۴۰ نکته از کتاب اعتماد به نفس (باربارا دی آنجلیس)

 

۱) مهارت های معدودی وجود دارد که شما میتوانید به خوبی آن ها را بیاموزید و در انجام دادنشان توانایی فوق العاده به دست آورید. بنابراین، اگر احساس اعتماد به نفس درونی خود را بر اساس کارهایی که در آنها مهارت دارید بنا کنید، فقط مواقعی که مشغول انجام دادن این کارها هستید احساس اعتماد به نفس و خودباوری می کنید، نه در همه اوقات.

۲) اعتماد به نفس واقعی آن است که روی آگاهی ها و توانایی های ما نیز اثر بگذارد.

۳) اعتماد به نفس واقعی با آنچه در زندگی بیرونی شما اتفاق می افتد هیچ ارتباطی ندارد. اعتماد به نفس واقعی زاییده شغل شما نیست. اعتماد به نفس راستین ، نتیجه باور قلبی و درونی شما به توانایی ها و قابلیت هایتان است. این باور که هر کاری را بخواهید ، میتوانید انجام دهید.

۴) اعتماد به نفس واقعی ، همواره از درون خود شما تولید میشود نه از بیرونتان. اعتماد به نفس واقعی ، زاییده تعهد شما به خودتان است. این تعهد که هر آنچه لازم باشد انجام خواهید داد تا به خواسته ها و نیازهایتان برسید. این اعتماد به نفس ، در اعتماد شما به خودتان ریشه دارد و به نتایجی که ممکن است بگیرید نیز بستگی ندارد.

۵) هنگامی که اعتماد به نفس و خودباوری خود را بر اساس آنکه و آنچه به راستی هستید بنا می کنید و نه بر اساس موفقیت ها و دستیابی ها، با شکست ها و ناکامی های خود چیزی را در خود خلق می کنید که هیچ کس و هیچ چیز یارای گرفتنش را از شما نخواهد داشت.

۶) اعتماد به نفس من برخاسته از این حقیقت است که میدانم اگر تصمیم بگیرم کاری را انجام دهم ، حتما آن را انجام خواهم داد.

۷) اعتماد به نفس من برای این است که میدانم اگر لازم باشد برای انجام دادن کاری دانش یا مهارت جدیدی کسب کنم، حتما مطالعه خواهم کرد.

۸) اعتماد به نفس من برخاسته از این حقیقت است که عزم و اراده انجام دادن هر آنچه را لازم باشد دارم تا در نهایت به چیزی که میخواهم برسم.

۹) نقطه ای که در آن از تعقیب رویاهایتان چشم پوشی می کنید همان نقطه ای است که اعتماد به نفس شما در آن آسیب دیده و مختل شده است. این نقطه همان نقطه ای است که در آن به خودتان اعتماد کافی ندارید.

۱۰) فردی که اعتماد به نفس دارد هرگز مطمئن نیست که اشتباه نخواهد کرد او از اینکه شکست بخورد و تحقیر شود یا بد جلوه کند ترسی ندارد، او فقط به جلو نظر دارد.

۱۱) اگر احساس میکنید تمام مدت منتظر این بوده اید که در زمینه ای خاص ، تخصص کافی به دست آورید تا سرانجام احساس اعتماد به نفس کنید و در نهایت دست به عمل بزنید ، بیش از این وقت خود را تلف نکنید! تنها راه موفقیت در هر چیز این است که نخست به قدر کافی احمق ، شکست خورده ، ناموفق و …باشیم.

۱۲) کارهای قبلی را با وجود خسته کننده بودنشان مدام تکرار میکنیم، سپس در کمال حیرت از خودمان می پرسیم که چرا به جایی نمیرسیم!

۱۳) غرور و منیت که سبب می شود به کارهایی که در آن مهارت نداریم دست نزنیم و هیچ وقت نیز چیز جدیدی یاد نگیریم در عوض، همان کارهای قبلی را با وجود خسته کننده بودنشان مدام تکرار میکنیم، سپس در کمال حیرت از خودمان می پرسیم که چرا به جایی نمی رسیم!

۱۴) اگر میخواهید موفق باشید ، باید کاری انجام دهید و اشتباه های زیادی مرتکب شوید. هر کس موفق شده و به جایی رسیده که از آن خوشحال است باید روزی جایی را که بوده نیز تحمل می کرده!

۱۵) هر چه بیشتر منتظر تعقیب رویاهایتان بمانید ، اعتماد به نفس خود را بیشتر از دست خواهید داد و در عوض بر ترس ها و نگرانی های شما افزوده خواهد شد این ترس که شاید هرگز به خواسته ها و آرزوهایتان نرسید.

۱۶) اولین قدم در راه تقویت اعتماد به نفس و خودباوری این است که وانمود نکنیم اعتماد به نفسمان از آنچه به راستی حقیقت دارد بیشتر است.

۱۷) هنگامی که فقط دست به کارهایی می زنید که مطمئن هستید از دست تان بر می آید و توان انجامش را دارید، هرگز به اعتماد به نفس واقعی دست نخواهید یافت.

۱۸) اعتماد به نفس حقیقی این نیست که نترسید، اعتماد به نفس واقعی آن است که بدانید و مطمئن باشید با اینکه می ترسید اما بی گمان دست به عمل خواهید زد.

۱۹) هر چه این رویاها بزرگ تر باشد ، ترستان نیز به همان اندازه بزرگ خواهد بود ترس خود را بپذیرید و بعد به رغم آنکه می ترسید ، دست به کار شوید در نهایت ، اعتماد به نفسی را که تجربه خواهید کرد برخاسته از این حقیقت است : با علم به اینکه می ترسیدید ، اما اجازه ندادید ترس شما را از پا بیندازد.

۲۰) اعتماد به نفس یا خود باوری هرگز با غرور و خود بزرگ بینی یکی نیست. اعتماد به نفس به این معناست که خودتان را باور کنید. غرور و منیت آن است که بخواهید به دیگران اثبات کنید از آنان بهتر و برترید.

۲۱) مژده آنکه میتوانید فقط در چند دقیقه سطح اعتماد به نفس و خودباوری را در خودتان بالا ببرید؛ حتی در چند ثانیه. فقط کافی است برای رسیدن به یکی از اهدافتان قدمی هر چند ساده و کوچک بردارید. خواهید دید که اعتماد به نفستان فورا بالا خواهد رفت.

۲۲) به خاطر داشته باشید ، اعتماد به نفس حقیقی برخاسته از عزت نفس و تعهد شخصی شماست ؛ این تعهد که خواسته و هدفتان هر چه باشد، بی گمان برای رسیدن به آن تلاش خواهید کرد.

۲۳) ممکن است ندانید چگونه به آن برسید یا مطمئن هم نباشید که حتما به آن خواهید رسید یا نه ؛ اما هنگامی که میدانید و اعتماد کامل دارید که برای تحقق آن از هیچ تلاشی رویگردان نخواهید بود، هر چقدر هم بترسید و اشتباه بکنید باز هم برنده اید.

۲۴) به رغم اینکه از اعتماد به نفس پایین خود رنج می برید و از آن شکایت می کنید و به ظاهر بسیار مشتاقید که اعتماد به نفس بالایی داشته باشید، ناخودآگاه و بی آنکه بدانید، به بعضی مزایای روانی و اجتماعی آن معتاد هستید و نمیتوانید از این منش و رفتار خود دست بردارید از این رو، مدام نقش فردی را بازی میکنید که اعتماد به نفس چندانی ندارد.

۲۵) سه نوع اصلی و اساسی از اعتماد به نفس وجود دارد که ما باید در خود به وجود آوریم: اعتماد به نفس رفتاری، احساسی و عاطفی و در نهایت، روحی و معنوی.

۲۶) اعتماد به نفس رفتاری به معنای قابلیت و توانایی در عمل کردن و انجام دادن کارهاست.

۲۷) اعتماد به نفس احساسی و عاطفی به معنای توانایی در تسلط و به کنترل درآوردن دنیای احساسی و عواطف شماست.

۲۸) اعتماد به نفس روحی و معنوی همانا اعتماد و ایمان شما به جهان هستی و کل آفرینش و موجودات است؛ ایمان روحی به اینکه زندگی هدف و نهایتی مثبت در پی دارد و شما به خاطر هدفی اینجا هستید.

۲۹) اعتماد به نفس واقعی آن است که در هر سه این زمینه ها ، رفتاری ، احساسی و معنوی ، احساس اعتماد به نفس داشته باشید به طوری که علاوه بر احساس اقتدار شخصی ، از تعادل و تناسب خوبی نیز در زندگی خود بهره مند باشید.

“اعتماد به نفس رفتاری به معنای قابلیت و توانایی در عمل کردن و انجام دادن کارهاست”

۳۰) اعتماد به نفس رفتاری آن است که باور داشته باشید میتوانید و توانایی آن را دارید که تمام توانتان را به کار بگیرید و شرایط و اوضاع زندگی را آن گونه که مطلوب و دلخواه شماست تغییر دهید.

۳۱) چهار ویژگی بارز اعتماد به نفس رفتاری :

 ۱- اعتماد و ایمان به توانایی در عمل کردن.

 ۲- اعتماد و ایمان به اینکه پشتکار خواهید داشت و پیوسته به اقدام های خود ادامه خواهید داد تا به نتیجه نهایی برسید.

 ۳- اعتماد و ایمان به توانایی خود در برداشتن مانع ها و مشکل ها از سر راه.

 ۴- اعتماد و ایمان کامل داشتن به اینکه توانایی آن را دارید تا در صورت لزوم از دیگران کمک بخواهید.

۳۲) به خاطر داشته باشید که مهمترین نکته در رشد و توسعه اعتماد به نفس رفتاری، عملکرد است. هرچه بیشتر به خودتان اعتماد داشته باشید که از قدم برداشتن باز نخواهید ایستاد، خودباوری تان افزایش خواهد یافت.

۳۳) پنج ویژگی بارز اعتماد به نفس احساسی – عاطفی :

 ۱- اعتماد و ایمان داشتن به اینکه احساسات خود را می فهمید ، درک می کنید و با آن در تماس هستید.

 ۲- اعتماد و ایمان داشتن به اینکه میتوانید احساسات خود را بیان کنید و آنچه را درونتان است بیرون بریزید.

 ۳- اعتماد و ایمان داشتن به توانایی در برقراری ارتباطی دوستانه، محبت آمیز و با معنی با دیگر انسانها.

 ۴- اعتماد و ایمان داشتن به اینکه میتوانید عشق ، درک متقابل عشق و شور و حرارت را در همه موقعیت های زندگی خود، به خصوص موقعیت های دشوار بیابید و از آن بهره جویید.

 ۵- اعتماد و ایمان داشتن به اینکه چیزهای ارزشمند و فوق العاده ای برای تقدیم کردن به دیگر انسان ها دارید.

۳۴) هنگامی که به خود اعتماد دارید و میدانید که حتما از عهده این کار بر می آیید دیگر خود را قربانی احساسات و عواطف یا اتفاقات و پیش آمدهای زندگی خویش و دور و اطرافیان تلقی نمی کنید و در عوض احساس می کنید که همواره از درون به منبعی بی کران از روشنی و عشق و شور زندگی متصل هستید.

۳۵) اعتماد به نفس معنوی برخاسته از این حقیقت است که به یاد بیاورید «چه کسی» هستید؛ آن هم فراتر از بدن و جسم فیزیکی، شخصیت، ماسک ها و صورتک هایی که بر چهره میزنید.

۳۶) اعتماد به نفس احساسی چیزی نیست که آن را در بیرون از خودتان تولید کنید اعتماد به نفس احساسی را فقط میتوانید در درون خودتان خلق کنید هر چه بیشتر با دیگران  مردم ارتباط برقرار کنید و درونیات خود را محترم شمرده و ارج بگذارید، اعتماد به نفس احساسی بیشتری خواهید داشت و با اقتدار بیشتری با دیگران ارتباط خواهید کرد.

۳۷) ویژگی بارز اعتماد به نفس روحی-معنوی :

 ۱- اعتماد و ایمان داشتن به اینکه جهان هستی و موجودات، پدیده هایی اسرار آمیز و اعجاز گونه اند که همواره رو به تحول و تکامل دارند و جریان هستی خود به خود به سوی خوبی و کمال پیش می رود.

 ۲- اعتماد و ایمان داشتن به نظم برتر نظام هستی و ایمان به اینکه معنی و مفهومی در آن نهفته است.

 ۳- اعتماد و ایمان داشتن به اینکه شما نیز انسانی هستید که خود را مظهر، نمود و مخلوقی از خداوند، روح و هوش برتر یا هر چیز دیگری که آن را مسئول و مبدا آفرینش و خلقت جهان هستی میدانید.

۳۸) اعتماد به نفس معنوی از این درک برخاسته است که کل هستی همواره در جهت و مسیری مثبت امتداد دارد.

۳۹) میتوان گفت که اعتماد به نفس روحی و معنوی در نهایت ، حسی از آرامش و صلح درونی است اعتماد به نفس معنوی قلبتان را سیراب و روحتان را از خود سرشار می کند و به شما امکانی میدهد که با اطمینان خاطر در راه قدم بگذارید و بدانید که راه ، خود راه را به شما نشان خواهد داد.

۴۰) اعتماد به نفس روحی و معنوی به شما اجازه میدهد تا دریابید و اعتماد کنید که هر جا هستید همان جایی است که باید باشید ؛ همان جایی که نیاز دارید باشید.

تدوین و گردآوری : دپارتمان اندیشه ماهان تیموری

#اعتماد-به_نفس  #مهارت  #باربارا-دی-آنجلیس

لیست کتاب های در حال انتشار را از اینجا دنبال کنید:

هر روز یک کتاب

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *