تحلیل بنیادی شغدیر

 

از میانه سال ۱۳۹۷ تاکنون، همانطور که خط زرنگ رنگ نشان می دهد، نسبت نرخ اتیلن به عنوان ماده اولیه در مقایسه با نرخ فروش PVC شغدیر کاهش یافته است. در حالی که در سال ۹۷ هر تن اتیلن به عنوان خوراک ۸۰ – ۱۰۰ درصد قیمت PVC بوده اما این نسبت در سال ۱۴۰۰ به ۵۰درصد رسیده و از علل اصلی رشد حاشیه سود شغدیر است که با خط آبی رنگ قابل مشاهده است اما حاشیه سود ۲۰-۳۰ درصد سال ۹۷ شغدیر به همین دلیل تا ۶۰درصد رشد کرده و در دو فصل اخیر روند نزولی داشته است.

با این وجود چون نرخ فروش PVC در دو فصل اخیر صعودی بوده، طبعا درآمد بیشتری محقق شده است.

همکنون اتیلن ۲۰۰میلیون ريال و PVC حدود ۴۰۰میلیون ريال است. تقریبا نرخ فروش اتیلن مارون به نرخ خرید اتیلن شغدیر نزدیک است.

با این اوصاف برای پیشبینی تقریبی از وضعیت شغدیر می توانید نرخ فروش ماهانه و نرخ جهانی PVC شغدیر و نرخ فروش اتیلن مارون را دنبال کنید. این گراف نیز به خوبی نشان می دهد که بسته شدن فاصله PVC و اتیلن، حاشیه سود را به سمت ۳۰درصد کاهش می دهد و تداوم شرایط فعلی حاشیه سود ۴۵-۵۰ درصد را حفظ می کند.

ولید هلالات

#تحلیل_بنیادی

تحلیل بنیادی شغدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *