۷۰ نکته از کتاب علم موفقیت (جیمز آرتور ریِ)

۱) نایتینگیل میگوید: موفقیت در واقع تحقق تدریجی یک آرمان ارزشمند است.

۲) تصور نکنید افرادی که موفق نمیشوند، باهوش یا سختکوش یا بلند طالع نیستند، این افراد موفق نمیشوند زیرا درک درستی از ساختار موفقیت ندارند.

۳) موفقیت در حقیقت یعنی جهتی که انتخاب میکنید.

۴) در مسیر موفقیت مهم است که بدانید واقعا از اعماق قلب و روحتان چه میخواهید و باور داشته باشید که این جهت حرکت شماست که خودتان انتخاب کردید.

۵) شما تنها کسی هستید که میتوانید موفقیت را برای خودتان تعریف کنید و برای این کار مطمئن شوید که جهت مورد نظر خودتان را خودتان انتخاب کرده اید و به دنبال اهدافی که جامعه یا اطرافیانتان به شما میگویند که باید این کار را انجام دهی، نیستید!!

۶) موفقیت در واقع از درون شما به وجود می آید و نه از شرایط بیرونی و محیطی همچون مهارتها و فرصتهای زندگی.

۷) آینده ی شما قرار نیست همچون گذشته شما باشد و قطعا اگر مدام بخواهید به این صورت به آن فکر کنید، درصد زیادی از انرژی شما را میگیرد، اگر نخواهید متفاوت عمل کنید، قطعا همان نتیجه های قبلی را دریافت میکنید.

۸) هرگاه افکارتان را تغییر دهید، نتایجتان هم تغییر میکند و در نتیجه زندگی شما تغییر میکند. با توجه به اینکه این موضوع یک شیوه ی جدید تفکر است، اما موفقیت واقعی زمانی آغاز میشود که شما از آن چیزهایی که نمیخواهید، روی برگردانید و شروع به تمرکز بر روی چیزهایی کنید که میخواهید.

۹) در این راستا بسیار مهم است که بدانید چه میخواهید، نه آن که چه نمیخواهید.

۱۰) تفاوت بزرگی بین دانستن اینکه چه میخواهید و چه نمیخواهید وجود دارد که این خود، کلید رسیدن شما به موفقیت است.

۱۱) در دنیای امروزی، نه به اطلاعات نیاز دارید که چیزی جز داده های نامرتب نیست و نه به دانش که اطلاعات مرتب شده هست، بلکه شما به عقلانیت نیاز دارید که بسیار بهتر از دانش است.

۱۲) عقلانیت در واقع یعنی چگونه فکر کنید و نه اینکه به چه فکر کنید.

۱۳) بعضی از افراد با بزرگ کردن دیگران برای خودشان و تخریب کردن خود، مانع از خودباوری میشوند که آنها هم شایسته ی رسیدن به تمام آرزوهای خوب و ارزشمند خودشان هستند.

۱۴) افکار و اعمال ارزشمند، مستلزم احساس ارزشمندی و ارزشمند بودن است.

۱۵) باید به این باور برسید که اگر آرزویی در دل دارید، قطعا توانایی رسیدن به آن هم در وجود شما نهفته است.

۱۶) شما لایق بهترین ها هستید و باید موفق شوید و به همین منظور به جز ذهن هوشمند، به روابط عمیق و عاشقانه، جسم و روح سالم و وضعیت مالی خوب هم نیاز دارید تا سفر بروید، خوش بگذرانید و هرآنچه که میخواهید را به دست آورید.

۱۷) جرج برنارد شاو در این رابطه میگوید: گناه دارد که ما فقیر باشیم، یعنی ما چیزهای بسیاری هست که باید داشته باشیم و در نهایت به رشد و گسترش برسیم و منظور شاو در واقع یعنی اگر در دنیای امروزی فقیر باشید، پیشرفت و رسیدن به تکامل وجودیتان یک امر بسیار سخت میشود.

۱۸) هرگاه عملکرد شما در درون چهارچوبی که باید باشد، قرار بگیرد، نتیجه ی نهایی چیزی جز موفقیت نیست!

۱۹) برای موفق شدن ابتدا تفکرات درونیتان را تغییر دهید، سپس اقدام کنید و دست به عمل بزنید، زیرا عمل کردن تنها چیزیست که افراد موفق را از افراد رویایی و خیال پرداز متمایز میکند.

۲۰) اولین موردی که شما را قادر میسازد تا از طریق علم موفقیت بتوانید زندگی رویاییتان را خلق کنید، قدرت درک است.

۲۱) اگر میخواهید همواره موفق باشید، باید ۷ قانون برتر و اصول قدرت را درک کنید که شامل:

۱- قانون تغییر حالت دائمی انرژی یعنی هرچیزی در دنیا حتی وضعیت جسمی شما، مدام در حال تغییر است. پس مدام نخواهید یک وضعیت را به صورت عادی جلو ببرید، بلکه باید بدانید حتی آن وضعیت عادی و معمولی جهان هم همین تغییر حالت است.

 ۲- جهان، جهان جنبش و ارتعاش است. همه چیز در جهان انرژیست و با فرکانس های متفاوت در حال جنبش است. همانطور که اشعه ی ایکس میتواند در هر جسم سختی نفوذ کند، امواج فکری هم میتواند در هر فضایی وارد شوند. در واقع راجع به قانون جذب میتوان گفت: به هرچه که فکر کنید، همان نصیبتان میشود و به سمت آن حرکت میکنید.

۳- قانون نسبیت: این قانون میگوید که هر چیزی به واسطه ارتباطش با یک چیز دیگر هست که واقعیت پیدا میکند. برای مثال یک چیز گرم هست، چون یک چیز سرد وجود دارد.

۴- قانون قطبیت یا تضاد: این قانون میگوید هیچ چیز نیست که معکوسش وجود نداشته باشد، برای مثال عشق هست که تنفر هم هست.

۵- قانون نظم و تقارن: همه چیز در حال حرکت است، همچون آونگ، هر چیزی زمانی که به سمت راست میرود، به سمت چپ هم میرود، هرچیزی یا در حال رشد کردن است یا مردن.

۶- قانون علت و معلول: هر علتی، معلولی دارد و هر معلولی هم علتی و هرچیزی که علت باشد، در واقع معلول چیز دیگریست که قبلا آمده است، یعنی هرچیزی به هم وابسته است.

۷- قانون جنسیت: این قانون عنوان میکند که ۲ جنس نر و ماده باید با هم جفت شوند تا آفرینش به وجود بیاید و رابطه ی آن با موفقیت اینست که تمامی موفقیت های شما در زندگی قبلا هم وجود داشته است. پس هرچه که شما میخواهید، از قبل وجود داشته است.

۲۲) دیدگاه هرکس مجموعه ای از باورها، ارزشها، هویت، انتظارات، رفتارها، عادات، تصمیمها، نظرات و الگوهای فکری او در ارتباط با خودش، دیگران و نحوه ی گردش زندگیست.

۲۳) همیشه سعی میکنید که دیدگاه هایتان را به وجود آورید اما بسیاری از مواقع، این دیدگاه های شما هستند که شما را به وجود می آورند.

۲۴) گاهی لازم است دیدگاهتان را تغییر دهید تا زندگیتان تغییر کند.

۲۵) این شمایید که میتوانید افکار خودتان را انتخاب کنید.

۲۶) برای تغییر مسیر زندگیتان، ۴ مورد را باید در نظر بگیرید:

۱- مصمم به مسیر جدیدتان باشید و اجازه ندهید با افکار منفی به مسیر قبلی برگردید.

۲- دیدگاه جدیدتان را تا میتوانید قدرتمند، عمیق، مثبت و شفاف بسازید.

۳- هرچه میتوانید در مسیر جدید خودتان حرکت کنید.

۴- مسیر جدیدتان را با استفاده از قدرت عواطف، ایمان، باورها و … بیشتر تقویت کنید.

۲۷) برای خلق یک دیدگاه جدید به چند مورد دقت کنید:

۱- تا حد امکان تلاش کنید که دیدگاه جدیدتان واقعی، محکم و جامع باشد.

۲- بدون هیچ محدودیتی فکر کنید.

۳- دقت کنید که فقط از زمان حال در نوشته هایتان استفاده کنید.

۴- دیدگاه جدیدتان را با استفاده از کلمات عاطفی به کار ببرید.

۵- بر روی چیزهایی که میخواهید بنویسید، دقت کنید، نه بر روی چیزهایی که نمیخواهید.

۶- یک تصویر از دیدگاه جدید در ذهنتان بسازید و خودتان را هم داخل آن قرار دهید، نه اینکه صرفا نظاره کننده ای در حال تماشای آن تصویر باشید.

۲۸) بسیاری از دیدگاه های شما به دلیل نفوذ خانواده، اجتماع و معلمانتان شکل گرفته است اما میتوانید افکار و دیدگاه هایتان را تغییر دهید تا چیزی که میخواهید را جذب کنید.

۲۹) ذهن شما ترکیبی از جسم، ذهن آگاه و ذهن نیمه آگاه است. ذهن آگاه فرمانهای مختلف صادر میکند و ذهن نیمه آگاه با به کار انداختن جسمتان آنها را به اجرا در می آورد.

۳۰) زمانی که دیدگاه جدید بسازید و تمام انرژی و توجهتان را بر روی رفتارها و باورهای جدید بگذارید، به تدریج دیدگاه های قدیمی از بین میروند.

۳۱) بینش های افراد باهم متفاوت است، در واقع بینش داشتن و انجام دادن ۲ وجه مهم و زیبای زندگیست اما بودن تنها بخش تغییر ناپذیر وجودتان است. زندگی در مفهوم چه میکنید و چه دارید خلاصه نمیشود بلکه واقعیت زندگی در این مفهوم است که چه هستید و چه خواهید شد.

۳۲) برای نوشتن افکارتان، ۳ کاغذ بردارید … بالای اولین برگ بنویسید: آنچه میخواهم باشم بالای برگ دوم بنویسید: آنچه میخواهم انجام دهم بالای برگ سوم بنویسید: آنچه میخواهم داشته باشم

۳۳) احساسات و عواطف شما، محرک اصلی اعمال شما هستند. بسیاری از مواقع واقعا احساسی خرید میکنید. (مثلا خرید ساعت گران قیمت)

۳۴) ناپلئون هیل میگوید: آرزوی داشتن یک چیز و آماده بودن برای دریافت آن، ۲ موضوع متفاوت است. زیرا هیچکس برای رسیدن به یک چیز آماده نیست مگر آن که باور داشته باشد که میتواند آن را بدست آورد.

۳۵) هر عمل فوری و مورد نیاز را هر روز انجام دهید تا شما را به سمت تصویر ذهنی خودتان برساند.

۳۶) در ذهنتان به صورتی رفتار کنید که گویی تصویر رویاییتان به واقعیت پیوسته است. باور و ایمان و بینشتان را هرچه بیشتر تقویت کنید.

۳۷) یک تحقیق جالبی است که عنوان میکند، افراد موفق هیچگاه با یکدیگر رقابت نمیکنند. زیرا زمانی که بخواهند رقابت کنند، خودشان و توانایی هایشان و خلاقیتشان را دچار محدودیت میکند.

۳۸) به افکاری که به دلیل رقابت کردن باید در ذهنتان جای بگیرند، توجه کنید:

۱- به طور مداوم خودتان را با رقیب مقایسه میکنید و به این فکر میکنید که در آخر یک نفر باید برنده شود و یک نفر بازنده.

۲- باور داشته باشید که میزان محدودی از خوبی ها و موفقیت در دنیا وجود دارد.

۳۹) همراهی یک مربی صالح و واقعی در کنارتان در مسیر موفقیت باعث میشود هم سرعت و هم میزان موفقیتتان را به نحو چشمگیری افزایش دهید.

۴۰) در هر بخش از زندگی، آن چیزی که شما را به موفقترین فرد تبدیل میکند، استاد بودن در ارتباطات است.

۴۱) در بحث شراکتها، باید باور داشته باشید که هیچکس نمیتواند به تنهایی به موفقیت دست پیدا کند.

“گاهی لازم است دیدگاهتان را تغییر دهید تا زندگی تان تغییر کند.”

۴۲) افرادی را به عنوان شرکای خودتان در زندگی شخصی و حرفه ایتان انتخاب کنید که آنها مورد قبول شما هستند و میخواهید که همچون این افراد شوید.

۴۳) در هر ۳ سطح فکری، روحی و جسمی از روشهای استادانه ی ارتباطات استفاده کنید تا بتوانید بین خودتان و دیگران تناسب و هماهنگی برقرار کنید و روابطی عمیق را به وجود بیاورید.

۴۴) افراد موفق اهل رقابت نیستند و در واقع در کاری که انجام میدهند، بسیار خلاق هستند.

۴۵) در مسیر موفقیت، قدرت بخشش را دست کم نگیرید، چرچیل در این رابطه میگوید: ما با آنچه که به دست می آوریم، زندگی میکنیم، اما با آنچه که میبخشیم، زندگی به وجود می آوریم.

۴۶) همه ی افراد بزرگ دنیا در حقیقت بزرگترین بخشندگان بودند.

۴۷) ناپلئون هیل میگوید: من با نشان دادن تمایل خودم در جهت خدمت به دیگران، موجب خدمت دیگران به خودم میشوم.

۴۸) اصل بخشش به ۲ دلیل، یکی از قدرتمندترین اصول در علم موفقیت است:

۱- اگر خدمت و ارزش خوب در اختیار دیگران قرار دهید، بازگشت بزرگی را هم دریافت میکنید.

۲- بخشیدن یکی از سریعترین راهها برای کاشتن بذر ایده جدید در ذهن نیمه آگاه است و با این کار، به او میگویید که آنچه که دارید، بیش از نیازتان است.

۴۹) بخشیدن هم قانون بازگشت و هم قانون جذب را به جریان می اندازد.

۵۰) افراد برنده همیشه ۱۰ برابر بیشتر از آنچه که تقاضای دریافتش را دارند، از خودشان ارائه میدهند.

۵۱) بخشش نباید شکل معامله به خود بگیرد و با این تصور نباشد که چیزی به کسی میبخشیم که در برابرش چیزی از او بگیریم!!

۵۲) پاکسازی و ایجاد فضا را به کار بگیرید، یعنی هرچیزی که میخواهید را، مثلا لباس، جای آن را خالی کنید، مثلا در کمدتان تا خیلی زود آن فضا با بهترین ها پر شود.

۵۳) اصل بازگشت مطابق با هر آنچه که میبخشید و حتی بیشتر از آن را به شما برمیگرداند.

۵۴) ذهنیت تراکم یا اضافه داشتن را به وجود بیاورید و هرگز افکار مرتبط با کمبود یا کم داشتن را در ذهنتان جای ندهید.

۵۵) افلاطون میگوید: وقتی سپاسگزار باشید، به آدمی بزرگ تبدیل میشوید و در نهایت بزرگی ها را به سمت خودتان جذب میکنید، سپاسگزار بودن مادر همه ی فضائل اخلاقی است.

۵۶) برای سپاسگزاری خوب است که ۳ حقیقت را به درستی درک و باور کنید:

۱- وضعیت فعلی شما بسیار خوب است و بهتر هم میشود.

۲- زندگی فعلی شما پر از چیزهاییست که بابتش باید سپاسگزار باشید.

۳- نتایج فعلی شما به طور مداوم تغییر، رشد و ارتقاء پیدا میکند.

۵۷) فلسفه ی چیزهای کوچک یعنی همه چیز را همیشه به یاد داشته باشید و حتی به خاطر چیزهای کوچک هم قدردانی و شکرگزاری کنید.

۵۸) عملکرد ایمان زمانی حتمی میشود که شما حتی قبل از دریافت خوبی ها هم به راستی شکرگزار خداوند باشید.

۵۹) قدردان بودن، احساس شکرگزاری را به عادت تبدیل میکند و خوبی های موجود در زندگی شما را پرورش میدهد.

۶۰) چرچیل میگوید: بهای زندگی، مسئول بودن است، پس چه خوب است که در مسیر موفقیت، افراد مسئولیت پذیری باشید.

۶۱) بعد از خواندن همه ی این موارد، زمان آن است که به همه ی بهانه هایتان که تا به حال داشته اید، پایان دهید.

۶۲) افراد و شرایط بیرونی میتوانند کاملا بر موقعیت شما اثرگذار باشند اما آن ها تعیین کننده ی موفقیت شما نیستند.

۶۳) مسئولیت ۳ رکن دارد: تشخیص، قبول مسئولیت و درک آن.

۶۴) مسئول بودن یعنی خودتان مسئولیت همه ی نتایج زندگیتان را برعهده میگیرید.

۶۵) هرگز هدفی برای خودتان مشخص نکنید که ظرف ۲۴ ساعت بعد از تعیین آن، هیچ اقدامی در رابطه با آن نکرده اید.

۶۶) انیشتین میگوید: ۲ راه برای زندگی کردن وجود دارد. اول آن که هیچ چیز را معجزه ندانید و دوم آن که باور داشته باشید که هرچیزی یک معجزه است. پس همه ی این قوانین در کنار هم موجب موفقیت شما میشود.

۶۷) روزتان را با یک تصویر ذهنی که میخواهید به آن برسید شروع کنید.

۶۸) مشکلات و مبارزه ها، شما را قویتر میکنند. پس با غلبه بر مشکلات، هم شجاعتی جدید را پیدا کنید و هم درسهایی که در آنها نهفته است را فرا بگیرید.

۶۹) هرچیزی که یاد میگیرید را اگر آموزش دهید، قدرت خارق العاده ای دارد و بسیار بهتر هم یاد میگیرید.

۷۰) از قدرت اشتراک حس و پرورش و گسترش آن غافل نشوید.

تدوین و گردآوری : دپارتمان اندیشه ماهان تیموری

#علم_موفقیت  #جیمز_آرتور_ری  #مهارت  #علم

لیست کتاب های در حال انتشار را از اینجا دنبال کنید:

هر روز یک کتاب

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *