#فروژ و ثبت افزایش سرمایه 

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-303 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۰۷۸۵۶۰ میلیون ریال ، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۱۷۶۲۱۴۴۰ میلیون ریال و میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

 

#خفنر در گزارش ۱۲ماهه به سود ۹۸۹ ریالی رسیده است.در ۱۲ماهه ۳۰۷۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۴۷۱ میلیارد ریال سود خالص دارد.
سهم ۳ماهه ۷۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۲۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۱۴۶۳  سود خالص ۱۰۴۰ میلیارد ریال بود و خطی پیش رفته است
سهم ۹ماهه   ۲۳۴۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۶۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
#رنیک در فروردین در اولین ماه سال مالی به فروش و درامد ۴۴۰۰ میلیارد ریالی رسیده است و عدد خوبی را داشته است
شرکت تعميرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا از زیرمجموعه های #رمپنا در ۹ماهه به سود ۱۸۰۷ میلیارد ریالی رسیده است
#تمحرکه در ۹ماهه به سود ۲۵۴ ریالی رسیده و در ۱۲ماهه این عدد بدون پیشرفت قوی ۲۵۸  ریال بود  .
در ۶ماهه  ۱۸۵ و  ۳ماهه به سود  ۷۳ ریالی رسیده است  .۲۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۵ میلیارد ریال سود خالص داشت
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۸۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
در۹ماهه  سود عملیاتی ۱۱۹ و سود خالص ۹۰ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۱۱۹ و سود خالص هم ۹۱ میلیارد ریال شد
#ددانا در ۶ماهه حسابرسی شده به سود ۳۴۰۳ ریالی رسیده و ۹ماهه این عدد ۴۸۶۷ میلیارد ریال بود و ۱۷۸۲۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۶۸۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۱۲ماهه  سود هرسهم ۵۷۶۱ و سود عملیاتی ۲۱۳۴۷ و سود خالص ۱۳۸۲۶ میلیارد ریال شد
#قنقش تجدیدی شد
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵,۹۹۸,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي، بهبود نسبت هاي مالکانه و استفاده از مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايران مصوب ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ مجلس شوراي اسلامي و ماده ۱۱۰ اصلاحي آيين نامه اجرايي تبصره يک ماده ۱۴۹ قانون ماليات هاي مستقيم موضوع تصويب نامه هيات محترم وزيران به شماره ۱۳۵۶۰۲/ت ۵۷۱۷۰ هـ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۸ که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#فنوال اسفند به ۱۷۹۳ میلیارد ریال فروش رسید و فروردین در آغا سال مالی ۷۲۳ میلیارد ریال فروش داشت
#ساروم رشد ۳۶% سود را نسبت به مدت مشابه داشت و  ۱۲ماهه ۷۵۲۵ ریال محقق کرده است .  ۹ماهه  ۶۴۹۸ و  ۶ماهه ۴۵۰۷ و ۳ماهه  ۲۰۸۸ ریال سود محقق کرده است .
سهم  ۲۴۱۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۰۸۷ میلیارد ریال سود خالص دارد  .در ۶ماهه سود عملیاتی ۴۸۹۴ وسود خالص ۴۵۰۶ میلیارد ریال بود 
۵۱۵ میلیارد ریال هم سود غیرعملیاتی محقق کرده است
در۹ماهه  سود عملیاتی ۷۲۳۵ و سود خالص ۶۴۹۸ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۷۹۸۶ میلیارد ریال و سود خالص ۷۵۲۴ میلیارد ریال بود که این شرکت نیز به مانند  بقیه  سیمانی ها افت حاشیه سود در ۳ماهه  چهارم دارد
#پردیس در فروردین ۱۷۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا  فروردین ۸۸,۹۷۱ میلیون ریال سود مجمع داشت
#کرازی سال مالی را با عدد ۶۰۷ میلیارد ریالی آغاز کرد و از مدت مشابه سال قبل و اسفند که ۱۲۸۵ میلیارد ریال بود کمتر است
#دجابر با توجه به تغییر سال مالی  در اولین ماه سال مالی به عدد ۱۲۱۹ میلیارد ریالی رسیده است و بهمن ۱۰۴۲ میلیاردریال  بود در اسفند  با افت  ۶۰۲ میلیارد ریال شد 
در ۳ماهه دوم در فروردین ۸۵۵میلیارد ریال فروش داشت
 ۴ ماهه   ۳۷۲۰  میلیارد ریال بوده است .
#سکرما اولین ماه از سال مالی را با فروش ۸۹۵ میلیارد ریالی اغاز کرده است و در بهمن ۹۰۴ و اسفند ۸۸۱ میلیارد ریال فروش داشته است
فروردین با کمی افت ۶۵۷ میلیارد ریال شده و ۴ ماهه  ۳۳۳۹ میلیارد ریال بوده است که مدت مشابه  قبل  ۲۵۵۸ میلیارد ریال بود
شناسایی سود در #رانفور بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان (البته شفاف سازی رانفور در کدال نیاز به اصلاح دارد )
واگذاری ۶۳% از سهام شرکت داده ورزی فرادیس البرز (غیر بورسی )به شرکت ملی انفورماتیک (غیر بورسی) بر مبنای ارزش گذاری انجام شده کارشناسان رسمی .
#فپنتا در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی نشده به سود ۸۸۵۹ ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد ۴۶۴۷ ریال است
#ددانا  جلسه مجمع عمومی این شرکت  در ساعت ۱۰:۴۵ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ در استان آذربايجان شرقي ،شهر تبريز به آدرس کيلومتر ۱۵ جاده تبريز – تهران، پشت جنگلباني قزلجه ميدان برگزار میگردد
#شگل در گزارش ۳ماهه به سود ۱۵۹ ریالی رسیده است و ۳ماهه ۷۷۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۱۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
#لکما  احتراماً، به استـــحضــــار می رساند که این شرکت در تــاریــخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۳ در مناقصه شماره TEC-NWG-RFP-02-8210 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با موضوع “خرید ONT Modem ” شرکت نموده که پس از بازگشایی اسناد مناقصه طی فرآیند قانونی، در صورتیکه نتیجه نهایی مشخص و ابلاغ گردد، موضوع بدون فوت وقت به اطلاع سهامداران و ذینفعان محترم خواهد رسید.
#غدام نسبت به ۳ماهه  قبل افت سود داشت و ۲۱ ریال ۳ ماهه محقق کرده است
#دبالک در دی با فروش ۸۵۴ میلیارد ریالی مواجه شده بود و بهمن هم ۶۰۷ میلیارد ریال فروخت و کمی افت کرد اسفند به عدد ۵۳۵ میلیارد ریالی رسیده و فروردین با افت  ۳۵۹ میلیارد ریال بود و ۲ ماه اخیر افت کرده و ۴ ماهه  ۲۳۵۶ میلیارد ریال فروش داشت
#پکویر رشد فروش در فروردین داشت و ۵۱۷۲ میلیارد ریال فروش زد
در دی در اولین ماه سال مالی به فروش  ۳۷۵۴ میلیارد ریالی رسیده است و در بهمن هم ۴۹۴۹ میلیارد ریال  رشد داشت و اسفند ۴۴۹۴ میلیارد ریال بود
۴ ماهه  ۱۸۳۷۲ میلیارد ریال فروش داشت و رشد خوبی نسبت به مدت مشابه سال قبل و ماه گذشته داشت
#مادیرا به استناد ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
#پتایر در اسفند  ۲۷۱۳ میلیارد ریال بود و در فروردین در ادامه فروش خود به عدد ۲۷۷۸ میلیارد ریالی رسیده است که از مدت مشابه سال قبل بیشتر بود
#لابسا سال مالی را در فروردین با فروش ۲۲۵ میلیارد ریالی آغاز کرد
#خموتور در ماه های آخر سال قبل بالای ۳۰۰  میلیارد بود در فروردین به عدد ۲۱۷۷ میلیارد ریالی رسیده است .
پيمان الوند همکاران سيستم از زیرمجموعه های #سیستم در ۱۲ماهه به سود ۴۶۴ میلیارد ریالی رسیده است که سال قبل ۹۱ میلیارد ریال بود
#لبوتان فروردین را با فروش ۳۵۹۱ میلیارد ریالی آغاز کرده است
#حتاید در فروردین با فروش ۱۱۴۰ میلیارد ریالی مواجه بود و عدد خوبی نسبت به متوسط قبل ثبت کرد .
#سخاش در فروردین ۳۴۷ میلیارد ریال فروش داشت که از اسفند و مدت مشابه سال قبل کمتر است .
#پخش البرز در فروردین با فروش ۱۵۲۷۲ میلیارد ریالی مواجه بوده . اسفند با کمی افت ۱۶۵۸۱ میلیارد ریال بود
#حفاری در گزارش ۱۲ماهه به سود  ۱۴۵۱ ریالی رسیده است . در ۶ماهه ۸۱۴ ریال سود محقق کرد و ۹ماهه به سود ۱۳۶۶ ریالی رسیده است
#شتوکا  جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس پل خواجو – ميدان فيض – ساختمان شماره ۱ اتاق بازرگاني، صنايع معادن و کشاورزي استان اصفهان برگزار میگردد
#وارس در ۱۲ماهه حسابرسی شده ۴۷۴۴ ریال سود محقق کرده است

 

بتا سهم

#کدال_نگر

مجوز افزایش سرمایه / مجوز افزایش سرمایه / مجوز افزایش سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *