#سفارس

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سیمان فارس خوزستان – سفارس در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۹

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۱۵۳۹۰ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۱۴۷۹۳ میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان فارس – سيمان فارس نو – سيمان سفيد ني ريز و سيمان بهبهان.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۳۱۳۱ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۲۸۳۰ میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم سفارس ۳۳۴۳۴ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۰ درصد می باشد.

کانال تحلیلی پارسیس

 

سفارس  پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۱۵۳۹۰ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۱۴۷۹۳ میلیارد تومان می باشد. مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان فارس – سيمان فارس نو – سيمان سفيد ني ريز و سيمان بهبهان.

پرتفوی غیر بورسی: ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۳۱۳۱ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۲۸۳۰ میلیارد تومان می باشد. بدین ترتیب NAV هر سهم سفارس ۳۳۴۳۴ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۰ درصد می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *