شاخص کل

شاخص کل با توجه به شمارش چارت شاخص احتمالا درون موج D از یک مثلث انقباضی قرار داریم که تارگت آن حوالی ۸۰۰۰۰ واحد می…

ادامه مطلب