#امید در مهر با درآمد و فروش ۴۳۹ میلیارد ریالی مواجه بود در ابان با رشد ۱۱۹۹ میلیارد ریال بود و به عدد ۶۸۵۱  میلیارد ریالی رسیده و ۱۱ ماهه عدد خوبی داشت و کل سال قبل ۲۲۵۴ میلیارد ریال بود

#ولملت در ابان با فروش و درآمد ۱۱۶ میلیارد ریالی به عدد  ۷۵۵ میلیارد ریال رسید و تا ابان  ۲۶۳ میلیارد ریال هزینه مالی دارد
#خودرو  در آبان با فروش و درآمد ۲۴۸۴۹۴ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۱۵۶۶۶۲۰  میلیارد ریال رسید
سهم شهریور ۳۲۵۶۳۱ میلیارد ریال فروش داشت 
در مهر شبیه تیر بود و ۱۸۹۴۰۸ میلیارد ریال فروش زد
 بیش از ۵۰% بیشتر از مدت مشابه است
#شتران  سرمایه گذاری در احداث و بهره برداری از ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی 
تاريخ شركت در مناقصه  ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ 
تاريخ اعلام نتايج  ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ 
نتيجه مناقصه  شرکت پالایش نفت تهران به عنوان پرنده مناقصه سرمایه گذاری در احداث و بهره برداری ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی انتخاب گردید. 
شرح مناقصه(شامل توصيف نتيجه به دست آمده)  پیرو برگزاری مناقصه شماره ۱۴۰۲/۴ با موضوع سرمایه گذاری در احداث و بهره برداری از ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی از سوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر (ساتبا)، شرکت پالایش نفت تهران به عنوان برنده سبد ۳ به ظرفیت ۵۰۰ مگاوات انتخاب گردید. دوره احداث یک ساله و هزینه احداث حدود ۲۷۵ میلیون دلار می باشد. بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مدت قرارداد ۲۵ سال است که در ۵ سال ابتدای قرارداد برق تولیدی به صورت تضمینی و به قیمت ۷/۳ سنت دلار به ازای هر کیلو وات ساعت توسط سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) خریداری می شود. همچنین پس از سال پنجم بهره برداری، شرکت می تواند حداقل به مدت ۲۰ سال از محل فروش برق به صنایع، صادرات، رمز ارز، تابلوی سبز بورس انرژی با توافق ساتبا در چهارچوب مقررات وزارت نیرو، درآمد پایدار قابل توجه ای کسب نماید. تامین مبلغ سرمایه گذاری ۷۵ درصد از محل تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی می باشد.
#کرومیت تازه وارد در آبان با عدد  ۳۳ میلیاردریالی به عدد ۸ماهه  ۶۵۶ میلیارد ریال رسیده است  .
#زگلدشت در آبان با فروش ۱۰۱۳ میلیارد ریالی مواجه بوده و فروش خوبی در ابان داشت جمعا ۸ماهه  ۷۲۶۲ میلیارد ریال فروش داشت
#حاسا در آبان ۶۲۷ میلیارد ریال درآمد داشت و به عدد ۴۵۱۶ میلیارد ریالی رسیده است و ۸ماهه این درآمد محقق شده و کل سال  قبل ۵۴۹۱ میلیارد ریال بود
#فگستر در ابان با درآمد ۵۴۰ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۸ماهه این عدد  ۶۲۱۳ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل این عدد ۴۶۰۶ میلیارد ریال است
#اعتلا تا آبان ۱,۰۱۹,۷۸۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#بالبر در دومین ماه خود به فروش قابل توجه ۱۸۴۱ میلیارد ریالی رسیده است و ۲ ماهه  ۲۷۰۶ میلیارد ریال است که مدت مشابه  قبل ۲۱۴۷ میلیارد ریال است
قرارداد ۵۰۰  میلیارد تومانی در #کیسون 
احداث شبستان جمهوری اسلامی حرم مطهر رضوی 
تاريخ انعقاد قرارداد  ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ 
طرف قرارداد  سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر رضوی 
مبلغ قرارداد  ۵,۰۴۴,۵۱۹ میلیون ریال 
نحوه تسویه  پیمانکار مطابق قرارداد و متناسب با پیشرفت کار، صورت وضعیت ماهانه ارائه می‌نماید و کارفرما خالص صورت وضعیت را به پیمانکار پرداخت نموده و کارکرد تسویه می‌شود.
شفاف سازی در #ثشاهد 
  درخصوص موضوع تفاهم نامه منعقده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ باآقای علیرضا فقیهی کاشانی( برنده مزایده) بابت فروش ۷۰ قطعه باقیمانده از اراضی واقع در شهرک ناز جنوبی با رقم پیشنهادی به مبلغ ۳۰۲ میلیارد تومان که به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی خریدار انجام کامل فرآیند معامله میسر نگردیده بود شایان ذکر می باشد ؛ مذاکرات با خریدار با هدف حفظ منافع و حقوق سهامداران، جلوگیری از خام فروشی با رعایت صرفه و صلاح شرکت صورت پذیرفت که منجر به حصول توافق جدید با محتوای واگذاری ۱۹ قطعه زمین از اراضی مندرج در تفاهم نامه اولیه به خریدار مطابق با ۵۳ میلیارد تومان پرداختی توسط ایشان در سال ۱۴۰۱ و تثبیت مالکیت شرکت شاهد بر ۵۱ قطعه باقیمانده اراضی گردید.
#حپترو  در آبان ۱۶۵ میلیارد ریال فروش و درآمد ثبت کرد و به عدد  ۱۴۴۸ میلیارد ریال رسیده است و کل سال  قبل ۱۷۱۹ میلیارد ریال بود
#فزرین در ابان با فروش ۶۳۶ میلیارد ریالی به عدد ۵۳۲۷ میلیارد ریال رسیده است
رامو فارمين از زیرمجموعه های #دجابر در ۶ماهه به سود ۳۸۷ میلیارد ریال سود خالص داشت
#وتوسم  در ابان ۲۲۹  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا ابان  ۶,۰۳۶,۰۴۰ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#تکاردان در آبان با فروش و درآمد  ۱۱۲۵ میلیارد ریالی رسیده است و ۸ماهه به فروش ۴۶۸۲ میلیارد ریالی رسیده است
#شتوکا  فروش خوبی در آبان داشت و به عدد  ۴۴۵ میلیارد ریالی رسیده است  و ۸ماهه این عدد  ۲۷۲۱ میلیارد ریال رسیده است  که حدودا ۲ برابر مدت مشابه است
#رمپنا در مهر با ثبت درآمد متفاوت ۲۲۳۰۸ میلیارد ریالی مواجه بود  ابان  با افت به ۴۸۳۵ میلیارد ریال رسید و ۷ماهه با عدد ۹۴۴۳۴  میلیارد ریالی کار را تمام کرد .
#کاوه در آبان ۳۰۶۹۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ  داخلی ٢٠١,۵٨١,۴٧٩ ریال  است
مهر با  رشد خوب ۳۰۱۴۵ میلیارد ریال فروش داشت
  شهریور  ۲۸۸۰۵ میلیارد ریال  بود  ۲۰۸,۲۷۱,۰۸۲ ریال بود
 ۸ ماهه ۲۴۶۵۷۰   میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل شرکت    ۱۵۴۵۰۵   میلیارد ریال بود
#سپاهان در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی شده ۳۳۸۱ و درسود اصلی ۳۳۲۷ ریال سود محقق کرده است
#دفارا  مهر و آبان خوبی داشت
 سهم در مهر ۲۴۱۶ میلیارد ریال  و آبان ۲۵۱۰  میلیارد ریال فروخت و  ۸ماهه  ۱۶۳۸۱  میلیارد ریال است . فروش مشابه سال قبل   ۸۲۰۹  میلیارد ریال بود
#عالیس را باید تلفیقی دید سهم در آبان با فروش ۱۵۲۵ میلیارد ریالی مواجه بود .
در شهریور این عدد ۱۶۲۹ میلیارد ریال  و مهر ۱۵۶۴ میلیاردریال بود و جمعا ۸ ماهه  ۱۲۲۹۳   میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه سال قبل ان   ۹۳۳۹  میلیارد ریال بود
#زبینا  شهریور خاص بود ولی مهر دوباره به قبل برگشت و ۶۵۵ میلیارد ریال فروش داشت  در ابان این عدد ۵۵۸ میلیارد ریال بود و کمی افت داشت
 شهریور با رشد خوب ۹۵۱ میلیارد ریال فروش داشت
۸ ماهه  ۵۲۶۵  میلیارد ریال شده و تقریبا ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#شخارک  مهر و آبان خوبی داشت
در آبان ۱۲۹۶۴ میلیارد ریال  فروش داشت و نرخ  ٨٧,٨٧۴,٧٧۴  ریال است
مهر  ۱۴۴۲۱ میلیارد ریال فروش داشت  و ۵۵هزار تن به نرخ ۱۰۳,۰۲۶,۰۶۶ ریالی رسیده است 
در شهریور این عدد  ۳۳۷۷ میلیارد ریال شد و افت داشت و ۱۶ هزار تن  با نرخ ۸۰,۳۵۷,۳۷۲ ریال فروخته است  .
 ۸ ماهه به عدد ۸۰۴۶۶   میلیارد ریالی رسیده .
#ناما در مهر ۲۹۵  و ابان ۲۱۱ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۴۷۵۰ میلیارد ریال در ۱۱ ماهه  رسیده است
#شفارس در مهر با فروش ۹۶۲ میلیارد ریالی مواجه بود و ابان این عدد ۱۰۱۸ میلیارد ریال شد و ۸ ماهه به عدد  ۶۷۱۲  میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه  قبل ۴۹۵۵  میلیارد ریال بود
#شکر در آبان با فروش ۳۵۷ میلیارد ریالی اولین فروش خود را زد
#خمحرکه در ۶ماهه تلفیقی حسابرسی شده به سود  ۱۲۴ ریالی رسیده است در سود اصلی این عدد ۱۶ ریال بود
#غدشت در مرداد ۹۴۹ میلیارد ریال فروش داشت ولی شهریور با افت  ۵۳۱ میلیارد ریال  و مهر ۹۱۲ میلیارد ریال شد در ابان با رشد خوب به  ۱۱۵۰میلیاردریال رسید و ۵ماهه  فروش ۴۲۶۱   میلیارد ریالی رسیده و  مدت مشابه سال  قبل  ۳۵۱۹ میلیارد ریال است
سرمايه گذاري زرين پرشيا از زیرمجموعه های #وغدیر در آبان  ۲۹۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت
#خدیزل آبان ۷۸۰۰  و مهر ۹۷۰۲ میلیارد ریال فروش داشت 
شهریور ۸۱۳۷ میلیارد ریال بود
۸ ماهه به ۸۰۲۷۹  میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه سال قبل   ۴۲۴۹۴  میلیارد ریال شده  بود
#سیلام  مهر و ابان بهتر بود 
سهم در شهریور ۶۲۶ میلیارد ریال شد
در مهر به ۷۵۳ میلیارد ریال رسید و آبان ۷۶۸ میلیارد ریال بود
 ۱۰ ماهه با فروش ۶۸۰۵ میلیارد ریالی مواجه بود مدت مشابه قبل   ۵۱۳۳ میلیارد ریال بود
#خپارس در مهر و ۲۱۶۱۰ میلیارد ریال فروش داشت در ابان با افت  ۱۶۸۶۵ میلیارد ریال فروش زد
در۸ ماهه به  ۱۵۰۱۰۵ میلیارد ریال رسیده است   
  مدت مشابه سال قبل این عدد   ۱۳۶۲۴۳  میلیارد ریال بود
#قنیشا در ابان با فروش ۵۴۴ میلیارد ریالی به عدد  ۲ماهه  ۹۸۲ میلیارد ریال رسید
#فپنتا  آبان با کمی افت  ۱۸۳۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۰ ماهه   به ۱۵۶۲۶  میلیارد ریال رسیده است.مدت مشابه سال قبل  ۱۲۲۶۳ میلیارد ریال بود
#بکابل در ۳ ماهه تابستان یک فروش خاص را ثبت کرد و در حالی که ۳ماهه اول   ۸۱۴۲ میلیارد ریال فروش داشت در تیر به عدد  ۴۹۱۳ و مرداد ۴۳۵۶ میلیارد ریال و شهریور ۴۱۲۰ میلیارد ریال رسیده
در مهر به عدد ۴۲۴۴ میلیارد ریالی رسیده و در حد  ماه  قبل بود  در ابان با کمی افت ۳۱۲۰ میلیار ریال شد
 ۸ ماهه  ۲۸۰۸۹  میلیارد ریال فروش داشته است
#کایزد در ابان با  فروش ۳۹۸ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۲۰۱۶ میلیارد ریالی رسیده است  که مدت  مشابه قبل ۱۲۴۶ میلیارد ریال بود
#خوساز  شهریور  ۴۰۲۰ میلیارد ریال فروش زد   در مهر به ۳۶۵۰ میلیاردیال رسید  و ابان  با  رشد ۴۳۷۰ میلیرد ریال بود 
۸ ماهه به ۲۹۰۵۷  میلیارد ریال رسیده است  مدت مشابه سال قبل این عدد  ۱۹۳۶۵  میلیارد ریال است
#چدن  شهریور و مهر خوبی زد
در شهریور این عدد ۱۴۷۵ و مهر ۱۷۰۶ میلیارد ریال و ابان  ۱۵۸۰ میلیارد ریال است و  ۸ ماهه ۱۰۰۳۵  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل این عدد ۵۶۵۵  میلیارد ریال شده بود
#جم_پیلن در ابان ۵۷۸۲ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد  ۶۹۰۱۷ میلیارد ریالی رسیده است . مدت مشابه قبل این عدد ۵۹۷۸۱ میلیارد ریال است
#شپارس  اولین ماه  سال مالی را با فروش ۱۳۰۱  میلیارد ریالی آغاز کرد و ابان به ۱۷۵۸ میلیارد ریال رسید و ۲ماهه ۳۰۶۰ میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه  قبل ۲۱۵۷  میلیارد ریال بود
#پسهند در  آبان  ۶۷۹  ، مهر ۶۵۳ میلیارد ریال فروش داشت  ، شهریور با کمی رشد ۷۱۲ میلیارد ریال فروش داشت
۸ ماهه  ۴۸۸۲   میلیارد ریال بود . مدت مشابه این عدد۳۰۰۵   میلیارد ریال بود
#کچاد  ۲ ماهه خوبی داشت
در شهریور با پرش فروش ۵۰۲۱۸ میلیارد ریال فروش داشته است   و در مهر این عدد ۵۲۱۹۹ میلیارد ریال بود  و آبان ۴۹۲۸۶ میلیارد ریال بوده است 
۸ ماهه ۳۷۳۵۷۷     میلیارد ریال بود    
 مدت مشابه قبل ۲۷۵۵۱۵    میلیارد ریال بوده است 
 در شهریور شمش ۲۰۲,۴۷۶,۴۶۲  و کنسانتره ۴۰,۳۶۵,۶۹۱ ریال است
در مهر  شمش  ۲۰۱,۳۶۱,۲۴۸  و کنسانتره  ۴۰,۶۰۳,۴۵۹  ریال است
#سشرق اولین ماه سال مالی را با فروش خوب ۱۱۸۶ میلیارد ریالی آغاز کرده که ابان ۱۳۷۳ میلیارد ریال بوده و ۲ماهه  ۲۵۶۰ میلیارد ریال بوده  مدت مشابه سال قبل ۱۵۳۴  میلیاردریال بود
#فایرا در ابان با کمی افت  ۸۹۲۱ میلیارد ریال بوده
۸ماهه به ۱۰۹۸۲۳ میلیارد ریال رسیده است   مدت مشابه  قبل ۱۰۰۸۴۴  میلیارد ریال بود
#شنفت  مهر  و ابان خوبی زد
 شهریور کمی افت کرد  ۸۶۳۷ میلیارد ریال بود
در مهر به هم خوب بود و ۱۱۰۹۳ میلیارد ریال فروخت
در ابان به  ۱۱۳۹۸ میلیارد ریال بوده است
۸ ماهه  ۸۰۴۴۹ میلیارد ریال بوده است 
مدت  مشابه سال قبل  ۶۱۳۷۴  میلیارد ریال است
#شکربن
در مهر با کمی افت این عدد  ۱۹۱۹ میلیارد ریال شد و نرخ ۴۹۸,۵۶۳,۹۶۹ ریال است  در ابان به ۱۸۱۳ میلیارد ریال بوده و نرخ ۵۲۹,۸۷۵,۰۸۹ ریال است .
  ۸ ماهه ۱۴۸۸۴    میلیارد ریال فروخته و مدت مشابه قبل ۱۰۹۶۲  میلیارد ریال بود
#شپاس ابان ۱۳۰۴۵ میلیارد ریال فروش داشت  مهر خوبی داشت و ۱۷۲۹۹ میلیارد ریال فروش داشت
 در ۳ماهه دوم  در تیر ۱۲۳۵۳ میلیارد ریال  و مرداد ۱۴۲۹۲ میلیارد ریال  و شهریور ۱۶۸۸۴ میلیارد ریال فروش داشت
۸ ماهه به ۱۱۱۶۲۳   میلیارد ریال رسید . مدت مشابه سال قبل این عدد ۸۴۰۰۷  میلیارد ریال بود
#خمحور در ابان ۲۴۶۶ میلیارد ریال ، مهر با فروش و درآمد ۱۹۷۳ میلیارد ریالی مواجه بود و ۸ ماهه به  ۲۱۵۰۰  میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل  ۱۵۱۸۸  میلیارد ریال بود
#سکرد در مهر با فروش ۴۶۱ میلیاردریالی مواجه بود و  ابان ۴۶۷ میلیارد ریال بوده و ۲ ماهه  ۱۱۲۷ میلیارد ریال فروش داشته و تقریبا  ۲ برابر مدت  مشابه قبل بود
#اردستان
  شهریور به عدد ۸۹۵ میلیارد ریالی رسیده است 
در مهر به  فروش ۸۸۰ میلیارد ریالی رسیده است و ابان ۱۰۴۰ میلیارد ریال بود
  ۸ ماهه  ۶۸۲۱   میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال  قبلش  ۵۱۸۹  میلیارد ریال بود
#دارو  ابان ۴۰۳۳ میلیارد ریال فروش داشت  و مهر با عدد  ۴۰۲۶ میلیارد ریالی مواجه بود و بد عمل نکرد  شهریور ۴۳۷۴ میلیارد ریال فروش داشت
۸ ماهه  فروش  ۳۰۵۵۸   میلیارد ریال بود . مدت مشابه  قبل این عدد   ۲۰۳۷۱  میلیارد ریال شده است
#دکپسول در مهر ۶۸۸ میلیارد ریال  و آبان  ۶۹۶ میلیارد ریال فروش داشت و۸ ماهه به عدد  ۵۰۶۸  میلیارد ریالی رسیده است
#شسینا
 در پاییز و مهر به فروش ۳۱۸ میلیاردیالی رسیده و ابان با رشد ۴۷۰ میلیارد ریال  است و  ۸ ماهه ۲۴۳۵   میلیارد ریال فروش داشته است
#نیان در ابان با  فروش ۹۳۳ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۸۱۰۳ میلیارد ریال  رسیده است
#رانفور مهر  به ۴۱۲۷ میلیارد ریال و ابان ۵۲۲۷ میلیارد ریال رسید  و رشد کرده است  . مرداد  ۴۴۳۱ میلیارد ریال و شهریور ۴۰۳۴ میلیارد ریال  رسید و۸  ماهه به ۳۲۴۹۲  میلیارد ریال درآمد داشت
#بسویچ در مهر به ۸۸۹ میلیارد ریال رسید  و ابان ۸۰۷ میلیارد ریال رسید
۸ ماهه به ۷۳۲۶   میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه قبل ۷۱۳۰   میلیارد ریال بوده است
#وصندوق تا آبان ۴۹,۲۳۲,۹۷۲ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#صبا در آبان  ۵۳۵۸  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و  ۸,۴۴۱,۹۶۲  میلیون ریال تا ابان  سود محقق کرده است
#وخارزم و ثبت  سرمایه 
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-098 مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۷۴۸۰۰۰۰ میلیون ریال ، از محل اندوخته مبلغ ۲۳۸۲۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#ولکار در ابان با درآمد ۱۵۹ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۱۳۲۶ میلیارد ریال رسیده است سهم  ۵۲۰  میلیارد ریال هزینه مالی دارد
#زشریف مهر با  عدد  ۱۰۲۱ میلیارد ریالی مواجه بود و ابان ۷۶۰ میلیارد ریال شد   
در شهریور به ۷۷۴ میلیارد ریال رسید و ۱۱ ماهه به عدد  ۸۶۹۱  میلیاردریالی رسیده است
#غگل در مهر با فروش و درآمد ۲۲۲۲ میلیاردریالی آغاز کرده است  و ابان به ۲۲۸۷ میلیترد ریالی رسید و۲ ماهه  ۴۵۰۹ میلیترد ریال بود و  تقریبا  ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#ثبهساز در ابان با فروش و درآمد ۱۳۳۳ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۱۶۸۶۳ میلیارد ریال در ۱۱ ماهه  رسیده است
#خاذین شهریور کمی افت داشت  ولی مهر با رشد ۱۰۸۰ میلیارد ریال شد و بهتر بود در ابان با رشد دوباره  ۱۸۳۹ میلیارد ریال شد 
  شهریور این عدد با افت  ۸۹۲ میلیارد ریال بود
۸ ماهه  ۱۲۲۲۰   میلیارد ریال بود و که مدت مشابه سال قبل    ۱۰۹۲۵  میلیارد ریال بود
#پتایر افزایش سرمایه می دهد
 گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ،آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور جبران مخارج سرمايه گذاري و خريد دارايي ثابت براي پروژه سمنان که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#کسعدی در ابان بهتر بو و ۳۴۰ میلیارد ریال فروخت مهر کمی افت کرد و ۲۱۲ میلیارد ریال فروش داشت 
سهم در شهریور  ۳۹۶ میلیارد
در  ۸ ماهه به عدد ۲۵۳۰  میلیارد ریالی رسیده است که  مدت مشابه قبل ۱۶۲۷  میلیارد ریال بود
#فجهان  
فروش در شهریور  با رشد ۱۳۴۰۰ میلیارد ریال شد
در مهر این عدد ۱۴۴۹۳ میلیارد ریال بود و نرخ  شمش ۱۹۴,۶۰۵,۸۷۱ ریال در ابان با فروش ۱۳۲۸۶ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۱۹۶,۴۹۱,۲۷۴ ریال شد  
۸ ماهه  ۱۰۱۹۳۶  میلیارد ریال فروش داشته .
#درازک ۲ ماه  قبل بهتر بود ولی ابان با افت ۸۴۱ میلیارد ریال شد
مهر ۱۴۳۳ و  شهریور متفاوتی داشت و ۱۶۰۰ میلیارد ریال فروش زد
۸ ماهه ۸۳۱۰  میلیارد ریال فروش داشت 
 مدت مشابه  ۹۱۷۴ میلیارد ریال است
#وسدید  انعقاد قراراداد به ارزش ۱٫۸۸۴ميليارد ريال در شرکت فرعي لوله سازي ماهشهر
#وسپهر در ابان ۲۱۴۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و به عدد ۳۷۲,۶۱۰ میلیون ریال در سود مجامع محقق کرده است
#حسینا  به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت ماده ۳۹ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷ بند ۴دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان فرابورس ایران اقدام به اعطای فرصت ۲ ماهه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
#سپاها جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان خالد اسلامبولي(وزراء) – خيابان نهم – پلاک ۲۲ – طبقه دوم – سالن اجتماعات انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان برگزار میگردد
#خشرق 
در شهریور ۳۲۸۴ میلیارد ریال بوده
در اغاز فصل در مهر ۳۰۵۳ میلیارد ریال شده و و ابان به ۳۱۶۸ میلیارد ریال رسیدو  ۸ ماهه به ۲۵۵۷۲  میلیارد ریال رسیده است   در مدت مشابه سال قبل این عدد  ۱۵۰۴۱ میلیارد ریال بود
#کطبس در فروش با ثبات است
در شهریور ۵۴۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۰,۷۱۷,۸۵۷ ریال است
در مهر با کمی افت ۴۴۲ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ  ۱۹,۷۱۰,۷۶۲ ریال است 
در ابان به ۵۱۵ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۹,۰۰۷,۳۱۴ ریال
 ۸ ماهه  ۳۷۳۷ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه  قبل   ۲۳۶۳  میلیارد ریال شد
#شگویا  در ابان  ۲۲۵۸۳ میلیارد ریال ، مهر خوبی داشت و ۲۷۶۰۸ میلیارد ریال فروش داشت 
 شهریور ۲۱۰۸۹ میلیارد ریال  شد
  ۸ ماهه   ۱۹۷۱۰۳  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل  ۱۴۴۶۴۵ میلیارد ریال بود
#بگیلان جلسه مجمع عمومی این شرکت  در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، خيابان شيخ بهايي جنوبي، انتهاي خيابان ايرانشناسي، خيابان نهم، پلاک ۶ برگزار میگردد
#وسینا در ابان ۷۹۷۹  میلیارد ریال سود تسهیلات و ۵۷۹۴ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز فعلا مثبت است
#وسالت  به استحضار می رساند پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده
مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۹۴۰,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي و در رعايت مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تامين حداقل نسبت کفايت سرمايه ، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۷,۴۸۳,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي و در رعايت مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تامين حداقل نسبت کفايت سرمايه اقدام نماید.
#سبجنو  و افزایش سرمایه ۴۱۰%
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور  افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت مشهود (طبقه زمين)اين امر موجب افزايش شفافيت صورت هاي مالي ، گوياتر و بهينه تر شدن شاخص هاي مالي از جمله نسبت بدهي به دارايي و نسبت مالکانه مي گردد. از سوي ديگر با بهبود ساختار مالي، اطلاعات مالي مورد نياز جهت تصميم گيري هاي کلان در شرکت جهت افزايش توان رقابتي، تامين مي شود که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#صبا  فولاد خلیج فارس که این روزها حق تقدمش در بازار معامله می شود در ابان با فروش ۱۶۲۲۵ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۸ماهه  ۱۲۵۹۱۴ میلیارد ریال رسیده است
#هرمز  مهر و ابان فروش خوبی داشت
سهم درمهر ۲۷۵۳۷ میلیارد ریال فروش داشت ۲۱۵,۹۸۰,۱۵۸ ریال نرخ  بود  در ابان به  ۲۶۰۴۹ میلیارد ریال رسید و نرخ  ۲۰۷,۱۳۷,۹۷۰ ریال است 
 شهریور با فروش ۱۹۳۳۵ میلیارد ریالی مواجه بوده است نرخ ۲۰۱,۸۵۲,۳۵۴ ریال است 
۸ ماهه  ۱۹۳۶۰۴  میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه این عدد   ۱۲۵۷۲۶  میلیارد ریال بوده
#خزر مهر و ابان متفاوتی داشت
سهم در  تیر ۹۹۹ میلیارد ریال و مرداد ۵۹۱ میلیارد ریال بوده
در شهریور با رشد ۷۵۵ میلیارد ریال بود
در پاییز در مهر ۱۳۸۸ میلیارد ریال  و ابان ۱۳۱۹ میلیارد ریال بود و  ۸ ماهه  ۸۰۳۹ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه  قبل ۳۴۸۴  میلیارد ریال بوده است
#دسانکو  افزایش نرخ میدهد
احتراما در راستاي رعایت مفاد ماده ۱۳ دسـتورالعمل افشاي اطلاعات به استحضار می رساند نرخ فروش یک قلم از محصولات شرکت به جهت پوشش هزینه هاي ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و بسته بندي براساس مجوزات سازمان غذا و دارو افزایش یافته است. ضمنا در صورت وجود تغییرات با اهمیت در اطلاعات اعلام شده موضوع از طریق سامانه کدال به سهامداران محترم اطلاع رسانی خواهدشد.
#قرن در ۳ ماه اخیر خوب بوده 
 در مهر با فروش ۴۷۱۲ میلیارد ریالی مواجه  بود و ابان  به ۴۹۰۰ میلیارد ریال رسید
  ۳۲۲۶۱ میلیارد ریال در ۸ ماهه به فروش رسیده است  . که مدت مشابه  قبل   ۲۱۸۷۰ میلیارد ریال بود
#غبهنوش در تابستان پرفروش بود  ولی مهر با افت فروش ۲۷۴۴ میلیارد ریال شد و ابان هم با کاهش ۲۵۲۰ میلیارد ریال بود
 ۸ ماهه ۳۱۰۹۵  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۱۹۵۳۷   میلیارد ریال بود
#سپ  
در مهر این عدد  ۴۹۳۶ میلیارد ریال بود و ابان به ۴۷۲۶ میلیارد ریال رسید 
 ۱۱ ماهه به ۴۵۹۰۹  میلیارد ریال رسیده است
#خاور نخستین خط تولید انبوه اتوبوس برقی در کشور ، امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ باحضور وزیر محترم وزارت صنعت معدن تجارت (صمت) در شرکت ایران خودرودیزل هم اکنون در حال افتتاح می باشد. اطلاعات تکمیلی در این خصوص جهت اطلاع سهامداران محترم متعاقبا منتشر خواهد گردید.
#پیزد سرمایه را ثبت کرد 
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-100 مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲,۰۴۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷,۸۹۵,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۵۸۵۵۰۰۰ میلیون ریال و میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#فباهنر 
در شهریور ۷۲۷۱ میلیارد ریال و مهر ۷۵۶۶ میلیارد ریال   و ابان  ۹۱۳۵ میلیارد ریال بود ۸ ماهه ۶۶۳۰۱  میلیارد ریال فروش داشت  که مدت مشابه قبل این عدد  ۴۲۱۳۳  میلیارد ریال بود
#فروی  در فروش منظم نیست و در ابان  ۱۲۰ میلیارد ریال فروش داشته است  و جمعا ۸ ماهه به  ۳۶۴۷ میلیارد ریال رسیده که از مدت مشابه  قبل کمتر است
#فولاد ابان  ۱۹۶۹۲۳ میلیارد ریال فروش داشت 
مهر خوبی زد و ۲۱۳۷۳۶ میلیارد ریال فروش داشت 
 در شهریور نیز خیلی تغییر نکرد و ۱۹۷۲۷۴ میلیارد ریال شد  .
 در نرخ ها  شهریور ۲۷۶,۹۵۱ ریال 
در مهر این عدد به ۲۸۰,۴۷۹ ریال و ابان  ۲۸۱,۹۵۰ ریال رسیده است 
۸ ماهه  ۱۶۴۵۹۲۴   میلیارد ریال فروش داشت
 مدت مشابه قبل   ۱۰۳۲۱۰۵  میلیارد ریال بود  .
#وصنعت در ابان  ۷۲۰  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و    ۱,۰۳۴,۶۶۷  میلیون ریال تا مهر  سود محقق کرده است
#سپید  ابان ۹۴۴۵ میلیارد ریال فروش داشت و مهر ۸۹۲۹ میلیارد ریال 
۸ ماهه ۶۹۸۶۶   میلیارد ریال فروش داشته که دو برابر مدت مشابه سال قبل است.
#پرداخت در شهریور با کمی رشد ۳۹۳۴ میلیارد ریال  و مهر ۳۷۰۰ میلیارد یال بوده
در ابان به ۳۶۶۴ میلیارد ریال رسید و ۱۱ماهه به عدد ۳۷۱۶۲  میلیارد ریالی رسیده است و ۱۱ ماهه این عدد محقق شده که کل سال قبل ۲۶۳۹۷ میلیارد ریال بود
#زنجان 
با عنایت به شفاف سازی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ در خصوص مکاتبه شرکت برق منطقه ای استان زنجان مبنی بر فسخ یکطرفه قرارداد تأمین برق پروژه طرح اوره و آمونیاک پتروشیمی زنجان،پس از مذاکرات و پیگیری های قانونی و ارجاع آن به کمیسیون رفع موانع تولید،نهایتاً در سی و سومین جلسه کمیته تخصصی بررسی مشکلات واحد های تولیدی در سال ۱۴۰۲ در اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان زنجان مصوب گردید فسخ قرارداد فروش انشعاب شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان (پتروشیمی زنجان) ملغی و تعهدات فنی قرارداد یاد شده تا پایان سال ۱۴۰۳ تمدید گردد.
#شکام شهریور خوبی داشت و ۴۰۲۰ میلیارد ریال فروش داشته ولی مهر خیلی جذاب ظاهر نشد و ۲۶۹۵ میلیارد ریال فروخت  در ابان به ۳۱۱۳ میلیارد ریال رسید
 ۸ ماهه به ۲۴۰۲۰  میلیارد ریال  است
 مدت مشابه  ۱۷۰۰۱  میلیاردریال بوده است
#فزر در ابان با درآمد ۸۱۹ میلیادر ریالی مواجه بود و به عدد  ۵۱۷۸ میلیارد ریال رسید . ۱-مجموع فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان(شرکت تابعه) تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱،۳۱۶ میلیارد ریال است. ۲-با توجه به تغییر سال مالی شرکت از ۲۹ اسفند هر سال به ۳۰ آذر هر سال در سال ۱۴۰۱ ، عملا ماه یازدهم سال مالی قبل برای این شرکت موضوعیت ندارد بنابراین ستون “از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰” صفر لحاظ شد.
۱-در خصوص كانسنگ طلا با عيار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن : مقدار فروش رفته فوق از محل دپوي كانسنگ باطله سال هاي قبل و طبق مجوز اخذ شده از سازمان صمت آ.غ ، حمل و به فروش رفته است.۲-فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان(شرکت تابعه) در آبان ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۲،۵۶۲ میلیارد ریال است.
در مجمع تماوند ، ۷۷۵ ریال سود به ازای هر سهم #تماوند بین سهامداران تقسیم شد

بتا سهم

#کدال_نگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *