میلیارد ریالی مواجه بود و ۳ ماهه این عدد  ۲۴۳ میلیارد ریال شده است
#ساراب سال مالی را با فروش ۹۷۷ میلیارد ریالی اغاز کرده است که نزدیک به ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#زمگسا در فروردین ۵۶۰ میلیادر ریال فروش داشت که از مدت مشابه سال قبل بیشتر است . در ساير محصولات ۴تن توليد چوب داشتيم و از ۸تن فروش ۴تن آن بابت فروش پسته كه از سال قبل مانده بود است
#فاذر قراردادی است با فروش ماهانه نباید سنجیده شود در هر صورت فروردین  ۲۹۵ میلیارد ریال فروش داشت
#وکغدیر  در فروردین ۲۹۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا فروردین ۱۵,۱۴۸,۱۳۳ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#خشرق اسفند کمی افت داشت و ۲۷۷۶ میلیارد ریال فروش داشت در فروردین با رشد ۲۳۰۳ میلیرد ریال بود
سرمايه گذاري کارکنان گروه مپنا  از زیرمجموعه های #رمپنا در ۱۲ماهه  ۲۳۳۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
#سیمرغ اسفند خوبی زد  ولی فروردین ۲۸۳۸ میلیارد ریال بوده است  .
در دی در اولین ماه سال مالی به فروش ۳۵۱۶ میلیارد ریالی رسیده است . در بهمن  هم  ۳۵۹۲ میلیارد ریال بود اسفند هم با فروش ۳۴۵۱ میلیارد ریالی رسیده
 ۴ماهه ۱۳۴۵۳ میلیارد ریال فروش زد
 رشد خوبی نسبت به مدت مشابه سال قبل و ماه گذشته داشت
#شتوکا سال مالی را با فروش ۲۷۶ میلیارد ریالی آغاز کرده است و مدت مشابه قبل ۲۰۸ میلیارد ریال بود
#وخارزم تا فروردین ۴,۸۸۷,۶۰۰ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#لطیف در فروردین با فروش ۳۲۱ میلیارد ریالی مواجه بود و نسبت به سال قبل افت داشته است
#دفارا فروردین خوبی زد و ۲۱۰۴ میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه قبل ۱۵۹۴ میلیارد ریال بود
#وپاسار در فروردین ۹۲۲۳۱ میلیارد ریال درامد تسهیلات اعطایی و ۸۰۶۵۷  میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
#غدشت در فروردین با عدد  ۲۸۴ میلیارد ریالی به عدد  ۷۲۴۵ میلیارد ریالی رسیده است  که عدد مدت مشابه  قبل ۵۶۵۰ میلیاردریال است
#کسعدی در فروردین با فروش ۱۲۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است .
#شپدیس در فروردین بد نبود و ۳۳۴۴۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۱۹,۲۲۱,۷۰۴ ریال بود
اسفند  ۴۱۶۹۵ میلیارد ریال فروش داشت و عدد خوبی را  ثبت کرد 
بهمن  شبیه دی بود و ۲۴۷۲۱ میلیاردریال فروخت 
  نرخ اذر ۸۹,۱۱۰,۰۴۸ ریال  و دی ۱۱۸,۳۱۶,۰۶۰ ریال بود  در بهمن نرخ ۱۱۶,۷۵۹,۰۸۶ ریال  و اسفند  ۱۱۵,۸۴۹,۰۹۶ ریال  و فروردین ۱۱۹,۲۲۱,۷۰۴ ریال است
  نرخ گاز نیز گویا ۶۳,۵۱۰  ریال است 
 ۷ ماهه  ۲۲۵۲۳۶    میلیارد ریال فروش داشته است

 

بتا سهم

#کدال_نگر

جلسه مجمع عمومی / جلسه مجمع عمومی / جلسه مجمع عمومی / جلسه مجمع عمومی / جلسه مجمع عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *