سیلام

سیلام در بهمن به فروش ۱۴۴ میلیارد ریالی رسیده است و عملکرد خوبی داشته سهم در اسفند با فروش ۱۳۱ میلیارد ریالی مواجه شده در فروردین خیلی قوی نبود ۵۵ میلیاردریال فروش زد. سیلام در اردیبهشت این عدد با رشدی چشم گیر ۱۸۶ میلیارد ریال شده است در خرداد این عدد ۱۲۳ میلیارد ریال است و کمی کم شده است و ۵ ماهه ۶۴۲ میلیارد ریال فروش زده است در مدت مشابه این عدد ۳۲۰ میلیارد ریال شده و پیشرفت خوبی دارد و ۲ برابر بوده است.

شمواد

شپلی چند ماهی است که در گزارش دهی تا حدودی متحول شده اند در فروش بهبود وضعیت را دارند سهم در خرداد با فروش ۱۵۲ میلیارد ریالی مواجه شده است . نرخ فروش نیز ۷۲,۱۲۸ ریال است . اردیبهشت با فروش ۲۰۴ میلیارد ریالی مواجه بود . نرخ فروش نیز ۷۰,۱۴۵ ریال است . در فروردین ۲۹۴ میلیارد ریال فروش زده و نرخ ۷۵,۴۶۱ ریال علی الحساب است . اسفند با فروش ۲۴۱ میلیارد ریالی مواجه بود و حالا ۹ ماهه به جمع فروش ۱۹۴۹ میلیارد ریالی رسیده و عدد خوبی را ثبت کرد در مدت مشابه سال قبل فروش فقط ۳۰۳ میلیارد ریال بوده است.

بزاگرس

بزاگرس در فروردین در اولین ماه ۶۵ میلیارد ریال درامد داشت سهم اردیبهشت با درامد حدود ۱۰۱ میلیارد ریالی و در خرداد به ۱۵۶ میلیارد ریالی رسیده در جمع ۳ ماهه به عدد درامدی ۳۲۲ میلیارد ریالی رسید باید منتظر ماه های پر مصرف بود . در سال قبل میانگین هر ماه ۱۲۱ میلیارد ریال درامد بوده است . در ۳ ماهه ۳۳۳ میلیارد ریال سال قبل فروش زده بود.

بتا سهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *