لوتوس

#لوتوس هم افزایش سرمایه را ثبت کرد. بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

خساپا
#خساپا واقعا در چند ماه اخیرا خوب می‌فروشد اذر ۱۳۶۱۱ و ۲۲ هزار دستگاه فروخته است ابان خوبی داشت و ۱۳۶۸۹ میلیارد ریال فروش داشته و ۲۲ هزار دستگاه فروش داشته و در دی ماه ۱۷۵۶۶و۲۷هزار دستگاه فروش داشته است
در بهمن ۱۹۵۶۸ میلیارد ریال است و خوب فروخته است ۲۷ هزار دستگاه بوده است
جمعا تا پایان بهمن ماه ۱۳۱۳۷۰ میلیارد ریال فروخته است.
زشریف
#زشریف در اولین ماه سال مالی به فروش ۲۰۸ میلیارد ریالی رسیده و در بهمن ۲۰۴ میلیارد ریال بود و جمعا ۴۱۲ میلیارد ریال. مدت مشابه ۲۰۸ میلیارد ریال بود.
شغدیر
#شغدیر موجودی را فروخت و بهمن خوبی داشت و ۳۵۷۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ نیز ۲۸۴,۷۱۳,۱۴۴
ریال بوده است
در دی با کمی افت ۲۰۳۷ میلیارد ریال فروش داشت نرخ فروش ۳۱۱,۰۵۸,۷۵۰ ریال بود
آذر با رشدی نسبی ۲۶۶۲ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۷۴,۳۳۷,۵۹۲ ریال شد .
جمعا ۱۱ ماهه ۲۰۳۹۳ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه این عدد ۸۹۴۸ میلیارد ریال بوده است
شرکت توضیح داده است فروش داخلي شرکت از طريق بورس کالا قيمت گذاري و عرضه مي گردد. فروش صادراتي شرکت از طريق عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما صورت مي گيرد.
فملی
#فملی در دی با فروش ۳۲۱۹۲ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۲۱۰۰ تن کاتد با نرخ ۱,۷۲۱,۸۴۷,۱۳۱ ریالی صادر کرده در داخل نیز ۶ هزار تن با نرخ ۲,۰۹۹,۷۸۱,۳۰۲ ریالی فروخته است .
در بهمن با فروش ۳۴۷۸۳ میلیارد ریالی مواجه شد
۷هزار تن با نرخ ۱,۹۸۵,۳۱۰,۷۳۶ ریال صادر کرده است . نرخ داخل ۱,۸۸۰,۲۳۷,۳۹۵ ریال بود
در ۱۰ ماهه ۳۴۶۶۹۸ و ۱۰ ماهه مدت مشابه قبل ۲۰۱۸۱۶ میلیارد ریال بوده است
شفن
#شفن بهمن خوبی داشت
ابان ۵۵۱۸ میلیارد ریال فروش داشته در اذر ۵۸۸۲ میلیارد ریال و دی ۵۶۵۲ میلیارد ریال بود در بهمن با رشد به ۸۴۹۳ میلیارد ریال رسید
این ۳ماهه بهتر بوده ۱۱ ماهه ۴۷۳۲۳ میلیارد ریال فروش داشته
جمع فروش مدت مشابه ۲۶۸۷۵ میلیارد ریال بوده است .
افزایش نرخ داشته چرا که نرخ صادرات ابان ۵۶,۴۴۱,۱۰۶ ریال بوده و اذر ۷۱,۳۳۷,۷۰۰ ریال و دی ۸۵,۱۲۶,۷۸۵ ریال و بهمن ۷۲,۰۵۵,۹۷۲ ریال بوده و افت نرخ دارد !!
کچاد
#کچاد در بهمن ۴۲۹۴۹ میلیارد ریال فروش داشت در دی بهتر از اذر بود و ۲۷۴۸۸ میلیارد ریال فروش داشت . در اذر ۲۵۹۶۶ ،ابان با فروش ۲۶۲۹۶ میلیارد ریالی مواجه شده است
در دی نرخ فروش کنسانتره ۱۹,۷۳۲,۷۵۲ ریال شده و رشد کرده . در بهمن کنسانتره ۲۰,۶۳۵,۷۵۹ و عمده فروش صادرات فولاد بوده است . ۱۱ ماهه ۴۲۹۴۹ میلیارد ریال فروش داشته است.
فسرب
#فسرب شرکت ملی سرب و روی ایران فروش منظمی ندارد و در بهمن ماه حدود ۱۵ میلیارد تومان فروش داشته، این در حالیست که فروش ماه قبل ۴۶ میلیارد تومان بوده است.
مجموع فروش ۱۱ ماهه شرکت ۳۶۸ میلیارد تومان گزارش شده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۲۷۳ میلیارد تومان بوده است.
حپترو
#حپترو در بهمن ۵۵ ملیارد ریال درامد داشته و رشد کرده
دی ۲۶ میلیارد ریال ، اذر با فروش ۲۸ میلیارد ریالی به جمع فروش ۶۰۹ میلیارد ریالی رسیده است کل سال قبل شرکت ۷۹۹ میلیارد ریال بود
رتاپ
#رتاپ خطی پیش می رود ولی بهمن از خط به سمت مثبت خارج شد
سهم در اذر ۱۹۴۱ و در ابان ۱۹۳۲ ، مهر ۱۸۶۹ و در دی ماه ۱۹۴۱میلیارد ریال درامد داشته و در بهمن به ۲۲۰۸ میلیارد ریال رسید
نهایت ۱۹۸۴۴ میلیارد ریال فروش محقق کرده است . کل عدد سال قبل ۱۱۵۱۵ میلیارد ریال بود
ثشرق
#ثشرق با درامد ۱۳۴ میلیارد ریالی در بهمن در مجموع ۵ ماهه ۴۰۱ میلیارد ریال فروش داشت
فاراک
#فاراک در بهمن با درامد ۳۶۲ میلیارد ریالی به عدد ۲۲۰۷ میلیارد ریالی رسید برای ۵ ماهه کل سال قبل شرکت ۵۰۱۰ میلیارد ریال بود.
زفکا
#زفکا در دی و بهمن اندکی بهتر شد
سهم ابان به ۲۸۶ میلیارد ریال و اذر ۳۱۱ میلیاردریال رسید و در دی ماه ۳۴۰میلیارد ریال فروش داشته و بهمن ۳۲۱ میلیارد ریال
مجموع فروش به ۲۸۱۹ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل ۱۷۸۸میلیارد ریال بوده است
حریل
#حریل ابان و اذر به خاطر کرونا افت درامد داشت سهمی که
در ابان ۲۳۵ میلیاردریال و اذر ۲۵۷ میلیارد ریال
دوباره در دی و بهمن ماه به روند خود برگشته و ۳۱۰میلیارد ریال دی و ۳۵۵ میلیارد ریال بهمن فروش داشته است مجموع فروش ۳۲۹۶ میلیارد ریال ,کل سال قبل ۲۱۹۱میلیارد ریال بوده است
رمپنا
#رمپنا در بهمن عالی بود و ۷۹۹۱ میلیارد ریال درامد داشت در دی کمی کمتر شد و ۳۳۷۷ میلیارد ریال فروش داشت ، اذر با درامد ۵۶۵۳ میلیارد ریالی مواجه بوده و به جمع درامد ۵۱۲۰۳ میلیارد ریالی رسیده است در ۱۰ ماهه این عدد محقق شده و کل سال قبل ۵۶۸۵۲ میلیارد ریال بوده
شگویا
#شگویا در ۳ ماه گذشته متحول شده و حالا بهمن هم صعودی بود و ۱۳۳۰۲ میلیارد ریال فروش داشت
سهم در دی ۱۰۴۴۹ ، اذر ۹۰۷۹ ، در ابان با فروشی خوب ۱۰۰۹۸ میلیارد ریال مواجه بوده .جمع فروش ۱۱ ماهه ۸۷۷۰۶ میلیارد ریال است . مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۲۱۸۹ میلیارد ریال بوده است.
دلر
#دلر کمی در بهمن و دی بهتر بود در بهمن ۹۶۵ و در دی ۹۵۰ میلیارد ریال فروش داشت
اذر هم خوب بود و ۹۷۳ میلیارد ریال فروش داشت تا۲ ماهه اهیر خوبی داشته باشد و۱۱ماهه ۹۹۵۶ میلیارد ریال فروش داشته است .
دپارس
#دپارس در بهمن ۴۶۸ و دی شبیه اذر بود و ۴۲۵ میلیارد ریال فروش داشت
در ابان و اذر بهتر بود و اذر ۴۳۸ و ابان ۳۶۹ میلیارد ریال فروش داشته مهر خیلی خاص نبود و ۲۹۰ میلیارد ریال فروش زد ۱۱ماهه فروش ۴۱۱۰ میلیارد ریال بوده است .مدت مشابه سال قبل ۲۷۹۳ میلیارد ریال بود
مارون
#مارون در ۲ ماه گذشته بسیار خوب عمل کرده بهمن هم با رشد ۲۵۳۷۲ میلیرد ریال بود
دی با رشد چشم گیر ۲۳۴۴۴ میلیارد ریال بود
اذر هم ۲۰۷۸۲ میلیارد ریال فروش داشته است
در مورد نرخ ها اذر ۱۳۴,۰۶۴,۹۸۹ ریال و دی با رشد ۱۷۲,۲۳۵,۹۹۴ ریال بود بهمن ۱۸۳,۱۷۵,۷۲۶ ریال . جمعا ۱۱ ماهه ۱۷۹۷۰۸ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۱۰۷۱۶۳ میلیارد ریال بود
تنوین
#تنوین در اذر این عدد ۷۸۰ میلیارد ریال شده و کمی افت کرد در دی با رشد خوب ۹۵۴ میلیارد ریال درامد داشته است
بهمن ۱۷۴۴ میلیارد ریال درامد داشته است .
سهم ۱۱ ماهه ۱۰۲۳۴ میلیارد ریال درامد داشته است و کل سال قبل ۷۸۰۶ میلیارد ریال بوده است.
کمنگنز
#کمنگنز از سهم های خاص بازار است ولی در دی شبیه ماه قبل بود در دی ماه ۲۱۱میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش به ۲۳,۴۱۲,۷۲۳ ریال رسیده است
در بهمن ۱۷۵ میلیارد ریال فروش داشته است ۲۵,۱۰۴,۵۸۵ نرخ فروش داشته است . جمع فروش به ۱۷۶۶ میلیارد ریال رسیده مشابه این عدد ۹۶۶ میلیارد ریال بوده است.
شصدف
#شصدف در ۳ ماه گذشته خوب بوده و بهمن ۶۵۰ میلیارد ریال و دی هم با کمی رشد ۶۳۲ میلیارد ریال فروش داشت ، اذر ۵۴۸ و ابان ۴۸۳ میلیارد ریال فروش داشته و جمعا در ۱۱ ماهه به ۴۶۳۵ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه ۲۹۹۱ میلیارد ریال بود.
نطرین
#نطرین در بهمن ۸۴ ، دی هم ۹۲ میلیارد ریالی بود و جمعا به عدد ۹۱۸ میلیارد ریالی رسیده است در مدت مشابه ۱۱۰۷ میلیارد ریال بود
پیزد
#پیزد در دی و بهمن خوب عمل کرده و بهمن ۱۶۹۳ و دی ۱۵۲۰ میلیارد ریال فروش زد اذر ۱۲۴۰ میلیارد ریال فروخت
مجموع ۱۱ماهه ۱۱۳۹۵ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل این عدد ۶۵۳۲ میلیارد ریال بوده است.
شتوکا
#شتوکا دربهمن ۹۶ و دی ۱۵۲ میلیارد ریال فروش داشت ، اذر با فروش بهبود یافته ۱۴۷ میلیارد ریالی مواجه بود و جمع فروش به ۹۹۹ میلیارد ریال فروش زده و مدت مشابه هم ۷۰۵ میلیارد ریال بوده است.
خاهن
#خاهن در دی ۱۱۰۰ میلیارد ریال و بهمن۶۵۸ میلیارد ریال فروش داشت سهمی که به فروش۱۱ ماهه ۸۵۸۹ میلیارد ریالی رسیده است . در مدت مشابه ۱۵۳۲ میلیارد ریال بود
شاملا
#شاملا در ۳ ماهه اخیر بهتر بوده در اذر فروش ۳۸۷ میلیارد ریال بوده و نرخ ۲۱,۱۲۵,۲۲۹ ریال و رشد کرده در دی این عدد با رشدی خوب ۴۳۹ میلیارد ریال شده و بهمن هم ۴۸۶ میلیارد ریال بوده
جمعا۱۱ ماهه ۳۵۲۱ میلیارد ریال بوده است .مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۶۵۵ میلیارد ریال بوده است .
فوکا
#فوکا درماه های اخیر بد نبوده است
در اغاز ۳ ماهه سوم مهر ۱۷۰۲ میلیارد ریال بوده و در ابان ۱۵۰۳ میلیارد ریال و اذر با پرش فروش ۲۳۰۱ میلیارد ریال بوده است در دی این عدد ۱۹۷۱ میلیارد ریال شد و بهمن با رشدی چشم گیر ۳۲۷۴ میلیارد ریال شده است و رشد خوبی داشته
جمع۱۱ ماهه ۱۸۴۰۵ میلیارد ریال شده و مدت مشابه قبل ۱۹۲۸ میلیارد ریال بود .
داسوه
#داسوه در بهمن افت کرد
سهم در اذر عدد فروش ۵۰۴ میلیارد ریال بوده و رشد داشته و دی هم ۵۱۲ میلیارد ریال در بهمن به ۱۸۲ میلیارد ریال رسیده
۱۱ماهه ۳۰۸۴ میلیارد ریال بوده است.
کحافظ
#کحافظ در بهمن کمی افت کرد و ۲۱۶ میلیارد ریال فروش داشت دی ۲۸۲ اذر با ۲۹۳ و ابان ۲۵۴ میلیارد ریال بود که هر سه ماه خوب بوده جمعا به ۲۱۲۰ میلیارد ریال رسیده
مدت مشابه ۸۴۱ میلیارد ریال بوده است.
خراسان
#خراسان ۲ ماه ابان و اذر خوب بود در دی البته بهمن کمی افت کرد و دی ۲۷۰۴ میلیارد ریال فروش داشت نرخ نیز ۵۵,۹۰۴,۵۲۵ ریال بود در بهمن ۱۲۶۴ میلیارد ریال و نرخ فروش ۵۰,۷۷۷,۹۱۳ ریال
اذر ۳۴۱۶ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش ۵۴,۴۳۹,۸۵۹ ریال است
جمعا ۱۱ ماهه ۱۹۳۱۷ میلیارد ریال فروش زده مدت مشابه ۱۲۴۵۱ میلیارد ریال بوده است
جم پیلن
#جم_پیلن دی بسیار خوبی داشت و ۹۱۹۳ میلیارد ریال فروش زد . نرخ فروش نیز ۳۳۲,۸۳۲,۰۹۰ ریال بود در بهمن کمی افت کرد و ۶۶۸۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۳۱۵,۲۲۳,۹۳۳ ریال است
فروشش در اذر ر ۶۵۷۲ میلیارد ریال بوده نرخ فروش نیز ۳۱۸,۴۹۳,۱۵۸ ریال
جمعا۱۱ ماهه ۵۶۹۹۸ میلیارد ریال فروش زده است البته مدت مشابه قبل عدد ۳۰۳۴۲ میلیارد ریال بود
ولبهمن
#ولبهمن در بهمن ۲۳۸ میلیارد ریال درامد داشته و به عدد ۱۶۶۴ میلیارد ریالی رسیده و ۹۵۳ میلیارد ریال هم هزینه مالی دارد
خکاوه
#خکاوه نوسان زیادی در فروش دارد
در مهر این عدد به ۳۱۶ میلیارد ریال رسیده ولی در ابان ۱۶۰ میلیارد ریال شده و اذر دوباره با رشد ۶۹۲ میلیارد ریال شده و دی سینوس را تکمیل کرد و کم شد ۲۵۶ میلیارد ریال بود دوباره بهمن با رشد ۶۵۸ میلیارد ریال شده است
جمع فروش۱۱ماهه به ۲۷۷۹ میلیارد ریال رسیده است
غدام
#غدام در بهمن ۲۹ میلیارد ریال فروش داشت در در ۲ ماهه به عدد ۶۵ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه ۲۷ میلیارد ریال بود
غپاذر
#غپاذر شرایط بدی ندارد
مهر ۶۱۶ میلیارد ریال و ابان ۴۷۶ میلیارد ریال و اذر هم ۶۰۰ میلیارد ریالی بود در دی ماه کاهشی شده۵۰۲میلیارد ریال فروش داشته ولی بهمن رشد کرد و ۵۵۷ میلیارد ریال فروش داشت
جمعا ۵۴۹۷ میلیارد ریال درامد داشت .مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۹۴۰ میلیارد ریال بود
مادیرا
#مادیرا دی و بهمن ماه خوبی داشت و رشد کرد و در بهمن ۲۴۶۲ و دی ۲۶۸۵ میلیارد ریال فروش داشت سهمی که ابان ۲۰۴۵ میلیارد ریال و اذر ۲۲۶۷ میلیارد ریال
مجموع ۱۱ ماهه به فروش ۲۰۷۰۴ میلیارد ریالی رسیده است
نکته جالب در مادیرا است که نرخ اذر ۵۶,۶۰۸,۴۵۴ ریال و دی ۵۲,۹۹۳,۶۰۲ ریال و بهمن ۵۰,۰۶۵,۹۰۲ ریال است .
تلیسه
#تلیسه در بهمن ۲۲۳ ، دی ۲۲۲ ، اذر با فروش ۲۰۸ میلیارد ریالی به عدد ۱۹۰۸ میلیارد ریالی رسید و عدد خوبی داشته است مدت مشابه این عدد ۱۳۱۱ میلیارد ریال است
بجهرم
#بجهرم در بهمن ۲۴۳ میلیارد ریال فروش داشته و به عدد ۳۳۸۵ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه این عدد ۲۲۸۳ میلیارد ریال بود

بتا سهم

#کدال_نگر

افزایش سرمایه / افزایش سرمایه / افزایش سرمایه / افزایش سرمایه / افزایش سرمایه / افزایش سرمایه / افزایش سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *