۵۵ نکته از کتاب خودتان باشید، نقشهای دیگر قبلا گرفته شده اند (مایک رابینز)

۱) اگر سلول به سلول وجودت چیزی را بجوید، به دست می آوری.

۲) اصالت یک فرآیند است و در زندگی یکی از بزرگترین چالش های افراد است.

۳) برای اینکه خودتان باشید:

 ۱- با ترس های خود مواجه شوید و آن ها را تغییر دهید

 ۲- خود را به طور کامل و با اعتماد به نفس ابراز کنید

 ۳- مستقیما با مشکلات برخورد کنید و به خوبی آن ها را رفع نمایید

 ۴- خطر کنید و برای آنچه واقعا میخواهید تلاش کنید

 ۵- مسائل را مدنظر داشته باشید و در عین حال از زندگی بیشتر لذت ببرید

 ۶- به خود اعتماد کنید، خطاهای خود را نادیده بگیرید و قدر خود را بدانید

 ۷- آزادی، آرامش و اعتماد به نفس بیشتری در کار، روابط و زندگی خود داشته باشید

۴) به چه دلایلی دچار سوء برداشت از مفهوم اصالت میشویم؟

 ۱- اینکه اصالت برای هرکس منحصر به فرد و شخصی است و همین موجب میشود تا نتوانیم آن را چنان تعریف کنیم که همه بفهمند.

 ۲- معنای اصیل بودن برای ما در مسیر زندگی و همراه رشد و تحول ما تغییر میکند.

 ۳- به دلیل ماهیت پیچیده ی اصالت واقعی، بسیاری از ما نمیخواهیم صادقانه به خود نگاه کنیم، آنچه را بگوییم که واقعا می خواهیم و یک زندگی حقیقی داشته باشیم، برخی عوامل شخصی، مانند احساس شرمساری، برنامه ریزی خانوادگی، انتظارات جامعه و غیره، دلیل این مقاومت هستند.

 ۵) اصالت میگوید که شما باید به طور کامل شما باشید، اصالت یعنی اینکه خودتان باشید و تمام آنچه هستید را “چه خوب و چه بد” درک کنید، بپذیرید، تصدیق کنید، از آن لذت ببرید و آن را ابراز نمایید.

۶) گاهی گفتن از عمل کردن آسان تر است، اینکه من به مردم روش های اصیل بودن را درس میدهم یک چیز است و اینکه در زندگی، کار و روابطم بتوانم اصیل باشم، چیزی دیگر

۷) مزایای اصیل بودن:

 ۱- اعتماد به نفس و تمایل به دنبال کردن آرزوها

 ۲- رهایی از قید چیزهایی که ما را در گذشته نگه میدارند، مانند: نگرانی ها، بهانه ها، نظرات مردم، سوءاستفاده ها، مانع تراشی ها و …

 ۳- افزایش سطح سلامت، کاهش تنش و افزایش نیرو

 ۴- بهبود ارتباط با خویشتن و دیگران

 ۵- آرامش خیال

 ۶- پذیرش خویشتن، قدردانی و عشق به خویشتن

 ۷- شادمانی

۸) فقط حقیقت آنچه که هستید، اگر آن را دریابید، میتواند شما را رها سازد.

۹) ۵ اصل اصالت:

 ۱- خود را بشناسید

 ۲- ترس خود را دگرگون کنید

 ۳- خود را ابراز کنید

 ۴- جسور باشید

 ۵- قدردان وجود خویش باشید

۱۰) مادر ترزا:صداقت و شفافیت شما را آسیب پذیر می سازد، اما به هرحال صادق و شفاف باشید.

۱۱) از خط خارج نشوید.

۱۲) جان میسون:شما اصیل هستید، به دنبال نسخه بدل نباشید!

۱۳) عواملی که شروع کننده یا تداوم بخش اصالت هستند:

 ۱- خانواده

 ۲- مدرسه

 ۳- برداشت های نادرست از تعالیم مذهبی

 ۴- سیاست

 ۵- رسانه ها

 ۶- پیام های ناسالم

۱۴) اینکه دیگران درباره ی من چه خواهند گفت، آنچه میخواهم بگویم را تحت تاثیر قرار میدهد.

۱۵) برداشت ما همان واقعیت است و باید هرچه به ما گفته میشود بپذیریم و برای آن که موفق و خوشحال باشیم، باید با آنچه مورد پسند همه است همراه شویم.

۱۶) پیام های ناسالم و تاثیر آن ها در زندگی و رفتار افراد:

 ۱- پسر یا دختر خوبی باش

 ۲- ساکت شو

 ۳- چرا نمیتوانی شبیه فلانی باشی

 ۴- آرام باش

۱۷) شکسپیر: خدا یک صورت به شما داده و خودتان یکی دیگر میسازید.

۱۸) نحوه ی برخورد و تصمیم گیری ما درباره ی خود و زندگی است که میتواند ما را از اصالت دور سازد.

۱۹) برای آن که بتوانیم به خود واقعی دست یابیم، اصیل زندگی کنیم و برای آنچه که واقعا در زندگی خواهان آنیم تلاش کنیم، نخست باید محدودیتهای خودخواسته، رفتارهای ساختگی و چیزهای دیگری که ما را از خود واقعی دور میسازند بشناسیم و مسئولیت آن ها را بر عهده بگیریم.

۲۰) دلایل شخصی که اصیل بودن را برای ما سخت میکند:

 ۱- نقاب     ۲- انتقاد از خود     ۳- ترس     ۴- شکست     ۵- موفقیت     ۶- ترد شدن     ۷- ناامیدی     ۸- قضاوت

۲۱) یکی از کارهای بزرگی که نمیگذارد آنی باشید که هستید و اصیل زندگی کنید، مقایسه ی خود با دیگران است.

۲۲) ائو تزو:شناختن دیگران خردمندی است و شناختن خود روشنی ضمیر.

۲۳) آگاهی کامل از خود یعنی نگاهی عمیق تر به درون.

۲۴) چطور میتوانید خود را عمیق تر بشناسید:

 ۱- توجه کنید

 ۲- خود و شخصیت خود را بشناسید

 ۳- قدرت خود را باور کنید

 ۴- ضعف های خود را با مهربانی بپذیرید

 ۵- خود را بپذیرید

 ۶- نظرات دیگران را جویا شوید

۲۵) یکی از ابزارهای بسیار کارآمد در شناخت خود، قدرت کندوکاو است.

۲۶) شناخت خود نخستین و مهمترین جنبه ی سفر شما به سوی کسب اصالت در زندگی است.

۲۷) برای آن که خود را به صورت واقعی بشناسید، تصمیم بگیرید که رشد کنید.

۲۸) جستجو به دنبال بهترین روش و موقعیت ممکن برای رشد خود بسیار اهمیت دارد.

۲۹) برای آن که بیشتر از چیزی که واقعا هستید باشید و زندگی اصیلی داشته باشید، باید عمیق ترین سطوح وجود خود را بشناسید و این جستجوی شخصی را در تمام زندگی ادامه دهید.

۳۰) یکی از چیزهای مهمی که در رشد ما اهمیت دارد، بهره مندی از راهنمایی سازنده است اما باید در انتخاب راهنما بسیار دقت کنیم.

۳۱) تمریناتی که به شما کمک میکند تا بیش از پیش خودتان باشید:

 ۱- تمرین روزانه ای را برای خودآگاهی درست کنید

 ۲- پیوسته یادداشت بردارید

 ۳- شخصیت خود را ارزیابی کنید

 ۴- از راهنمایی های یک مربی یا مشاور بهره مند شوید

 ۵- در کارگاه های آموزشی رشد شخصیت شرکت کنید

۳۲) کامینگز: برای اینکه رشد کنید و آنی شوید که واقعا هستید، باید شجاع باشید

۳۳) اصل دوم خودتان باشید اینست: ترس خود را دگرگون کن، به شناخت ماهیت ترس خود، پذیرش و درک کردن و سرانجام استفاده از آن به عنوان وسیله ای در راه خود به سوی اصالت در زندگی مربوط میشود.

۳۴) به جای مقاومت در برابر ترس یا گریز از آن، با آن آشتی کنید. به قول یونگ: آنچه در برابرش مقاومت کنید، ماندگار می شود.

۳۵) برای آگاهی از ترس های خود، موارد زیر را به کار بگیرید:

 ۱- درک ماهیت ترس

 ۲- همه میترسند

 ۳- ترس خود را بشناسید

 ۴- قدر ترس های خود را بدانید

 ۵- استفاده مثبت از نیروی ترس خود

 ۶- اجازه ندهید ترس ها، شما را متوقف کنند

۳۶) برای آشتی با ترس های خود و قدرت گرفتن از آن ها در راستای رسیدن به اهداف، مراحل زیر را انجام دهید:

 ۱- به ترس خود اعتراف کنید.

 ۲- ترس خود را از آن خود بدانید.

 ۳- ترس خود را حس کنید.

 ۴- ترس خود را ابراز کنید.

 ۵- ترس خود را رها کنید.

 ۶- پیامدهای مثبت خواسته ی خود را تجسم کنید.

 ۷- دست به کار شوید.

۳۷) تمرین هایی برای دگرگون کردن ترس خود:

 ۱- نفس بکشید

 ۲- کارهای جدیدی را که شما را میترسانند انجام دهید

 ۳- زمان و فضایی را برای حس کردن ترس خود اختصاص دهید

 ۴- از روش دگرگون کردن ترس استفاده کنید: بنویسید، نابود کنید، تجسم کنید

۳۸) دکتر سیوس: آنچه هستید باشید و آنچه احساس میکنید بگویید، زیرا آن هایی که توجه میکنند، اهمیت نمیدهند و آن ها که اهمیت میدهند، توجه نمیکنند.

۳۹) هرچه بیشتر بتوانیم واقعی باشیم و حقیقت را بگوییم، بیشتر میتوانیم اختلاف های خود را سالم، صادقانه و کارآمد برطرف کنیم.

۴۰) آنچه میتوان برای حل اختلاف ها انجام داد:

 ۱- اصالت کارآمدی

 ۲- حل اختلاف ها در عمل

 ۳- تمام احساسات خود را ابراز کنید

 ۴- راهی متفاوت برای ارتباط با احساس خود

۴۱) راهکارهای کارآمد برای رویارویی با اختلاف های خود:

 ۱- مسئولیت پذیر باشید

 ۲- مستقیما مسئله را بررسی کنید

 ۳- اول به دنبال درک مسئله باشید

 ۴- جملات خود را با من شروع کنید

 ۵- تلاش کنید نتیجه برد برد باشد

 ۶- آن ها را تایید کنید

۴۲) راه های سالم برای ابراز احساسات خود:

 ۱- جیغ بکشید، فریاد بزنید، بپرید، بیرون بریزید

 ۲- تمرکز و نیایش و به عالم درون بروید

۴۳) هوارد تورمن:به دنبال نیاز دنیا نباشید، به دنبال آنی باشید که شما را زندگی میدهد و انجامش دهید. چون آنچه دنیا نیاز دارد همان انسان هایی است که جان گرفته اند.

۴۴) جسور بودن یکی از مهمترین جنبه های اصالت است، اینکه بتوانید جسور باشید و بااصالت زندگی کنید، نیازمند تعهد و اراده ای راستین است.

۴۵) چطور جسور باشید؟

 ۱- با خودتان رو راست باشید     ۲- با اشتیاق زندگی کنید

۴۶) بودا: شما، خود، مانند هرکس دیگر در جهان شایسته ی عشق و محبت خویش هستید.

۴۷) برای آشتی با خود، موارد زیر را بپذیرید:

 ۱- ما همینطور که هستیم، خوبیم

 ۲- پذیرفتن جنبه ی تاریک خود

 ۳- بخشایش خود

 ۴- قدردانی از خود

 ۵- ما منحصر به فرد هستیم

 ۶- احترام به خود

 ۷- عظمت خود را دریابید

 ۸- به خود عشق بورزید.

۴۸) بخشایش خود چه مزایایی دارد؟

 ۱- کاهش فشار خون

 ۲- دشمنی کمتر

 ۳- کاهش تنش

 ۴- افزایش توانایی مهار خشم

 ۵- کاهش ضربان قلب

 ۶- کاهش خطر مصرف الکل و مواد مخدر

 ۷- کاهش نشانه های افسردگی

 ۸- کاهش نشانه های دلهره

 ۹- تسکین دردهای مزمن

 ۱۰- افزایش روابط دوستانه

 ۱۱- روابط سالم تر

 ۱۲- تقویت باورهای مذهبی و روحانی

 ۱۳- بهبود وضعیت بدنی

۴۹) برای احترام به خود چه کارهایی را میتوان انجام داد؟

 ۱- وقتی درباره ی خود حرف میزنید، از واژگان مثبت و عاشقانه استفاده کنید

 ۲- نخست مراقب خود و نیازهای خود باشید، سپس به اطرافیانتان فکر کنید

 ۳- آنچه را میخواهید به طور مشخص طلب کنید

 ۴- هرگاه لازم دانستید، نه بگویید

 ۵- به درون خود گوش کنید

 ۶- پای آنچه برای شما اهمیت دارد، بایستید

 ۷- استراحت کنید

 ۸- به خود اعتماد کنید

 ۹- از دیگران بخواهید به شما کمک کنند

 ۱۰- کارهایی را که برایتان لذت بخش هستند انجام دهید

 ۱۱- خوش بگذرانید

 ۱۲- وقتی کسی از شما تعریف و تمجید کرد، آن را بپذیرید و در پاسخ فقط بگویید، ممنون

۵۰) برای درک عظمت خود، کارهای زیر را انجام دهید:

 ۱- دائما در فکر تایید و قدردانی از خویش باشید

 ۲- هر وقت فرصت یافتید، خطر کنید و تمام توان خود را به کار ببندید

 ۳- برای خودتان عذرخواهی نکنید

 ۴- شکست های خود را بیشتر از موفقیت هایتان بزرگ بدارید

 ۵- بر نقاط قوت خود تمرکز کنید

 ۶- خیلی با خود جدی نباشید

 ۷- با مردم استثنایی، مهربان و حمایت کننده همنشین شوید

 ۸- سپاسگزار باشید

۵۱) برای افزایش توان بزرگداشت و قدردانی از خود، این موارد را انجام دهید:

 ۱- با سایه ی خود کار کنید

 ۲- برای بزرگداشت خود وقت بگذارید

 ۳- خودتان را به شکل مثبت تصدیق کنید

 ۴- برنامه ی منظمی را برای تمرین بزرگداشت خود طراحی کنید

۵۲) هنری دیوید تورو: با اعتماد کامل برای تحقق رویای خود حرکت کن، زندگی را آنگونه که در سر داری، بساز.

۵۳) این ۲ سوال مهم را از خود بپرسید:

 ۱- این اطلاعات چطور به من و زندگی من مربوط می شوند؟

 ۲- چگونه میتوانم اصالت را در روابط، کار و زندگی روزمره ی خود وارد کنم؟

۵۴) اینکه بتوانید در زندگی خودتان باشید و با اصالت زندگی کنید، به انتخاب، تعهد و اراده ی شما بستگی دارد. میخواهید زندگی شما چطور باشد و در زندگی چه نقشی داشته باشید و با دیگران چگونه ارتباطی داشته باشید؟!

۵۵) مسئولیت پذیری و حمایت میتواند تاثیری معجزه آسا بر جای بگذارد. هر دوی اینها برای رشد موفقیت و کامیابی ما در زندگی ضروری هستند.

تدوین و گردآوری : دپارتمان اندیشه ماهان تیموری

 

لیست کتاب های در حال انتشار را از اینجا دنبال کنید:

هر روز یک کتاب

 

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *