۱۱۳ نکته از کتاب دوره تکامل شخصیت (پی.کی.آریا)

۱) هرآنچه از حرکت به کمال میرسد آیینی دارد و طبق قوانین خاصی پیش میرود

۲) گوهر ناب وجودی انسان در معدن جان به ودیعه گذاشته شده است و هدف نهایی خلقت انسان کمال و رشد استعدادهای الهی است.

۳) یکی از ویژگی های انسان که به کمال رسیده است اینست که او همیشه شاد است.

۴) سلامت روانی در درجه اول یک وضع ذهنیست و وضع ذهنی تعیین کننده سلامت روانی، سلامت رفتار، سلامت شخصیت و مناسبات در روابط ماست.

۵) شخصیت و رفتار ما از ذهن نشات میگیرد و وضعیت ذهنی ما و نگاه ما تعیین کننده ی نحوه ی زیست ما خواهد بود، پس خصوصی ترین دارایی ما، نگاه ماست.

۶) انسان عاقل اگر صدمه ببیند، حاضر به توقف و بازگشت به عقب نیست، چرا که او احساس برتری میکند و آرزو دارد ثبات قدم را به بالاترین نحو بهبود بخشد.

۷) زمانی که سخن ناسزایی میشنویم، ناخودآگاه اجازه میدهیم بر هوشیاری ما اثر گذارد، چاره ی ضعف افکار تفکر مثبت است، پس بدی را با خوبی شکست دهید.

۸) دی سیگور: مرد قانون گذار و زن رفتارساز است

۹) شخصیت خود را با سیرتی محکم ارتقا ببخش

۱۰) مسئله ی ساخت شخصیت موضوعی شخصی برای هر فرد است و کاریست که از فرد دیگری بر نمی آید.

۱۱) به دلیل تفاوت در استعدادهای افرادی که در شغل یکسان مشغول به کار هستند، نتیجه کاملا متفاوت است.

۱۲) محصول هر سازمانی بستگی به سخت کوشی، توانایی، تعالی رفتاری، اشتیاق و تعهد افراد آن دارد.

۱۳) تعالی یعنی:

۱- برتری داشتن در دستیابی به منافع مادی

۲- دستیابی به موفقیت در دیگر زمینه های زندگی

۱۴) تعالی به این معناست که به جای اسیر شدن در کار، سرگرمی ها، اهداف، عادات، تجربیات و احساساتمان، بر آن ها کنترل کاملی داشته باشیم.

۱۵) برتری در رفتار شخصی به رشد و پرورش شخصیت اشاره دارد.

۱۶) امکانات بسیاری که در وجودتان برای رشد شخصیت وجود دارد را تشخیص داده و درک کنید.

۱۷) ثروتی که به دست می آورید مهم نیست، مهم توانایی شما برای کسب ثروت است.

۱۸) بذرهای شخصیت در هر فرد پنهان شده و نیازی به ساختن آن ها نیست و شما فقط باید آن ها را بیابید.

۱۹) سخاوت کلید موفقیت است، راز زندگی در بخشیدن نهفته است و نه ستاندن.

۲۰) مدیریت و منابع ما باید مستقل باشد در غیر اینصورت توانایی های ما را کاهش خواهد داد.

۲۱) کسی که تمایل دارد کار خود را سریع به پایان برساند ممکن است کار خود را تکمیل کند اما هرگز راضی نخواهد بود. او به دلیل کم کاری و تمایل به تاخیر انداختن در کارها ناراضی میماند.

۲۲) اگر به اندازه ی کافی صداقت داشته باشید و اشتباهات و محدودیت ها را بپذیرید، چیزهای زیادی در زندگی بدست می آورید.

۲۳) تنها در صورتی میتوانید کسی را درک کنید که آن ها را دوست بدارید و مجبور به پرداخت هزینه ی آن با رنج و زیان بسیار هستید.

۲۴) به دیگران توجه کنید.

۲۵) ویکتور هوگو: وقتی کیف پول خالیست، قلب پر است.

۲۶) شخصیت خود را با رفتارهای نیکو برجسته کنید.

۲۷) شخصیت نتیجه ی عقاید، باورها و احساسات است.

۲۸) شخصیت شما از عقایدی که در مورد خودتان دارید، شکل میگیرد.

۲۹) فردی که تمام فعالیت هایش را محدود به خود میکند، نمیتواند در زندگی پیشرفت کند.

۳۰) موفقیت شما در حوزه ای وسیع بستگی به چگونگی رفتار شما با دیگران دارد، باید همانگونه با دیگران رفتار کنید که انتظار دارید با شما رفتار کنند؛ درست و به جا.

۳۱) ویژگی دیگر شخصیت فرد، توانایی تهاجم اوست، این ویژگی مربوط به نیاز و الزام حفاظت از خود فرد در برابر دیگران می شود.

۳۲) تمام انسدادهای ذهنی میتوانند با تلقین احساس عشق و همکاری برای دیگران برطرف شوند.

۳۳) شخصی که خودمحور است و به خاطر خودستایی مغرور میشود، از جامعه جدا شده است.

۳۴) شخصیت انسانی نمیتواند با طردشدگی پیشرفت کند، زمانی که با مردم در ارتباط هستید، چیزهای بسیاری را از آن ها می آموزید و در مقابل چیزهای بسیاری را به آن ها یاد میدهید.

۳۵) تنها زمانی میتوانید افتخاراتی را به شخصیتتان اضافه کنید که در میان مردم زندگی میکنید.

۳۶) مردم اغلب در دوستی، ازدواج، تجارت، شغل، معاملات و استخدام با شکست مواجه میشوند و تنها دلیلش اینست که قادر به هماهنگ سازی خود با دیگران نیستند.

۳۷) مودب و با ملایمت صحبت کنید.

۳۸) زمانی که فردی به شما ضربه ای وارد میکند، از درد حاصل از آن تجلیل و قدردانی کنید؛ قدرشناس باشید که فرصت آن را دارید که میزان پایداری و وظیفه شناسیتان را محک بزنید.

۳۹) آزمایش میزان قدرت و دانایی یک شخص بر این اساس باقی میماند که میزان آرامش او تحت شرایط استرس زا به چه میزان است.

۴۰) یک انسان باید تعادلی بسیار و دانایی بسیاری را برای مقابله در برابر حملات زندگی داشته باشد.

۴۱) کیپلینگ: کلمات داروهای قدرتمندی هستند که توسط بشر مورد استفاده قرار میگیرند.

۴۲) شخصیتتان را با کلمات محبت آمیز و مودبانه شیرین و دلچسب کنید.

۴۳) مودب بودن هزینه ای ندارد اما قطعا دستاوردهای بسیاری را دارد.

۴۴) شخصیتتان باید به قدری جذاب باشد که دیگران را تحت تاثیر قرار دهد اما اگر مودب نباشید و به نرمی صحبت نکنید دستیابی به این موضوع ممکن نیست.

۴۵) افراد بافرهنگ و مودب برای همه عزیز و گرامی هستند.

۴۶) یک گفتگوی کوچک و ناگوار میتواند به بحثی داغ و جنجالی برسد و کلمات تلخ و ناپخته است که علت مشاجره هستند.

۴۷) فرآیند صحبت کردن توسط افکارمان کنترل میشود.

۴۸) بر غم و اندوه خود چیره شوید.

۴۹) شخصیت خود را از خلق های منفی و افسرده پاک کنید.

۵۰) فردی که به لحاظ روحی افسرده است تمایلی به انجام کاری ندارد و نمیتواند روی موضوعی تمرکز کند.

۵۱) فردی که دچار آشفتگی های روحی است علاقه ای به زندگی ندارد.

۵۲) آنچه میخورید ذهن شماست و آنچه مینوشید سخنان شماست، یادتان باشد که افسردگی ارتباط مستقیمی با حساسیت غذایی دارد.

۵۳) قدر و ارزش زمان را بدانید.

۵۴) از یاس و ناامیدی دوری کنید.

۵۵) شخصیت خود را با لبخندها و نکات مثبت برجسته و درخشان نمایید.

۵۶) زندگی هدیه ی عالی طبیعت به انسان است.

۵۷) روندهای جدید، زندگی را به حدی عالی تغییر میدهند.

۵۸) برای شخصی خوش رفتار، داشتن ماهیتی نیکو در کنار شخصیتی خوشایند مهم است.

۵۹) زمانی که با روحتان هماهنگ نیستید، پذیرای ناکامی ها و مشکلات زیادی میشوید.

۶۰) میان باارزش و بی ارزش تمایز قائل شوید.

۶۱) شخصیت خودتان را به همراه درستکاری و بصیرت غنی سازید.

۶۲) اگر افراد کارشان را معنادار ببینند، آن را بهتر انجام میدهند.

۶۳) باور داشتن و امیدوار بودن به اینکه هرچیزی که رخ میدهد خوب خواهد بود، بی کاربرد است.

۶۴) نباید مخزن امیدتان را بر دوستتان یا هر شخص دیگری آشکار کنید و تا جایی که ممکن است رازهای مهم زندگی را برای خود نگه دارید، زیرا نمیدانید که یک دوست چه زمانی به یک دشمن بدل میشود و یا ممکن است که با افرادی که بر علیه شما توطئه میکند، همدست شود.

۶۵) تغییر ندادن کلماتتان مورد پسند است تا سرحد قول هایتان زندگی کنید و تلاش کنید تا وظیفه تان را در زمان داده شده به اتمام برسانید.

۶۶) از دروغ، حیله و نیرنگ بازی اجتناب و دوری کنید.

۶۷) با داشتن وجدانی پاک، شخصیت خود را بالا ببرید.

۶۸) افکار بد در مقایسه با افکار خوب با سرعت بیشتری توسعه و گسترش می یابند.

۶۹) عادات نیکوی خود را به کمک دانش و آموزش برای خود تلقین کنید.

۷۰) اگر خواهان پیشرفت در زندگی هستید، پس صادقانه خصیصه های شخصیتی خود را تحلیل و بررسی کنید.

۷۱) انسان شجاع هرگز دروغ نمیگوید.

۷۲) خودفریی اولین و بدترین اعمال است.

۷۳) بین حرف و عملتان توازن ایجاد کنید.

۷۴) به شخصیت خودتان با کاستن فاصله میان گفتار و کردار، اعتبار ببخشید.

۷۵) معتقد به رقابت سالم باشید.

۷۶) بدون آزمایش مثبت، شخصیت خود را صیقل دهید

۷۷) عشق بزرگترین جادو در این دنیاست و بهترین راه دوری از درد استفاده از این داروی جذاب است.

۷۸) دیدگاه مثبت داشته باشید.

۷۹) شخصیتتان را ارتقا ببخشید و همواره نیمه پر لیوان را ببینید.

۸۰) احساس همکاری و نوع دوستی داشته باشید.

۸۱) به دلیل عدم بردباری و خویشتن داری برای خودتان، بدبختی و بدشانسی آورده اید.

۸۲) شخصیتتان را متشعشع کنید و اجازه دهید که دیگران گرمای آن را حس کنند.

۸۳) معنای زندگی، زندگی کردن برای دیگران است و در برخی از زمینه های اساسی به دیگران وابسته است.

۸۴) به یاد داشته باشید زمانی که دوستان و همراهانتان از شما برای صحبت کردن وقت میخواهند، تنها درباره ی چیزهایی که میخواهند بشنوند باید صحبت کنید.

۸۵) خشم و ناراحتی دشمن شماست.

۸۶) با کمک نقاط قوت بر نقاط ضعفتان غلبه کنید.

۸۷) شخصیت خود را پولادین کنید و اجازه ندهید خشم باعث پوسیدگی و زنگ زدگی آن شود.

۸۸) منبع خشم دو نوع است:

۱- خشمی که خود پدید آورده اید

۲- خشمی که دیگران پدید آورده اند.

۸۹) دوستانتان را ماندگار کنید.

۹۰) اگر میخواهید که فردی خوش رفتار و موفق باشید، باید در دوستیابی مهارت داشته باشید.

۹۱) از ذهنیت پولکی خلاص شوید.

۹۲) جذابیت شخصیت خود را با افزایش جاذبه ی خود افزایش دهید و نه با دفع دیگران.

۹۳) سه گوهر گرانبها روی زمین وجود دارد: ۱- آب     ۲- بذر     ۳- سخن شیرین

۹۴) کسی که با وجود ثروتمند بودن ناراضی است، همیشه فقیر است و کسی که حتی بدون دارایی قانع است، ثروتمند است

۹۵) بیش از حد فکرتان را درگیر مشکلات نکنید.

۹۶) شخصیت خود را تقویت کنید و اجازه ندهید مشکلات شما را از بین ببرد.

۹۷) کردار و رفتار آبرومندانه را ترجیح دهید.

۹۸) شخصیتتان را به روز کنید و بر بدست آوردن احترام از سوی دیگران مبادرت ورزید.

۹۹) زمانی را صرف خدمات اجتماعی کنید.

۱۰۰) شخصیت خود را تقویت کنید و به نیازمندان کمک کنید.

۱۰۱) از فعالیت های خشونت آمیز و مخرب دوری کنید.

۱۰۲) کار ناشایستی انجام ندهید که دیدگاه دیگران از شما لکه دار شود.

۱۰۳) شخصییتان را ارتقا دهید وگرنه که نقص ها مانع موفقیت شما خواهند شد.

۱۰۴) بر تمایلات شیطانی خود غلبه کنید.

۱۰۵) تمایلات نفسانی خود را کنترل کنید

۱۰۶) عزت نفس، غرور نیست!

۱۰۷) حسادت مثل خوردن سم است.

۱۰۸) صداقت همه را مغلوب میکند و بهتر از همه ی فضیلت هاست.

۱۰۹) دشمنی و تعلقات را کنار بگذارید.

۱۱۰) اشتباهات غیرعمدی دیگران را ببینید.

۱۱۱) ترسو یک مرده است، پس هرگز نترسید.

۱۱۲) قدرت های خلاقانه ی خود را افزایش دهید.

۱۱۳) بر ناامیدی هایتان غلبه کنید و یاری رسان دیگران باشید.

تدوین و گردآوری : دپارتمان اندیشه ماهان تیموری

لیست کتاب های در حال انتشار را از اینجا دنبال کنید:

هر روز یک کتاب

 

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *