پلوله

پلوله متحول شده و این تحول در سود روشن است که در ۱۲ ماهه ۱۱۲۰ ریال سود محقق کرده است . افزايش فروش شرکت مربوط به افزايش نرخ فروش و حضور درمناقصات با حاشيه سود مناسب بوده است و افزايش درآمدهاي غير عملياتي پلوله عمدتا مربوط به سود حاصل از سرمايه گذاري در شرکت هاي تابعه لوله هاي دوجداره قدر و شيميايي فرآورد قشم و سود ناشي از حقظ قدرت خريد اسناد خزانه دريافتي مي باشد. عملکرد چشم گیری را در سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل داشته است . خبرخوبی برای وپترو هم خواهد بود.

کخاک

کخاک در فروردین ۱۰۱ میلیارد ریال فروش زد در حد ماه های قبل بود . در اردیبهشت با فروش ۱۶۷ میلیارد ریالی مواجه بود و جمع فروش ۲ ماهه ۲۶۸ میلیارد ریال شده است . در فروردین ۹۸ نرخ فروش ۷,۲۲۷,۱۲۲ ریال و اردیبهشت این عدد ۸,۰۶۰,۶۳۱ ریال است . رشد خوبی در نرخ داشته است در مدت مشابه عدد فروش ۱۱۷ میلیارد ریال بوده است.

قپیرا

قپیرا موجودی هارا فروخته در اردیبهشت با فروش نه خیلی قوی ۸۶ میلیارد ریالی مواجه شده است فروردین با فروش ۴۲ میلیارد ریالی مواجه بود سهم بیشتر الکل و تفاله فروخته و هنوز سراغ شکر نرفته است ! اسفند با فروش ۳۳۸ میلیارد ریالی بهمن ۶۲۵ میلیارد ریال فروش داشت در دی ماه ۳۶۶ میلیارد ریال فروش زده و این در و ۱۰ ماهه به جمع فروش ۲۵۷۱ میلیارد ریال رسیده است . عدد بسیار خوبی است.

شسپا

شسپا در اردیبهشت با فروش عالی ۴۷۹۸ میلیارد ریالی یک عدد خوب را ثبت کرد نرخ فروش نیز با رشد ۷۷,۳۵۰,۹۱۵ ریال بوده و البته از موجودی هم فروخته است . در فروردین ۹۸ تقریبا کمتر از اسفند فروخته و در فروردین فقط ۲۸۲۵ میلیارد ریال فروش داشته نرخ فروردین ۶۹,۱۱۶,۰۲۴ ریال است جمع فروش ۲ ماهه ۷۶۲۴ میلیارد ریال است در مدت مشابه این عدد ۳۳۹۰ میلیارد ریال بوده و گزارش خوبی است.

کساوه

کساوه در فروردین فقط ۲۲ میلیارد ریال د فروش زده است نرخ فروش فروردین ۲۰۸,۷۱۱ و نرخ فروش اردریبهشت با رشدی چشم گیر ۳۱۴,۲۰۱ ریال شده است جمع فروش اردیبهشت ۱۸۵ میلیار ریال بود . سهم ۲ ماهه ۲۱۱ میلیارد ریال فروش زده در مدت مشابه این عدد ۸۶ میلیارد ریال بوده و پیشرفت خوبی است.

بشهاب

بشهاب لامپش در فروردین خیلی روشن نبود و فقط ۳۰ میلیارد ریال فروش داشت . ولی اردیبهشتی ها را دوست دارم لامپش را روشن کرده و ۲۰۱ میلیارد ریال فروش زده است جمع فروش ۲ ماهه ۲۳۲ میلیارد ریال است در مدت مشابه این عدد ۱۲۶ میلیارد ریال بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *