۲۵ نکته از کتاب ۲۵ راه غلبه بر دلهای مردم (جان سی مکسول، دکتر لس پروت)

۱) برای ایجاد رابطه برنده با دیگران و اینکه چگونه افراد را به سمت خود جذب کنیم، ابتدا باید با خودمان برنده باشیم و در حقیقت از خودمان شروع کنیم.

 ۱- باید از نظر روانی سالم باشید که بتوانید شاد باشید.

 ۲- نمیتوانید چیزی که ندارید را به دیگران ببخشید.

 ۳- زمانی که بهترین خودت را میدهی، بهترین دیگران را میگیری، یعنی اگر بهترینی که شما دارید، بهتر از آن چیزی نباشد که دیگران دارند، نمیتوانید دیگران را در جایگاهی بهتر از جایگاهی که هم اکنون دارند، قرار دهید.

 ۴- برنده شدن فقط داشتن خصوصیات حسادت برانگیز مثل اعتماد به نفس و بامحبت بودن و…. نیست، و فقط در یک چیز خلاصه میشود: ارزش شما.

 ۵- برای ارزشمند شدن، باید ارزش تان را بشناسید و بدانید هیچ چیز یا هیچ کس نمیتواند ارزش شما را بگیرد.

 ۶- باید ارزش تان را بپذیرید: پذیرش دیگران در پذیرش خود نهفته است.

 ۷- بعد از پذیرفتن خود، مشکلات دیگران را حل کنید تا به ارزش تان بیافزایید

 ۸- ارزش هایتان را باور کنید، شما باید خودتان آنقدر به ارزش هایتان مطمئن باشید و باورشان کنید که بتوانید این باور را به دیگران هم انتقال بدهید.

 ۹- راه های غلبه بر دل های مردم زیاد است که به مرور عنوان میشود ولی باید باورشان کنید تا تبدیل به شخصیت تان شود و بدانید که این روش ها زمانی که طبیعی رفتار شود، بسیار موثرتر است.

 ۱۰- ساموئل جانسون میگوید: کسی که منتظر است تا یکدفعه کارهای خوب زیادی را انجام دهد، هرگز کاری انجام نمیدهد (قدم به قدم باید شروع و حرکت کرد).

۲) ۳۰ ثانیه اول گفتگو بسیار مهم است، پس باید یک حرف دلگرم کننده به طرف مقابل بگویید ((احساس وابستگی مردم به شما «قانون تاثیر برتری»))

۱- مردم همیشه میخواهند خوب جلوه کنند ولی باتوجه به این قانون، شما باید بجای تمرکز روی خودتان به دنبال راه هایی باشید که دیگران چطور میتوانند خوب جلوه کنند

۲- قانون ۳۰ ثانیه و برخورد با مردم : زمانی که به کسی توجه میکنید، او را تایید میکنیم و از او تشکر و قدردانی میکنیم، احساس بهتری در او بوجود می آوریم و او کارش را بهتر انجام میدهد، این کار را انجام دهید و از نتیجه ای که میگیرید واقعا متعجب میشوید

۳- ویلیام کینگ میگوید: آدم خاله زنک کسی است که با شما درباره دیگران حرف میزند، فرد کسل کننده از خودش با شما صحبت میکند و خوش صحبت کسی است که با شما درباره ی خودتان صحبت میکند

۴- زمانی که کسی شما را تایید میکند، انرژی میگیرید؟؟ پس همین کار را با مردم هم بکنید که دلگرم شوند و زمانی که شما را میبینند، خوشحال میشوند

۵- انگیزه بخش باشید و قانون ۳۰ ثانیه برای این کار عالیست

۶- یکی از مزایای قانون ۳۰ ثانیه اینست که تا به خودتان کمک نکنید، نمیتوانید به دیگران هم کمک کنید

۷- اجازه دهید که مردم بدانند که به آن ها نیاز دارید.

۳) جان مکسول میگوید: زمانی که رویایت از خودت بزرگتر میشود، ۲ راه داری : یا رهایش کنی یا کمک بگیری، که انتخاب من دومی است

۱- هرچقدر هم مهم و موفق باشید، باز هم باید به مردم بگویید و ثابت کنید که به آ نها نیاز دارید ، زیرا هم هی ما به مردم نیاز داریم و اگر این موضوع را ندانید، در دردسر میافتید.

۴) خاطره بسازید و با مردم در میان بگذارید و اکثر مواقع از آن یاد کنید.

۱- برای خاطره سازی به موارد زیر توجه کنید:

 ۱ «ابتکار: خاطرات که نمی آیند تا شما را پیدا کنند، شما آن ها را پیدا میکنید و بهتر آنست که آگاهانه عمل کنید و تا میتوانید خاطره بسازید

 ۲ «زمان: برای آن که خاطره بسازید، برای آن وقت صرف کنید

 ۳ «نقشه کشیدن: برنامه ریزی برای خاطره سازی و سعی کنید مثلا برای داشتن یک تولد خوب و ساختن یک خاطره خوب، برای آن برنامه ریزی کنید

 ۴ «خلاقیت: پیدا کردن راهی برای رخ دادن یک ماجرای جالب و اینکه چه خلاقیتی انجام دهید تا برایتان خاطره ساز شود

 ۵ «تجربه های مشترک: کاری کنید که ماجرای مشترکی برایتان رخ دهد و قطعا زمانی که برای دیگران خاطره ساز میشوید، شنیدن آن برای بقیه ی افراد هم جذاب تر است

 ۶ «یادگاری: برای آن خاطره ی خوب میتوانید یک یادگاری درست کنید و جایی قرار دهید که همیشه ببینید و یاد آن خاطره بیاٌفتید

۲- راجع به خاطرات فکرکنید یا اگر با دیگران همراه بودید، بگویید که برایتان تعریف کنند و راجع به آن صحبت کنید که دوباره زنده شود و یادتان هم بماند که بتوانید در جاهای دیگر هم تعریف کنید.

۵) از مردم جلوی دیگران تعریف کنید، البته بصورت صادقانه و بامعنی باشد، این یک مهارت ابتداییست که باید حتما یاد بگیرید.

*تعریف کردن یعنی تایید کردن، و تکرار آن کار را تقویت میکند، اگر در جمع باشد که بسیار هم عالی تر است

۶) به دیگران وجهه ای دهید تا مطابق آن رفتار کنند، گوته میگوید: اگر با انسانی مطابق آنچه که به نظر میرسد، رفتار کنید، او را بدتر میکنید ولی اگر با او مطابق آنچه که باید باشد، رفتار کنید، او را به کسی تبدیل میکنید که باید باشد

۱- در واقع یعنی همین که به کسی وجهه ای بدهید که مطابق آن رفتار کند، هدف خوبی در اختیارش میگذارید که تلاش کند به آن برسد، یعنی چیزی که خارج از دسترسش بوده، در دسترسش قرار دهید

۲- نسبت به دیگران نظر بلند باشید و به آن ها ارزش دهید

۳- به دیگران حس اعتماد و اطمینان دهید که هم از نظر احساسی باعث دلگرمیشان میشود و هم انگیزه ی موفق شدن را در آن ها بوجود می آورد

۴- گذشته افراد مثل اسامی منفی، برچسب ها یا القابشان را به افراد نگویید یا به آن ها نسبت ندهید که مانع رشد و پیشرفتشان میشود.

۵- به مردم نام یا لقب جدیدی بدهید که بخواهند نسبت به آن عمل کنند و هرروز نقاط قوتشان را افزایش دهند و به قابلیت هایشان اضافه کنند.

۷) در زمان مناسب سعی کنید از کلمات مناسب استفاده کنید و بگویید، فقط اگر حرف هایتان مناسب است، کافی نیست، زمان گفتن آن ها هم حیاتیست، در واقع کلمات مناسب همچون نسیم آرامش بخش و دلگرم کننده هستند و قدرت این کلمات را باید درک کنید

۱ «حرف نامناسب – زمان نامناسب باعث دلسردی می شود

۲ «حرف نامناسب – زمان مناسب باعث سرخوردگی می شود

۳«کلمات مناسب – زمان نامناسب باعث گیج شدن می شود

۴«کلمات مناسب-زمان مناسب باعث دلگرمی می شود

۱- شرایط گفتن هر حرف هم بسیار مهم است، درباره ی زمان و مکان عکس هم حساس باشید

۲- صرفا زمان و مکان مهم نیست، چطور گفتن این موضوع هم مهم است که باعث شود تا از ته دل و صمیم قلب حرف بزنید.

۸) دیگران را تشویق کنید تا رویاهایشان را عملی کنند، مارک تواین میگوید: افراد حقیر، آرزوهایتان را حقیر میشمارند که باید از آن ها دوری کنید ولی افراد بزرگ، کاری میکنند که شما هم حس کنید که میتوانید بزرگ باشید

۱- اگر کسی آنقدر برایتان ارزش قائل است که رویایش را به شما میگوید، مراقب این نکات باشید:

۱« بدانید رویاها شکننده هستند و به آن ها نگویید که نمیتوانند آن ها را عملی کنند و یا مثلا نگویید که زندگی راحت طلبانه شان را ادامه دهند.

۲« رویاهایشان را آزاد کنید و حتی اگر دور از دسترس است، بدانید که هیچ دلیلی ندارد که از آن ها انتقاد کنید.

۲- مرگ یک رویا لطمه ی بزرگی است، پس کاری کنید تا افراد با رویاهایشان زندگی کنند

۱ «دیگران را ترغیب کنید که رویاهایشان را دنبال کنند

۲ «از آن ها بخواهید تا با شما در میان بگذارند، زیرا مردم دوست دارند که حرف بزنند ولی کسی نیست که آن ها را بشنود

۳« همانطور که افراد را تایید میکنید، رویاهایشان را هم تایید کنید

۴ «از افراد بپرسید در مسیر رسیدن، چه چالش هایی دارند و به آن ها پیشنهاد دهید که میتوانید به آن ها کمک کنید

۵« رویاهای افراد را مرور کنید و کمکشان کنید که رویا بسازند. ۶ «افراد را ترغیب کنید که بتوانند رویاهایشان را عملی کنند و متناسب با آن زندگی کنند.

۹) فقط به خودتان توجه نکنید، در واقع دیگران را هم به حساب بیاورید، یعنی از کسانی که به شما کمک میکنند، قدردانی کنید، از آن ها در حضور جمع تشکر کنید و این موضوع را بدانید که این کار، یکی از ساده ترین راه ها برای برقراری ارتباطی موفق با آن هاست

۱- خودبینی را کنار بگذارید، یعنی نه اینکه فقط خودتان را بزرگ ببینید، دیگران را هم نباید کوچک ببینید!! نقش افراد را همیشه برجسته نشان دهید که این موضوع هم در خودتان و هم در دیگران احساس خوب ایجاد میکند.

۲- اینکه از افراد تمجید کنید، عالیست و مخصوصا اگر جلوی دیگران باشد و حتی میتوانید قدردانی هایتان را هم روی کاغذ بنویسید که در تقویت بیشتر روحیه افراد بسیار موثر است و کاملا هم باید به حرفی که میگویید، معتقد باشید و ظاهری و الکی نباشد.

۱۰) همیشه بهترین های خودتان را عرضه کنید

۱- اگر نمیتوانید باید بدانید که هرکسی میتواند در نظرتان فرد مهمی باشد، نه صرفا کسانی که دوستشان دارید

۲- همچنین بدانید که هرکاری که انجام میدهید، میتواند مهم باشد، پس خلاقیت به خرج دهید و همه چیز را به چیزی مهمتر تبدیل کنید

۳- بدانید که میتوانید در نظر همه مهم باشید، به شرطی که به دیگران ارزش دهید و در نظر شما مهم باشند، پس بیشترین تلاشتان را برای آن ها بکار گیرید.

۴- از امکانات و فرصت هایتان بیشترین بهره را ببرید، خداوند بی نهایت قابلیت را در شما قرار داده است و شما در برابر آن ها مسئول هستید و به قول جان وودن: هرروز را به شاهکاری تبدیل کنید.

۵- بهترین باشید و بهترین را ارائه دهید و زندگیتان را به چیزی خاص تبدیل کنید که این خاص بودن به زندگی دیگران هم سرازیر شود

۶- این روحیه ی بخشندگی در زمینه ی روانشناسی رضایت خاطر نامیده میشود.

۱۱) رازی را با کسی در میان بگذارید، این کار مهم نیست که چقدر موثر است ولی راهی صددرصد موفق برای غلبه بر دل های مردم است

۱- با این کار از درونتان به دیگران میگویید و اگر آن فرد برای شما اهمیت قائل باشد، بسیار خوشحال میشود، زیرا میخواهد بداند که در درون شما چه میگذرد

۲- زمانی که رازی را به کسی میگویید، باید به ۲ نکته توجه کنید:

 ۱ «شرایط محیط

 ۲ «بخواهید که روحیه ی فردی را بالا ببرید

۳- سه نکته ی زیر هم پس از بیان راز بسیار مهم است:

 ۱ «راز را گفتن در واقع یعنی اطلاعات ارزشمندی را به طرف مقابل میدهید.

 ۲ «زمانی که رازی را با فرد مقابل در میان میگذارید، در واقع احساس خاص بودن به او دست میدهد، مخصوصا اگر ببینند اولین نفری هستند که به آن ها گفته شده است

 ۳ «فرد را همراه خودتان کنید و به او بگویید که او هم در موفقیت شما سهیم است

۱۲) خوبی ها را در دیگران کشف کنید، در واقع در مورد همه ی افراد، بهترین را باور داشته باشید و همه چیز را از دید آن ها ببینید، فرض را بر بی گناهی دیگران قرار دهید و سعی کنید روزهای خوب افراد را به یاد داشته باشید، نه روزهای بدشان!! بطور کلی به خاطر داشته باشید با همان نگرشی که دیگران را قضاوت میکنید، مورد قضاوت قرار میگیرید، اگر به دنبال نیات خوب باشید، دیگران هم همین کار را انجام میدهند.

۱۳) فقط خودتان را نبینید!! به دیگران هم اهمیت دهید، زیرا تمرکز بر دیگران، حس هدفمندی را در شما ایجاد میکند، به شما انرژی میدهد و حس رضایت خاطر را در شما بالا میبرد.

۱۴) برای دیگران کاری که نمیتوانند برای خودشان انجام دهند را انجام دهید.

۱- یعنی بتوانید به دیگران کمک کنید و به بالا بکشیدشان

۲- دیگران را به افرادی معرفی کنید که خودشان شخصا نمیشناسنشان.

۳- جاهایی ببریدشان که خودشان نمیتوانند بروند

۴- فرصت هایی به آن ها پیشنهاد دهید که خودشان به تنهایی نمیتوانند به دست بیاورند

۵- نظراتی را با افراد در میان بگذارید که خودشان به تنهایی ندارند

۱۵) برای برقراری ارتباط خوب با دیگران و غلبه بر دل های مردم، با دلتان به آن ها گوش دهید، پس باید شنونده ی خوبی باشید که برای تقویت این مهارت باید:

۱- بر طرف مقابلتان تمرکز کنید، بر فرد و نه بر حرف هایش!

۲- گوش هایتان را باز کنید که برای این کار باید:

۱ «هرچیزی مثل موبایل و تلفن و… را از خودتان دور کنید

۲ «حالت تدافعی یعنی دفاع از خودتان نداشته باشید، زیرا باعث میشود به فکر و احساس طرف مقابلتان توجه نکنید.

۳«ذهن بسته نداشته باشید ، یعنی فکر نکنید پاسخ همه چیز را میدانید

۴ «پیش داوری نکنید که مثلا دیگران هم مثل شما فکر یا احساس میکنند

۵ «سریع قضاوت یا فرضیه سازی نکنید

۶ «غرور و حس پر بودن نداشته باشید و تصور نکنید نمیتوانید از دیگران یاد بگیرید

۳- فعالانه گوش دهید، برای شنیدن با دلتان باید فعالانه بشنوید

۴- برای درک کردن، گوش کنید، دیگران باید حس کنند که شما میخواید درکشان کنید که در حال شنیدن آن ها هستید

۱۶) کلید قلب هرکس را پیدا کنید و ابتدا این واقعیت را بپذیرید که افراد باهم متفاوت هستند

۱- با سوال کردن، ایجاد زمینه های مشترک و تغییرات مردم به مرور زمان، میتوانید با افراد در حال گفتگو باشید و نشانه های تغییر در زندگی فرد را دنبال کنید.

۲- رهبران موفق کسانی هستند که افراد تیمشان را درک میکنند

۱۷) در کمک کردن به دیگران پیشقدم شوید، سانتر میگوید: زیباترین فعل در دنیا بعد از فعل (دوست داشتن) ، (کمک کردن) است و همچنین زیگ زیگلار میگوید: اگر به دیگران کمک کنید، به خواسته هایشان برسند، تو هم به هر خواسته ای در زندگی داشته باشی، دست پیدا میکنی

۱- کمک کردن به دیگران را در اولویت زندگیتان قرار دهید

۲- خواسته های دیگران را درک کنید

۳- آماده ی ریسک کردن باشید

۴- زمانی که شروع به کمک میکنید، راهتان را ادامه دهید

۵- به افراد پیشنهاد کمک بدهید و بعد از آن ادامه دهید، نه آن که رهایش کنید، زیرا این راهی برای قطع چنین ارتباطی است.

۱۸) بر ارزش افراد بیافزایید، انیشتین میگوید: سعی نکنید به فردی موفق تبدیل شوید، سعی کنید به فردی با ارزش تبدیل شوید.

۱- صادقانه به شیوه ای زندگی کنید که به ارزش مردم اضافه کنید و برای این کار برای مردم ارزش قائل باشید، ارزش های خودتان را هم اضافه کنید و بدانید مردم برای چه چیزهایی ارزش قائل هستند.

۱۹) داستان زندگی مردم را به خاطر بسپارید، به قول چسترفیلد که میگوید: بسیاری از افراد بیشتر از آن که دلشان بخواهد که خواسته هایشان را برآورده کنید، دوست دارند داستان زندگیشان را بشنوید

۱- باید از زندگی افراد سوال کنید و بپرسید مثلا رک و صریح بگویید: از زندگیت بگو!

۲- از آن ها بپرسید که از کجا آمده و چطور وارد این زمینه ی کاری شده است، در اینجا مهم است که از روش خودتان استفاده کنید.

۳- به افراد گوش دهید، به چشم هایش نگاه کنید، حرف هایش را قطع نکنید و آن ها را تکرار کنید و روی آن تمرکز کنید

۴- اسامی و خاطرات افراد را بخاطر بسپارید

۲۰) داستان های خوب برای افراد تعریف کنید: با اشتیاق، شوخ طبعی و … همچنین درباره ی یکی از تجربیاتتان با هدف ایجاد ارتباط و با تمام وجودتان و فرض آنکه دیگران میخواهند او را بشنوند، بیان کنید.

۲۱) بدون قید و شرط ببخشید، اینچنین افراد در واقع یک ذهنیت غنی دارند و میخواهند چیزی را که دارند چند برابر کنند

۲۲) نام افراد، ارزشمندترین چیز برای آنهاست، آن را یاد بگیرید و بیانش کنید و ارزش اسم را درک کنید، این را هم بدانید که ممکن است گاهی به خاطر نیاورید و با مرور خاطره ی ملاقات قبلی، شاید یادتان بیاید و این کار را حتما تمرین کنید.

۲۳) به نقاط قوت افراد اشاره کنید که پیدا کردن آن ها تاکیدی بر منحصربه فرد بودنشان است و در اینصورت از شما حس بهتری دریافت میکنند و زمانی که آن ها در زمینه ی توانایی هایشان کار کنند، بیشترین ارزش را به کار اضافه میکنند و انگیزه شان هم بیشتر میشود.

۲۴) روش های قدیمی همچون نامه نوشتن اگر نوشته ای دلگرم کننده باشد، بسیار برروی افراد تاثیر میگذارد و حتی ممکن است مدت ها بعد از آنکه حتی نویسنده فراموشش کرد، باز هم در خاطر بماند و بسیار قدرت دارد.

۲۵) به افراد کمک کنید موفق شوند، زیرا این بهترین احساس در دنیاست

۱- زیرا همه میخواهند برنده شوند و زمانی که کمکشان میکنید، به طرف شما جذب میشوند.

۲- به توانایی های مردم ایمان داشته باشید و به آنها ایمان بدهید.

۳- به روند موفقیت افراد توجه کنید و در طی مسیر این را درک کنید که وقتی به کسی کمک میکنید تا برنده شود، خودتان هم برنده میشوید و خودتان هم به هدف هایتان بهتر میرسید.

۴- زمانی که به کسی کمک میکنید تا برنده شود، او تمام عمر دوستتان دارد.

۵-در نهایت امیدواریم با کمک کردن به دیگران در برنده شدنشان، خودتان هم در زندگی یک برنده باشید.

تدوین و گردآوری : دپارتمان اندیشه ماهان تیموری

 

لیست کتاب های در حال انتشار را از اینجا دنبال کنید:

هر روز یک کتاب

 

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *